|

FreeStyle Libre với người bệnh mang thai

Chứng minh lâm sàng trên đái tháo đường thai kỳ

FreeStyle Libre với người bệnh mang thai

Chứng minh lâm sàng trên đái tháo đường thai kỳ

FreeStyle Libre - bộ theo dõi đường huyết liên tục

Chứng minh lâm sàng trên đái tháo đường thai kỳ

FreeStyle Libre với người bệnh mang thai

Chứng minh lâm sàng trên đái tháo đường thai kỳ

FreeStyle Libre với người bệnh mang thai
FreeStyle Libre - bộ theo dõi đường huyết liên tục

FreeStyle Libre là một phương pháp đơn giản – dễ dàng, giúp phụ nữ đang mang thai mắc đái tháo đường theo dõi đường huyết.

FreeStyle Libre an toàn và hiệu quả để sử dụng trong thai kỳ cho những đối tượng sau:1

chọn

Đái tháo đường tuýp 1

chọn

Đái tháo đường tuýp 2

chọn

Đái tháo đường thai kỳ

chọn

Bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ

chọn

Đang điều trị với insulin

chọn

Đang sử dụng metformin

Kiểm tra đường huyết thai kỳ không cần trích máu ngón tay với FreeStyle Libre giúp:1

98 phần trăm

Ít căng thẳng hơn
98% đồng ý

94 phần trăm

Dễ dàng sử dụng hơn
94% đồng ý

100 phần trăm

Ít đau đớn hơn
100% đồng ý

95 phần trăm

Kín đáo hơn
95% đồng ý

FreeStyle Libre có thể cải thiện kiểm soát đái tháo đường thai kỳ và giúp thai phụ cải thiện chỉ số đường huyết.

Tài liệu tham khảo: 1. Scott EM, et al. Diabetes Technol Ther 2018;20(3):180-188.