|

Trẻ em bệnh đái tháo đường sử dụng FreeStyle Libre

Chứng minh lâm sàng trên trẻ em bệnh đái tháo đường

Trẻ em bệnh đái tháo đường sử dụng FreeStyle Libre

Chứng minh lâm sàng trên trẻ em bệnh đái tháo đường

FreeStyle Libre - bộ theo dõi đường huyết liên tục

Chứng minh lâm sàng trên trẻ em bệnh đái tháo đường

Trẻ em bệnh đái tháo đường sử dụng FreeStyle Libre

Chứng minh lâm sàng trên trẻ em bệnh đái tháo đường

Trẻ em bệnh đái tháo đường sử dụng FreeStyle Libre
FreeStyle Libre - bộ theo dõi đường huyết liên tục

Trẻ em và thanh thiếu niên bệnh đái tháo đường cải thiện kiểm soát đường huyết với FreeStyle Libre1

Lợi ích đã được chứng minh lâm sàng ở trẻ em và thanh thiếu niên*

Tăng 1 giờ mỗi ngày thời gian đường huyết trong ngưỡng mục tiêu

Tăng thêm thời gian đường huyết trong mục tiêu 1 giờ/ngày1 (70 mg/dL đến 180 mg/dL)

Giảm 79 phần trăm trích máu ngón tay hàng ngày

Giảm trích máu ngón tay hằng ngày1

Giảm 0.4 phần trăm A1c

Giảm có ý nghĩa HbA1c 0,4%1

 
13 lần

Tăng tần suất theo dõi đường huyết1

94 phần trăm

Thanh thiếu niên có thể tự điều chỉnh liều insulin, với >80% lần tiêm được ghi nhận trong nhật ký kiểm soát bệnh1

 

FreeStyle Libre hỗ trợ trẻ em cải thiện kiểm soát bệnh đái tháo đường và giúp người thân kiểm soát mức đường huyết của trẻ dễ dàng hơn.

Độ chính xác vượt trội

 
98.8 phần trăm

98.8% độ chính xác các lần đọc đường huyết ở trẻ em nằm trong ngưỡng ± 20 mg/dL2

 

Cha mẹ và người chăm sóc có thể dựa vào kết quả đo của FreeStyle Libre để điều chỉnh liều thuốc theo hướng dẫn của Bác sỹ, mà không cần trích máu ngón tay ngay cả khi đường huyết thấp hoặc đang giảm††

*Kết quả từ Nghiên cứu SELFY về tự quản lý bệnh đái tháo đường ở trẻ em (4–12 tuổi) và thanh thiếu niên (13–17 tuổi), trẻ em từ 4-12, người thân của người bệnh đái tháo đường ít nhất 18 tuổi chịu trách nhiệm giám sát, quản lý, và hỗ trợ với việc sử dụng hệ thống FreeStyle Libre và diễn giải kết quả đường huyết.

††Phương pháp trích máu ngón tay bắt buộc phải được sử dụng nếu như kết quả đường huyết và báo động không đúng với triệu chứng hoặc dự đoán

Tài liệu tham khảo: 1. Campbell FM, et al. Pediatr Diabetes 2018;19(7):1294-1301. 2. Alva S, et al. J Diabetes Sci Technol 2022;16(1):70-77.