Se dina insulin- och glukosdata i en app utan manuell registering

Håll bekvämt reda på dina insulindoser och se effekten på dina glukosnivåer med FreeStyle LibreLink-appen.

Kontrollera ditt glukosväde med en smärtfri22 avläsning istället för ett fingerstick1,23

Kontrollera ditt glukosvärde med en smärtfri22 avläsning istället för ett fingerstick1

Diabetes är tillräckligt komplex. Det borde inte din diabetesövervakning vara. 

Kontrollera ditt glukosväde med en smärtfri22 avläsning istället för ett fingerstick1,23

Noggrann

FreeStyle Libre-sensorn mäter glukosvärdet automatiskt dag och natt ³ och uppvisar noggrannhet för insulindosering.

Bekväm

Sensorn är inte större än den gamla 5-kronan och kan diskret2 skannas genom kläder. Du kan skanna sensorn med din kompatibla smarttelefon med användning av FreeStyle LibreLink appen6.

Användarvänlig

FreeStyle Libre-sensorn är smärtfri22 att applicera och lätt att ha på sig2. Den är vattenresistent så du kan simma⁴, bada och motionera. 

Kom igång med ditt FreeStyle Libre System

FreeStyle Libre

FreeStyle Libre 2

FreeStyle Libre 3


FreeStyle Libre


FreeStyle Libre 2

Vad kan Flash glukosövervakning göra för dig?

Även med flera fingersticktest per dag kan höga och låga nivåer missas.

Med FreeStyle Libre systemet sparas glukosnivåer kontinuerligt så att du kan se mönster och trender som kan hjälpa dig att hantera din diabetes bättre.

Vad kan Flash glukosövervakning göra för dig?

FreeStyle Libre appar

Övervaka och dela dina glukosvärden på distans!

  • Du kan övervaka ditt glukosvärde på din smarttelefon6 utan fingerstick¹

  • Börja dela din data.

    Med LibreLinkUp5 kan du tillåta upp till 20 personer att
    följa din glukosdata och glukostrender via sin
    smarttelefon7.

FreeStyle Libre appar

Håll dig uppdaterad

* Obligatoriska fält

 
 
 

FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem är avsett för mätning av glukosnivåer i den interstitiella vätskan hos patienter (ålder 4 år och äldre) med diabetes mellitus, inklusive gravida kvinnor. Avläsaren och sensorn är  utformade för att ersätta blodglukostestning vid egenvård av diabetes,  inklusive dosering av insulin. Indikationen för barn (ålder 4-12) är begränsad till dem som övervakas av en anhörigvårdgivare som är minst 18 år.

1. Fingerstick krävs om glukosavläsningar [och glukoslarm för FreeStyle Libre 2 sensor användare] inte matchar symptom eller förväntningar.

2. Arkivdata, Abbott Diabetes Care

3. För att få en komplett glykemisk bild över de senaste 3 månaderna ska sensorn bytas var 14:e dag och sensorn måste avläsas minst en gång var 8:e timme.

4. Sensorn är vattenresistent ned till 1 meters djup i upp till 30 minuter

5. LibreLinkUp-appen är kompatibel med vissa smarttelefoner och operativsystem. Kontrollera www.LibreLinkUp.com för mer information om kompabilitet på din smarttelefon innan du använder appen. Användning av LibreLinkUp och FreeStyle LibreLink kräver registering hos LibreView. LibeLinkUp-appen är inte avsedd att vara en primär glukosövervakningsenhet vid hemanvändning måste man använda sin(a) primära enhet(er) och rådgöra med sjukvårdspersonal innan man gör någon medicinsk tolkning eller justerar behandlingen baserat på informationen i appen.

6. FreeStyle LibreLink-appen är endast kompatibel med vissa smarttelefoner och operativsystem. Kontrollera kompatibilitetsguiden för mer information om kompabilitet på din smarttelefon innan du använder appen. Användning av FreeStyle LibreLink kräver registering i LibreView.

7. Patienten bestämmer själv om man vill bjuda in anhörig, vänner etc att få ta del av uppgifter om glukosdata. Abbott ansvarar inte i något avseende för att de som tar del av dina uppgifter vidtar lämpliga åtgärder. Att dela dina uppgifter på detta sätt ska inte ses som ett substitut för att söka vård. Kontakta alltid din läkare om du har några frågor om din sjukdom eller behandling.

22. Haak, Thomas., et al. Flash glucose-sensing technology as a replacement for blood glucose monitoring for the management of insulin-treated type 2 diabetes: a multicenter, open-label randomized controlled trial. Diabetes Therapy 8.1 (2017): 55-73

◊ FreeStyle LibreLink fungerar med FreeStyle Libre eller FreeStyle Libre 2 sensorer och är i nuläget endast kompatibel med NovoPen® 6 och NovoPen Echo® Plus.

† FreeStyle LibreLink-appen är endast kompatibel med vissa mobila enheter och operativsystem. Kontrollera webbplatsen för mer information om enhetskompatibilitet innan du använder appen. Delning av data kräver registrering i LibreView.

NovoPen® 6 och NovoPen Echo® Plus är registrerade varumärken som ägs av Novo Nordisk. © 2022 Abbott. FreeStyle, Libre, och relaterade varumärken tillhör Abbott. Övriga varumärken tillhör respektive ägare.

 

ADC-15462 v18.0 10/22