Behöver du hjälp med din sensor? Fyll i vårt supportformulär.

Vår kundtjänst kommer kontakta dig. Klicka här för att gå till formuläret.

PayPal
American Express
Visa Icon
Mastercard Icon
Google Pay

5-7 dagars leverans (beräknad standardleverans)

delivery

Alla betalningar är säkra och krypterade

safe

Din varukorg är tom

Vill du handla produkter?
Utforska vår FreeStyle Libre 2 sensor och lägg den i din varukorg.

Användarvillkor och Köpvillkor

 

Följande användarvillkor (”Användarvillkor(en)”) och köpvillkor (”Köpvillkor(en)”) gäller för din interaktion med Abbott Scandinavia AB eller något av dess dotterbolag och närstående bolag (tillsammans ”Abbott”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) på webbsidan www.freestyle.abbott/se-sv (”Webbsida(n)”)och när du beställer produkt(er) via Webbsidan.

1                         Kontakt

Webbsidan ägs av Abbott Scandinavia AB.

Adress: Hemvärnsgatan 9, Box 1498, 171 29 Solna.

Organisationsnummer: 556046-6137

Momsregistreringsnummer: SE 556046613701Du kan kontakta vår kundtjänst på telefon 0200 43 95 45 eller skicka ett e-postmeddelande till diabetes.sverige@abbott.se

2                         Godkännande

Din tillgång till och användningen av Webbsidan regleras av dessa Användarvillkor och tillämpliga lagstiftning. Genom att besöka och surfa på Webbsidan godkänner du, utan begränsningar eller förbehåll, dessa Användarvillkor och godtar att de utgör hela avtalet mellan dig och Abbott avseende din användning av Webbsidan, och att Användarvillkoren ersätter alla tidigare överenskommelser avseende din användning av Webbsidan.

Abbott förbehåller sig rätten att ändra dessa Användarvillkor och Köpvillkor från tid till annan och utan särskilt meddelande härom. Datumet för den senaste ändringen av dessa Användarvillkor och Köpvillkor anges i slutet av dessa Användarvillkor och Köpvillkor. Vänligen använd inte Webbsidan om du inte godkänner dessa Användarvillkor.

3                         Andra tillämpliga villkor

Följande villkor är också tillämpliga för din interaktion med Abbott på Webbsidan samt vid beställning av produkter via Webbsidan.

4                        Produktinformation

Produktinformationen på Webbsidan tillhandahålls av Abbott och är endast avsedd som allmän information. Följaktligen ska ingen sådan information tolkas som medicinsk eller annan professionell rådgivning. Om du har ett medicinskt problem rekommenderar vi dig att omedelbart uppsöka din egen läkare eller vårdgivare, eftersom vi inte i något avseende erbjuder personlig medicinsk diagnos eller patientspecifika behandlingsråd. Du bör alltid inhämta fullständig medicinsk information om dina medicintekniska produkter (inklusive fördelarna med att använda dessa och möjliga ogynnsamma effekter) genom att diskutera hur man lämpligast använder en medicinteknisk produkt med din läkare eller annan medicinsk vårdgivare.

5                         Ansvarsfrihet

Allt material, all information och alla tjänster som tillhandahålls på Webbsidan tillhandahålls i befintligt skick utan några utfästelser eller garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, av något slag, inklusive garantier avseende aktualitet, exakthet, fullständighet, säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång i immateriell rättighet.

Även om Abbott gör skäliga ansträngningar för att se till att den information som finns på Webbsidan är både korrekt och uppdaterad är det möjligt att informationen inte är uppdaterad eller att den innehåller tekniska felaktigheter eller skrivfel. Abbott förbehåller sig rätten att göra uppdateringar, ändringar, rättelser och/eller förbättringar av material, information och tjänster på Webbsidan, och av de produkter och program som beskrivs, vid vilken tidpunkt som helst och utan förvarning på Webbsidan.

Produktbilderna på Webbsidan garanterar inte att produktens exakta utseende och beskaffenhet återges. Abbott reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen och förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående avisering.

Abbott garanterar inte att Webbsidan alltid är tillgänglig eller att Webbsidan är fri från tekniska fel.

6                        Immateriella rättigheter

Om inte annat uttryckligen anges på Webbsidan skyddas allt material, inklusive bilder, illustrationer, ikoner, fotografier, teknologi, dokument, mjukvara och tjänster som utgör en del av Webbsidan (tillsammans ”Material(et)”), som upphovsrätt, varumärken och/eller andra immateriella rättigheter som ägs, kontrolleras eller licensieras av Abbott. Såvida du inte har fått vårt uttryckliga godkännande får du inte ändra, kopiera, mångfaldiga, publicera, överföra, sprida, sälja, licensiera, hyra ut, offentligt visa eller utföra, redigera eller anpassa Materialet på något sätt.

Oaktat vad som framgår ovan får du skriva ut eller ladda ner Material från Webbsidan för användning som är enbart personlig och icke-kommersiell, förutsatt att du inte publicerar eller sprider sådant Material på något sätt och att du bibehåller eventuella markeringar om upphovsrätt, varumärken och/eller andra markeringar om immateriella rättigheter. Abbott lämnar ingen garanti för att din användning av Material som visas på Webbsidan inte gör intrång i tredje parts rättigheter som inte ägs av eller är relaterade till Abbott.

Användning av Material från Webbsidan för ett ändamål eller på ett sätt som inte uttryckligen tillåts i dessa Användarvillkor eller som annars uttryckligen godkänts av Abbott är förbjuden.

Vi förväntar oss att du respekterar Webbsidans integritet och det är, till exempel, inte tillåtet att (i) införa skadligt innehåll såsom skadliga program, trojanska hästar eller virus, eller innehåll som på annat sätt inkräktar på Webbsidan; (ii) artificiellt manipulera Webbsidan med hjälp av skript, botar, plugins, tillägg eller andra automatiserade processer; (iii) störa Webbsidan genom att manipulera den, eller genom att undersöka eller testa Webbsidans sårbarhet; eller (iv) i andra avseenden använda Webbsidan på ett sätt som strider mot dessa Användarvillkor.

7                         Länkar

Abbott har inte granskat tredje parters webbplatser som innehåller länkar till Webbsidan och är inte ansvarigt för innehållet på webbplatser som inte är en del av Webbsidan.

Länkar från Webbsidan till andra webbplatser som inte ägs eller administreras av oss kan tillhandahållas om det är intressant eller underlättar för Webbsidans besökare. När du en gång använt dig av en sådan länk för att lämna Webbsidan bör du notera att vi inte har någon kontroll över den andra webbplatsen.

Din användning av dessa webbplatser styrs därför inte av våra Användarvillkor och Integritetspolicy, utan av de regler som styr dessa webbplatser. En länk från Abbotts Webbsida till en annan webbplats utgör inte ett godkännande, sponsring av, eller samarbete med den tredje parten eller innehållet på den länkade webbplatsen. Abbott tar inget ansvar för länkar från Webbsidan till tredjepartswebbsidor, och ansvarar inte för riktigheten eller lagligheten av dess innehåll. Vi accepterar inget ansvar till följd av brott eller underlåtelser i tredje parts integritetspolicys.

8                        Att lägga upp information

Du är själv ansvarig för att kontrollera att den information, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress, som du lämnar till Abbott vid beställning av produkt från Webbsidan är korrekt och uppdaterad.

Det är förbjudet att publicera eller överföra något stötande, skadligt, felaktigt eller på annat sätt olämpligt innehåll (”Förbjudet innehåll”) på Webbsidan. Abbott kommer att samarbeta fullt ut med alla brottsbekämpande myndigheter som begär och följa domstolsbeslut som innebär att Abbott ska avslöja identiteten på någon som publicerar Förbjudet innehåll.

Förutom sådan information som omfattas av Abbotts Integritetspolicy, se https://www.freestyle.abbott/se-sv/policies/integritets-cookiepolicy.html, är all kommunikation eller allt material du överför till Abbott via Webbsidan, per e-post eller på annat sätt, inklusive all data, alla frågor, kommentarer, förslag eller dylikt, att betrakta som, och kommer att behandlas som, icke-konfidentiellt och inte längre omfattas av din äganderätt.

Allting du överför eller lägger upp blir Abbotts, eller någon av dess koncernbolags, egendom och Abbott förbehåller sig rätten att offentliggöra eller på annat sätt fritt, och utan kompensation till dig, använda sådan information för  forskning, utveckling, tillverkning, användning, försäljning och marknadsföring av produkter eller för därmed liknande ändamål. Den som lämnar informationen till Abbott ansvarar för innehållet, inklusive att detta är riktigt och korrekt, inte innehåller olämpliga, straffbara eller skadande material, samt att den inte gör intrång i tredje parts rättigheter (inklusive tredje parts egendom, upphovsrätt eller rätt till privatliv.)

9                        Konsekvenser

Om vi får vetskap om att du har brutit mot någon av de bestämmelser som anges i dessa Användarvillkor har vi rätt att omedelbart vidta korrigerande åtgärder, bland annat genom att hindra dig från att använda de tjänster som Abbott tillhandahåller och genom att ta bort eventuellt innehåll som du publicerat på Webbsidan, när som helst och utan föregående meddelande. Om vi har lidit skada av din överträdelse kan vi, efter egen fri bedömning, söka skadestånd från dig.

10                     Att beställa produkter

Endast personer som är över 18 år, som inte står under förmyndarskap eller agerar i egenskap av företag och som har en leveransadress i Sverige, kan beställa produkter via Webbsidan.

Innan du kan beställa produkter från Webbsidan ber vi dig att godkänna dessa Köpvillkor genom att klicka på rutan ”Jag godkänner”. För det fall du väljer att inte godkänna Köpvillkoren kommer du inte att kunna beställa produkter från Webbsidan.

Du behöver göra följande för att ingå ett avtal om köp med Abbott:

  • Du beställer produkt på Webbsidan genom att klicka på rutan ”[Skicka beställning]” som kommer upp efter att du fyllt i all information som krävs för din beställning. Kompletta instruktioner för beställning följer av Webbsidan.

Avtal om köp träffas först när vi bekräftat beställningen genom att skicka en orderbekräftelse till den e-postadress du angivit vid din beställning. Vid orderbekräftelse skickar vi samtidigt en kopia av dessa Användarvillkor och Köpvillkor till dig. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av Användarvillkoren och Köpvillkoren.

Det köpeavtal som ingås mellan dig och Abbott gäller till dess leverans av din beställning har skett. Oavsett om avtalet har löpt ut gäller dina lagstadgade rättigheter så som reklamationsrätten enligt lag.

Om du har prenumererat på regelbundna leveranser kommer produkterna att beställas och levereras automatiskt med det intervall som du valt vid prenumerationstillfället utan att du behöver göra något ytterligare. Vissa prenumerations- och produktdetaljer (exempelvis pris, rabatt och tillgänglighet) kan ändras med tiden. Varje prenumerationsbeställning kommer att omfattas av den då gällande prenumerations- och produktinformationen. Innan varje prenumerationsbeställning skickas till dig kommer du att få en beställningsbekräftelse via e-post med orderinformation. Varje prenumerationsbeställning utgör ett separat erbjudande till dig att köpa den prenumererade produkten.

Priser och betalning

Priserna som är angivna på Webbsidan gäller och är angivna i svenska kronor (SEK) inklusive moms. Priserna på Webbsidan är exklusive leveranskostnader. Mer information om leveranskostnader följer av avsnitt 12 nedan.

Betalning av de produkter som du beställt sker vid slutförandet av köpet på Webbsidan. Du betalar för produkten med hjälp utav ditt betal- eller kreditkort. Abbott accepterar följande betal- och kreditkort: Visa, Mastercard, American Express. När du väljer detta betalsätt reserveras aktuellt belopp direkt på ditt kort när du godkänner ditt köp.

Abbott förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller du inte godkänns för det valda betalsättet.

Prenumeration

För varje prenumerationsbeställning kommer du att debiteras priset (inklusive moms) för den/de produkter som ingår i din prenumeration den dag din beställning behandlas.

Din prenumeration fortsätter tills den avbryts. Priset för varje beställning kommer att debiteras med den betalningsmetod som användes för att skapa din prenumeration. Om vi inte kan genomföra din beställning efter flera försök med den betalningsmetod du använde för att skapa/ändra din prenumeration, kommer den att avbrytas.

Avsluta prenumeration

Du kan när som helst ändra eller säga upp dina prenumerationer. Uppsägning eller ändringar av en prenumeration kommer inte att påverka beställningar som du redan har fått bekräftelse på via e-post.

Om en prenumeration sägs upp debiteras du endast för den pågående perioden. Automatisk förlängning upphör och inga ytterligare beställningar kommer att göras.

11                      Leverans och leveranskostnader

Du betalar själv kostnaden för leverans. Väljer du att teckna ett Abonnemang i enlighet med avsnitt 10 ovan står Abbott för leveranskostnaderna.

Leverans sker till den leveransadress som du angivit i din beställning. Leveranser sker enbart till adresser i Sverige.

Du informeras alltid om eventuella leveransförseningar. Du har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Se nedan information för hur du kontaktar vår kundservice om du önskar häva köpet.

12                     Ångerrätt och retur

Som kund har du alltid fjorton (14) dagars ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler. Ångerfristen börjar löpa från den dag som du har mottagit produkten.

Om du vill ångra ditt köp kan du kontakta vår kundtjänst på telefon 0200 43 95 45 alternativt fyll i en Ångerblankett som du finner på Konsumentverkets webbplats  och skicka densamma till oss via e-post till adressen diabetes.sverige@abbott.se. Vi bekräftar utan dröjsmål att vi mottagit ditt meddelande om ångerrätt genom att sända meddelande härom till din e-postadress.

Vid retur ansvarar du för att skicka tillbaka produkten till oss. Gå till ditt konto på Webbsidan för att skriva ut en returneringsetikett som du fäster på paketet. Använder du denna returneringsetikett står vi för kostnaden för din retur.

Du kan endast returnera oanvända produkter i obruten förpackning. Detta beror på att produkten är avsedd att komma i kontakt med kroppsvätskor, såsom blod, och det är således inte lämpligt av hälso- och hygienskäl att returnera produkter med bruten förpackning.

Returadress

Abbott GmbH & Co. KG
c/o Arvato Services Healthcare France S.A.S.
3 rue des Temps Modernes
Security post
ZAE Chêne Saint Fiacre
77600 Chanteloup-en-Brie
Frankrike

Återbetalning

När vi mottagit och kontrollerat den returnerade produkten återbetalar vi, om den returnerade produkten är i sådant skick som följer av dessa Köpvillkor, snarast hela köpesumman inklusive eventuell leveranskostnad med undantag för kostnaden för återsändning av varan.

Återbetalning sker så snart som möjligt men senast inom fjorton (14) dagar enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Reklamation

Om du har fått en defekt eller felaktig produkt tillämpar Abbott gällande konsumentlagstiftning och ber dig att omgående kontakta vår kundtjänst, se kontaktuppgifter till kundtjänst finner du ovan. Alla reklamationer returneras kostnadsfritt.

13                     Världsomspännande produkter

Webbsidan kan innehålla information om produkter som finns tillgängliga över hela världen, men som inte finns tillgängliga på varje ort. En hänvisning till en produkt på Webbsidan innebär inte att en sådan produkt finns tillgänglig just på din ort. De produkter som Webbsidan hänvisar till kan vara föremål för särskilda regulatoriska krav beroende på i vilket land de används. Därför kan du få ett meddelande om att vissa delar av Webbsidan endast är avsedda för vissa typer av expertanvändare eller endast för användare i vissa länder.

14                     Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter kommer Abbott, dess anställda, leverantörer eller agenter vara ansvariga för några som helst skador som uppstår vid användningen av, oförmågan att använda sig av eller resultatet av användningen av Webbsidan, webbplatser kopplade till Webbsidan, eller material, information eller tjänster som finns på någon eller alla sådana webbplatser, varken på grund av garantier, avtalsförhållanden, utomkontraktuellt skadestånd eller annan legal grund, och oavsett om information lämnats om risken för sådana skador eller inte.

Om din användning av Material, information eller tjänster från denna Webbsida resulterar i behov av service, reparation eller korrigering av utrustning eller data, står du alla kostnader för detta.

15                     Ogiltighet

Eventuella bestämmelser, friskrivningar och ansvarsbegränsningar i dessa Användarvillkor ska gälla i den maximala utsträckning som tillämplig lag medger. I den mån som din jurisdiktion inte erkänner vissa friskrivningar från garantier eller vissa ansvarsbegränsningar kan en viss del av innehållet i Användarvillkoren (inklusive avsnittet ”Ansvarsbegränsning”) inte gälla dig. Inget i dessa Användarvillkor är ämnat att begränsa några rättigheter som du har och som inte lagligen kan begränsas.

Abbotts underlåtenhet att genomdriva bestämmelser i dessa Användarvillkor ska inte anses som ett avstående från sådana bestämmelser.

Skulle någon bestämmelse i dessa Användarvillkor och Köpvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska sådan(a) bestämmelse(r) inte innebära att de återstående bestämmelserna i dessa Användarvillkor och Köpvillkor ska anses vara ogiltiga eller icke verkställbara, utan sådana övriga bestämmelser ska förbli i full kraft och effekt, och tillämpningen av den aktuella bestämmelsen ska verkställas så långt tillåtet enligt lag. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

16                     Tillämplig lag och tvist

Dessa Användarvillkor och Köpvillkor omfattas av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvister som uppstår med anledning av dessa Användarvillkor och Köpvillkor ska avgöras av allmän domstol i Sverige.

Du har rätt att, vid klagomål om ett köp vilket inte kunnat åtgärdas i samförstånd med Abbott, vända dig till ett alternativt tvistlösningsorgan för att göra upp i godo. Du kan endast använda ett alternativt tvistlösningsorgan om du är bosatt inom EU och den andra parten är etablerad inom EU.

Du kan antingen använda onlineplattformen för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens hemsida, https://ec.europa.eu/consumers/odr, eller vända sig direkt till Allmänna reklamationsnämnden (”ARN”), via www.arn.se. ARN är en godkänd nämnd för alternativ tvistlösning och lyder under Direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ärendet automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med Abbott och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

 

Datum för senaste ändring: April 2024

ADC-64846 v2.0 04/24

Loading...