|

Hướng dẫn sử dụng FreeStyle Libre

Hướng dẫn sử dụng FreeStyle Libre

Hướng dẫn sử dụng FreeStyle Libre

Hướng dẫn sử dụng FreeStyle Libre

FreeStyle Libre - bộ theo dõi đường huyết liên tục

Hướng dẫn sử dụng FreeStyle Libre

Hướng dẫn sử dụng FreeStyle Libre

Hướng dẫn sử dụng FreeStyle Libre

Hướng dẫn sử dụng FreeStyle Libre
FreeStyle Libre - bộ theo dõi đường huyết liên tục

HƯỚNG DẪN CÁCH GẮN CẢM BIẾN FREESTYLE LIBRE

  • Vị trí đeo cảm biến
  • Cách đeo cảm biến
  • Cách gắn chặt cảm biến vào da

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP ĐẦU ĐỌC CẦM TAY FREESTYLE LIBRE

  • Khái quát về FreeStyle Libre và chức năng
  • Kết nối cảm biến với đầu đọc
  • Cách đọc kết quả
  • Cách theo dõi đường huyết

HƯỚNG DẪN ĐỌC HIỂU DỮ LIỆU TỪ ĐẦU ĐỌC FREESTYLE LIBRE

Đọc các báo cáo lịch sử đường huyết* (Daily Gragh, Low Glucose Event, Time in target,…)

ф Hầu hết bệnh nhân không cảm thấy khó chịu khi đeo cảm biến FreeStyle Libre. Trong một nghiên cứu được thực hiện bởi Abbott Diabetes Care, 93,4% bệnh nhân được khảo sát (n = 30) hoàn toàn đồng ý hoặc đồng ý rằng khi đeo cảm biến, họ không cảm thấy khó chịu dưới da [29 người hoàn thành nghiên cứu; 1 người chấm dứt nghiên cứu sau 3 ngày do bị kích ứng da ở khu vực cảm biến tiếp xúc với da.]

*Đường đo được là đường trong dịch mô kẽ ( tương quan với đường trong máu