|

Theo dõi đường huyết mao mạch và theo dõi đường huyết liên tục

Biết được bức tranh đường huyết hoàn chỉnh, mà không cần trích máu ngón tay.

Theo dõi đường huyết mao mạch và theo dõi đường huyết liên tục

Biết được bức tranh đường huyết hoàn chỉnh, mà không cần trích máu ngón tay.

FreeStyle Libre - bộ theo dõi đường huyết liên tục

Biết được bức tranh đường huyết hoàn chỉnh, mà không cần trích máu ngón tay.

Theo dõi đường huyết mao mạch và theo dõi đường huyết liên tục

Biết được bức tranh đường huyết hoàn chỉnh, mà không cần trích máu ngón tay.

Theo dõi đường huyết mao mạch và theo dõi đường huyết liên tục
FreeStyle Libre - bộ theo dõi đường huyết liên tục

Khác biệt giữa FreeStyle Libre (CGM) và đo đường huyết mao mạch (BGM)1

BGM chỉ đo đường huyết tại các thời điểm nhất định, vì vậy có thể không phát hiện được những lúc đường huyết lên cao hay xuống thấp. FreeStyle Libre theo dõi đường huyết liên tục, cung cấp bức tranh đường huyết hoàn chỉnh bao gồm cả xu hướng đường huyết thay đổi, mà không cần phải trích máu ngón tay.††23

Thiết bị theo dõi đường huyết trích máu so với FreeStyle Libre
Thiết bị theo dõi đường huyết trích máu so với FreeStyle Libre

Theo dõi đường huyết liên tục (CGM) với FreeStyle Libre giúp bạn biết được lối sống hằng ngày ảnh hưởng lên đường huyết như thế nào1,23

Bệnh nhân đái tháo đường không thường xuyên kiểm tra đường huyết mao mạch, 
vì trích máu ngón tay thường rắc rối và gây đau đớn25,26, vậy nên nhiều người bệnh không đạt được mục tiêu kiểm soát đường huyết tối ưu7,14,25

†† Cần thử lại đường huyết bằng phương pháp đo đường huyết mao mạch (trích máu ngón tay) nếu các triệu chứng không khớp với dữ liệu trên đầu đọc cầm tay.

Viết tắt: A1c: Chỉ số HbA1c; BGM: Theo dõi đường huyết; CGM: Theo dõi đường huyết liên tục.

Tài liệu tham khảo: 1. Ajjan R, et al. Adv Ther 2019;36:579-596. 3. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes—2020. Diabetes Care. 2020;43(1):S77-S88. 7. Brixner D, et al. Clinical Therapeutics 2019;41(2):303-313. 14. Foster NC, et al. Diabetes Technol Ther 2019;21(2):66-72. 20. Lee WC, et al. J Med Econ 2014;17(3):167-175. 22. Unger J, et al. Postgraduate Medicine 2020;132:305-313. 25. Vincze G, et al. Diabetes Educ 2004;30(1):112-125. 26. Wagner J, et al. J Diabetes Technol Ther 2005;7(4):612-619.