Viktig sikkerhetsinformasjon: 

Brukere av FreeStyle LibreLink og FreeStyle Libre 3 Android-appene bør oppdatere appen til den nyeste versjonen (2.8.4 og 3.4.2) så snart som mulig for å unngå potensielle lengre perioder med signaltap ved bruk av Android OS 13.  ADC-71257

Visa Icon
Mastercard Icon
Trusted Shops

5–7 dager levering (beregnet standardlevering)

delivery

Alle betalingsmetoder er sikre og krypterte

safe

Handlevognen er tom

Ønsker du å handle for våre produkter?
Utforsk vår FreeStyle Libre 2-sensor og legg den i handlekurven.

Personvernerklæring 

Ikrafttredelsesdato: 27.Jan 2023 

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler personopplysningene du gir oss på FreeStyle Libre-Nettsiden som kontrolleres av Abbott Norge AS,Rolfsbuktveien 4 c, 1330 Fornebu, Norge. (“Abbott”, “vi”, “vår”) http://www.freestyle.abbott/no-no (inkludert dets datterselskaper og tilknyttede selskaper) som linker til denne personvernerklæringen (kalt “Abbotts Nettsider”), og når du kontakter oss på telefon. Abbott er behandlingsansvarlig og er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven  

Personvernerklæringen beskriver også hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger, inkludert helserelatert informasjon, når du kontakter oss gjennom våre kundesupportkanaler om våre produkter eller tjenester eller produkter eller tjenester fra våre partnere og tilknyttede selskaper. Personvernerklæringen beskriver også innsamling av annen type teknisk informasjon og nettleserinformasjon gjennom informasjonskapsler og lignende teknologi på Abbotts Nettsider. 

Denne personvernerklæringen gjelder ikke for personopplysninger som innhentes fra Abbott Nettsider som ikke linker til denne personvernerklæringen. Personvernerklæringen gjelder heller ikke for tredjeparters nettsider som Abbotts Nettsider linker til. Personvernerklæringen og bruksvilkårene gjelder for din bruk av Abbotts Nettsider som linker til denne personvernerklæringen. 

Vennligst les denne personvernerklæringen før du bruker Abbotts Nettsider, og før du gir oss dine personopplysninger. 

Type informasjon som innhentes 

Innsamling av personopplysninger 

Bruk av informasjonskapsler og annen sporingsteknologi 

Dine rettigheter 

Kontaktinformasjon og oppdateringer av personvernerklæringen 

I. Typer informasjon som innhentes, formål og rettslig grunnlag 

Hvordan defineres "personopplysninger" i denne personvernerklæringen? 

"Personopplysninger" er informasjon som identifiserer deg eller som med rimelighet kan brukes til å identifisere deg, og som du gir oss når du bruker vår nettside, når du kontakter oss gjennom våre kundesupportkanaler og/eller som Abbott Nettsider samler inn, og som Abbott bevarer i en tilgjengelig form. Eksempler på personopplysninger er navnet ditt, adressen din, e-postadressen din og telefonnummeret ditt. 

Hvilke typer informasjon samles inn av Abbott? 

Personopplysninger du gir oss: Abbott innhenter personopplysninger som du oppgir i datafelt på Abbotts Nettsider. Du kan for eksempel oppgi navn, postadresse, e-postadresse, betalingsinformasjon, fødselsdato og/eller annen informasjon for å legge inn bestillinger på nettsiden vår, motta informasjon om våre produkter og tjenester (inkludert programvareoppdateringer, spesialtilbud, produktopplæring og annen FreeStyle Libre-relatert informasjon som kan være av interesse), registrere deg for Abbott-program eller webinarer, benytte våre kundesupportkanaler eller svare på Abbott-undersøkelser. For å beskytte ditt personvern bør du unngå å legge inn informasjon som ikke er spesifikt forespurt.  

Hvis du kontakter oss gjennom våre kundesupportkanaler på telefon, e-post, sosiale medier eller chat (hvis dette er tilgjengelig i ditt land), kan vi samle inn en rekke personopplysninger om deg. Avhengig av type forespørsel, kan vi samle inn følgende opplysninger: 

 • ditt navn, adresse, fødselsdato, bostedsland, e-postadresse og telefonnummer; 

 • om du kontakter oss på vegne av en av våre nettsidebrukere eller på vegne av noen som har brukt våre produkter eller tjenester; 

 • avhengig av bakgrunnen for at du kontakter kundesupport kan vi samle inn detaljer om din sensor, leser eller måler, kontoinformasjon eller andre detaljer knyttet til din bruk av produkter/tjenester levert av Abbott;  

 • hvis du bruker FreeStyle-appen eller LibreLinkUp-appen kan vi samle inn informasjon om din mobilenhet, inkludert informasjon om operativsystemet ditt, og 

 • informasjon om problemet som gjør at du kontakter oss, inkludert registreringer av våre diskusjoner og oppfølging hvor vi kontakter deg. 

Dersom du ikke oppgir slike personopplysninger kan det bety at vi ikke kan levere produktene eller tjenestene du har etterspurt. 

Passiv innsamling av nettleserinformasjon og enkelte tekniske opplysninger: Det kan samles inn informasjon om dine besøk av Abbotts Nettsider uten at du aktivt gir fra deg slik informasjon. Slik informasjonen kan for eksempel omfatte nettlesertype og språk, ditt operativsystem, din IP-adresse (internettprotokoll), nettadressene du besøkte før og etter Abbott Nettsiden, nettsøket som førte deg til Abbott Nettsiden, nettsider og annonser du ser på og linker som du klikker på inne på Abbott Nettsiden. Informasjonen kan samles inn ved hjelp av ulik teknologi, slik som informasjonskapsler, internett 'tags' og nettvarder. Nettlesere vil automatisk overføre noe av denne informasjonen til Abbott Nettsiden, slik som nettadressen til nettsiden du nettopp har besøkt og nettleserversjonen som datamaskinen din bruker. 

II. Innsamling av personopplysninger 

Innhenter Abbott særlige kategorier av personopplysninger? 

Dersom du samtykker til det vil Abbotts Nettsider innhente personopplysninger som helserelatert informasjon i enkelte jurisdiksjoner. Vi kan også samle inn særlige kategorier av personopplysninger, inkludert helserelatert informasjon, dersom slik informasjon oppgis av deg gjennom kundesupportkanaler. Slik informasjonen kan etter personvernlovgivningen betegnes som særlige kategorier av personopplysninger. Ytterligere tiltak krevd av lokal lovgivning vil bli innført av Abbott ved behandling av slik informasjon. Abbotts datterselskaper eller tilknyttede selskaper kan også iverksette tiltak for å adressere lokale retningslinjer eller forventninger knyttet til slik informasjon. Dersom lovgivningen krever det, samtykker du til at Abbott samler inn, overfører, lagrer og behandler særlige kategorier av personopplysninger ved at du gir oss slik informasjon.  

Hvordan bruker Abbott mine personopplysninger? 

Abbott bruker personopplysningene du oppgir på Abbotts Nettsider til å besvare dine spørsmål og for å gi deg effektiv kundeservice. Abbott vil bruke personopplysningene du oppgir til å prosessere og gjennomføre eventuelle bestillinger du gjør på nettsiden (inkludert å sende deg informasjon om bestillingsprosessen på e-post, SMS eller post), bekrefte, tilrettelegge og administrere din kundekonto, samt for å prosessere og håndtere dine forespørsler.  

Abbott vil behandle personopplysningene du oppgir når du kontakter oss gjennom våre kundesupportkanaler, inkludert helserelatert informasjon for å gi deg kundesupporttjenester.  

Vi kan også bruke personopplysningene til andre forretningsformål, som for eksempel til å tilby deg muligheten til å få beskjed om Abbotts produkter eller tjenester, for å invitere deg til å delta i undersøkelser om våre produkter, eller til å varsle deg om spesielle kampanjer (hvis du har samtykket til dette, dersom samtykke er påkrevd etter gjeldende lovgivning). 

Utlevering din av personopplysninger til Abbott er nødvendig for å oppfylle avtalen du har inngått med oss om levere produkter eller tjenester du har etterspurt (for eksempel når du legger inn en bestilling på nettsiden vår). Vi behandler også personopplysninger der det er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser, for eksempel forpliktelser knyttet til sikkerhet av produkter eller medisinsk utstyr. Vi kan også behandle dine personopplysninger, inkludert helseinformasjon, hvor det er i våre legitime forretningsinteresser å gjøre dette, for eksempel for å gi deg kundestøtte, for å evaluere og forbedre våre eksisterende produkter, tjenester og vår nettside, og for å evaluere og utvikle nye produkter og tjenester. Hvis det nødvendig etter gjeldende lovgivning, kan vi benytte ditt samtykke til å sende deg informasjon om våre produkter eller tjenester, for å invitere deg til å delta i undersøkelser om våre produkter, for å varsle deg om spesielle kampanjer og for å behandle data som er innhentet gjennom informasjonskapsler eller lignende teknologi på vår nettside.  

Kombinerer Abbott personopplysninger jeg gir Abbott med andre personopplysninger om meg? 

Abbott kan kombinere personopplysningene oppgitt av en kunde på en Abbott Nettside med personopplysningene oppgitt av samme kunde på andre Abbott Nettsider. 

Abbott kan kombinere personopplysninger du gir oss på nett med våre offline registre. 

Abbott kan kombinere personopplysninger som du har gitt oss direkte med tredjeparts registre. 

Vi bruker denne sammenkoblede informasjonen til å hjelpe oss med å designe Abbotts Nettsider og Abbott-produkter, gi deg informasjon, forbedre våre markedsførings- og forskningsaktiviteter og tilrettelegge for andre forretningsfunksjoner. 

Hvilke valgmuligheter har jeg med tanke på hvordan Abbott samler inn og bruker mine personopplysninger? 

Du kan alltid begrense mengden og typen personopplysninger som Abbott mottar om deg ved å velge å ikke oppgi informasjonen eller legge inn personopplysninger i skjemaer eller datafelter på Abbotts Nettsider. Noen av tjenestene våre kan kun leveres til deg hvis du gir oss nødvendig personopplysninger Du kan også bli spurt om du ønsker å melde deg på eller fra våre kontaktlister for tilbud, kampanjer og tilleggstjenester som kan være av interesse for deg på andre deler av Abbotts Nettsider. 

Deler Abbott personopplysninger med tredjeparter? 

Abbott vil hverken selge eller lisensiere personopplysningene dine til tredjeparter, unntatt i forbindelse med salg eller overføring av en produktlinje eller divisjon, i forbindelse med en felles markedsføringsplan eller hvis du har samtykket til det, dersom slikt samtykke kreves etter gjeldende lovgivning. 

Abbott kan dele personopplysningene dine med tredjeparter som Abbott markedsfører produkter eller tjenester i felleskap med, eller som utfører et program eller en aktivitet i fellesskap med Abbott. Abbotts praksis er at vi vil varsle deg hvis du registrerer deg for et program som gjennomføres i kombinasjon med et annet selskap som kan kreve tilgang til dine personopplysninger. 

Abbott kan også dele personopplysningene dine med leverandører som i henhold til avtale med Abbott skal utføre forretningsaktiviteter for Abbott (slik som kundestøttetjenester, leveringstjenester, betalingstjenester på nett og tjenester for å oppdage svindel). Dersom Abbott deler personopplysninger med leverandører for hjelp med våre forretningsaktiviteter, er det vår praksis å kreve at disse leverandørene holder personopplysningene konfidensielle og at personopplysningene dine bare brukes for å utføre tjenester for Abbott. 

Abbott kan også dele personopplysningene dine med tredjeparter i forbindelse med salg eller overføring av en av deres produktlinjer eller divisjoner, slik at kjøperen kan fortsette å gi deg informasjon og tjenester. 

Abbott forbeholder seg retten til å utgi dine personopplysninger for å svare på autoriserte informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter eller rettshåndhevendemyndigheter, for å håndtere nasjonale sikkerhetssituasjoner, eller når lovgivningen ellers krever det. I visse tilfeller kan Abbott også dele dine personopplysninger med juridiske rådgivere og revisorer.  

Hvem i Abbott vil ha tilgang til mine personopplysninger? 

Bare et begrenset antall Abbott-ansatte får tilgang til personopplysninger. 

Vi gir våre ansatte opplæring i viktigheten av personvern og hvordan de administrerer og håndterer personopplysninger på en forsvarlig og sikker måte. 

Hvordan sikrer Abbott personopplysninger? 

Abbotts praksis er at hver nettside som samler inn personopplysninger sikres. Konfidensialiteten til personopplysninger som overføres via internett kan imidlertid ikke garanteres. Vi oppfordrer deg derfor til å utvise forsiktighet når du overfører personopplysninger over internettet, spesielt helserelaterte personopplysninger. 

Abbott kan ikke garantere at uautoriserte tredjeparter ikke vil få tilgang til dine personopplysninger. Du må du vurdere både fordelene og risikoene når du legger inn personopplysninger på Abbotts Nettsider. 

I tillegg vil Abbotts Nettsidene som omfattes av denne personvernerklæringen gi en advarsel når du linkes til en nettside som ikke kontrolleres av Abbott, eller som ikke er omfattet av Abbotts personvernerklæringer. Du bør sjekke personvernerklæringene som gjelder for slike tredjeparts nettsider før du legger inn personopplysninger. 

Overfører Abbott personopplysninger til andre jurisdiksjoner? 

Abbott lagrer data på sikre servere i flere land i verden. Vennligst vær oppmerksom på at informasjon du gir oss eller informasjon som vi får gjennom din bruk av Abbotts Nettsider kan behandles og overføres til andre land enn det landet du bor i, inkludert i USA. Personvernlovgivningen i slike land tilsvarer kanskje ikke logningen som gjelder i ditt land. Du samtykker til overføringen til, innsamlingen, lagringen og behandlingen i slike land ved å bruke og besøke Abbotts Nettsider eller ved å gi oss din informasjon. 

Vi overfører personopplysninger til tredjeland utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS") og Storbritannia som ikke tilbyr samme beskyttelsesnivå. For å beskytte dine personopplysninger, vil bare overføre på grunnlag av (i) en beslutning fra EU-kommisjonen som tillater dette, eller i tilfelle av Storbritannia, en beslutning fra Information Commissioner’s Office (ICO), eller (ii) underlagt EU-godkjente standard personvernsbestemmelser eller for overføringer fra Storbritannia, en ICO-godkjent dataoverføringsavtale. Vennligst vær oppmerksom på at Abbott har inngått avtaler basert på EUs standard personvernsbestemmelser for å overføre dine personopplysninger fra EØS til tredjeland, inkludert USA. 

Ta kontakt med vår EU DPO (kontaktinformasjon nedenfor) dersom du ønsker en kopi av avtalene vi bruker for å overføre dine personopplysninger fra EØS/Storbritannia til tredjeland. 

Vi kan tilby eller bruke tredjeparter for å tilby kundesupporttjenester i EØS, Storbritannia, USA eller Nord-Afrika, avhengig av hvilket land du bor i. Når du ringer til våre kundesupportkanaler, vil samtalen din først bli rutet gjennom et kundesenter i din region. Hvis vi ikke klarer å løse problemet ditt på det innledende stadiet, kan det hende vi må eskalere forespørselen din til et team i en annen region. Dette betyr at personopplysningene dine innledningsvis kan aksesseres i din geografiske region og deretter fra et annet land som er utenfor din region. Personopplysningene dine vil bli lagret på et sikkert sky-basert dataadministrasjonssystem hvor tilgangen er rollebegrenset. 

Hvor lenge lagrer Abbott personopplysningene mine? 

Personopplysningene dine vil lagres så lenge det er nødvendig for å levere og tilgjengeliggjøre appen, tjenesten eller produktet du har bedt om for deg, eller i samsvar med juridiske forpliktelser, inkludert med tanke på sikkerhet for produkter og medisinsk utstyr. For mer informasjon kan du ta kontakt eller vårt EU DPO-kontor ved hjelp kontaktinformasjonen nedenfor. 

Hvordan beskytter Abbott personvernet til barn? 

Abbott vil ikke bevisst samle inn eller bruke personopplysninger om barn på Abbotts Nettsider. Vi vil heller ikke bevisst tillate at barn bestiller våre produkter, kommuniserer med oss eller bruker noen av våre nettbaserte tjenester. 

Hvis du som forelder blir klar over at barnet ditt har gitt oss informasjon, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor, slik at vi kan samarbeide med deg for å håndtere dette. 

Hvordan kan jeg korrigere eller slette personopplysninger fra gjeldende kunderegistre? 

Du kan i samsvar med lokal lovgivning be om at vi fjerner personopplysningene dine fra våre gjeldende kunderegistre eller at vi korrigerer dine personopplysninger. Vennligst benytt vår kontaktinformasjon nedenfor for å gi oss beskjed om dine ønsker. Vi vil beholde visse personopplysninger som vi mottar i forbindelse med kommersielle transaksjoner for våre arkiveringsformål. 

III. Bruk av informasjonskapsler og annen sporingsteknologi 

Abbotts Nettsider bruker normalt informasjonskapsler og annen sporingsteknologi. Vennligst se vår cookie-erklæring for mer informasjon om hvordan denne nettsiden bruker informasjonskapsler og annen sporingsteknologi for innsamling og bruk av personopplysninger, samt dine valgmuligheter. 

IV. Dine rettigheter 

Hvilke rettigheter har jeg i forbindelse med mine personopplysninger? 

Gjeldende personvernlovgivning gir deg flere rettigheter knyttet til dine personopplysninger. Disse er: 

 • Retten til å korrigere eller slette uriktige eller ufullstendige personopplysninger som Abbott har om deg; 

 • Retten til når som helst å melde deg ut av markedsføringsmateriell fra oss. Dette vil bli fremgå nederst i alle e-poster du mottar fra oss; 

 • Retten til å få innsyn i personopplysninger som Abbott har om deg; 

 • Retten i enkelte tilfeller å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger basert på legitim interesse; 

 • Retten til ikke å bli underlagt automatisert behandling ment å evaluere visse personlige aspekter knyttet til deg, slik som analyser basert på atferd. Vennligst les vår cookie-erklæringen for mer informasjon om hvordan du utøver denne rettigheten dersom det indikeres at informasjonskapsler blir brukt; 

 • Dersom du har samtykket til behandlingen av personopplysninger, eller hvor behandlingen skjer som del av en avtale, har du rett til å overføre disse personopplysningene til en annen person eller, hvis det er teknisk mulig for oss å gjøre det, til et annet selskap; 

 • Retten til å klage til din nasjonale tilsynsmyndighet eller til å motta kompensasjon for eventuell skade du lider; og 

 • Retten til å trekke tilbake samtykket ditt til Abbotts behandling av dine personopplysninger, uten at dette medfører skade eller negative konsekvenser. 

Vær oppmerksom på at disse rettighetene kan være begrenset i henhold til gjeldende personvernlovgivning eller at rettighetene kan være betinget av ytterligere krav. 

V. Kontaktinformasjon og oppdateringer av personvernerklæringen 

Hvordan kan jeg kontakte Abbott? 

Hvis du har spørsmål om bruk, endring eller sletting av personopplysninger du har gitt oss, eller hvis du ønsker å melde deg av fremtidig kommunikasjon fra en Abbott-virksomhet eller et bestemt Abbott-program, kan du kontakte oss ved å klikke på "Kontakt oss"-linken på nettsiden du besøker eller ved å sende en e-post til oss på info.adc@abbott.no. Du kan også sende et brev til følgende adresse: 

Abbott Laboratories 
Attention: Public Affairs, Department 383 
100 Abbott Park Road 
Abbott Park, IL 60064-6048 
USA  

Vi ber om at du inkluder e-postadressen som ble brukt til eventuell registrering, nettsiden eller det spesifikke Abbott-programmet hvor du delte personopplysningene dine (for eksempel Abbott.com) og en detaljert beskrivelse av forespørselen ved all kommunikasjon til Abbott.  

Personvernombud: Hvis du har spørsmål i forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte vår EU DPO på www.eu-dpo.abbott.com eller via e-post på EU-dpo@abbott.com. 

Hvis du ønsker å slette, endre eller korrigere dine personopplysninger og kontakter oss via e-post, ber vi deg skrive "Slettingsforespørsel" eller eventuelt "Endring/Korrigeringsforespørsel" dersom det er aktuelt i emnelinjen i e-posten. Vi vil gjøre vårt beste for å besvare alle rimelige forespørsler så raskt som mulig. 

Hvordan vet jeg om Abbott har oppdatert personvernerklæringen? 

Uten at det berører dine rettigheter under gjeldende lovgivning, forbeholder Abbott seg retten til å endre denne personvernerklæringen uten forhåndsvarsel for å gjenspeile teknologiske fremskritt, juridiske- og regulatoriske endringer og god forretningspraksis. I visse jurisdiksjoner vil registrerte brukere bli varslet via e-post om eventuelle endringer, og relevant informasjon vil bli lagt ut på Abbotts Nettsider. 

Hvis Abbott endrer sin personvernpraksis, vil en oppdatert versjon av denne personvernerklæringen gjenspeile disse endringene. Vi vil varsle deg om slike endringer ved å oppdatere ikrafttredelsesdatoen angitt øverst i denne personvernerklæringen. 

ADC-69234 v1.0 01/23

Loading...