|

Hiểu rõ xu hướng đường huyết

Hiểu rõ xu hướng đường huyết và thời gian đường huyết trong ngưỡng mục tiêu

Hiểu rõ xu hướng đường huyết

Hiểu rõ xu hướng đường huyết và thời gian đường huyết trong ngưỡng mục tiêu

FreeStyle Libre - bộ theo dõi đường huyết liên tục

Hiểu rõ xu hướng đường huyết và thời gian đường huyết trong ngưỡng mục tiêu

Hiểu rõ xu hướng đường huyết

Hiểu rõ xu hướng đường huyết và thời gian đường huyết trong ngưỡng mục tiêu

Hiểu rõ xu hướng đường huyết
FreeStyle Libre - bộ theo dõi đường huyết liên tục

Hiểu rõ xu hướng đường huyết của bạn

Chỉ cần dùng đầu đọc quét nhanh qua cảm biến, FreeStyle Libre giúp bạn biết được chỉ số đường huyết hiện tại và xu hướng thay đổi đường huyết sắp tới.

 

 

CGM Theo dõi đường huyết liên tục
CGM Theo dõi đường huyết liên tục
Nhấp vào  để xem thêm.

Hiểu rõ xu hướng đường huyết có thể giúp bạn hành động phù hợp để duy trì đường huyết trong ngưỡng mục tiêu (Time In Range - TIR) và kiểm soát đái tháo đường tốt hơn

Thời gian đường huyết trong ngưỡng mục tiêu (TIR) là gì?

TIR là chỉ số thể hiện thời gian đường huyết của bạn trong phạm vi được khuyến nghị; Khu vực bóng mờ trên màn hình đầu đọc cầm tay thể hiện Thời gian đường huyết trong ngưỡng mục tiêu. Chỉ số TIR tăng lên có ảnh hưởng trực tiếp đến việc giảm HbA1c.4

Tăng 10 phần trăm thời gian đường huyết trong ngưỡng mục tiêu

Mỗi 10% TIR tăng có thể làm giảm khoảng 0.5 - 0.8% HbA1c24

Tăng 5 phần trăm thời gian đường huyết trong ngưỡng mục tiêu

Mỗi 5% TIR tăng có tác động tích cực đến việc kiểm soát đường huyết của bạn4

Ảnh minh họa thận

Duy trì TIR càng lâu có thể giúp giảm các biến chứng mạn tính như mất thị giác và suy thận5

Sử dụng FreeStyle Libre đã được chứng minh giúp tăng thời gian đường huyết trong ngưỡng mục tiêuʘ19

Thời gian đường huyết trong ngưỡng mục tiêu TIR

ʘSo sánh 2 nhóm người bệnh đái tháo đường dùng FreeStyle Libre quét ít nhất đến quét nhiều nhất (3.6 và 39.5 lần quét mỗi ngày), nhóm quét thường xuyên có hơn 43% trong ngưỡng mục tiêu (Time in Range).

Viết tắt: A1c: Chỉ số HbA1c; CGM: Theo dõi đường huyết liên tục; TIR: Thời gian đường huyết trong ngưỡng mục tiêu.

Tài liệu tham khảo: 4. Battelino T, et al Diabetes Care. 2019;42(8):1593-1603. 5. Beck RW, et al. Diabetes Care 2019;42(3):400–405. 19. Lang J, et al. Diabetes 2019;68(Supplement_1):972-P. 24. Vigersky RA, et al. Diabetes Technol Ter 2019;21(2):81-85.