PayPal
American Express
Visa Icon
Mastercard Icon

5-7 dagars leverans (beräknad standardleverans)

delivery

Alla betalningar är säkra och krypterade

safe

Din varukorg är tom

Vill du handla produkter?
Utforska vår FreeStyle Libre 2 sensor och lägg den i din varukorg.

Integritetspolicy 

Datum för ikraftträdande: 10 april 2024 

Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) förklarar hur vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss på FreeStyle Libre-webbplatsen som kontrolleras  Abbott Scandinavia AB, Hemvarnsgatan 9, Box 1498, Solna SE 171 29, Sverige  (“Abbott”, “vi”, “vår”) www.freestyle.abbott/se-sv (inklusive dess dotterbolag) som länkar till denna Integritetspolicy (nedan kallat ”Abbott-webbplatser”) och när du kontaktar oss via telefon. Abbott ansvarar för behandlingen av och är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig dataskydds- och integritetslagstiftning.  

Denna Integritetspolicy beskriver också hur vi samlar in och använder dina personuppgifter, inklusive dina hälsorelaterade personuppgifter, när du kontaktar oss via våra kundtjänstkanaler om våra produkter eller tjänster, eller produkter eller tjänster från våra partners och dotterbolag. Den beskriver också insamlingen av vissa andra typer av teknisk information och information om användning av kakor (cookies) och liknande teknik på Abbotts webbplatser. 

Denna Integritetspolicy gäller inte för personuppgifter som samlas in från Abbott-webbplatser som inte länkar till denna Integritetspolicy eller för webbplatser från en tredje part som Abbott-webbplatser länkar till. Din användning av Abbott-webbplatser som länkar till denna Integritetspolicy omfattas av Integritetspolicyn samt av användarvillkoren. 

Läs igenom denna Integritetspolicy innan du använder Abbott-webbplatser och innan du tillhandahåller oss dina personuppgifter. 

Typer av information som samlas in 

Insamling av personuppgifter 

Användning av kakor och annan spårningsteknik 

Dina rättigheter 

Kontaktuppgifter och uppdateringar av Integritetspolicyn 

I. Typer av information som samlas in, ändamål och rättslig grund 

Hur definieras ”personuppgifter” i denna Integritetspolicy? 

”Personuppgifter” är information som identifierar dig eller som rimligen kan användas för att identifiera dig och som du lämnar till oss när du använder vår webbplats eller när du kontaktar våra kundtjänstkanaler och/eller information som samlas in av andra Abbott-webbplatser och som Abbott har tillgång till. Exempel på personuppgifter är ditt namn, din postadress, din e-postadress och ditt telefonnummer. 

Vilka typer av uppgifter samlar Abbott in? 

Personuppgifter som du tillhandahåller: Abbott samlar in personuppgifter som du anger i datafält på Abbott-webbplatser. Du kan t.ex. ange ditt namn, din postadress, din e-postadress, dina betalningsuppgifter, ditt födelsedatum och/eller annan information för att göra beställningar på vår webbplats, för att få information om våra produkter eller tjänster (inklusive programuppdateringar, specialerbjudanden, produktutbildning och annan FreeStyle Libre-relaterad information som kan vara av intresse), för att registrera dig på Abbott-program eller webbseminarier, för att använda våra kundtjänstkanaler eller för att svara på Abbott-enkäter. För att skydda din integritet bör du inte tillhandahålla Abbott någon information som inte specifikt efterfrågas. 

Om du kontaktar oss via våra kundtjänstkanaler på telefon, e-post, sociala medier eller online-chatt (om det finns tillgängligt i ditt bosättningsland) kan vi komma att samla in vissa personuppgifter om dig. Vi kan samla in någon eller några av följande personuppgifter beroende på vilken typ av förfrågan du har: 

 • ditt namn, din adress, ditt födelsedatum, ditt bosättningsland, din e-postadress och ditt telefonnummer; 

 • om du kontaktar oss på uppdrag av en användare av vår webbplats eller någon som har använt våra produkter eller tjänster; 

 • uppgifter om din sensor, läsare eller mätare, kontoinformation eller andra uppgifter om din användning av produkter eller tjänster som tillhandahålls av Abbott beroende på anledningen till att du kontaktar kundtjänst; 

 • information om din mobila enhet inklusive information om ditt operativsystem om du använder FreeStyle- eller LibreLinkUp-applikationen; och 

 • information om det problem du har kontaktat oss angående, inklusive register över våra diskussioner och eventuell uppföljning där vi kontaktar dig. 

Om du inte lämnar sådana personuppgifter kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla dig den produkt eller tjänst du har efterfrågat. 

Passiv insamling av viss annan teknisk information och information om webbanvändning: Abbott-webbplatser kan samla in information om dina besök på Abbott-webbplatser utan att du aktivt tillhandahåller sådan information.

Denna typ av information kan t.ex. innefatta din webbläsartyp och ditt språk, ditt operativsystem, din IP-adress, webbadresser till de webbplatser du besöker innan och efter ditt besök på Abbott-webbplatsen, den webbsökning som ledde dig till Abbott-webbplatsen, de webbplatser och annonser som du tittar på samt de länkar du klickar på inne på Abbott-webbplatser.

Denna information kan samlas in med hjälp av olika tekniker t.ex. kakor, internettaggar och spårpixlar (även kallat ”web beacons”). Din webbläsare överför automatiskt en del av denna information till Abbott-webbplatserna, t.ex. webbadressen till den webbplats du just besökte och vilken webbläsarversion din dator har. 

II. Insamling av personuppgifter 

Samlar Abbott in “känsliga” personuppgifter? 

I vissa jurisdiktioner och med ditt samtycke samlar Abbott-webbplatser in hälsorelaterade personuppgifter. Vi kan också samla in känsliga eller särskilda kategorier av personuppgifter, inklusive hälsorelaterade personuppgifter, om du lämnar sådan information till oss via våra kundtjänstkanaler. Denna information kan betecknas som “känslig” enligt dataskydds- och integritetslagstiftning .

Abbott kommer att vidta ytterligare åtgärder som krävs enligt lokal lagstiftning för behandling av sådan information. Dessutom kan individuella dotterbolag till Abbott vidta åtgärder för att uppfylla lokal sedvana eller sociala förväntningar avseende sådan information. Genom att tillhandahålla oss känslig personlig information samtycker du, i de fall det krävs enligt tillämplig lag i landet, till att Abbott samlar in, överför, lagrar och behandlar informationen. 

Hur använder Abbott personuppgifter som jag har tillhandahållit? 

Abbott kommer att använda de personuppgifter som du tillhandahåller via Abbott-webbplatserna för att besvara dina frågor och tillhandahålla effektiv kundsupport.Abbott kommer att använda de personuppgifter du tillhandahåller för att behandla och genomföra beställningar som du gör på webbplatsen (inklusive för att skicka information om beställningsprocessen via e-post, SMS eller post), för att validera, underlätta och hantera ditt kundkonto samt för att behandla och hantera dina förfrågningar. 

Abbott kommer att använda de personuppgifter, inklusive hälsorelaterade personuppgifter, som du lämnar när du kontaktar oss via våra kundtjänstkanaler för att tillhandahålla dig kundsupporttjänster. 

Vi kan också använda personuppgifter för andra affärsändamål t.ex. för att erbjuda dig möjlighet att ta emot meddelanden om Abbotts produkter eller tjänster, för att bjuda in dig att delta i undersökningar om våra produkter eller för att meddela dig om särskilda kampanjer (om du har gett ditt samtycke, i de fall det krävs enligt gällande lag). Vi kommer endast att skicka dig information som vi anser är relevant för dig.

För att villkoren i ett avtal du har med oss ska kunna uppfyllas och för att vi ska kunna tillhandahålla dig den produkt eller tjänst som du har begärt är det nödvändigt att du tillhandahåller personuppgifter till Abbott (t.ex. när du gör en beställning via vår webbplats). Vi behandlar också personuppgifter när det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser t.ex. i förhållande till produktsäkerhet eller säkerhet för medicinsk utrustning.

Vi kan också behandla dina personuppgifter, inklusive hälsorelaterade personuppgifter, när det ligger i vårt legitima affärsintresse att göra det, t.ex. för att tillhandahålla dig kundsupport, för att utvärdera och förbättra våra befintliga produkter och tjänster och vår webbplats samt för att forska och utveckla nya produkter och tjänster.

Om det krävs enligt gällande lagar kan vi förlita oss på ditt samtycke för att skicka information till dig om våra produkter eller tjänster, för att bjuda in dig att delta i undersökningar om våra produkter, för att meddela dig om särskilda kampanjer och för att behandla uppgifter som samlas in via kakor eller liknande teknik på vår webbplats. 

Kommer Abbott att kombinera personuppgifter som jag lämnar till Abbott med andra personuppgifter om mig? 

Abbott kan komma att kombinera personuppgifter som en kund lämmar på en Abbott-webbplats med personuppgifter som kunden lämnar på andra Abbott-webbplatser. 

Abbott kan komma att kombinera personuppgifter som du lämnar till oss online med våra offline-register. 

Abbott kan komma att kombinera personuppgifter som du har lämnat till oss direkt med register som tillhandahålls av tredje part. 

Vi använder den sammanställda informationen för att förbättra utformningen av Abbott-webbplatser och Abbott-produkter, för att kommunicera information till dig, för att förbättra våra marknadsförings- och forskningsaktiviteter och för att underlätta andra affärsfunktioner. 

För att kunna erbjuda dig en bättre kundupplevelse kommer vi, där det är möjligt, att kombinera och integrera dina uppgifter (i) från våra FreeStyle Libre-webbutiker (inklusive uppgifter som köphistorik) och (ii) om frekvensen och arten av din kontakt och interaktion med vår kundtjänst. Detta gör det möjligt för oss att förstå hur du känner till, använder och upplever våra produkter och därför:

 • Förbättra vår interaktion med dig och ge dig snabbare och mer exakta problemlösningar. För detta ändamål kommer kundtjänstrepresentanter att få sammanfattningar av dina tidigare interaktioner och deras resultat.
 • Ge dig en personlig service och innehåll. Om du till exempel är en ny användare av våra produkter kan kundtjänstrepresentanter ge information på ingångsnivå. -
 • Se till att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade i alla ADC-system (t.ex. genom att minimera manuella transkriptionsfel).

Vilka valmöjligheter har jag när det gäller hur Abbott samlar in och använder personuppgifter om mig? 

Du kan alltid begränsa den mängd och typ av personuppgifter som Abbott erhåller om dig genom att välja att inte tillhandahålla information eller inte ange personuppgifter i formulär eller datafält på Abbott-webbplatser. Vissa av våra tjänster kan endast tillhandahållas till dig om du tillhandahåller oss med tillräcklig information. På andra ställen på Abbott-webbplatserna kan du bli tillfrågad om att delta eller inte delta i våra kontaktlistor för erbjudanden, kampanjer och ytterligare tjänster som kan vara av intresse för dig. 

Delar Abbott personuppgifter med tredje part? 

Abbott kommer inte att sälja eller licensiera dina personuppgifter till tredje part förutom i samband med försäljning eller överföring av en produktserie eller verksamhetsdel, i samband med ett gemensamt marknadsföringsprogram eller om du har lämnat ditt samtycke i de fall det krävs enligt gällande lagar. 

Abbott kan komma att dela dina personuppgifter med tredje parter som Abbott gemensamt marknadsför en produkt eller tjänst med eller genomför ett program eller aktivitet med. Abbott har som praxis att meddela dig om du registrerar dig på ett program som kommer att genomföras tillsammans med ett annat bolag som kan kräva tillgång till dina personuppgifter. 

Abbott kan också komma att dela dina personuppgifter med leverantörer som Abbott har ingått avtal med för att utföra tjänster åt Abbott (t.ex. kundsupporttjänster, leveranstjänster, online-betaltjänster och tjänster för att identifiera bedrägerier). Om Abbott tillhandahåller dina personuppgifter till leverantörer som hjälper oss med våra affärsverksamheter har Abbott som praxis att kräva att dessa leverantörer ser till att dina personuppgifter förblir konfidentiella och att de endast använder dina personuppgifter för att utföra tjänster åt Abbott.  

Abbott kan komma att dela dina personuppgifter med tredje parter i samband med försäljning eller överlåtelse av någon av Abbotts produktserier eller verksamhetsdelar så att köparen kan fortsätta förse dig med information och tjänster. 

Abbott förbehåller sig rätten att lämna ut dina personuppgifter för att svara på behöriga begäranden om information från statliga myndigheter eller brottsbekämpande organ, för att hantera nationella säkerhetssituationer eller när det på annat sätt krävs enligt lag. I vissa fall kan Abbott även lämna ut dina personuppgifter till juridiska rådgivare och revisorer. 

Vem inom Abbott kommer att ha tillgång till personuppgifter om mig? 

Ett begränsat antal Abbott-anställda har tillgång till dina personuppgifter. 

Vi utbildar våra anställda om vikten av integritet och hur man behandlar personuppgifter på ett lämpligt och säkert sätt. 

Hur skyddar Abbott personuppgifter? 

Abbot har som praxis att säkra varje webbsida som samlar in personuppgifter. Konfidentialitet för personuppgifter som överförs via internet kan dock inte garanteras. Vi uppmanar dig att vara försiktigt när du överför personuppgifter via internet, särskilt när det gäller hälsorelaterade personuppgifter. 

Abbott kan inte garanterat att obehöriga tredje parter inte kommer att få tillgång till din personliga information. Därför måste du väga både fördelar och risker när du tillhandahåller personlig information på Abbott-webbplatser. 

I tillägg kommer de Abbott-webbplatser som omfattas av denna Integritetspolicy att visa en varning när du länkas till en webbplats som inte kontrolleras av Abbott eller som inte omfattas av Abbotts Integritetspolicy. Du bör kontrollera integritetspolicyn för sådana webbplatser från tredje parter innan du tillhandahåller dina personuppgifter. 

Överför Abbott personuppgifter till andra jurisdiktioner? 

Abbott lagrar data på säkra servrar i flera länder runt om i världen. Notera att information som du tillhandahåller till oss eller som vi får tillgång till genom att du använder Abbott-webbplatser kan komma att behandlas och överföras till andra länder än det land du är bosatt i, inklusive USA. Integritet- och dataskyddslagarna i sådana länder är kanske inte likvärdiga med lagarna i det land du är bosatt i. Genom att använda och delta på Abbott-webbplatser eller genom att tillhandahålla oss information samtycker du till insamling, överföring, lagring och behandling i sådana länder. 

Vi överför personuppgifter utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) och Storbritannien till tredje länder som inte erbjuder samma skyddsnivå.

För att skydda dina personuppgifter kommer vi endast att göra sådana överföringar på grundval av (i) ett beslut av Europeiska kommissionen som tillåter detta eller, när det gäller Storbritannien, ett beslut av Information Commissioner’s Office (ICO) eller (ii) med förbehåll för standardavtalsklausuler som har godkänts av EU eller för Storbritannien en sådan typ av dataöverföringsavtal som har godkänts av ICO.

Notera att Abbott har ingått avtal om dataöverföring baserat på EU:s standardavtalsklausuler för att överföra personuppgifter från EES till tredje länder, vilket inkluderar USA. 

Kontakta vårt dataskyddsombud för EU (kontaktuppgifter nedan) om du vill ha en kopia av det avtal som vi använder för att överföra dina personuppgifter från EES eller Storbritannien till ett tredje land.  

Vi kan tillhandahålla eller anlita andra tredje parter för att tillhandahålla kundsupporttjänster inom EES, Storbritannien, USA eller Nordafrika beroende på ditt bosättningsland. När du ringer till våra kundsupportkanaler kommer ditt samtal först att ledas vidare till ett callcenter i din region. Om vi inte kan lösa ditt problem i denna inledande fas kan vi behöva lämna över din förfrågan till ett team i en annan region.

Det innebär att dina personuppgifter kan komma att vara tillgängliga först i din geografiska region och därefter i ett land som ligger utanför din region. Dina personuppgifter kommer att lagras i ett säkert molnbaserat datahanteringssystem som har rollbegränsad åtkomst. 

Hur länge kommer Abbott att lagra mina personuppgifter? 

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge det behövs för att leverera och göra applikationen, tjänsten eller produkten som du har efterfrågat tillgänglig för dig, eller i enlighet med rättsliga krav inklusive krav som är hänförliga till produktsäkerhet och säkerhet för medicinska enheter. Om du vill ha mer information kan du kontakta vår kundservice eller dataskyddsombud för EU via de kontaktuppgifter som anges nedan. 

Hur skyddar Abbott barns integritet? 

Abbott samlar inte medvetet in eller använder personuppgifter från barn på Abbott-webbplatser. Vi tillåter inte att barn med vår vetskap beställer våra produkter, kommunicerar med oss eller använder våra onlinetjänster. 

Om du är förälder och blir medveten om att ditt barn har tillhandahållit oss information, kontakta oss på något av de sätt som anges nedan så kommer vi att samarbeta med dig för att lösa problemet. 

Hur kan jag rätta personuppgifter eller radera dem från aktuella kundregister? 

I enlighet med lokal lag kan du begära att vi raderar dina personuppgifter från våra aktuella kundregister eller att vi ändrar dina personuppgifter. Vänligen meddela oss dina önskemål genom att kontakta oss på något av de sätt som anges nedan. För att kunna föra våra register kommer vi att behålla viss personlig information som du lämnar i samband med kommersiella transaktioner. 

III. Användning av kakor och annan spårningsteknik 

Abbott-webbplatser använder vanligtvis kakor och annan spårningsteknik. Läs vår Cookiepolicy om du vill veta hur vi använder kakor och annan spårningsteknik för insamling av personuppgifter på denna webbplats och om du vill veta vilka valmöjligheter du har.  

IV. Dina rättigheter 

Vilka rättigheter har jag i förhållande till mina personuppgifter? 

Den tillämpliga dataskyddslagen ger dig omfattande rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Dessa är: 

 • Rätten att rätta eller radera felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som Abbott har om dig; 

 • Rätten att när som helst välja bort marknadsföringsmaterial från oss. Detta kommer att noteras längst ner i alla e-postmeddelanden du får från oss; 

 • Rätten att få tillgång till de personuppgifter som Abbott har om dig; 

 • Rätten att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter av berättigade skäl; 

 • Rätten att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande i syfte att utvärdera vissa personliga aspekter som rör dig t.ex. analyser baserade på beteende. Läs vår Cookiepolicy för mer information om hur du kan utöva denna rättighet i de fall det anges att kakor används; 

 • Om du har lämnat dina personuppgifter till oss med ditt samtycke eller som en del av ett avtal, rätten till överföring av dessa personuppgifter till en annan person eller om det är tekniskt möjligt för oss, till ett annat företag; 

 • Rätten att inge klagomål till din nationella tillsynsmyndighet för dataskydd eller att få ersättning för eventuella skador du lider; och 

 • Rätten att återkalla ditt samtycke till Abbotts behandling av dina personuppgifter utan nackdelar eller negativa konsekvenser. 

 

Vänligen notera att dessa rättigheter kan vara begränsade i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser eller att de kan bero på ytterligare krav. 

 

V. Kontaktuppgifter och uppdateringar av Integritetspolicyn 

Hur kan jag kontakta Abbott? 

Om du har frågor om vår användning, ändring eller radering av personuppgifter eller om du vill avstå från framtida kommunikation från ett Abbott-företag eller ett Abbott-program kan du kontakta oss genom att klicka på ”Kontakta oss” på den webbplats du besöker eller genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på diabetes.sverige@abbott.se. Du kan också skicka ett brev till följande adress: 

Abbott Scandinavia AB  
Hemvärnsgatan 9  
Box 1498  
Solna SE 171 29  
Sverige 

I syfte att kunna bistå dig på bästa sätt bör du i all kommunikation med Abbott ange den e-postadress som användes vid registreringen (i förekommande fall) samt adressen till den webbplats eller det Abbott-program som du har tillhandahållit personuppgifter till (t.ex. Abbott.com) och en detaljerad förklaring av din begäran. 

Dataskyddsombud: Kontakta vårt dataskyddsombud för EU på www.eu-dpo.abbott.com eller via e-post på EU-dpo@abbott.com om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter.  

Om du vill radera, ändra eller rätta dina personuppgifter och kontaktar oss via e-post, ange då gärna ”Begäran om radering” eller ”Begäran om ändring/rättning” i e-postens ämnesrad. Vi kommer att göra vårt bästa för att svara på alla rimliga förfrågningar utan dröjsmål. 

Hur vet jag om Abbott har uppdaterat denna Integritetspolicy? 

Utan att det påverkar dina rättigheter enligt tillämplig lag förbehåller sig Abbott rätten att utan att i förväg meddela det ändra denna Integritetspolicy för att återspegla tekniska framsteg, rättsliga och regulatoriska ändringar och god affärssed. I vissa jurisdiktioner kommer registrerade användare att underrättas om eventuella ändringar via e-post och relevant information kommer att läggas ut på Abbotts webbplats. 

Om Abbott ändrar sina integritetsrutiner kommer en uppdaterad version av denna Integritetspolicy att återspegla ändringarna. När senaste uppdatering skett framgår av datumet för ikraftträdande längst upp i denna Integritetspolicy. 

ADC-69206 v3.0 04/24

Loading...