|

Liên hệ

Hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng nếu bạn có thêm câu hỏi hoặc cần hỗ trợ.

Liên hệ

Hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng nếu bạn có thêm câu hỏi hoặc cần hỗ trợ.

FreeStyle Libre - bộ theo dõi đường huyết liên tục

Hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng nếu bạn có thêm câu hỏi hoặc cần hỗ trợ.

Liên hệ

Hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng nếu bạn có thêm câu hỏi hoặc cần hỗ trợ.

Liên hệ
FreeStyle Libre - bộ theo dõi đường huyết liên tục Hình ảnh và chỉ số chỉ mang tính chất minh họa Hình ảnh và chỉ số chỉ mang tính chất minh họa

Để tìm hiểu thêm thông tin hãy gọi chúng tôi theo số 1800 8040
Hoặc gửi email cho chúng tôi tới adc-cs.vn@abbott.com

Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8:30 đến 17:30
(Chỉ trong ngày làm việc; trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ Tết)

Công nghệ thay đổi cuộc sống người bệnh đái tháo đường