Loading...

Kontrollera ditt glukosväde med en smärtfri2 avläsning istället för ett fingerstick1,23

Diabetes är tillräckligt komplex. Det borde inte din diabetesövervakning vara. 

Noggrann

FreeStyle Libre-sensorn mäter glukosvärdet automatiskt dag och natt ³ och uppvisar noggrannhet för insulindosering.

Bekväm

Sensorn är inte större än en femkrona och kan diskret2 skannas genom kläder⁵. Du kan även skanna sensorn med din kompatibla smarttelefon med användning av FreeStyle LibreLink appen⁶.

Användarvänlig

FreeStyle Libre-sensorn är smärtfri2 att applicera och lätt att ha på sig2. Den är vattenresistent så du kan simma⁴, bada och motionera. 

Kom igång med FreeStyle Libre

FreeStyle Libre

FreeStyle Libre 2

My Guide

FreeStyle Libre My Guide är ett verktyg som hjälper dig att få ut det mesta av ditt FreeStyle Libre system. 

My Guide ger dig grundläggande kunskap om FreeStyle Libre och dess funktioner men även hur du tolkar dina resultat och hur du med hjälp av FreeStyle Libre kan uppnå dina mål gällande din diabeteshantering.

Frihet är

Vad kan Flash glukosövervakning göra för dig?

Även med flera fingersticktest per dag kan höga och låga nivåer missas.

Med FreeStyle Libre systemet sparas glukosnivåer kontinuerligt så att du kan se mönster och trender som kan hjälpa dig att hantera din diabetes bättre.

FreeStyle Libre appar

Övervaka och dela dina glukosvärden på distans!

Du kan övervaka ditt glukosvärde på din smarttelefon utan fingerstick¹

FreeStyle LibreLink appen har många av de funktioner som finns i din FreeStyle Libre avläsare6

Börja dela din data.

Med LibreLinkUp20 kan du tillåta upp till 20 personer att följa din glukosdata och glukostrender via sin smartphone7.

FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem är avsett for mätning av glukosnivåer i den interstitiella vätskan hos patienter (ålder 4 år och äldre) med diabetes mellitus, inklusive gravida kvinnor. Avläsaren och sensorn är utformade för att ersätta blodglukostestning vid egenvård av diabetes, inklusive dosering av insulin. Indikationen för barn (ålder 4-12) är begränsad till dem som övervakas av en anhörigvårdgivare som är minst 18 år.

  1. Ett fingersticktest med en blodglukosmätare krävs när glukosnivåerna ändras snabbt då glukosnivåerna i interstitialvätskan eventuellt inte återspeglar blodglukosnivåerna korrekt eller om systemet rapporterar hypoglykemi eller hotande hypoglykemi eller när symtomen inte stämmer med systemavläsningarna.
  2. Arkivdata, Abbott Diabetes Care
  3. För att få en komplett glykemisk bild över de senaste 3 månaderna ska sensorn bytas var 14:e dag och sensorn måste avläsas minst en gång var 8:e timme.
  4. Sensorn är vattenresistent ned till 1 meters djup i upp till 30 minuter
  5. Avläsaren kan inhämta data från sensorn när den placeras mellan 1 cm till 4 cm från sensorn.
  6.  FreeStyle LibreLink appen och FreeStyle Libre avläsaren har liknande men inte identiska funktioner. Ett fingersticktest med en blodglukosmätare krävs när glukosnivåerna ändras snabbt då glukosnivåerna i interstitialvätskan eventuellt inte återspeglar blodglukosnivåerna korrekt eller om systemet rapporterar hypoglykemi eller hotande hypoglykemi eller när symtomen inte stämmer med systemavläsningarna. FreeStyle Libre sensorn kommunicerar med den FreeStyle Libre avläsare som startade den eller med den FreeStyle LibreLink app som startade den. En sensor som startats med FreeStyle Libre avläsaren kan också kommunicera med FreeStyle LibreLink appen. FreeStyle LibreLink-appen är kompatibel med vissa smarttelefoner och operativsystem. Kontrollera kompatibilitetsguiden för mer information om kompatibilitet på din smarttelefon innan du använder appen. Användning av FreeStyle LibreLink kräver registrering i LibreView.
  7. Patienten bestämmer själv om man vill bjuda in anhörig, vänner etc att få ta del av uppgifter om glukosdata. Abbott ansvarar inte i något avseende för att de som tar del av dina uppgifter vidtar lämpliga åtgärder. Att dela dina uppgifter på detta sätt ska inte ses som ett substitut för att söka vård. Kontakta alltid din läkare om du har några frågor om din sjukdom eller behandling. 

      20. LibreLinkUp-appen är kompatibel med vissa smarttelefoner och operativsystem. Kontrollera www.librelinkup.com för mer information om kompatibilitet på din smarttelefon innan du använder appen. Användning av LibreLinkUp och FreeStyle LibreLink kräver registrering hos LibreView. LibreLinkUp-appen är inte avsedd att vare en primär glukosövervakningsenhet: vid hemanvändning måste man använda sin(a) primära enhet(er) och rådgöra med sjukvårdspersonal innan man gör någon medicinsk tolkning eller justerar behandlingen baserat på informationen i appen.

23. Användare bör alltid kontrollera sin appversion och motsvarande användarmanual. Användarmanualen kan nås via appen.

 

ADC-15462 v 9.0 08/20