Mål glukoseverdien din med en smertefri* avlesning7,8 i stedet for et fingerstikk.1

Diabetes er komplisert nok. Det trenger ikke diabetesreguleringen å  være.

Mål glukoseverdien din med en smertefri avlesning i stedet for et fingerstikk.

Nøyaktig

FreeStyle Libre sensoren måler glukoseverdien automatisk dag og natt.³

Behagelig

Sensoren er ikke større enn en femkroning og kan også diskré* skannes gjennom klær.⁵ Du kan også skanne sensoren med din kompatible smarttelefon via FreeStyle LibreLink appen.²

Brukervennlig

FreeStyle Libre sensoren påføres smertefritt* og er lett å ha på seg*. Den er vanntett slik at du kan svømme, bade og mosjonere.⁴ 

Bli med i FreeStyle Libre 2 webinar

I vår FreeStyle Libre 2 on-demand webinar kan du lære mer om og få en bedre forståelse av følgende:

 • En grundig gjennomgang av FreeStyle Libre 2 systemet inkludert bruk av sensoren

 • Generell informasjon om FreeStyle Libre 2 og FreeStyle LibreLink

Bli med i FreeStyle Libre 2 webinar
Hva kan sensorteknologi gjøre for deg?

Selv med flere fingerstikk om dagen kan høye og lave glukosenivåer bli oversett.

Med FreeStyle Libre systemet følges glukosenivåene kontinuerlig3 slik at du kan se mønstre og trender som bidrar til å gi deg bedre kontroll over diabetesen din.

Hva kan sensorteknologi gjøre for deg
FreeStyle Libre apper

Kontroller og del glukoseverdiene på avstand!

 • Du kan kontrollere glukoseverdiene via smarttelefonen din² uten fingerstikk!¹

  Mange av funksjonene i FreeStyle Libre avleseren finnes nå i smarttelefonen din.2

 • Begynn å dele dataene dine.

  Med LibreLinkUp9 kan du la inntil 20 personer følge glukosedataene og glukosetrendene dine på avstand via smarttelefonen sin.6

FreeStyle Libre apper

Hold meg oppdatert

* Nødvendige felt

 
 
 
 
 

FreeStyle Libre kontinuerlig glukosemåling systemet er indisert for måling av glukosenivåene i interstitiell væske hos personer (4 år og eldre) med diabetes mellitus, inklusive gravide. Indikasjonen for barn (4-12 år) er begrenset til de som er under oppsyn av en omsorgsperson som er minst 18 år gammel.

 1. Det er nødvendig å ta en fingerstikktest med en blodglukosemåler når glukosenivåene endrer seg raskt fordi glukosenivåene i vevsvæsken kanskje ikke gjenspeiler glukoseverdiene nøyaktig eller hvis systemet rapporterer hypoglykemi eller nær forestående glykemi eller når symptomene ikke stemmer overens med systemavlesningene.
 2. FreeStyle LibreLink appen og FreeStyle Libre avleseren har liknende, men ikke identiske funksjoner. Det er nødvendig å ta en fingerstikktest med en blodglukosemåler når glukosenivåene endrer seg raskt fordi glukosenivåene i vevsvæsken kanskje ikke gjenspeiler glukoseverdiene nøyaktig eller hvis systemet rapporterer hypoglykemi eller nær forestående glykemi eller når symptomene ikke stemmer overens med systemavlesningene. FreeStyle Libre sensoren kommuniserer med FreeStyle Libre avleseren som startet den, eller FreeStyle LibreLink appen som startet den. En sensor startet av FreeStyle Libre avleseren vil også kommunisere med FreeStyle LibreLink appen. FreeStyle LibreLink appen er bare kompatibel med visse mobileenheter og operativsystemer. Vennligst sjekk nettstedet for mer informasjon om enhetskompatibilitet før du bruker appen. Bruk av FreeStyle LibreLink appen krever at du registrerer deg med LibreView.
 3. For å få en fullstendig glykemisk oversikt for de siste 3 månedene må sensoren byttes hver 14. dag og sensoren må leses av minst hver 8. time.
 4. Sensoren er vanntett ned til 1 meters dyp i inntil 30 minutter. Bør ikke brukes over 3048 meter i høyden.
 5. Avleseren kan registrere data fra sensoren når den plasseres mellom 1 cm og 4 cm fra sensoren.
 6. Pasienten bestemmer selv om de vil invitere pårørende, venner osv. til å se glukosedata. Abbott har under ingen omstendigheter ansvar for at de som har tilgang til opplysningene dine, behandler dem på en passende måte. Å dele opplysningene dine på denne måten skal ikke anses som en erstatning på å søke legehjelp. Kontakt alltid legen din hvis du har noen spørsmål om sykdommen eller behandlingen din.
 7. Brukere bør alltid sjekke deres nåværende appversjon og medfølgende brukerveiledning. Brukerveiledningen finner du i appen.
 8. Brukere bør alltid sjekke deres siste avleserversjon og medfølgende brukerveiledning.
 9. LibreLinkUp appen er bare kompatibel med visse mobileenheter og operativsystemer. Vennligst sjekk www.LibreLinkUp.com for mer informasjon om enhetskompatibilitet før du bruker appen. Bruk av LibreLinkUp krever registrering med LibreView. LibreLinkUp mobilapp er ikke ment å være en primær glukosemåler: Hjemmebrukere må bruke sin primære måleenhet og konsultere med helsepersonell før de foretar medisinsk tolkning og terapijusteringer fra informasjonen i programvaren og helsepersonell bør bruke informasjon i programvaren sammen med annen klinisk informasjon som er tilgjengelig for dem.

              *Data on file. Abbott Diabetes Care.

 

 

ADC-15464 v 9.0 02/22