Nøyaktig
 • Glukoseverdiene oppdateres hvert minutt på din smarttelefon11 - Vit mer og handle raskere for å unngå lav glukose

 • Enestående nøyaktighet i opptil 14 dager, spesielt i lavt glukoseområde12

 • Sterkeste Bluetooth integrasjon med 10 meter rekkevidde.15

 • Bidrar til å minimere tiden med lave glukoseverdier og forbedrer den generelle glukosekontroll 13,14.

Mål glukoseverdien din med en smertefri avlesning i stedet for et fingerstikk.

Nøyaktig

Verdiene overføres til din smarttelefon11 minutt for minutt, slik at du vet når din glukose begynner å bli lav, og du kan handle raskere for å unngå lav glukose.

Diskré

Verdens minste, tynneste10 og mest diskré9 sensor. Mindre enn tykkelsen til to 5-cent euromynter lagt oppå hverandre.

Brukervennlig

Enkel å bruke9 og enkel å feste9 ved hjelp av en enkel 1-del applikator.

Se insulin- og glukosedataene dine rett i appen uten manuell registrering

Hold oversikt og se effekten av dine insulindoser på glukosenivået med FreeStyle LibreLink appen.17

Mål glukoseverdien din med en smertefri avlesning i stedet for et fingerstikk.
Kom i gang med FreeStyle Libre 2 og FreeStyle Libre 3

I vår FreeStyle Libre 2 og FreeStyle Libre 3 on-demand webinar kan du lære mer om og få en bedre forståelse av følgende:

 • En grundig gjennomgang av FreeStyle Libre systemet inkludert bruk av sensoren

 • Generell informasjon om FreeStyle Libre systemet ditt og FreeStyle LibreLink

Bli med i FreeStyle Libre 2 webinar
Hva kan sensorteknologi gjøre for deg?

Selv med flere fingerstikk om dagen kan høye og lave glukosenivåer bli oversett.

Med FreeStyle Libre systemet følges glukosenivåene kontinuerlig3 slik at du kan se mønstre og trender som bidrar til å gi deg bedre kontroll over diabetesen din.

Hva kan sensorteknologi gjøre for deg
FreeStyle Libre apper

Kontroller og del glukoseverdiene på avstand!

 • Du kan kontrollere glukoseverdiene via smarttelefonen din² uten fingerstikk!¹

  Mange av funksjonene i FreeStyle Libre avleseren finnes nå i smarttelefonen din.2

 • Begynn å dele dataene dine.

  Med LibreLinkUp9 kan du la inntil 20 personer følge glukosedataene og glukosetrendene dine på avstand via smarttelefonen sin.6

FreeStyle Libre apper

Hold meg oppdatert

* Nødvendige felt

 
 
 
 
 

FreeStyle Libre kontinuerlig glukosemåling systemet er indisert for måling av glukosenivåene i interstitiell væske hos personer (4 år og eldre) med diabetes mellitus, inklusive gravide. Indikasjonen for barn (4-12 år) er begrenset til de som er under oppsyn av en omsorgsperson som er minst 18 år gammel.

 1. Fingerstikk er nødvendig hvis glukoseavlesninger [og alarmer for FreeStyle Libre 2-sensorbrukere] ikke samsvarer med symptomer eller forventninger.
 2. FreeStyle LibreLink appen og FreeStyle Libre avleseren har liknende, men ikke identiske funksjoner. Det er nødvendig å ta en fingerstikktest med en blodglukosemåler når glukosenivåene endrer seg raskt fordi glukosenivåene i vevsvæsken kanskje ikke gjenspeiler glukoseverdiene nøyaktig eller hvis systemet rapporterer hypoglykemi eller nær forestående hypoglykemi eller når symptomene ikke stemmer overens med systemavlesningene. FreeStyle Libre sensoren kommuniserer med FreeStyle Libre avleseren som startet den, eller FreeStyle LibreLink appen som startet den. En sensor startet av FreeStyle Libre avleseren vil også kommunisere med FreeStyle LibreLink appen. FreeStyle LibreLink appen er bare kompatibel med visse mobileenheter og operativsystemer. Vennligst sjekk nettstedet for mer informasjon om enhetskompatibilitet før du bruker appen. Bruk av FreeStyle LibreLink appen krever at du registrerer deg med LibreView.
 3. For å få en fullstendig glykemisk oversikt for de siste 3 månedene må sensoren byttes hver 14. dag og sensoren må leses av minst hver 8. time.
 4. Sensoren er vanntett ned til 1 meters dyp i inntil 30 minutter. Bør ikke brukes over 3048 meter i høyden.
 5. Pasienten bestemmer selv om de vil invitere pårørende, venner osv. til å se glukosedata. Abbott har under ingen omstendigheter ansvar for at de som har tilgang til opplysningene dine, behandler dem på en passende måte. Å dele opplysningene dine på denne måten skal ikke anses som en erstatning på å søke legehjelp. Kontakt alltid legen din hvis du har noen spørsmål om sykdommen eller behandlingen din.
 6. Brukere bør alltid sjekke deres nåværende appversjon og medfølgende brukerveiledning. Brukerveiledningen finner du i appen.
 7. Brukere bør alltid sjekke deres siste avleserversjon og medfølgende brukerveiledning.
 8. LibreLinkUp appen er bare kompatibel med visse mobileenheter og operativsystemer. Vennligst sjekk www.LibreLinkUp.com for mer informasjon om enhetskompatibilitet før du bruker appen. Bruk av LibreLinkUp krever registrering med LibreView. LibreLinkUp mobilapp er ikke ment å være en primær glukosemåler: Hjemmebrukere må bruke sin primære måleenhet og konsultere med helsepersonell før de foretar medisinsk tolkning og terapijusteringer fra informasjonen i programvaren og helsepersonell bør bruke informasjon i programvaren sammen med annen klinisk informasjon som er tilgjengelig for dem.
 9. Registrerte data hos Abbott diabetes Care, Inc.
 10. Blant glukosesensorer som festes på pasienter.
 11. FreeStyle Libre 3 appen er kun kompatibel med enkelte mobileenheter og operativsystemer. Se nettstedet vårt for mer informasjon om enhetens kompatibilitet før bruk av appen. Deling av glukoseinformasjon krever registrering hos LibreView.
 12. Shridhara Alva, Timothy Bailey, Ronald Brazg, Erwin S. Budiman, Kristin Castorino, Mark P. Christiansen, Gregory Forlenza, Mark Kipnes, David R. Liljenquist, Hanquing Liu. “Accuracy of a 14-Day Factory-Calibrated Continuous Glucose Monitoring System with Advanced Algorithm in Pediatric and Adult Population With Diabetes.” [published online ahead of print September 19, 2020]. Journal of Diabetes Science and Technology. https://doi.org/10.1177/1932296820958754.  
 13. Jan Bolinder, Ramiro Antuna, Petronella Geelhoed-Duijvestjin, Jens Kröger, Raimund Weitgasser. “Novel Glucose-Sensing Technology and Hypoglycaemia in Type 1 Diabetes: a Multicentre, Non-Masked, Randomised Controlled Trial.” Lancet 388, no. 10057 (2016): 2254-2263. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31535-5.
 14. Jordan Lang, Sujit Jangam, Timothy Dunn, Gary Hayter. «Expanded real-world use rea±rms strong correlation between scanning frequency of flash glucose monitoring and glucose control” [Plakat 972]. Diabetes 68, suppl 1 (2019).
 15. Based on the signal strength in Dexcom G6 CGM User Guide and Medtronic Guardian Connect System User Guide
 16. FreeStyle LibreLink fungerer med FreeStyle Libre- eller FreeStyle Libre 2-sensorer og er foreløpig kompatibel med NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus. 
 17. FreeStyle LibreLink-appen er kun kompatibel med visse mobile enheter og operativsystemer. Vennligst sjekk nettstedet for mer informasjon om enhetskompatibilitet før du bruker appen. Deling av data krever registrering hos LibreView.

* Data on file. Abbott Diabetes Care.

FreeStyle, Libre, og relaterte varemerker eies av Abbott. NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus er registrerte varemerker som eies av Novo Nordisk

 

ADC-15464 v 11.0 10/22