|

Kết quả lâm sàng trên người bệnh điều trị với insulin

Lợi ích lâm sàng đã được chứng minh

Kết quả lâm sàng trên người bệnh điều trị với insulin

Lợi ích lâm sàng đã được chứng minh

FreeStyle Libre - bộ theo dõi đường huyết liên tục

Lợi ích lâm sàng đã được chứng minh

Kết quả lâm sàng trên người bệnh điều trị với insulin

Lợi ích lâm sàng đã được chứng minh

Kết quả lâm sàng trên người bệnh điều trị với insulin
FreeStyle Libre - bộ theo dõi đường huyết liên tục

FreeStyle Libre được nghiên cứu và chứng minh trên lâm sàng giúp giảm HbA1c có ý nghĩa cho người bệnh đái tháo đường tuýp 1, và tuýp 2 đang điều trị với insulin12,27,28

Đái tháo đường tuýp 1

Giảm 0.53 phần trăm A1c

Sau 12-16 tuần

Trên người bệnh đái tháo đường tuýp 1 người lớn sử dụng FreeStyle Libre (p<0,0001 so với mức nền)12

Đái tháo đường tuýp 2

Giảm 0.82 phần trăm A1c

Sau 10 tuần

*Trên người bệnh đái tháo đường tuýp 2 tiêm nhiều mũi insulin trong ngày và sử dụng FreeStyle Libre (p=0,005 so với theo dõi đường huyết thông thường)28

Giảm 1.1 phần trăm A1c

Sau 22 tuần

**Trên người bệnh đái tháo đường tuýp 2 sử dụng insulin nền và FreeStyle Libre (p<0,001 so với mức nền A1c)27

Giảm HbA1c làm giảm nguy cơ biến chứng đái tháo đường

FreeStyle Libre được chứng minh giúp giảm tình trạng hạ đường huyết trên bệnh nhân đái tháo đường tuýp 1 và tuýp 2 đang điều trị với insulin6,17

Đái tháo đường tuýp 1

Giảm 38 phần trăm hạ đường huyết

Sau 6 tháng

Giảm đáng kể thời gian hạ đường huyết trên người bệnh đái tháo đường tuýp 1

(p=0,0001)6

Một thử nghiệm RCT 6 tháng trên 328 bệnh nhân đái tháo đường tuýp 1 đang kiểm soát tốt (A1c ban đầu ≤7,5%) chứng minh FreeStyle Libre có thể theo dõi đường huyết an toàn và hiệu quả trong phòng tránh các cơn hạ đường huyết6

Đái tháo đường tuýp 2

Giảm 43 phần trăm hạ đường huyết

Sau 6 tháng

Giảm đáng kể thời gian hạ đường huyết ở người bệnh đái tháo đường tuýp 2

(p=0,0006)17

Một thử nghiệm RCT 6 tháng trên 224 bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 đang điều trị với insulin chứng minh FreeStyle Libre có thể theo dõi đường huyết an toàn và hiệu quả trong phòng tránh các cơn hạ đường huyết17

Giảm cơn hạ đường huyết giúp cải thiện chất lượng cuộc sống13 và giảm số lần nhập viện liên quan đến bệnh đái tháo đường.10

Viết tắt: A1c: Chỉ số HbA1c; hypo: cơn hạ đường huyết; RCT: Nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng SMBG: Tự theo dõi đường huyết;

Tài liệu tham khảo: 6. Bolinder J, et al. Lancet. 2016;388(10057):2254-2263. 10. Charleer S, et al. Diabetes Care 2020;43(2):389-397. 12. Evans M, et al. Diabetes Ther 2022. https://doi.org/10.1007/s13300-022-01253-9. 13. Fokkert M, et al. BMJ Open Diab Res Care 2019;7(1):e000809. 17. Haak T, et al. Diabetes Therapy 2017;8:55-73. 27. Wright E, et al. Diabetes Spectrum. 2021;34(2):184–189. 28. Yaron, M. Diabetes Care 2019;42(7):1178–1184.