Loading...

Skriv din fråga här så ska vi hjälpa dig med ditt svar

TOPP FEM SÖKORD

Sensor App Avläsare Fastsättning Kalibrering

Hur stor är sensorn? 

Sensorn är 5 mm hög och 35 mm i diameter. 

Hur långt förs sensorn in?

Den del av sensorn som förs in under huden är mindre än 0,4 mm bred och förs bara in cirka 5 mm under huden. Studier visar att ett stort antal användare tyckte att sticket inte gjorde mer ont än ett vanligt glukostest genom stick i fingret15

15. De flesta upplevde inget obehag under huden när de bar FreeStyle Libre-sensorn. I en studie genomförd av Abbott Diabetes Care håller 93,4 % av patienterna som undersöktes (n=30) helt med eller instämmer i att de inte upplevde något obehag under huden medan de bar sensorn. [29 personer har slutfört studien, 1 person avbröt studien efter 3 dagar på grund av hudirritationer i området där sensorn var i kontakt med huden.]

Kan jag bada, duscha, simma eller träna när jag bär sensorn?

Ja. Sensorn kan bäras när du badar, duschar, simmar eller tränar. Sensorn ska inte tas ned på ett vattendjup på mer än 1 meter och den ska heller inte vara nedsänkt i vatten i mer än 30 minuter.

Kan jag bära min sensor när jag går igenom säkerhetskontrollen på en flygplats?

FreeStyle Libre avläsaren och FreeStyle Libre sensorn kan exponeras för vanliga elektrostatiska och elektromagnetiska störningar, inklusive metalldetektorer på flygplatser. Du kan fortsätta att bära sensorn när du går genom dessa.

FreeStyle Libre avläsaren och FreeStyle Libre sensor får dock inte exponeras för vissa helkroppsskannrar (d.v.s. röntgenstrålning och radiovågor av millimetertyp). Undvik att avlägsna din FreeStyle Libre sensor genom att meddela säkerhetspersonalen innan du går genom säkerhetskontrollen på flygplatsen.

Behöver jag tänka på något särskilt när jag reser och bär sensorn?

Kontakta flygbolaget före avresan eftersom reglerna och bestämmelserna kan ha ändrats.

Kan jag starta en 2:a sensor när jag har mindre än 24 timmar kvar på min gamla sensor?

Nej, FreeStyle Libre avläsaren kan endast anslutas till en enda sensor. En ny sensor kan startas när användning av den gamla sensorn har slutförts.

Vad händer med sensorn när man har burit den i 14 dagar?

Din sensor stängs av automatiskt efter 14 dagar.

Vad händer om jag måste ta bort sensorn innan de 14 dagarna har gått (eller om den faller av)?

Starta en ny sensor. Avläsaren kommer att identifiera att det är en ny sensor och be dig att starta den.

Vad händer med sensorn om den används när det är varmare eller kallare än det rekommenderade temperaturintervallet?

Förflytta dig till en plats där temperaturen ligger inom det rekommenderade intervallet och skanna på nytt inom några minuter.

Hur fästs sensorn på kroppen?

Sensorn sätts fast på baksidan av överarmen med en engångsenhet som kallas en applikator. När sensorn sätts fast förs en liten (5 mm) steril tråd in under huden och hålls på plats med en liten självhäftande sensorenhet. Appliceringen av sensorn kan jämföras med ett stick i fingret15.

15. De flesta upplevde inget obehag under huden när de bar FreeStyle Libre-sensorn. I en studie genomförd av Abbott Diabetes Care håller 93,4 % av patienterna som undersöktes (n=30) helt med eller instämmer i att de inte upplevde något obehag under huden medan de bar sensorn. [29 personer har slutfört studien, 1 person avbröt studien efter 3 dagar på grund av hudirritationer i området där sensorn var i kontakt med huden.]

Hur länge kan man bära sensorn?

Engångssensorn är utformad för att fästas på baksidan av överarmen och ge tillförlitliga glukosavläsningar i upp till 14 dagar. Efter 14 dagar tas sensorn bort genom att man lossar den självhäftande sensorenheten.

Var på kroppen kan man bära sensorn?

Sensorn kan endast bäras på baksidan av överarmen

Kommer jag att känna av sensorn när jag bär den?

Den del av sensorn som förs in under huden är mindre än 0,4 mm bred (1 mm motsvarar ungefär ett par hårstrån från en människa) och den förs endast in cirka 5 mm under huden. De flesta kommer därför inte att märka av sensorn när den bärs15

15. Arkivdata, Abbott Diabetes Care. De flesta upplevde inget obehag under huden när de bar FreeStyle Libre-sensorn. I en studie genomförd av Abbott Diabetes Care håller 93,4 % av patienterna som undersöktes (n=30) helt med eller instämmer i att de inte upplevde något obehag under huden medan de bar sensorn. [29 personer har slutfört studien, 1 person avbröt studien efter 3 dagar på grund av hudirritationer i området där sensorn var i kontakt med huden.]

 

Hur ofta läser sensorn av glukosvärdena och lagrar dessa?

Sensorn mäter automatiskt glukosnivåerna varje minut och lagrar värdena med 15-minutersintervaller under 8 timmar. När sensorn skannas av avläsaren sänder sensorn automatiskt 8 timmars data till avläsaren.

Om sensorn lagrar glukosvärden var 15:e minut, betyder det då att jag får samma glukosvärden igen om sensorn skannas på nytt inom samma 15-minutersintervall?

Nej, du får den senaste avläsningen varje gång du skannar avläsaren via sensorn.

Vad händer om jag skannar ofta, till exempel var 30:e sekund?

Du kan skanna så ofta du vill, men avläsningen kommer aldrig att ändras oftare än var 60:e sekund.

Varför loggar avläsaren data var 15:e minut? Varför inte oftare?

För att sensorns profil ska kunna hållas smal har den en begränsad lagringskapacitet. För att säkerställa att den kan lagra data under 8 timmar (för en typisk nattperiod) valdes ett intervall på 15 minuter.

Hur många glukosavläsningar kan man göra under tiden som sensorn bärs?

Du kan göra så många glukosavläsningar som du vill under tiden som sensorn bärs. För att få en glykemisk bild över 24 timmar måste du skanna minst en gång var 8e timme.

Är sensorns noggrannhet konsekvent under de 14 dagar som man bär sensorn?

Ja, sensorn har samma noggrannhet under de 14 dagar som man bär den.

Hur vet jag att sensorn fungerar som den ska?

Du kontrollerar enkelt att systemet fungerar genom att slå på avläsaren och skanna över sensorn för att läsa av glukosvärdena. Om sensorn av någon anledning inte skulle fungera, visas ett felmeddelande på avläsaren där brukaren blir ombedd att byta ut sensorn.

Om du har symtom som inte överensstämmer med FreeStyle Libre-systemets avläsning eller om du misstänker att avläsningen kan vara felaktig, kontrollera denna genom att göra ett glukostest med ett fingerstick med hjälp av en blodglukosmätare. Av praktiska skäl finns det en inbyggd FreeStyle Precision blodglukosmätare i avläsaren som används tillsammans med FreeStyle Precision-testremsor* för mätning av blodglukos och blodketoner. Om du har symtom som inte överensstämmer med din glukosnivå, kontakta din läkare.

* För mer information, vänligen läs användarhandboken.

Vad händer om avläsaren laddas ur? Försvinner glukosavläsningarna om avläsaren laddas ur?

Avläsaren måste laddas om strömmen tar slut. De lagrade glukosavläsningarna i avläsaren försvinner inte. Avläsaren laddas vanligtvis fullt på ungefär 3 timmar om batteriet har laddat ur helt.

Hur ofta behöver man ladda avläsaren?

Vid normal användning kan avläsaren användas i cirka 7 dagar innan den måste laddas. En varning om låg batterinivå visas i displayen när den behöver laddas. Det finns en batterisymbol på avläsaren som visar batteriets laddningsnivå.

Kan jag läsa av min glukosnivå genom kläderna?

Ja, du kan läsa av din glukosnivå genom kläderna genom att skanna avläsaren sensorn5.

5. Avläsaren kan registrera data från sensorn när denna är mellan 1 cm till 4 cm från sensorn.

Vad händer om jag inte skannar avläsaren sensorn inom en 8-timmarsperiod?

De äldsta glukosavläsningarna försvinner om avläsaren inte skannas av minst en gång under en 8-timmarsperiod. Om du till exempel skannar avläsaren sensorn kl 13:00 och igen kl 22:00 kommer glukosdata som registrerats mellan kl 13:00 och 14:00 att gå förlorade.

Finns det någon risk för överlappande glukosavläsningar om jag skannar avläsaren sensorn flera gånger under en 8-timmarsperiod.

Läsaren är tillräckligt smart för att räkna ut vilka data som är nya i varje skanning och registrerar därför inte samma data två gånger.

Vilka språk kan man välja mellan för avläsaren?

Språket på avläsaren är landsspecifikt och varierar därför från land till land.

Stänger avläsaren av sig själv automatiskt?

På de flesta skärmar dimras avläsaren efter 45 sekunder och stängs av efter 60 sekunder. Från ett testremseresultat kommer displayen att stängas av när testremsan tas bort.

Vad menas med flash glukosövervakningssystem?

Flash glukosövervakning är ett användarvänligt sätt att diskret läsa av sina glukosvärden. Flash glukosövervakningssystem ger en komplett bild som visar det aktuella glukosvärdet plus att du snabbt kan se hur glukosnivåerna förändras genom att bara skanna sensorn.

Det som gör flash glukosövervakningssystemet unikt är att en snabb skanning av sensorn ger en komplett bild av ditt glukosvärde, inklusive din aktuella glukosnivå, historik för de senaste 8 timmarna och en trendpil som visar om din glukosnivå går upp, ned eller håller sig konstant.

Vad står ”Flash” för?

Flash symboliserar att användarna kan läsa av sina glukosnivåer snabbt genom att bara skanna avläsaren över sensorn. Flash glukosövervakning ger även personer med diabetes och deras vårdgivare viktig kunskap inom ett ögonblick.

Hur fungerar FreeStyle Libre systemet?

För att läsa av glukosnivån behöver man bara skanna avläsaren över sensorn i en sekund. Denna enkla skanning ger dig mer information än ett blodglukostest utan att du behöver sticka i fingret med jämna mellanrum1. FreeStyle Libre systemet erbjuder även programvara för att skapa kortfattade rapporter som ger en tydlig analys av din glukosdata.

1. Ett fingersticktest med en blodglukosmätare krävs när glukosnivåerna ändras snabbt då glukosnivåerna i interstitialvätskan eventuellt inte återspeglar blodglukosnivåerna korrekt eller om systemet rapporterar hypoglykemi eller hotande hypoglykemi eller när symtomen inte stämmer med systemavläsningarna.

Behöver FreeStyle Libre systemet kalibreras?

Nej, FreeStyle Libre sensorn kalibreras vid tillverkningsprocessen så någon ytterligare kalibrering är inte nödvändig. Sensorn aktiveras av skanningen och börjar automatiskt registrera glukosvärden efter en inkörningstid på en timme.

Hur skiljer sig Flash glukosövervakning från BGM (Blood Glucose Monitoring)?

Traditionell blodglukosövervakning förser användarna med glukosavläsningar som visar värdena vid specifika tidpunkter. Användarna får ingen information om hur deras glukosnivåer har förändrats, och de får heller ingen information om i vilken riktning som deras glukosnivåer rör sig. Utan sådan information kan man lätt missa viktiga glukosfluktuationer – topparna och dalarna. FreeStyle Libre systemet är ett nytt sätt att läsa av glukosnivåerna. Systemet gör att användaren kan läsa av sin aktuella glukosnivå genom att bara skanna avläsaren sensorn, och det ger även en fullständig bild av glukosvariationerna.

Vad ska jag göra om jag ska bli röntgad?

Om du har ett läkarbesök som inkluderar en procedur med magnetisk eller elektromagnetisk strålning, t.ex. röntgen, magnetröntgen eller datortomografi, måste du ta ut den aktuella sensorn och sätta in en ny efter proceduren. 

Vad gör jag under första timmen när FreeStyle Libre systemet värmer upp?

FreeStyle Libre avläsaren har en inbyggd port för teststickor som kan användas av FreeStyle Precision Neo teststickor. Under uppvärmningsperioden på en timme kan du använda porten för teststickor för din regelbundna glukosövervakning.

Kan FreeStyle Libre systemet användas av dialyspatienter?

FreeStyle Libre systemet har inte utvärderats för användning av personer som får dialys.

Vilka substanser kan påverka resultaten som genereras av FreeStyle Libre systemet?

Askorbinsyra och salicylsyra kan påverka sensorns mätningar. Hänvisa till FreeStyle Libre systemets användarhandbok för ytterligare information.

Påverkas FreeStyle Libre systemets glukosmätningar om jag tar paracetamol (acetaminofen)?

Nej, FreeStyle Libre systemet påverkas inte av paracetamol (acetaminofen).29

29. Acetaminophen Interference on ISF Based Glucose Monitoring Systems Alva, S., Chen, T., Naegeli, A. poster presented at DTT 2017

Kan FreeStyle Libre systemet anslutas till en insulinpump?

Nej, men däremot undersöker Abbott Diabetes Care nya potentiella användningsområden för ny teknik.

Har FreeStyle Libre systemet testats i vatten?

Ja, sensorer kan bäras när du badar, duschar eller simmar. Gå inte djupare än 1 meter och stanna inte under vatten i mer än 30 minuter när du bär en sensor. 

Kommer FreeStyle Libre systemets påverkas av en sjukdom som förkylning eller influensa?

Kontakta sjukvårdspersonal om du vill ha specifik information om interaktioner för samband mellan sjukdomar och dina glukosnivåer.

Kommer skillnaden av resultaten från FreeStyle Libre systemet och min blodglukosmätare att påverka mina doseringsbeslut?

Sensorns glukosvärden, som är baserade på glukosnivåer i interstitiell vätska, kan skilja sig från blodglukosnivåer (fingerstick), särskilt när ditt blodglukos förändras snabbt. Till exempel efter du äter, tar insulin eller motionerar. När glukosnivåer faller snabbt kan glukosmätningar från sensorn vara högre än blodglukosnivåerna. När glukosnivåer stiger snabbt kan glukosmätningar från sensorn å andra sidan vara lägre än blodglukosnivåerna. Om glukos stiger eller faller snabbt ser du symbolen för att kontrollera glukos. När du ser denna symbol ska du göra ett blodglukostest och administrera behandling baserat på detta resultat.

Mitt barn har diabetes Typ 1. Kan mitt barn använda FreeStyle Libre?

FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem är avsett för mätning av glukosnivåer i den interstitiella vätskan hos patienter (4 år eller äldre) med diabetes mellitus, inklusive gravida kvinnor. Indikationen för barn (4–12 år) är begränsad för de som övervakas av en anhörigvårdare som är över 18 år.

Kan FreeStyle Libre systemet användas av barn?

FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem är avsett för mätning av glukosnivåer i den interstitiella vätskan hos patienter (4 år eller äldre) med diabetes mellitus, inklusive gravida kvinnor. Indikationen för barn (4–12 år) är begränsad för de som övervakas av en anhörigvårdare som är över 18 år.

Vart är bäst att jag förvarar FreeStyle Libre systemet?

Både avläsaren och sensorn bör förvaras mellan 4 °C och 25 °C.

Varför behöver systemet en inkörningsperiod på en timme?

Abbott Diabetes Care arbetar för att göra sina produkter säkra för användaren. Efter ha applicerat sensorn behöver sensorn och kroppen komma i balans (eller stabiliseras). Vi har genom vår forskning kunnat se att det inte alltid är så enkelt att mäta glukosnivån i kroppen korrekt innan balansen har uppnåtts. Därför låter vi systemet utjämnas i en timme för att säkerställa att glukosavläsningarna som det tillhandahåller är korrekta.

Vad är skillnaden mellan att mäta glukosnivåer i interstitiell vätska jämfört med blodglukos?

Blodglukosmätningar med fingerstick och glukosmätningar med sensorn kommer inte alltid att stämma överens med varandra, det är faktiskt sannolikt att mätningarna skiljer sig åt. Detta beror på att glukosmätningar kommer från den interstitiella vätskan, ett tunt vätskelager som omger cellerna under din hud, inte från ditt blod. Det finns en fördröjning på 5 till 10 minuter innan glukos i den interstitiella vätskan reagerar på ändringar till blodglukos. Det är bevisat att glukosmätningar på interstitiell vätska speglar glukosnivåer på ett pålitligt sätt.

Hur många avläsningar krävs för att uppskatta A1c?

Minst 5 dagars sensordata krävs för att beräkna det uppskattade A1c-värdet.

Behöver jag ha en separat blodglukosmätare när jag använder FreeStyle Libre systemet?

Nej, det behöver du inte. Det finns en inbyggd FreeStyle Precision blodglukosmätare i avläsaren som används för mätning av blodglukos och blodketoner.

Kan jag göra ett blodketontest med FreeStyle Libre systemet?

Du kan använda den inbyggda mätaren för att kontrollera dina blodketonnivåer med hjälp av FreeStyle Precision β-keton teststickor (fås på recept). Du bör göra ett blodketontest på din fingertopp. Se till att du har läst instruktionerna för teststickan innan du använder den inbyggda mätaren.

Kan FreeStyle Libre systemet beräkna en insulindos för måltider?

Ja, systemet kan beräkna en föreslagen insulindos för måltider när man använder den inbyggda blodglukosmätaren, eftersom denna har en inbyggd funktion för beräkning av insulindos.

Observera att denna funktion endast fungerar när man använder porten för blodglukos teststickor och att den måste aktiveras av sjukvårdspersonal.

Hur beräknar FreeStyle Libre systemet en insulindos?

Kalkylatorn använder sig av inställningar som matas in från någon utav de båda inställningslägena (Enkelt eller Avancerat); denna funktion kräver förståelse för hur insulin används och måste ställas in av sjukvårdspersonal. Med hjälp av inställningarna som vårdgivaren gör beräknar programvaran i avläsaren en rekommenderad insulindos baserad på glukosavläsningen från den inbyggda blodglukosmätaren och kolhydratinformation (i gram eller portioner) som användaren tillhandahåller.

Arbetar kalkylatorn med någon typ av insulin?

Nej, kalkylatorn kan endast hjälpa dig med att beräkna direktverkande (måltid eller korttidsverkande) insulindoser. Kalkylatorn måste ställas in av sjukvårdspersonal.

Vad är skillnaden mellan inställningarna Enkel och Avancerade för kalkylatorn?

Inställningen Enkel är för användare som använder en fast dos med direktverkande insulin före måltider. ”Avancerade inställningar” är till för användare som räknar kolhydrater (i gram eller portioner) och/eller använder en korrigeringsfaktor för att anpassa doser med direktverkande insulin i samband med måltider. Kalkylatorn måste ställas in av sjukvårdspersonal.

Vad är en trendpil? Hur fungerar den? Och vad berättar den?

Glukosövervakningssystemet FreeStyle Libre Flash har en trendpil som för varje glukosavläsning berättar för dig i vilken riktning dina glukosnivåer rör sig och hur snabbt det går. För en viss tidpunkt vet du därför inte bara vad den aktuella glukosnivån är utan du kan även se i vilken riktning den rör sig. Beroende på åt vilket håll trendpilen pekar kan du se hur glukosnivåerna förändras, om de går upp, ned eller ligger på en jämn nivå, vilket gör det lättare att fatta beslut.

Jag har hört att Acetaminophen/Paracetamol falskt kan höja sensorns glukosavläsningar. Påverkas FreeStyle Libre-systemet av Acetaminophen/Paracetamol?

Acetaminophen/Paracetamol har ingen påverkan på din  FreeStyle Libre glukosavläsning1.

1. Alva, Shridhara, et al. Acetaminophen Interference on ISF Based Glucose Monitoring Systems. 2017 Diabetes Technology Meeting Abstracts. Journal of Diabetes Science and Technology 12, no. 2 (March 2018): 426–532. doi:10.1177/1932296818761742. 

TOP FEM SÖKORD

FreeStyle LibreLink App LibreView FreeStyle Libre 2 Rapporter

Vad är LibreView?

LibreView är ett säkert molnbaserat system som gör det möjligt att skapa tydliga glukosrapporter som är lätta att förstå som du kan dela med din sjukvårdspersonal. Använd LibreView genom att ansluta din glukosövervakningsenhet till en dator med Windows och en internetanslutning, och sedan logga in enligt instruktionerna på skärmen för att ladda upp data. Dina glukosdata sparas på ett säkert sätt i molnet, där du kan dela den med din läkare.

Vad händer om jag använder fler än en mätare?

Du kan skapa rapporter som kombinerar data från olika mätare från Abbott Diabetes Care i LibreView systemet.

Med vilka operativsystem/webbläsare kan jag använda LibreView systemet?

LibreView webbplatsen är endast kompatibel med vissa operativa system och webbläsare. Kontrollera www.libreview.com för ytterligare information.

Hur hjälper LibreView mig?

LibreView programvaran kan användas för att göra det enklare för dig att identifiera trender och mönster i dina glukosdata. Till exempel kanske du märker att din glukos regelbundet är högt eller lågt under vissa tider på dagen, och du kan fokusera på att göra förbättringar inom dessa områden.

Hur bekräftar jag den aktuella versionen av min webbläsare?

Starta din webbläsare (Internet Explorer, Chrome eller Firefox), sedan:

För Internet Explorer: leta rätt på och välj ”kugghjulet”. Välj därefter ”Om Internet Explorer”. Detta visar vilken version som används för tillfället.

För Chrome: leta rätt på och välj inställningsikonen ”stapeldiagram”. Välj sedan ”Hjälp & Om” för att se den aktuella versionen.

För Firefox: Klicka på Firefox-menyn på menyraden och välj ”Om Firefox”. Versionsnumret anges under namnet Firefox.

Hur laddar jag ned den senaste versionen av drivrutinerna för LibreView?

Välj ikonen för glukosmätaren på sidan Ladda upp en mätare. Detta laddar automatiskt ned den senaste versionen av drivrutinerna för LibreView.

Hur kommer jag igång med LibreView?

Starta registreringsprocessen här: www.LibreView.com. Bekräfta att du registrerar ett personkonto och klicka på Fortsätt. Följ anvisningarna på skärmen för att välja ditt hemland, godkänn användarvillkoren och integritetsmeddelandet och fyll i ett kort registreringsformulär. När du har bekräftat din e-postadress kan du logga in och börja ladda upp glukosdata till LibreView.

Hur laddar jag upp glukosdata?

Logga in på ditt LibreView konto. Klicka på knappen Ladda upp. Anslut sedan ena änden av kabeln till din enhet och den andra änden av kabeln till din dator. Om detta är första gången du laddar upp till din dator blir du ombedd att installera programvara som gör det möjligt för din enhet att kommunicera med det webbaserade systemet.

Obs! Om du använder FreeStyle LibreLink mobilappen för att övervaka glukos laddas din data upp automatiskt18 till LibreView varje gång du läser av din FreeStyle Libre sensor.

18. Användning av FreeStyle LibreLink kräver registrering hos LibreView. Automatisk uppladdning kräver trådlöst internet eller mobildata uppkoppling.

Kan jag sluta dela min data?

Ja, med LibreView systemet kan du bestämma när och hur du vill dela din data. Om du vill sluta dela din data med en viss klinik (om du byter läkare till exempel) ska du logga in på ditt LibreView konto och klicka på navigationsikonen längst upp till höger. Välj Kontoinställningar från sidomenyn. Klicka sedan på fliken Mina kliniker och klicka på Återställ för kliniken som du vill sluta dela din data.

Vad menas med eA1c?

EA1c är ett uppskattat värde för HbA1c baserat på det genomsnittliga glukosvärde som sensorn har uppmätt under den valda tidsperioden. EA1c beräknas med hjälp av formeln från den publicerade referensen nedan16. EA1c är inte tänkt att ersätta eller förutsäga den HbA1c-analys som testats i ett laboratorium. Istället kan du använda detta för att följa förändringar av eA1c över tid.

16. Nathan DM, Kuenen J, Borg R, et al. Översätta HbA1c-analysen till beräknade genomsnittliga glukosvärden. Diabetes Care. 2008;31:1473-1478.

Vad är ambulerande glukosprofil?

AGP-diagrammet (Ambulerande GlukosProfil), som återfinns i flera rapporter, fungerar som en visuell referens för varierande glukosnivåer över tid. Sensorglukosdata för 5 dagar eller mer kombineras och plottas till ett enda 24-timmarsdiagram. Genom att plotta data på det här sättet kan du se variationsmönster kan vara gemensamma för en viss tidpunkt på dagen.

Vad innebär median- och percentilviktstatistiken på rapporterna?

Median – är där hälften av avläsningarna hamnar under linjen och andra hälften av avläsningarna hamnar över den.

25:e till 75:e percentilen – är där 25 % – 75 % av de observerade sensorglukosavläsningarna hamnar (eller de mellersta 50 % av resultaten).

10:e till 90:e percentilen – är där 10 % – 90 % av de observerade sensorglukosavläsningarna hamnar

Vad är LibreView och hur fungerar det med appen FreeStyle LibreLink?

LibreView är ett molnbaserat diabeteshanteringssystem från Abbott. LibreView utgör en säker förvaringsplats för data från FreeStyle LibreLink-appen och gör det enkelt för dig att dela dina glukosdata med din vårdgivare eller andra om du vill. Data laddas automatiskt upp till LibreView när din telefon är ansluten till Internet.

Följ dessa steg för att se data från FreeStyle LibreLink i LibreView:

1. Gå till LibreView.com 

2. Logga in på samma konto som du skapade när du installerade och ställde in FreeStyle LibreLink appen. Detta är ditt LibreView konto.

3. Klicka på droppikonen överst till vänster på skärmen.

4. Klicka på "Visa fullständiga rapporter"

Du kan ändra rapportinställningar, visa data från andra glukosmätare, exportera data och konfigurera delning med din vårdgivare via LibreView. Se LibreViews snabbguide på LibreView.com för ytterligare information.

Obs! FreeStyle LibreLink appen fungerar INTE med FreeStyle Libre programmet.

Hur kan jag komma i kontakt på distans med min hälso- och sjukvårdspersonal?

Vårt FreeStyle Libre digitala ekosystem hjälper dig genom FreeStyle LibreLink mobilapp26 och LibreView9, en säker molnbaserad tjänst för både dig och din hälso- och sjukvårdspersonal att ansluta er utan kostnad. Besök vår webbsida på https://www.freestyle.abbott/se-sv som enkelt visar hur du laddar ner FreeStyle LibreLink-appen, skapar ett konto i LibreView och hur du gör dina inställningar samt delar ditt konto med din hälso- och sjukvårdspersonal.

LibreView är det bästa sättet att komma i kontakt med din hälso-och sjukvårdspersonal.

Kom ihåg att genom att använda LibreLinkUp appen20, kan du bjuda in familj/vårdgivare att komma åt dina glukosdata7 på distans, när som helst. Besök https://www.freestyle.abbott/se-sv för att se hur du gör detta

7. Patienten bestämmer själv om man vill bjuda in anhörig, vänner etc att få ta del av uppgifter om glukosdata. Abbott ansvarar inte i något avseende för att de som tar del av dina uppgifter vidtar lämpliga åtgärder. Att dela dina uppgifter på detta sätt ska inte ses som ett substitut för att söka vård. Kontakta alltid din läkare om du har några frågor om din sjukdom eller behandling. 

9. LibreView webbplatsen är endast kompatibel med vissa operativa system och webbläsare. Kontrollera www.LibreView.com för ytterligare information.

20. LibreLinkUp appen är endast kompatibel med vissa mobila enheter och operativsystem. Kontrollera www.librelinkup.com för mer information om kompatibilitet innan du använder appen. Användning av LibreLinkUp och FreeStyle LibreLink kräver registrering hos LibreView. Mobilappen LibreLinkUp är inte avsedd att vara en primär glukosövervakare: hemanvändare måste konsultera sin/sina primära enhet/enheter och sin hälso- och sjukvårdskontakt innan de gör några eventuella medicinska bedömningar och behandlingsjusteringar utifrån informationen som tillhandahålls genom appen.

26. FreeStyle LibreLink-appen är kompatibel med vissa smarttelefoner och operativsystem. Kontrollera kompatibilitetsguiden för mer information om kompatibilitet på din smarttelefon innan du använder appen.

 

Hur skapar jag ett LibreView konto?

När du har installerat FreeStyle LibreLink appen och accepterat slutanvändarens licensavtal och sekretessreglerna ombes du att skapa ett LibreView-konto. Du måste ha en nätverksanslutning för att kunna slutföra skapandet av ditt konto.

Steg 1 Fyll i obligatoriska fält

Följande fält krävs.

• Förnamn

• Efternamn

• Födelsedatum

• Land

• E-post

• Lösenord (Lösenord måste vara minst 8 tecken och högst 36 tecken. De måste innehålla minst en siffra, en stor bokstav och en liten bokstav).

• Bekräfta lösenord

Steg 2 Tryck på "Skapa mitt konto”

När du har angett all din information, ska du trycka på Skapa mitt konto underst på skärmen.

Steg 3 Slutför inställningen av appen

När du har skapat ett konto, uppmanas du att ställa in din app. Följ anvisningarna på skärmen för att välja ditt målområde och ställ in dina inställningar för inloggningsanteckningar.

När din app ställts in, kan du redigera dina val när som helst genom att gå till Inställningsalternativ i menyn.

Obs! Nu kan du använda samma kontoinformation för att logga in i LibreView eller LibreLinkUp. Dina uppgifter från FreeStyle LibreLink kommer automatiskt att överföras till LibreView när du har en nätverksanslutning.

Varför behöver jag skapa ett LibreView konto för att kunna använda appen FreeStyle LibreLink?

LibreView används för att hantera din kontoinformation och möjliggör detaljerade rapporter och delning av data. När appen har installerats och du har accepterat användarvillkoren måste du skapa ett LibreView konto för att kunna börja använda appen. LibreView gör det möjligt att dela dina glukosdata med sjukvårdspersonal och andra appar som kan anslutas till appen FreeStyle LibreLink.

Vilken typ av information samlar appen in och vad händer med informationen?

Appen lagrar kontoinformation, glukosdata, anteckningar och sensorinformation i telefonen, vilket betyder att det är ditt ansvar att begränsa åtkomst till din telefon för att skydda dina personuppgifter. Appen laddar också upp data automatiskt18 till LibreView, en säker, molnbaserad plats för data. Läs sekretesspolicyn för mer information.

18. Användning av FreeStyle LibreLink kräver registrering hos LibreView. Automatisk uppladdning kräver trådlöst internet eller mobildata uppkoppling.

Är min data säker? Vad gör Abbott för att skydda patientdata?

Abbott och deras samarbetspartner uppfyller alla gällande lagar om dataskydd och sekretess i användarnas jurisdiktioner. Läs licensavtalet för slutanvändare, användarvillkoren och sekretesspolicyn i appen eller på FreeStyleLibre.com för att förvissa dig om att du är införstådd med de datahanteringsförfaranden som styr användning av appen och LibreView – i annat fall ska du inte installera appen.

Vad händer om jag tappar bort eller byter ut min telefon?

Om du tappar bort din telefon kan du ladda ned appen igen på en kompatibel telefon och logga in på ditt konto. Om du har en aktiv sensor och behöver installera om appen kan du logga in på ditt befintliga konto för att fortsätta använda din aktiva sensor tills slutet på dess bruksliv. Du kan inte se historiken i den nya installationen av appen, men dessa data är tillgängliga i LibreView.

Fungerar appen FreeStyle LibreLink med datorprogrammet FreeStyle Libre Pro?

Nej, dina glukosdata från appen FreeStyle LibreLink synkroniseras inte med datorprogrammet FreeStyle Libre.

FreeStyle LibreLink-appens data lagras endast av och är endast synliga via LibreView.

Vad är LibreLinkUp appen och hur fungerar den med FreeStyle LibreLink appen?

LibreLinkUp är en app som kompletterar FreeStyle LibreLink appen, som gör det möjligt att automatiskt dela dina avlästa glukosmätningar med dina vårdgivare.

Den person som bär FreeStyle Libre sensorn använder FreeStyle LibreLink appen och föräldern eller vårdgivaren använder LibreLinkUp appen.

Lägg till en LibreLinkUp appanslutning genom att trycka på Dela (eller Anslutna appar) på huvudmenyn på FreeStyle LibreLink appen, och välj LibreLinkUp i listan över tillgängliga delningsappar, samt följ anvisningarna på skärmen.

Både du och din vårdgivare måste ha en nätverksanslutning för att dela och ta emot glukosmätningar.

Du kan lära dig mer om LibreLinkUp genom att besöka LibreLinkUp.com.

Är appen FreeStyle LibreLink kompatibel med annan programvara för hantering av diabetes?

Ja, med ditt tillstånd kan appen26 dela glukosdata med vissa andra appar. Öppna Dela-menyn i appen FreeStyle LibreLink för att se vilka andra appar som är delningskompatibla i din region.

26. FreeStyle LibreLink-appen är kompatibel med vissa smarttelefoner och operativsystem. Kontrollera kompatibilitetsguiden för mer information om kompatibilitet på din smarttelefon innan du använder appen.

Hur kommer jag åt mina glukosrapporter?

I appen finns en serie med rapporter som redogör för dina glukostrender och -mönster. Välj rapporten som du vill se från huvudmenyn.

Hur kontrollerar jag mina glukosmätningar genom att läsa av sensorn?

Om du har använt FreeStyle Libre-avläsaren förut, kanske du lägger märke till skillnader i skanningsprestanda vid skanning av en sensor med en mobiltelefon. Din avläsningsteknik kanske måste ändras eftersom telefoners NFCprestanda varierar med fabrikat och modell.

• För Android-telefoner:

o Kontrollera att NFC är aktiverad på din telefon.

o Om du använder andra NFC-appar, såsom Samsung S-Health, måste du starta FreeStyle LibreLink varje gång innan du läsa av. Eller, om du avinstallerar andra NFC-appar, bör du kunna läsa av din sensor när telefonen är olåst.

o Håll telefonens BAKSIDA mot sensorn (detta kan göras över kläderna) och flytta långsamt runt telefonen tills du hör den första tonen. Håll sedan telefonen stilla tills du hör den andra tonen. (Om ljudet är avstängt på din telefon, måste du slå på dem på att höra dessa toner).

o Den första tonen anger att telefonen och sensorn har etablerat en NFC-anslutning.

o Den andra tonen betyder att telefonen har läst av sensorn.

o Telefonen kommer också att vibrera när sensorn har lästs av.

• För iPhone:

o Öppna FreeStyle LibreLink-appen

o Klicka på knappen "Läs av" på startskärmen (den kan visa "Starta en ny sensor" eller "Kontrollera glukos" eller sensorikonen längst upp till höger på de flesta appskärmar

o När den modala skärmen "Redo att läsa av" visas, ska du hålla den ÖVRE delen av iPhone nära sensorn.                                                                   

o Telefonen kommer att vibrera något när sensorn har lästs av.

När avläsningen är klar, visar appen din aktuella glukosmätning tillsammans med de senaste åtta timmarna av glukoshistorik, och en pil som visar i vilken riktning din glukos går.

Om du inte kan få en glukosmätning, eller om du får ett felmeddelande, ska du gå till Felmeddelanden och Felsökning.

Hur kan jag förstå mina glukosmätningar bättre?

När du läser av en FreeStyle Libre med LibreLink mobilappen, visas skärmen ("Min glukos") med din nuvarande glukos, glukostrendpil som anger i vilken riktning din glukos går, och ett diagram med dina aktuella och lagrade glukosmätningar.

Nuvarande glukos

Det här numret anger glukosvärdet från din senaste avläsning. Detta område kommer att ändra färg beroende på om din glukos är hög (orange), låg (röd), inom målintervallet (grön) eller mellan målglukosintervallet och hög eller låg glukosnivå (gul).

Trendpil för glukos

Trendpilen för glukos ger en indikation på den riktning som din glukos går.

Glukos stiger snabbt – Mer än 0,1 mmol/L (2 mg/dL) per minut

Glukos stiger – Mellan 0,06–0,1 mmol/L (1–2 mg/dL) per minut

Glukos ändras långsamt – mindre än 0,06 mmol/L (1 mg/dL) per minut

Glukos sjunker – Mellan 0,06–0,1 mmol/L (1–2 mg/dL) per minut

Glukos sjunker snabbt – Mer än 0,1 mmol/L (2 mg/dL) per minut

Glukoskurva

FreeStyle Libre-sensorn fångar automatiskt glukosmätningar hela dagen och lagrar upp till åtta timmars data. Varje gång du läser av sensorn, visas data för de senaste åtta timmarna i kurvan.

Målområde

Ditt målområde visas som ett fast, ljusgrönt band på kurvan. Du kan justera målområdet genom att gå till Inställningar i din app.

Anteckningsikoner

Varje ikon som visas här representerar en anteckning om att du loggade in i appen, och när du loggade in. Det finns ikoner för livsmedelsanteckningar, insulinanteckningar, motionsanteckningar och andra anteckningar.

Lägg till en anteckning

Tryck på den här knappen om du vill skapa en ny anteckning om mat, insulin, aktivitet eller annan typ av anteckning. Alla dina anteckningar sparas i Loggbokenpå din mobila app.

Hur gör jag för att lägga till anteckningar till mina glukosmätningar?

Tryck på den här knappen om du vill skapa en ny anteckning om mat, insulin, aktivitet eller annan typ av anteckning. Alla dina anteckningar sparas i Loggbokenpå din mobila app.

Hur gör jag för att lägga till anteckningar till mina glukosmätningar?

Anteckningar om mat, insulin och motion kan sparas i din FreeStyle LibreLink mobilapp. Du kan spara anteckningar på flera olika sätt.

Spara en anteckning med en glukosmätning genom att trycka på knappen Anteckning längst ned på skärmen Min glukos. Se de stegvisa anvisningarna nedan.

Om du vill lägga till en anteckning direkt i loggboken, ska du gå till ”Använda loggboken” för ytterligare information.

Steg 1 Läs av sensorn

Använd din mobiltelefon,för att läsa av en FreeStyle Libre-sensor.

Om du har svårigheter att läsa av sensorn, ska du gå till Felmeddelanden och Felsökningför mer information.

Steg 2 Tryck på "Lägg till anteckning"

Tryck på knappen Lägg till anteckning på skärmen Min glukos

Steg 3 Välj typ av anteckning

Tryck på kryssrutan bredvid den typ av anteckning som du vill skapa. Om du inte vill välja en kategori kan du hoppa över det här steget och istället skriva din anteckning i fältet Kommentar.

Steg 4 Lägg till anteckningsdetaljer (tillval)

Ange information om din anteckning i de fält som visas. Upprepa

Steg 2 och 3 för alla typer av anteckningar som du vill skapa.

Steg 5 Klicka på ”Klar” Tryck på Klar för att spara din anteckning och återgå till skärmen Min glukos. En ikon som motsvarar anteckningstyperna som lagts till, visas ovanför glukoskurvan.

Redigera anteckningen som du nyss lagt till, genom att trycka på knappen Redigera anteckning längst ned på skärmen.

Felmeddelanden och felsökning

Om du följde instruktionerna för att starta eller läsa av en sensor men får ett felmeddelande när du försöker läsa av din sensor bör du läsa igenom tipsen nedan.

VIKTIGT: Om du för närvarande använder en FreeStyle Libre sensor med FreeStyle LibreLink ska du INTE avinstallera appen innan du pratar med kundtjänst. Avinstallation av appen gör att historikdata på appen går förlorad.

Infoga tabell 

Obs! Kundsupport är inte tillgängligt för fast anslutna eller låsta telefoner.

Om du upplever problem med FreeStyle LibreLink appen och laddade ned den från någon annan källa än Google Play eller App Store kan det hända att din telefon kanske inte är kompatibel med appen. 

Hur vet jag om det finns programvaruuppdateringar?

Om en programvaruuppdatering är tillgänglig visas ett meddelande på FreeStyle Libre-programvarans startsida. Följ instruktionerna på skärmen för att utföra uppdateringen.

Obs! Internetanslutning krävs för att ta emot uppdateringen.

Vilka rapporter är tillgängliga i FreeStyle LibreLink?

Rapporterna i FreeStyle LibreLink appen ger dig inblick i variabiliteten av din glukos, och visar trender och mönster som förknippas med din glukoshantering. De använder samma beräkningar som rapporterna i FreeStyle Libre avläsaren.

Rapporter kan nås från huvudmenyn genom att trycka på ikonen överst till vänster på skärmen.

Tryck på "dela"-ikonen på någon rapportskärm för att välja hur du vill dela en skärmdump av denna rapport. Klicka på "information"-ikonen för att visa en beskrivning av rapporten.

Genomsnittlig glukos

Information om genomsnittet av din sensors glukosmätningar. Det totala medelvärdet för den valda tidsperioden visas under diagrammet. Genomsnittet visas också för olika tider på dagen. Avläsningar över eller under ditt målglukosområde är gula, orange eller röda. Avläsningar inom intervallet är gröna.

Dagligt diagram

Ett diagram över sensorns glukosmätningar per dag. Diagrammet visar ditt målglukosområde och symboler för anteckningar som du har matat in. Diagrammets skala går till 27,8 mmol/L (500 mg/dL) för att rymma glukosvärden över 21 mmol/L (350 mg/dl).

• Du kan se luckor i diagrammet under de tider då du inte har läst av minst en gång på 8 timmar.

• Klocksymbolen kan visas, och ange en tidsändring. Detta kan leda till luckor i diagrammet eller så kan glukosmätningar vara dolda.

Dagliga mönster

Ett diagram som visar mönstret och variabiliteten av sensorns glukosmätningar under en normal dag. Den tjocka svarta linjen visar medianen (mittpunkten) av dina glukosmätningar. Den ljusblå skuggningen utgör det 10:e till 90:e percentilområdet av dina glukosmätningar. Mörkblå skuggning utgör det 25:e till 75:e percentilområdet.

Obs! Dagliga mönster behöver minst 5 dagars glukosdata.

Tid inom målområde.

Ett diagram som visar vilken procent av tiden sensorns glukosmätningar var över, under eller inom ditt målområde för glukosmätningar.

Händelser p.g.a. låg glukos

Information om antalet händelser med lågt glukosvärde som mäts av sensorn. En händelse med lågt glukosvärde registreras när sensorns glukosmätning är lägre än 3,9 mmol/L (70 mg/dl) i mer än 15 minuter. Det totala antalet händelser visas under diagrammet. Stapeldiagrammet visar händelser med lågt glukosvärde under olika tider på dagen.

Uppskattad A1c

Din beräknade A1c-nivå (även kallad HbA1c) är baserad på tillgängliga glukosdata från sensorn, från de senaste 90 dagarna. Ju mer data som är tillgängliga, desto bättre kommer din uppskattning att bli. Den uppskattade nivån matchar dock eventuellt inte din A1c som uppmätts i ett laboratorium16,17. A1c kan användas som en indikator av hur väl dina glukosnivåer har kontrollerats, och kan användas för att övervaka din diabetesbehandling.

Formeln bygger på den publicerade referensen, som jämför genomsnittligt sensorglukos och laboratorieuppmätt A1c:

A1c % = (Genomsnittligt SGmmol/L + 2,59)/1,59

A1c % = (Genomsnittligt SGmg/dl + 46,7)/28,7

16. Nathan DM, Kuenen J, Borg R, Zheng H, Schoenfeld D, Heine RJ for the A1c-Derived Average Glucose (ADAG) Study Group: Translating the hemoglobin A1c assay into estimated average glucose values. Diabetes Care 2008, 31:1473-8.

17. Sacks DB. Measurement of Hemoglobin A1c: A new twist on the path to harmony. Diabetes Care 2012, 35:2674-2680.

Användning av sensorn

Information om hur ofta du kan läsa av sensorn. Detta inkluderar totalt antal avläsningar, ett genomsnitt av hur många gånger du läste av sensorn varje dag, och procentandelen möjliga sensordata som registrerats från dina avläsningar.

Hur kan jag dela mina glukosdata med min vårdgivare?

Du kan dela din glukosdata med vårdgivare eller en anhörig via sms eller e-post, genom att skicka en skärmdump av en mobil direkt från FreeStyle LibreLink mobilappen. Öppna huvudmenyn och tryck sedan på namnet på rapporten under Rapporter, och tryck sedan på ikonen Dela längst ned på rapportskärmen.

Detta gör att en meny med olika appar visas på telefonen, som kan användas för att dela bilder. Tryck på ikonen för den app som du vill använda, och följ proceduren för att dela denna skärm. Du delar en statisk skärmdump av din rapport.

Hur använder jag loggboksfunktionen?

Med loggboksfunktionen i FreeStyle LibreLink mobilappen kan du granska dina föregående glukosavläsningar och lägga till anteckningar om måltider, motion, insulinintag och mycket mer. Du kan öppna loggboken genom att öppna huvudmenyn och trycka på loggboken.

Steg 1) Öppna huvudmenyn

Tryck på navigeringsikonen överst till vänster för att öppna huvudmenyn.

Steg 2) Gå till loggboken

Klicka på alternativet Loggbok.

Steg 3) Välj ett datum

Loggboken återgår till den aktuella dagen. Om du vill välja en annan dag, ska du använda knappen Datumväljare bredvid det visade datumet.

Klicka på ett datum som markerats med fetstil. Dagar utan siffror i fetstil innehåller inte några loggboksinmatningar.

Steg 4) Välj  inmatning

Bläddra i listan för att hitta det du söker.

Steg 5) Öppna inmatningen

Tryck på en inmatning från listan för att öppna den. Om det redan finns anteckningar för denna inmatning, kan du trycka på knappen Redigera anteckning för att göra ändringar. Du kan göra detta med en anteckning som du har bifogat en glukosmätning, liksom en anteckning som du matat in direkt i loggboken, som inte är länkad till en glukosmätning.

Hur kan jag lägga till en ny anteckning till loggboken?

Steg 1) Hitta ett datum

Navigera till den dag till vilken du vill lägga till anteckningen.

Steg 2) Tryck på "Lägg till anteckning"

Tryck på knappen Lägg till en anteckning.

Steg 3) Ställ in en tid

Ställ sedan in tiden för anteckningen. Tryck därefter på Klar.

Steg 4) Lägg till anteckningen

Följ samma process som du skulle utföra för att lägga till en anteckning till glukosmätningen.

Hur skapar jag påminnelser?

Du kan skapa enkla repeterande påminnelser för att hjälpa dig att komma ihåg saker som att kontrollera din glukos eller ta ditt insulin. Det finns en standardpåminnelse för att hjälpa dig att komma ihåg att läsa av din sensor.

Denna påminnelse Läs av sensorn, kan ändras eller avaktiveras men kan inte tas bort.

Det finns andra påminnelser som är händelsedrivna:

1. En påminnelse om att kontrollera glukos igen efter en mätning med lågt glukos (detta är en valfri påminnelse som du kan ställa in efter att du fått en varning om lågt glukos).

2. En påminnelse om att kontrollera glukos igen efter en hög glukosmätning (detta är en valfri påminnelse som du kan ställa in efter att du fått en varning om högt glukos).

3. En påminnelse om att läsa av din sensor om du inte har läst av på minst 8 timmar. Detta är den enda standardpåminnelsen. Denna timer kan ändras från 1–12 timmar och kan avaktiveras men inte tas bort.

Hur tar jag bort påminnelser?

Ta bort en påminnelse genom att öppna huvudmenyn och sedan gå till Påminnelser, välj påminnelsen som du vill ta bort och dra åt vänster för att ta bort påminnelsen.

Obs! Standardpåminnelsen ”Läs av sensorn” kan inte raderas, men kan avaktiveras om du föredrar att inte använda den.

Hur redigerar jag påminnelser?

Redigera namn, tid eller frekvens för en påminnelse genom att öppna huvudmenyn och sedan gå till Påminnelser, välj påminnelsen du vill redigera och gör dina ändringar.

Obs! Du kan redigera tidsintervallet för standardpåminnelsen ”Läs av sensorn” och/eller stänga av den, men du kommer inte att kunna redigera dess namn eller ta bort den.

Vad gör text till tal-funktionen?

Text till tal är en tillvalsfunktion för FreeStyle LibreLink app. När funktionen är aktiverad läses din glukosavläsning och trendpil upp högt när du läser av din sensor. Detta kan vara användbart om du blir distraherad medan du läser av, eller bara vill ha en ljudbekräftelse för din glukosavläsning.

Denna funktion är som standard avstängd i appen. Slå på den genom att gå in i menyn Inställningar, välj Text till tal, och aktivera funktionen.

Observera att Text till tal-funktionen endast läser upp din glukosavläsning och trendpilen. Granska alltid skärmen Min glukos för att få fullständig information. Kom ihåg att Text till tal kräver volym på din smarttelefon. Om volymen på din smarttelefon är avstängd, kommer glukosavläsningen inte att läsas upp.

Hur ställer jag in och redigerar mitt Målglukosområde?

När du ställer in din app, ställer du också in målglukosområdet. Detta används i ditt diagram, i rapporter och vid beräkningen av din Tid inom målglukosområdet.

När du har ställt in appen, kan du redigera ditt målglukosområde i menyn Inställningar.

Om du inte vet ditt målglukosområde, ska du kontrollera med din vårdgivare.

Hur ställer jag in och redigerar mina kolhydrater?

När du ställer in din app, ställer du också in dina kolhydrater i enheter. Vissa personer mäter dessa i gram, andra mäter i portioner. Appen låter dig logga ditt intag av kolhydrater med användning av någon av dessa metoder.

När du har ställt in appen, kan du redigera dina kolhydrater i enheter i menyn Inställningar.

Om du inte vet dina kolhydrater i enheter eller din portionsstorlek, ska du kontrollera med din vårdgivare.

Hur gör jag för att redigera mina inställningar?

Du kan redigera LibreView kontot du skapade vid inställningen av appen genom att gå till menyn Inställningar.

Du måste ha en nätverksanslutning för att visa eller redigera ditt LibreView konto.

Du måste du bekräfta ditt lösenord för att kunna redigera din kontoinformation.

Om du vill ändra ditt lösenord, måste du ange ditt nuvarande lösenord och sedan det nya lösenordet. Lösenord måste vara minst 8 tecken och högst 36 tecken. De måste innehålla minst en siffra, en stor bokstav och en liten bokstav.

Obs! Om du redigerar dina inställningar för LibreView kontot, ska du komma ihåg att dessa kommer att vara de nya kontoinställningarna som du använder för att logga in i LibreView eller LibreLinkUp.

Vilka teststickor ska jag använda med FreeStyle Lite mätaren?

FreeStyle Lite mätaren är endast avsedd att användas med FreeStyle Lite blodglukosteststickor.

Vilka teststickor ska jag använda med FreeStyle Precision Neo mätaren?

FreeStyle Precision Neo mätaren är endast avsedd att användas med FreeStyle Precision Neo blodglukosteststickor.

Vad medföljer till FreeStyle Precision Neo från detaljhandeln?

1 st FreeStyle Precision Neo mätare

1 st  lansettanordning

10 st  lansetter

1 st bärväska

handbok

Vad medföljer till FreeStyle Freedom Lite från detaljhandeln?

1 st FreeStyle Freedom Lite mätare

1 st lansettanordning

10 st lansetter

1 st bärväska

handbok

Vad medföljer till FreeStyle Lite från detaljhandeln?

1 st FreeStyle Lite mätare

1 st lansettanordning

10 st lansetter

1 st bärväska

handbok

Kan FreeStyle Precision Neo systemet testas på andra ställen på kroppen?

FreeStyle Precision Neo systemet är endast avsett för testning av fingertoppar och är inte avsett att användas på andra ställen på kroppen. Kontrollera gärna bipacksedeln som medföljer teststickorna.

Kan FreeStyle Freedom Lite systemet användas för tester på andra ställen på kroppen?

Ja, du kan testa på överarmarna och handflatorna. Om du testar för hypoglykemi eller om patienten inte känner av hypoglykemiska förändringar rekommenderar vi att testet endast görs på fingertoppar.

Kan jag ladda upp resultat från FreeStyle Lite systemet till ett datahanteringssystem?

Ja, mätaren är kompatibel med både FreeStyle Auto-Assist Software och FreeStyle LibreView.

Kan jag ladda upp resultat från FreeStyle Precision Neo systemet till ett datahanteringssystem?

Ja, mätaren är kompatibel med LibreView, ett kostnadsfritt webbaserat system som gör det möjligt att enkelt ladda upp din data från din mätare som kan visas, skrivas ut eller skickas via e-post i lättlästa rapporter. Du behöver använda en universal mikro-USB-kabel för att ladda ned mätningar från din mätare till LibreView.

Hur fungerar ZipWik flikarna på FreeStyle Lite teststickorna?

De avsmalnande ZipWik flikarna fungerar genom att bryta blodprovets ytspänning (menisk), vilket gör det enklare att applicera blodet samt gör att blodet sugs upp snabbare på teststickan. Resultatet är en lättanvänd teststicka som har utformats för att förbättra upplevelsen att testa blodglukos.

Kräver FreeStyle Lite mätaren kodning?

Nej. FreeStyle Lite mätaren behöver inte kodas. 

Kräver FreeStyle Freedom Lite mätaren kodning?

Nej. FreeStyle Freedom Lite mätaren behöver inte kodas. 

Behöver jag recept för att köpa FreeStyle Precision Neo teststickor?

FreeStyle Precision Neo teststickor kan köpas utan recept.

Hur fungerar trendindikatorerna i FreeStyle Precision Neo systemet?

Om ett blodglukosresultat är lägre än 3,9 mmol/L visas en röd pil som pekar nedåt. Du ser en blinkande röd pil som pekar nedåt efter 2 låga mätningar under samma 3-timmarsperiod över 5 dagar. Om blodglukosresultatet är högre än 13,3 mmol/L visas istället en gul pil som pekar uppåt. Du ser en blinkande gul pil som pekar uppåt efter 3 höga mätningar under samma 3-timmarsperiod över 5 dagar. Det finns inget behov av att aktivera trendindikatorer eftersom de aktiveras automatiskt.

Påverkas Abbotts SMBG-produkter av Acetaminophen/Paracetamol?

Acetaminophen/Paracetamol har ingen påverkan på dina blodglukosmätningar när du använder FreeStyle Precision blodglukosteststickor2.

Acetaminophen/Paracetamol har ingen påverkan på dina blodketonmätningar när du använder FreeStyle Precision Blod ß-Ketone teststickor3.

2. Arkivdata, Abbott Diabetes Care.

3. Arkivdata, Abbott Diabetes Care. 

Hur kommer jag i kontakt med kundservice?

Om du behöver kontakta kundservice kan du ta kontakt via telefon eller e-post. (Stängt på helgdagar).

Vår kontaktinformation står nedan: https://www.freestyle.abbott/se-sv/freestyle-stod.html

Vi har högre belastning på inkommande samtal måndagar mellan klockan 08:00 – 10:00 och dag efter helgdag.

Vad gör jag om jag har klagomål på en produkt?

Kontakta vår kundservice så ska vi kan hjälpa dig. Ha produkten till nära hands tillsammans med serienumret för den aktuella produkten. 

Hur gör jag för att utnyttja en garanti?

Kontakta vår kundservice så ska vi kan hjälpa dig. Ha produkten till nära till hands tillsammans med serienumret för den aktuella produkten. 

Hur kan kundservice hjälpa mig?

Kundservice kan hjälpa dig med frågor om användning av produkten, klagomål, frågor samt support för och spårning av beställningar vid behov, och kan även erbjuda support för våra digitala hälsolösningar som FreeStyle LibreLink, LibreView och LibreLinkUp.

Vart hittar jag produktens serienummer på FreeStyle Libre sensorn?

Du hittar sensorns serienummer på själva sensorn, på förpackningen, i avläsaren eller i appen. Numret är tryckt på sensorns smala sida. Numret bör börja med: 0M000... följt av 6 nummer eller bokstäver.

I avläsaren: 

1. Gå till Inställningar genom att trycka på kugghjulssymbolen längst upp till höger

2. Gå ned ett steg (nedåtpil)

3. Tryck på ”Systemstatus”

4. Tryck på ”Systeminformation”

5. Gå ned ett steg (nedåtpil)

6. Tre serienummer visas, där nummer 1 är den senaste sensorn som användes/din aktiva sensor. Du hittar de 3 senaste serienumren för sensorer i FreeStyle LibreLink -appen.

I FreeStyle LibreLink-appen:

- För Android: Tryck på de tre prickarna längst upp till höger på skärmen och välj alternativet ”Om” 

- För IPhone: Tryck på de tre strecken längst upp till vänster på skärmen och välj alternativet ”Om” (detta alternativ finns längst ned i listan)

Hur vet jag om avläsaren fungerar som den ska?

Du kan alltid göra ett test av avläsaren för att kontrollera att den fungerar som den ska:

1. Gå till Inställningar genom att trycka på kugghjulssymbolen längst upp till höger

2. Gå ned ett steg (nedåtpil)

3. Tryck på ”Systemstatus”

4. Tryck på ”Testa avläsaren”

Du kan även återställa avläsaren. Gör detta genom att hålla ned startknappen i 30 sekunder. Du förlorar inga data när du gör detta. Observera att detta test av avläsaren inte täcker glukosvärden som överförs från sensorn till avläsaren.    

Vad är nytt i FreeStyle Libre 2 systemet?

Det nya FreeStyle Libre 2 systemet använder Bluetooth-teknik, som erbjuder möjligheten till valbara larmfunktioner. Systemet läser av glukosvärden via en sensor som bärs på baksidan av överarmen i upp till 14 dagar. Detta eliminerar behovet av fingerstickstest¹.

 

1. Fingerstick krävs om dina glukoslarm och avläsningar inte matchar symptom eller förväntningar.

Vad är skillnaden mellan FreeStyle Libre och FreeStyle Libre 2 systemet?

FreeStyle Libre 2 systemet gör det möjligt för dig att få glukoslarm som informerar dig direkt om ditt glukosvärde ligger för lågt eller för högt. Om du inte vill ha glukoslarmet kan du enkelt  välja att stänga av det.

FreeStyle Libre 2 har också en funktion som varnar dig om signalförlust (t.ex. när sensorn inte kommunicerar med avläsaren eller din smarttelefon). I sådana fall kommer systemet att varna användaren via ljud eller vibrationer.

Du kan skanna av sensorn så ofta du vill se glukosnivåer, trendpil, glukoshistorisk för de senaste åtta timmarna. 

 

Hur många valbara larm har FreeStyle Libre 2 systemet?

FreeStyle Libre 2 systemet har tre valbara larm. Du kan få larm vid låga glukosvärden, höga glukosvärden samt larm vid signalförlust.

ADC-17543 v 8.0 04/21