Belangrijke veiligheidsinformatie 

Nieuwe versies van de FreeStyle LibreLink Android-app (2.8.4) en van de FreeStyle Libre 3-app (3.4.2) zijn nu beschikbaar. Gebruikers moeten hun app zo snel mogelijk bijwerken naar de nieuwste versie om mogelijk langdurig signaalverlies te voorkomen bij gebruik van Android 13. Ga voor meer informatie naar www.FreeStyleandroid.com 

ADC-71338 v1 02/23

security icon
Paypal
mastercard icon
visa icon

Gemiddeld duurt het 5-7 werkdagen tot aflevering

delivery

Alle betalingen zijn versleuteld en veilig

safe

Je mandje is leeg

Wil je onze producten shoppen?
Ontdek onze FreeStyle Libre 2-sensor en voeg deze toe aan uw winkelwagen.

Sensor Support Service

De Online Sensor Support Service biedt je de mogelijkheid om 24/7 online een verzoek in te dienen voor een vervanging, indien aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Op dit moment beperkt deze vorm van dienstverlening zich tot het kunnen melden van een afgevallen sensor of een foutmelding tijdens het scannen van de sensor. Voor alle overige situaties, zoals bijvoorbeeld verschil in gemeten waarden tussen bloedglucose en sensorglucose, vragen we je telefonisch contact op te nemen via 0800 022 88 28. 

We raden je aan om het bladerprogramma Microsoft Edge of Google Chrome te gebruiken, om problemen bij het invullen van het formulier te voorkomen. Deze pagina werkt niet met het Microsoft Internet Explorer-bladerprogramma.

Ben je de wettelijke vertegenwoordiger of verzorger van de FreeStyle Libre-gebruiker? Bel dan met onze klantenservice via 0800 – 0228828. Gebruik van dit formulier is in dit geval niet mogelijk.

Serienummer op sensorverpakking, applicator en sensor. Zorg dat je in het serienummer van de sensor bij de hand hebt. De foto’s hieronder laten zien waar je het serienummer kunt vinden. De serienummers van de laatste 3 sensoren kun je ook terugvinden in de app en de reader, onder 'info'.

Waar vind ik het privacybeleid van Abbott bij gebruik van de FreeStyle Libre-producten?

U vindt onze Privacyverklaring voor het gebruik van het LibreView-gegevensbeheersysteem (“Privacyverklaring”) via deze link. De Privacyverklaring legt uit hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie bij het gebruik van de FreeStyle Libre-productfamilie. Aan het begin van de Privacyverklaring hebben wij een korte en gemakkelijk toegankelijke samenvatting opgenomen van hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, beveiligen, bewaren, opslaan en vrijgeven.

Onze Privacyverklaring wordt regelmatig geüpdatet om de meest actuele stand van zaken te weergeven. U krijgt bericht van het feit dat de Privacyverklaring is gewijzigd en een samenvatting van de wijzigingen.. 

Waarom moet ik medische gegevens verstrekken wanneer ik contact opneem met de klantenservice voor een vervangende sensor?

De klantenservice van Abbott is verplicht u medische vragen te stellen om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Abbott rust op grond van Verordening (EU) 2017/745 betreffende Medische Hulpmiddelen (Medical Device Regulation, “MDR”). De MDR vereist van producenten van medische hulpmiddelen dat zij toezicht houden op de kwaliteit van hun producten nadat deze op de markt zijn gebracht. Daarbij is Abbott verplicht de relevante toezichthouder bepaalde informatie te verstrekken over defecte medische hulpmiddelen, zoals het serienummer en de impact van het defect op de gezondheid van een gebruiker.

Met wie deelt Abbott de persoonsgegevens die ik aan de klantenservice verstrek?

Persoonsgegevens die u via onze klantenservice verschaft, worden onder geen geval gedeeld met externe partijen en dienen uitsluitend voor de uitvoering van onze after-sales dienst, zoals bij vervanging van een sensor het geval is waar uw NAW-gegevens voor nodig zijn.

Medische gegevens worden onder geen geval gedeeld. Bij een medisch incident dient een rapport te worden bezorgd aan de bevoegde autoriteiten. Daarin kunnen de gegevens niet meer tot uw persoon worden herleid door middel van encryptie. 

Mag ik Abbott vragen welke gegevens zij van mijn verwerkt en of deze verwijderd kunnen worden?

U heeft de volgende rechten: (a) inzage in de persoonsgegevens die we over u hebben; (b) ons te vragen onjuiste persoonsgegevens die we over u hebben te corrigeren; (c) alle persoonsgegevens die we over u hebben te wissen; (d) de verwerking van persoonsgegevens die we over u hebben te beperken of te staken; (e) bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens die we over u hebben; en/of

(f) alle persoonsgegevens te ontvangen die u aan ons hebt verstrekt op basis van uw toestemming, in een gestructureerd en veel gebruikt machineleesbaar formaat of deze persoonsgegevens te laten overdragen naar een ander bedrijf met behulp van de exportfunctie in de LibreView-gegevensbeheersysteemaccount, waar toegankelijk.

Om van deze rechten gebruik te maken, kunt u contact met ons opnemen door te klikken op de link "Contact met ons opnemen" op een van onze websites. U kunt ook een brief sturen naar het volgende adres: Abbott, Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp.

Hoe worden mijn gegevens door Abbott beveiligd?

U vindt ons Privacyverklaring voor het gebruik van het LibreView-gegevensbeheersysteem (“Privacyverklaring”) via deze link. De Privacyverklaring legt uit hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie bij het gebruik van de FreeStyle Libre-productfamilie. Aan het begin van de Privacyverklaring hebben wij een korte en gemakkelijk toegankelijke samenvatting opgenomen van hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, beschermen, bewaren, opslaan en vrijgeven.

Waar vind ik het privacybeleid van Abbott voor de website en mijn contact met de klantenservice?

U vindt ons Privacy-/Cookiebeleid via deze link. In dit Privacy-/Cookiebeleid wordt beschreven hoe we uw persoonsgegevens, met inbegrip van gezondheidsinformatie, verzamelen en gebruiken wanneer u via onze kanalen voor klantenondersteuning contact met ons opneemt over onze producten of diensten of over producten of diensten van onze partners en filialen. Het bevat ook een beschrijving van de verzameling van bepaalde andere soorten technische informatie en informatie over het browsen met gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën op Abbott-websites.

ADC-47537 v6.0  Nov 2022

Loading...