|

Tại sao theo dõi đường huyết quan trọn

Hiểu rõ dao động đường huyết và xu hướng thay đổi

FreeStyle Libre - bộ theo dõi đường huyết liên tục
Tại sao theo dõi đường huyết quan trọn

Hiểu rõ dao động đường huyết và xu hướng thay đổi

FreeStyle Libre - bộ theo dõi đường huyết liên tục

Hiểu rõ dao động đường huyết và xu hướng thay đổi

Tại sao theo dõi đường huyết quan trọn

Hiểu rõ dao động đường huyết và xu hướng thay đổi

Tại sao theo dõi đường huyết quan trọn
FreeStyle Libre - bộ theo dõi đường huyết liên tục

Kiểm soát đường huyết ổn định là phần quan trọng trong quản lý đái tháo đường4

Xét nghiệm HbA1c phản ánh đường huyết trung bình trong 3 tháng trước đó của bạn. Theo dõi đường huyết và duy trì trong ngưỡng mục tiêu ảnh hưởng trực tiếp HbA1c. Lợi ích của viêc theo dõi đường huyết liên tục với FreeStyle Libre4 cho người bệnh đái tháo đường là:

Bộ theo dõi đường huyết liên tục

FreeStyle Libre đã được chứng minh giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn13

Khảo sát trên người dùng FreeStyle Libre cho thấy:

95%

Người dùng hiểu rõ hơn về dao động đường huyết của mình13

92%

Dễ dàng điều chỉnh đường huyết trước và sau bữa ăn13

80%

Điều chỉnh liều insulin thường xuyên hơn14

Viết tắt: A1c: Chỉ số HbA1c; CGM: Theo dõi đường huyết liên tục; Hypo: cơn hạ đường huyết

Tài liệu tham khảo: 4. Battelino T, et al Diabetes Care. 2019;42(8):1593-1603. 5. Beck RW, et al. Diabetes Care 2019;42(3):400–405. 6. Bolinder J, et al. Lancet. 2016;388(10057):2254-2263. 10. Charleer S, et al. Diabetes Care 2020;43(2):389-397. 11. Evans M, et al. Diabetes Ther 2020;11:83-95. 13. Fokkert M, et al. BMJ Open Diab Res Care 2019;7(1):e000809. 14. Foster NC, et al. State of Type 1 Diabetes Management and Outcomes from the T1D Exchange in 2016–2018. Diabetes Technol Ther 2019;21(2):66-72. https://doi.org/10.1089/dia.2018.0384. 17. Haak T, et al. Diabetes Therapy 2017;8:55-73.