|

FreeStyle Libre Ảnh hưởng của thức ăn và vận động

Ảnh hưởng của thức ăn và vận động lên đường huyết

FreeStyle Libre Ảnh hưởng của thức ăn và vận động

Ảnh hưởng của thức ăn và vận động lên đường huyết

FreeStyle Libre - bộ theo dõi đường huyết liên tục

Ảnh hưởng của thức ăn và vận động lên đường huyết

FreeStyle Libre Ảnh hưởng của thức ăn và vận động

Ảnh hưởng của thức ăn và vận động lên đường huyết

FreeStyle Libre Ảnh hưởng của thức ăn và vận động
FreeStyle Libre - bộ theo dõi đường huyết liên tục

Biết được ảnh hưởng của thức ăn và vận động lên đường huyết

  • Hiểu rõ ăn món gì đường huyết sẽ thay đổi ra sao
  • Tự tin thưởng thức bữa ăn mà không phải lo lắng
Máy đo đường huyết 

FreeStyle Libre cung cấp thông tin cần thiết, giúp bạn lựa chọn thức ăn phù hợp

Biết cách vận động hợp lý làm giảm chỉ số đường huyết

  • Biết bài tập thể dục nào là phù hợp và ảnh hưởng của các bài tập thể dục lên đường huyết
  • Biết ảnh hưởng của những hoạt động khác trong ngày lên đường huyết
Người phụ nữ mang cảm biến đường huyết khi bơi 

FreeStyle Libre giúp bạn an tâm vận động không lo hạ đường huyết

FreeStyle Libre đã được chứng minh giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn6,17,28

Trong số những người dùng FreeStyle Libre được khảo sát,

92%

Dễ dàng điều chỉnh đường huyết trong bữa ăn13

37%

Tham gia hoạt động thể chất thường xuyên hơn13

95%

Hiểu rõ hơn về dao động đường huyết của mình13

Data on File. Abbott Diabetes Care.

Tài liệu tham khảo: 6. Bolinder J, et al. Lancet. 2016;388(10057):2254-2263. 13. Fokkert M, et al. BMJ Open Diab Res Care 2019;7(1):e000809. 17. Haak T, et al. Diabetes Therapy 2017;8:55-73. 28. Yaron, M. Diabetes Care 2019;42(7):1178–1184.