Sensor Support Service

De Online Sensor Support Service biedt je de mogelijkheid om 24/7 online een verzoek in te dienen voor een vervanging, indien aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Op dit moment beperkt deze vorm van dienstverlening zich tot het kunnen melden van een afgevallen sensor of een foutmelding tijdens het scannen van de sensor. Voor alle overige situatiessituaties, zoals bijvoorbeeld verschil in gemeten waarden tussen vingerprik en sensorscan, vragen we je telefonisch contact op te nemen via 0800 022 88 28. 

Houd er rekening mee dat de Internet Explorer-browser niet wordt ondersteund op deze pagina. Om problemen bij het invullen van het formulier te voorkomen, raden we aan om de browsers Microsoft Edge of Google Chrome te gebruiken.

Ben je de wettelijke vertegenwoordiger of verzorger van de FreeStyle Libre-gebruiker? Bel dan met onze klantenservice via 0800 – 0228828. Gebruik van dit formulier is in dit geval niet mogelijk.

Serienummer op sensorverpakking, applicator en sensor. Zorg dat je in ieder geval het serienummer van de sensor bij de hand hebt. De foto’s hieronder laten zien waar je het serienummer kunt vinden. De serienummers van de laatste 3 sensoren kun je ook terugvinden in de FreeStyle Libre reader of in de FreeStyle LibreLink app onder 'info'.

Waar vind ik het privacybeleid van Abbott bij gebruik van de FreeStyle Libre-producten?

U vindt onze Privacyverklaring voor het gebruik van het LibreView-gegevensbeheersysteem (“Privacyverklaring”) via deze link. De Privacyverklaring legt uit hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie bij het gebruik van de FreeStyle Libre-productfamilie. Aan het begin van de Privacyverklaring hebben wij een korte en gemakkelijk toegankelijke samenvatting opgenomen van hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, beveiligen, bewaren, opslaan en vrijgeven.

Onze Privacyverklaring wordt regelmatig geüpdatet om de meest actuele stand van zaken te weergeven. U krijgt bericht van het feit dat de Privacyverklaring is gewijzigd en een samenvatting van de wijzigingen.. 

Waarom moet ik medische gegevens verstrekken wanneer ik contact opneem met de klantenservice voor een vervangende sensor?

De klantenservice van Abbott is verplicht u medische vragen te stellen om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Abbott rust op grond van Verordening (EU) 2017/745 betreffende Medische Hulpmiddelen (Medical Device Regulation, “MDR”). De MDR vereist van producenten van medische hulpmiddelen dat zij toezicht houden op de kwaliteit van hun producten nadat deze op de markt zijn gebracht. Daarbij is Abbott verplicht de relevante toezichthouder bepaalde informatie te verstrekken over defecte medische hulpmiddelen, zoals het serienummer en de impact van het defect op de gezondheid van een gebruiker.

Met wie deelt Abbott de persoonsgegevens die ik aan de klantenservice verstrek?

Persoonsgegevens die u via onze klantenservice verschaft, worden onder geen geval gedeeld met externe partijen en dienen uitsluitend voor de uitvoering van onze after-sales dienst, zoals bij vervanging van een sensor het geval is waar uw NAW-gegevens voor nodig zijn.

Medische gegevens worden onder geen geval gedeeld. Bij een medisch incident dient een rapport te worden bezorgd aan de bevoegde autoriteiten. Daarin kunnen de gegevens niet meer tot uw persoon worden herleid door middel van encryptie. 

Mag ik Abbott vragen welke gegevens zij van mijn verwerkt en of deze verwijderd kunnen worden?

U heeft de volgende rechten: (a) inzage in de persoonsgegevens die we over u hebben; (b) ons te vragen onjuiste persoonsgegevens die we over u hebben te corrigeren; (c) alle persoonsgegevens die we over u hebben te wissen; (d) de verwerking van persoonsgegevens die we over u hebben te beperken of te staken; (e) bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens die we over u hebben; en/of (f) alle persoonsgegevens te ontvangen die u aan ons hebt verstrekt op basis van uw toestemming, in een gestructureerd en veel gebruikt machineleesbaar formaat of deze persoonsgegevens te laten overdragen naar een ander bedrijf met behulp van de exportfunctie in de LibreView-gegevensbeheersysteemaccount, waar toegankelijk.

Om van deze rechten gebruik te maken, kunt u contact met ons opnemen door te klikken op de link "Contact met ons opnemen" op een van onze websites. U kunt ook een brief sturen naar het volgende adres: Abbott, Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp.

Hoe worden mijn gegevens door Abbott beveiligd?

U vindt ons Privacyverklaring voor het gebruik van het LibreView-gegevensbeheersysteem (“Privacyverklaring”) via deze link. De Privacyverklaring legt uit hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie bij het gebruik van de FreeStyle Libre-productfamilie. Aan het begin van de Privacyverklaring hebben wij een korte en gemakkelijk toegankelijke samenvatting opgenomen van hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, beschermen, bewaren, opslaan en vrijgeven.

Waar vind ik het privacybeleid van Abbott voor de website en mijn contact met de klantenservice?

U vindt ons Privacy-/Cookiebeleid via deze link. In dit Privacy-/Cookiebeleid wordt beschreven hoe we uw persoonsgegevens, met inbegrip van gezondheidsinformatie, verzamelen en gebruiken wanneer u via onze kanalen voor klantenondersteuning contact met ons opneemt over onze producten of diensten of over producten of diensten van onze partners en filialen. Het bevat ook een beschrijving van de verzameling van bepaalde andere soorten technische informatie en informatie over het browsen met gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën op Abbott-websites.

ADC-47537 v6.0  07/2022

Indicaties en belangrijke veiligheidsinformatie: FreeStyle Libre producten zijn glucose monitoring systemen voor het vervangen van bloedglucosetests en het meten van trends en patronen die helpen bij het detecteren van episodes van hyperglycemie en hypoglykemie, waardoor zowel acute als langdurige therapie wordt vergemakkelijkt voor personen van 4 jaar en ouder met diabetes. De systemen zijn bedoeld voor gebruik bij één patiënt. Voor vergoede zorg is schriftelijke goedkeuring van een behandelaar vereist.

Contra-indicaties: Verwijder de sensor vóór MRI-, CT-scan-, röntgen- of diathermiebehandeling.

Waarschuwingen: Negeer geen symptomen die het gevolg kunnen zijn van lage of hoge bloedglucose, hypoglycemische onbewustheid of uitdroging. Controleer de sensorglucosemetingen met een bloedglucosemeter wanneer het symbool Bloedglucose controleren verschijnt, wanneer de symptomen niet overeenkomen met de systeemmetingen of wanneer wordt vermoed dat de metingen onnauwkeurig zijn. 

Plaatsing: Het plaatsen van de sensor op andere plaatsen dan de achterkant van de arm is niet goedgekeurd. De ingebouwde bloedglucosemeter is niet bedoeld voor gebruik op gedehydrateerde, hypotensieve, in shock, hyperglycemisch-hyperosmolaire toestand, met of zonder ketose, pasgeborenen, ernstig zieke patiënten, of voor diagnose of screening van diabetes. Raadpleeg de gebruikershandleiding, bekijk de veelgestelde vragen of bel gratis met de klantenservice op 0800 0228828, van maandag tot vrijdag tussen 08:00 – 20:00 uur en zaterdag van 10:00 – 17:00 uur.

Handelsmerken:  FreeStyle, Libre, en gerelateerde merk aanduidingen zijn eigendom van Abbott. Er mag geen gebruik worden gemaakt van een handelsmerk, handelsnaam of handelskleding van Abbott op deze site zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Abbott, behalve om het product of de diensten van het bedrijf te identificeren.

Afbeeldingen: productafbeeldingen zijn alleen voor illustratieve doeleinden. Gesimuleerde gegevens alleen ter illustratie; geen echte patiënt of gegevens. Afbeeldingen ter illustratie; dit is geen echte patiënt of professionele zorgverlener. 

Deze website en de hierin opgenomen informatie is bedoeld voor inwoners van Nederland. 

 

ADC-25246 Feb 2022 v7.0

Loading...