Viktig säkerhetsinformation: 

FreeStyle LibreLink och FreeStyle Libre 3 Android-appanvändare bör uppdatera sin app till den senaste versionen (2.8.4 och 3.4.2) så snart som möjligt för att undvika potentiella längre perioder av signalförlust vid användning av Android OS 13.  ADC-71317   

PayPal
Visa Icon
Mastercard Icon
Trusted Shops

5-7 dagars leverans (beräknad standardleverans)

delivery

Alla betalningar är säkra och krypterade

safe

Din varukorg är tom

Vill du handla produkter?
Utforska vår FreeStyle Libre 2 sensor och lägg den i din varukorg.

Integritetspolicy 

Integritetspolicy 

Datum för ikraftträdande: 27.Jan 2023

Denna Integritetspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information (används nedan som synonym till personuppgifter) som du lämnar till oss på FreeStyle Libre-webbplatsen som kontrolleras av Abbott Scandinavia AB, Hemvarnsgatan 9, Box 1498, Solna SE 171 29, Sverige  (“Abbott”, “vi”, “vår”) www.freestyle.abbott/se-sv (inklusive dess dotterbolag) som länkar till denna Integritetspolicy (nedan kallat "Abbott-webbplatser") och när du kontaktar oss via telefon. Abbott ansvarar för behandlingen av och är personuppgiftsansvarig för din personliga information enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) samt lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning .

Denna Integritetspolicy beskriver också hur vi samlar in och använder din personliga information, inklusive hälsorelaterad information, när du kontaktar oss via våra kundtjänstkanaler om våra produkter eller tjänster eller produkter eller tjänster från våra partners och dotterbolag. Den beskriver också insamlingen av vissa andra typer av teknisk information och information om användning av kakor (cookies) och liknande teknik på Abbotts webbplatser.

Denna Integritetspolicy gäller inte för personlig information som samlas in från Abbott-webbplatser som inte länkar till denna Integritetspolicy, eller för webbplatser från en tredje part som Abbott-webbplatser länkar till. Din användning av Abbott-webbplatser som länkar till denna Integritetspolicy omfattas av denna Integritetspolicy och av användarvillkoren.

Vänligen läs igenom denna Integritetspolicy innan du använder Abbott-webbplatser eller tillhandahåller personlig information till oss.

Typer av information som samlas in

Insamling av personlig information

Användning av kakor och annan spårningsteknik

Dina rättigheter

Kontaktuppgifter och uppdateringar av policyn

I. Typer av information som samlas in, ändamål och rättslig grund

Hur definieras "personlig information" i denna Integritetspolicy?

"Personlig information" är information som identifierar dig eller som rimligen kan användas för att identifiera dig och som du lämnar till oss när du använder vår webbplats eller när du kontaktar våra kundtjänstkanaler och/eller som samlas in av andra Abbott-webbplatser och som Abbott har tillgång till i en tillgänglig form. Exempel på personlig information är ditt namn, din postadress, din e-postadress och ditt telefonnummer.

Vilka typer av information samlar Abbott in?

Personlig information som du tillhandahåller: Abbott samlar in personlig information som du anger i datafält på Abbott-webbplatser. Du kan t.ex. ange ditt namn, postadress, e-postadress, betalningsuppgifter, födelsedatum och/eller annan information för att göra beställningar på vår webbplats, få information om våra produkter och tjänster (inklusive programuppdateringar, specialerbjudanden, produktutbildning och annan FreeStyle Libre-relaterad information som kan vara av intresse), registrera dig på Abbott-program eller webbseminarier, använda våra kundtjänstkanaler eller svara på Abbott-enkäter. För att skydda din integritet bör du inte tillhandahålla Abbott någon information som inte specifikt efterfrågas.

Om du kontaktar oss via våra kundtjänstkanaler på telefon, e-post, sociala medier eller online-chatt (om det finns tillgängligt i ditt bosättningsland) kan vi komma att samla in en viss mängd personlig information om dig. Vi kan samla in någon eller några av följande uppgifter beroende på vilken typ av förfrågan du har:

 • ditt namn, adress, födelsedatum, bosättningsland, e-postadress och telefonnummer;

 • om du kontaktar oss på uppdrag av en användare av vår webbplats eller någon som har använt våra produkter eller tjänster;

 • uppgifter om din sensor, läsare eller mätare, kontoinformation eller andra uppgifter om din användning av produkter/tjänster som tillhandahålls av Abbott beroende på anledningen till att du kontaktar kundtjänst;

 • om du använder FreeStyle-applikationen eller LibreLinkUp-applikationen, information om din mobila enhet inklusive information om ditt operativsystem; och

 • information om det problem du har kontaktat oss angående, inklusive register över våra diskussioner och eventuell uppföljning där vi kontaktar dig.

Om du inte lämnar sådan personlig information kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla dig den produkt eller tjänst som du har efterfrågat.

Passiv insamling av viss annan teknisk information och information om webbanvändning: Abbott-webbplatser kan samla in information om dina besök på Abbott-webbplatser utan att du aktivt tillhandahåller sådan information. Denna typ av information kan t.ex. innefatta din webbläsartyp och språk, ditt operativsystem, din IP-adress, webbadresser till webbplatser som du besöker innan och efter ditt besök på Abbott-webbplatsen, den webbsökning som ledde dig till Abbott-webbplatsen, webbplatser och annonser du tittar på och länkar du klickar på inne på Abbott-webbplatser. Denna information kan samlas in med hjälp av olika tekniker t.ex. kakor, internettaggar och spårpixlar (även kallat ”web beacons”). Din webbläsare överför automatiskt en del av denna information till Abbott-webbplatserna såsom webbadressen till den webbplats du just besökte och vilken webbläsarversion din dator har.

II. Insamling av personlig information

Samlar Abbott in “känslig” personlig information?

I vissa jurisdiktioner och med ditt samtycke samlar Abbott-webbplatser in personlig information såsom hälsorelaterad information. Vi kan också samla in känsliga eller särskilda kategorier av personlig information, inklusive hälsorelaterad information, om du lämnar sådan information till oss via våra kundtjänstkanaler. Denna information kan betecknas som “känslig” enligt data- eller integritetsskyddslagar. Abbott kommer att vidta ytterligare åtgärder som krävs enligt lokal lagstiftning för behandling av sådan information. Dessutom kan individuella dotterbolag till Abbott vidta åtgärder för att uppfylla lokal sedvana eller sociala förväntningar avseende sådan information. Genom att tillhandahålla oss känslig personlig information samtycker du, i de fall det krävs enligt tillämplig lag, till att Abbott samlar in, överför, lagrar och behandlar informationen.

Hur använder Abbott personlig information som jag har tillhandahållit?

Abbott kommer att använda personlig information som du tillhandahåller via Abbott-webbplatserna för att besvara dina frågor och tillhandahålla en effektiv kundsupport. Abbott kommer att använda personlig information som du tillhandahåller för att behandla och genomföra beställningar som du gör på webbplatsen (inklusive att skicka information om beställningsprocessen via e-post, SMS eller post), validera, underlätta och hantera ditt kundkonto samt behandla och hantera dina förfrågningar.

Abbott kommer att använda personlig information, inklusive hälsorelaterad information som du lämnar när du kontaktar oss via våra kundtjänstkanaler, för att tillhandahålla dig kundsupporttjänster.

Vi kan också använda personlig information för andra affärsändamål t.ex. för att erbjuda dig möjlighet att ta emot meddelanden om Abbotts produkter eller tjänster, för att bjuda in dig att delta i undersökningar om våra produkter eller för att meddela dig om särskilda kampanjer (om du har gett ditt samtycke, i de fall det krävs enligt gällande lag).

För att villkoren i ett avtal som du har med oss ska kunna uppfyllas och vi ska kunna tillhandahålla dig den produkt eller tjänst som du har begärt är det nödvändigt att du tillhandahåller personlig information till Abbott (t.ex. när du gör en beställning via vår webbplats). Vi behandlar också personuppgifter när det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter t.ex. i förhållande till produktsäkerhet eller säkerhet för medicinsk utrustning. Vi kan också behandla dina personuppgifter, inklusive hälsorelaterad information, när det ligger i vårt legitima affärsintresse att göra det t.ex. för att tillhandahålla dig kundsupport, utvärdera och förbättra våra befintliga produkter och tjänster och vår webbplats samt för att forska och utveckla nya produkter och tjänster. Om det krävs enligt gällande lagar kan vi förlita oss på ditt samtycke för att skicka information till dig om våra produkter eller tjänster, för att bjuda in dig att delta i undersökningar om våra produkter, för att meddela dig om särskilda kampanjer och för att behandla uppgifter som samlas in via kakor eller liknande teknik på vår webbplats.

Kommer Abbott att kombinera personlig information som jag lämnar till Abbott med annan personlig information om mig?

Abbott kan komma att kombinera personlig information som en kund lämmar på en Abbott-webbplats med personlig information som kunden lämnar på andra Abbott-webbplatser.

Abbott kan komma att kombinera personlig information som du lämnar till oss online med våra offline-register.

Abbott kan komma att kombinera personlig information som du har lämnat till oss direkt med register som tillhandahålls av tredje part.

Vi använder den sammanställda informationen för att kunna utforma Abbott-webbplatser och Abbott-produkter bättre, för att kommunicera information till dig, för att förbättra våra marknadsförings- och forskningsaktiviteter och för att underlätta andra affärsfunktioner.

Vilka valmöjligheter har jag när det gäller hur Abbott samlar in och använder personlig information om mig?

Du kan alltid begränsa den mängd och typ av personlig information som Abbott erhåller om dig genom att välja att inte tillhandahålla information eller inte ange någon personlig information i formulär eller datafält på Abbott-webbplatser. Vissa av våra tjänster kan endast tillhandahållas till dig om du tillhandahåller oss tillräcklig personlig information. På andra delar av Abbott-webbplatserna kan du bli tillfrågad om att delta eller inte delta i våra kontaktlistor för erbjudanden, kampanjer och ytterligare tjänster som kan vara av intresse för dig.

Delar Abbott information med tredje part?

Abbott kommer inte att sälja eller licensiera din personliga information till tredje part förutom i samband med försäljning eller överföring av en produktserie eller verksamhetsdel, eller i samband med ett gemensamt marknadsföringsprogram eller om du har lämnat ditt samtycke, om det krävs enligt gällande lagar.

Abbott kan komma att dela din personliga information med tredje parter som Abbott gemensamt marknadsför en produkt eller tjänst med, eller genomför ett program eller aktivitet med. Abbott har som praxis att meddela dig om du registrerar dig på ett program som kommer att genomföras tillsammans med ett annat bolag som kan kräva tillgång till din personliga information.

Abbott kan också komma att dela din personliga information med leverantörer som Abbott har ingått avtal med för att utföra tjänster åt Abbott (t.ex. kundsupporttjänster, leveranstjänster, online-betaltjänster och tjänster för att identifiera bedrägerier). Om Abbott tillhandahåller din personliga information till leverantörer som hjälper oss med våra affärsverksamheter har Abbott som praxis att kräva att dessa leverantörer ser till att din personliga information förblir konfidentiell och att de endast använder din personliga information för att utföra tjänster åt Abbott.  

Abbott kan komma att dela din personliga information med en tredje part i samband med försäljning eller överlåtelse av någon av Abbotts produktserier eller verksamhetsdelar så att köparen kan fortsätta förse dig med information och tjänster.

Abbott förbehåller sig rätten att lämna ut din personliga information för att svara på behöriga begäranden om information från statliga myndigheter eller brottsbekämpande organ, för att hantera nationella säkerhetssituationer eller när det på annat sätt krävs enligt lag. I vissa fall kan Abbott även lämna ut din personliga information till juridiska rådgivare och revisorer.

Vem inom Abbott kommer att ha tillgång till personlig information om mig?

Ett begränsat antal Abbott-anställda har tillgång till den personliga informationen.

Vi utbildar våra anställda om vikten av integritet och hur man hanterar personlig information på ett lämpligt och säkert sätt.

Hur skyddar Abbott personlig information?

Abbot har som praxis att säkra varje webbsida som samlar in personlig information. Konfidentialitet för personlig information som överförs via internet kan dock inte garanteras. Vi uppmanar dig att vara försiktigt när du överför personlig information via internet, särskilt när det gäller personlig information som rör din hälsa.

Abbott kan inte garanterat att obehöriga tredje parter inte kommer att få tillgång till din personliga information. Därför måste du väga både fördelar och risker när du tillhandahåller personlig information på Abbott-webbplatser.

I tillägg kommer Abbott-webbplatser som omfattas av denna Integritetspolicy att visa en varning när du länkar till en webbplats som inte kontrolleras av Abbott eller som inte omfattas av Abbotts Integritetspolicy. Du bör kontrollera integritetspolicyn för sådana webbplatser från tredje part innan du tillhandahåller personlig information.

Överför Abbott personlig information till andra jurisdiktioner?

Abbott lagrar data på säkra servrar i flera länder runt om i världen. Notera att information som du tillhandahåller till oss eller som vi får tillgång till genom att du använder Abbott-webbplatser kan komma att behandlas och överföras till andra länder än det land du är bosatt i, inklusive USA. Integritet- och dataskyddslagarna i sådana länder är kanske inte likvärdiga med lagarna i det land du är bosatt i. Genom att använda och delta på Abbott-webbplatser eller genom att tillhandahålla oss information samtycker du till insamling, överföring, lagring och behandling i sådana länder.

Vi överför personlig information utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) och Storbritannien till tredje länder som inte erbjuder samma skyddsnivå. För att skydda din personliga information kommer vi endast att göra sådana överföringar på grundval av (i) ett beslut av Europeiska kommissionen som tillåter detta eller när det gäller Storbritannien ett beslut av Information Commissioner’s Office (ICO) eller, (ii) med förbehåll för standardavtalsklausuler som har godkänts av EU eller för Storbritannien en sådan typ av dataöverföringsavtal som har godkänts av ICO. Notera att Abbott har ingått avtal om dataöverföring baserat på EU:s standardavtalsklausuler för att överföra personlig information från EES till tredje länder, vilket inkluderar USA.

Om du vill ha en kopia av det avtal som vi använder för att överföra dina personuppgifter från EES/Storbritannien till ett tredje land, kontakta vårt dataskyddsombud för EU (kontaktuppgifter nedan).

Vi kan tillhandahålla, eller anlita andra tredje parter för att tillhandahålla, kundsupporttjänster inom EES, Storbritannien, USA eller Nordafrika beroende på ditt bosättningsland. När du ringer till våra kundsupportkanaler kommer ditt samtal först att ledas vidare till ett callcenter i din region. Om vi inte kan lösa ditt problem i denna inledande fas kan vi behöva lämna över din förfrågan till ett team i en annan region. Det innebär att din personliga information kan komma att vara tillgänglig först i din geografiska region och därefter i ett land som ligger utanför din region. Din personliga information kommer att lagras i ett säkert molnbaserat datahanteringssystem som har rollbegränsad åtkomst.

Hur länge kommer Abbott att lagra min personliga information?

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge det behövs för att leverera och göra applikationen, tjänsten eller produkten som du har efterfrågat tillgänglig för dig, eller i enlighet med rättsliga krav inklusive krav som är hänförliga till produktsäkerhet och säkerhet för medicinska enheter. Om du vill ha mer information kan du kontakta vårt dataskyddsombud för EU via de kontaktuppgifter som anges nedan.

Hur skyddar Abbott barns integritet?

Abbott samlar inte medvetet in eller använder personlig information från barn på Abbott-webbplatser. Vi tillåter inte att barn med vår vetskap beställer våra produkter, kommunicerar med oss eller använder våra onlinetjänster.

Om du är förälder och blir medveten om att ditt barn har tillhandahållit oss information kontakta oss på något av de sätt som anges nedan så kommer vi att samarbeta med dig för att lösa problemet.

Hur kan jag rätta personlig information eller radera den från aktuella kundregister?

I enlighet med lokal lag kan du begära att vi raderar din personliga information från våra aktuella kundregister eller att vi ändrar din personliga information. Vänligen meddela oss dina önskemål genom att kontakta oss på något av de sätt som anges nedan. För att kunna föra våra register kommer vi att behålla viss personlig information som du lämnar i samband med kommersiella transaktioner.

III. Användning av kakor och annan spårningsteknik

Abbott-webbplatser använder vanligtvis kakor och annan spårningsteknik. Om du vill veta hur vi använder kakor och annan spårningsteknik för insamling av personlig information på denna webbplats samt vilka valmöjligheter du har, läs vår Cookiepolicy.

IV. Dina rättigheter

Vilka rättigheter har jag i förhållande till min personliga information?

Den tillämpliga dataskyddslagen ger dig omfattande rättigheter i förhållande till din personliga information. Dessa är:

 • Rätten att rätta eller radera felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som Abbott har om dig;

 • Rätten att när som helst välja bort marknadsföringsmaterial från oss. Detta kommer att noteras längst ner i alla e-postmeddelanden du får från oss;

 • Rätten att få tillgång till de personuppgifter som Abbott har om dig;

 • Rätten att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter av berättigade skäl;

 • Rätten att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande i syfte att utvärdera vissa personliga aspekter som rör dig t.ex. analyser baserade på beteende. Läs vår Cookiepolicy för mer information om hur du kan utöva denna rättighet i de fall det anges att kakor används;

 • Om du har lämnat dina personuppgifter till oss med ditt samtycke eller som en del av ett avtal, rätten till överföring av dessa personuppgifter till en annan person eller om det är tekniskt möjligt för oss, till ett annat företag;

 • Rätten att inge klagomål till din nationella tillsynsmyndighet för dataskydd eller att få ersättning för eventuella skador du lider; och

 • Rätten att återkalla ditt samtycke till Abbotts behandling av dina personuppgifter utan nackdelar eller negativa konsekvenser.

 

Vänligen notera att dessa rättigheter kan vara begränsade i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser eller att de kan bero på ytterligare krav.

V. Kontaktuppgifter och uppdateringar av policyn

Hur kan jag kontakta Abbott?

Om du har frågor om användning, ändring eller radering av personlig information som du har lämnat till oss eller om du vill avstå från framtida kommunikation från ett Abbott-företag eller ett Abbott-program kan du kontakta oss genom att klicka på ”Kontakta oss” på den webbplats du besöker eller genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på  diabetes.sverige@abbott.se Du kan också skicka ett brev till följande adress:

Abbott Scandinavia AB 
Hemvärnsgatan 9 
Box 1498 
Solna SE 171 29 
Sverige

I all kommunikation med Abbott ska du ange den e-postadress som användes vid registreringen (i förekommande fall), adressen till den webbplats eller det Abbott-program som du har tillhandahållit personlig information till (t.ex. Abbott.com) och en detaljerad förklaring av din begäran.

Dataskyddsombud: Om du har några frågor om behandlingen av din personliga information kontakta vårt dataskyddsombud för EU på www.eu-dpo.abbott.com eller via e-post på EU-dpo@abbott.com.

Om du vill radera, ändra eller rätta din personliga information och kontaktar oss via e-post vänligen ange ”Begäran om radering” eller ”Begäran om ändring/rättning” i e-postens ämnesrad. Vi kommer att göra vårt bästa för att svara på alla rimliga förfrågningar utan dröjsmål.

Hur vet jag om Abbott har uppdaterat denna policy?

Utan att det påverkar dina rättigheter enligt tillämplig lag förbehåller sig Abbott rätten att, utan att i förväg meddela det, ändra denna Integritetspolicy för att återspegla tekniska framsteg, juridiska och regulatoriska ändringar och god affärssed. I vissa jurisdiktioner kommer registrerade användare att underrättas om eventuella ändringar via e-post och relevant information kommer att läggas ut på Abbotts webbplats.

Om Abbott ändrar sina integritetsrutiner kommer en uppdaterad version av denna Integritetspolicy att återspegla ändringarna och vi kommer att meddela dig om ändringarna genom att ändra datumet för ikraftträdande längst upp i denna Integritetspolicy.

ADC-69206 v1.0 01/23

Loading...