security icon
American Express
mastercard icon
visa icon

Gemiddeld duurt het 2 – 3 werkdagen tot aflevering.

delivery

Alle betalingen zijn versleuteld en veilig

safe

Je mandje is leeg

Wil je onze producten shoppen?
Ontdek onze FreeStyle Libre 2-sensor en voeg deze toe aan uw winkelwagen.

Hoe kom ik aan het
FreeStyle Libre systeem?

Vergoeding vanuit de basiszorg

Het Zorginstituut Nederland bepaalt welke hulpmiddelen er vergoed worden vanuit de basiszorg. De informatie hieronder is actueel vanaf Juni 2022 en ontleend aan het consensusdocument "Kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet diabeteshulpmiddelen (pdf, 291 KB)" van de Nederlandse Diabetes Federatie.

Vergoedingscriteria

 • Mensen met diabetes type 1
 • Mensen met diabetes type 2 met een intensief insulineschema
 • Zwangere vrouwen met bestaande diabetes type 2 die insuline gebruiken maar geen intensief insulineschema hebben3
 • Vrouwen met een zwangerschapswens bij een preconceptionele diabetes type 2 die insuline gebruiken maar geen intensief insulineschema hebben
 • Vrouwen met een zwangerschapswens bij een preconceptionele diabetes (type 1 en type 2)

Vergoedingscriteria 

 • Kinderen met diabetes type 11
 • Volwassenen met slecht ingestelde diabetes type 1 (ondanks standaard controle blijvend hoog HbA1c >8% of >64 mmol/mol)2
 • Patiënten met diabetes type 1, die kampen met herhaalde ernstige hypoglykemieën en/of die ongevoelig zijn om hypoglykemie waar te nemen (‘hypoglycemia unawareness’)
 • Zwangere vrouwen met bestaande diabetes (type 1 en 2)3
 • Vrouwen met een zwangerschapswens bij een preconceptionele diabetes (type 1 en type 2)
 1. Kinderen die 18 jaar worden maken met de behandelaar afspraken over de verdere behandeling. Wanneer de behandeldoelen bereikt worden met CGM, en geen doelmatiger behandeling voorhanden is om die doelen te bereiken, kan de patiënt aanspraak blijven maken op CGM. Patiënten moeten zich wel aantoonbaar aan het behandelplan hebben gehouden.
 2. Onder blijvend hoog wordt verstaan 4 achtereenvolgende kwartalen >8% of >64mmol/mol. 
 3. Tijdens de postpartum periode (met een maximum van 6 maanden) kunnen vrouwen blijven beschikken over de sensor die zij tijdens de zwangerschap hebben gebruikt. Deze criteria zijn ontleend aan het consensusdocument "Kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet diabeteshulpmiddelen (pdf, 291 KB)" van de Nederlandse Diabetes Federatie.

Ga in gesprek met je behandelaar om te kijken of vergoeding voor FreeStyle Libre voor jou een optie is.

Diabetes sensor kosten & vergoeding

Wil je meer weten over de vergoedingen voor de FreeStyle Libre? Hier vind je een overzicht van de actuele vergoedingsregelingen in Nederland. Leer hoe je een vergoeding kunt aanvragen bij jouw zorgverzekeraar en ontdek handige tips. Alles wat je moet weten over FreeStyle Libre vergoedingen, FreeStyle Libre 2 kosten en leefstijlveranderingen op één plek!

 

Diabetes sensor arm kosten

De FreeStyle Libre bestaat uit twee delen: de sensor die op de arm geplaatst wordt en de app om je waarden te zien.  De sensor heeft een levensduur van 14 dagen, wat betekent dat je ongeveer twee sensoren per maand nodig hebt. Een sensor kost 65,90 euro. Hierdoor bedragen de kosten ruim 1700 euro per jaar. In Nederland zijn echter ook mogelijkheden voor vergoeding van de FreeStyle Libre. Er zijn specifieke criteria waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze vergoeding. Je vindt deze op deze pagina.

Vergoeding van FreeStyle Libre systemen

De vergoeding voor diabeteshulpmiddelen valt binnen de basisverzekering en komt zonder eigen bijdrage, maar met aanspraak op het eigen risico. Binnen deze context worden de FreeStyle Libre kosten volledig gedekt vanuit de basisverzekering. Hierbij dien je echter te voldoen aan criteria om in aanmerking te komen:

 • Je hebt diabetes type 1 

 • Diabetes type 2 wordt gecombineerd met een intensief insulineschema (minstens vier dagelijkse insuline-injecties).

 • Indien je zwanger bent en diabetes type 2 hebt (niet zijnde zwangerschapsdiabetes) en insuline gebruikt, mits geen intensief insulineschema.

 • In geval van een kinderwens en preconceptionele diabetes type 2, waarbij insuline wordt gebruikt zonder intensief insulineschema.

 • Een kinderwens en preconceptionele diabetes type 1.

 • Daarnaast komen kinderen met diabetes type 1, volwassenen met onvoldoende beheerste diabetes type 1 en patiënten met diabetes type 1 die kampen met herhaalde ernstige hypoglykemieën en/of verminderd vermogen om hypoglykemie waar te nemen ("hypoglycemia unawareness") in aanmerking voor vergoeding van de FreeStyle Libre 3.

Voor de FreeStyle Libre 3 vergoeding zijn andere criteria:

 • Kinderen gediagnosticeerd met type 1 diabetes.

 • Volwassenen die ondanks standaardcontrole blijvend hoog HbA1c-niveaus hebben (>8% of >64 mmol/mol) bij diabetes type 1.

 • Patiënten met diabetes type 1 die herhaaldelijk te maken hebben met ernstige hypoglykemieën en/of ongevoelig zijn voor het waarnemen van hypoglykemie ('hypoglycemia unawareness').

 • Zwangere vrouwen met reeds bestaande diabetes (type 1 en type 2).

 • Vrouwen met een zwangerschapswens en preconceptionele diabetes (zowel type 1 als type 2).

De beoordeling of de FreeStyle Libre 2/3 het meest geschikte hulpmiddel voor jou is en of je in aanmerking komt voor FreeStyle Libre vergoeding, ligt uiteindelijk in handen van een arts of diabetesverpleegkundige. Bovendien dien je toestemming te verkrijgen voor de vergoeding. Indien je je richt tot een gecontracteerde leverancier, zal deze de vergoeding namens jou aanvragen.

Vergoeding teststrips diabetes type 2

Voor mensen met diabetes type 2 geldt dat de vergoeding voor teststrips enkel plaatsvindt als ze ook insuline gebruiken. Als je geen insuline gebruikt bij diabetes type 2, komen de kosten voor teststrips niet in aanmerking voor vergoeding.

De vergoeding verschilt en is gebaseerd op het aantal dagelijkse insuline-injecties:

 • Bij minder dan 3 dagelijkse insuline-injecties wordt de vergoeding verstrekt voor 100 teststrips per 3 maanden.

 • Bij 3 of meer dagelijkse insuline-injecties wordt de vergoeding verstrekt voor 400 teststrips per 3 maanden.

 • Indien je 4 of meer insuline-injecties per dag nodig hebt, wordt een hoger aantal teststrips vergoed en kom je ook in aanmerking voor een vergoeding van een glucosesensor.

Wat betreft de vergoeding van teststrips bij diabetes type 1:

 • Bij het gebruik van zowel de glucosesensor als de bloedglucosemeter worden doorgaans 50 teststrips per 3 maanden vergoed.

 • Als je geen glucosesensor gebruikt, worden 400 teststrips per 3 maanden vergoed vanuit de basisverzekering.

Vanaf 2023 zijn er nieuwe regels voor diabeteshulpmiddelen. Dit betekent mogelijk dat je apotheek de pennaalden niet meer gelijktijdig met de insuline zal verstrekken. Vanaf 2023 ontvang je de pennaalden samen met het diabetestestmateriaal en de spullen om insuline toe te dienen van de medische speciaalzaak. 

 

Keer diabetes 2 om vergoeding

Vanaf 1 januari 2023 wordt de 'Keer diabetes 2 Om' behandeling voor het eerst opgenomen in de basisverzekering als een gespecialiseerde Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). Deze specifieke GLI is speciaal ontwikkeld voor individuen met diabetes type 2 of een verhoogd risico hierop. Een vereiste is echter dat deelnemers een 'lage complexiteit' hebben en geen diabetesmedicatie gebruiken of alleen metformine.

Leefstijl als medicijn

Het is algemeen bekend dat het aanpassen van je levensstijl talloze gezondheidsvoordelen met zich meebrengt. Dit geldt ook voor mensen met diabetes type 2, waarbij een levensstijlverandering positieve resultaten kan opleveren. Het is noodzakelijk dat mensen eerst inzicht krijgen in hun eigen leefgewoonten en de juiste begeleiding krijgen om deze aan te kunnen passen. Volgens schattingen van TNO ligt het succespercentage voor het bereiken van remissie door middel van 'leefstijl als medicijn' rond de 40% onder de deelnemers aan een leefstijlinterventie. Dit betekent dat deze groep van 40% geen medicatie meer nodig heeft, maar hun bloedsuikerwaarden op een gezond niveau kunnen houden door middel van levensstijlaanpassingen.

 

Diabetes sensor vergoeding en de FreeStyle Libre

Wil jij meer informatie over de FreeStyle Libre vergoeding type 2, diabetes type 1 en de FreeStyle Libre? Wil je de kosten van een FreeStyle Libre inzien of algemene informatie verkrijgen over de kosten van een glucose sensor? Ons team staat klaar om al je vragen te beantwoorden. Aarzel ook niet om jouw huisarts of diabetesverpleegkundige te benaderen voor extra informatie. 

References & Disclaimers
 
Afbeeldingen zijn alleen voor illustratieve doeleinden. Geen echte patienten of gegevens. 
 
Ѱ Voor kinderen van tussen de 4-12 jaar oud is een verzorger van tenminste 18 jaar verantwoordelijk voor het overzien en assisteren in het gebruik van het FreeStyle Libre systeem en het interpreteren van de metingen.
 
◊ De app FreeStyle LibreLink is alleen compatibel met bepaalde mobiele telefoons en besturingssystemen. Bekijk de website voor meer informatie over apparaatcompatibiliteit en besturingssystemen. Bekijk de website voor meer informatie voordat je de app gebruikt. Gebruik van de app vereist registratie bij LibreView.
 
§ De app LibreLinkUp is alleen compatibel met bepaalde mobiele telefoons en besturingssystemen. Bekijk www.librelinkup.com voor meer informatie over compatibiliteit voordat je de app gebruikt. Gebruik van LibreLinkUp vereist registratie bij LibreView. De app LibreLinkUp is niet bedoeld als primaire glucose monitor: gebruikers moeten hun primaire apparaat bekijken en overleggen met een behandelaar voordat ze enige medische interpretatie of therapie aanpassingen doen op basis van informatie uit de app.
 
₼ De website LibreView is alleen compatibel met bepaalde besturingssystemen en browsers. Bekijk www.libreview.com voor meer informatie.

ADC-64934 v3 Apr 24

Loading...