PayPal
Visa Icon
Mastercard Icon

5-7 dagars leverans (beräknad standardleverans)

delivery

Alla betalningar är säkra och krypterade

safe

Din varukorg är tom

Vill du handla produkter?
Utforska vår FreeStyle Libre 2 sensor och lägg den i din varukorg.

Real-World Evidence

FreeStyle Libre systemen har visat sig resultera i bättre kliniska resultat för personer som lever med diabetes:

  • Reducerar hypoglykemi1,2
  • Minskar HbA1c3,4
  • Ökar tiden i målområdet för personer som lever med typ 1 diabetes3
  • Förbättrar livskvaliteten3,5
Women with coffee smiling while the FreeStyle Libre sensor is visibile on the back of her arm.
Women with coffee smiling while the FreeStyle Libre sensor is visibile on the back of her arm.
Women with coffee smiling while the FreeStyle Libre sensor is visibile on the back of her arm.

FreeStyle Libre-systemen* minskar signifikant hypoglykemi hos personer med både typ 1¹- och typ 2²-diabetes

FreeStyle Libre-systemen* minskar HbA1c signifikant hos personer med typ 1-diabetes³

En oberoende studie publicerad i New England Journal of Medicine3 visar att FreeStyle Libre 2-systemet minskar HbA1c med 0,5 % jämfört med egenmätning av blodglukos vid 6 månaders användning.

Reduced HbA1c chart

FreeStyle Libre-systemenökar tid i målområdet för personer med typ 1-diabetes

FreeStyle Libre 2-användare tillbringade 2,2 timmar mer i målområdet per dag3

En oberoende studie publicerad i New England Journal of Medicine visar att FreeStyle Libre 2-användare ökade sin tid i målområdet med över 2 timmar per dag:3

  • 156 personer med typ 1 diabetes ≥16 år med HbA1c ≥7,5% deltog i en randomiserad, kontrollerad studie

  • FreeStyle Libre 2-användare tillbringade 2,2 timmar mer tid i målområdet per dag vid 6 månaders användande jämfört med de som använde egenmätning av blodglukos
Increased time chart

Gör glukosövervakning enkel2 för alla

Upptäck hur FreeStyle Libre-sortimentet med produkter och appar kan hjälpa till att hantera glukosnivåer lätt och med självförtroendeför personer 4 år och äldre6.

Gör glukosövervakning enkel² för alla
Gör glukosövervakning enkel² för alla
Gör glukosövervakning enkel² för alla

Referenser & Ansvarsfriskrivningar

Bilder och simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient.

* FreeStyle Libre-system avser FreeStyle Libre 2-systemet och FreeStyle Libre 3-systemet. Data från dessa studier samlades in med hjälp av FreeStyle Libre-systemet och FreeStyle Libre 2-systemet. FreeStyle Libre 3-systemet har samma funktioner som FreeStyle Libre 2-systemet, därför är studiedatan tillämplig på båda produkterna

1. Bolinder J, Antuna R, Geelhoed-Duijvestijn P, Kr ger J, Weitgasser R. Novel glucose-sensing technology and hypoglycaemia in type 1 diabetes: a multicentre, non-masked, randomised controlled trial. Lancet. 2016;388(10057):2254-2263.

2. Haak T, Hanaire H, Ajjan R, Hermanns N, Riveline JP, Rayman G. Flash glucose-sensing technology as a replacement for blood glucose monitoring for the management of insulin-treated type 2 diabetes: a multicenter, open-label randomized controlled trial. Diabetes Ther. 2017;8(1): 55-73.

3. Leelarathna, L. N Engl J Med. (2022): DOI: 10.1056/NEJMoa2205650.

4. Yaron, M. Diabetes Care (2019): https://doi.org/10.2337/dc18-0166

5. Fokkert M, van Dijk P, Edens M, et al. Improved well-being and decreased disease burden after 1-year use of flash glucose monitoring (FLARE-NL4). BMJ Open Diab Res Care. 2019. https://doi:10.1136/bmjdrc-2019-000809.

6. För barn i åldern 4-12 år är en anhörigvårdare som är 18 år eller äldre ansvarig för att övervaka, hantera och hjälpa dem att använda FreeStyle Libre systemet och för att tolka avläsningarna.

FreeStyle LibreLink appen är endast kompatibel med vissa smarttelefoner och operativsystem. Kontrollera webbplatsen för information om kompatibilitet på din smarttelefon innan du använder appen. Användning av FreeStyle LibreLink kan kräva registrering i LibreView.

FreeStyle Libre 3 appen är endast kompatibel med vissa mobila enheter och operativsystem. Kontrollera kompatibilitetsguiden för mer information om enhetskompatibilitet innan appen används. Delning av glukosdata kräver registrering i LibreView.

LibreLinkUp appen är endast kompatibel med vissa mobila enheter och operativsystem. Kontrollera www.librelinkup.com för mer information om kompatibilitet innan du använder appen. Användning av LibreLinkUp-appen kräver registrering hos LibreView. Mobilappen LibreLinkUp är inte avsedd att vara en primär glukosövervakare: hemanvändare måste konsultera sin/sina primära enhet/enheter och sin hälso- och sjukvårdskontakt innan de gör några eventuella medicinska bedömningar och behandlingsjusteringar utifrån informationen som tillhandahålls genom appen.

LibreView webbplatsen är endast kompatibel med vissa operativa system och webbläsare. Kontrollera www.libreview.com för ytterligare information.

 

ADC-86119 v1.0 01/24


Loading...