security icon
Paypal
mastercard icon
visa icon

Gemiddeld duurt het 2 – 3 werkdagen tot aflevering.

delivery

Alle betalingen zijn versleuteld en veilig

safe

Je mandje is leeg

Wil je onze producten shoppen?
Ontdek onze FreeStyle Libre 2-sensor en voeg deze toe aan uw winkelwagen.

Zoek hier in de veelgestelde vragen

Waar vind ik het privacybeleid van Abbott bij gebruik van de FreeStyle Libre-producten?

U vindt onze Privacyverklaring voor het gebruik van het LibreView-gegevensbeheersysteem (“Privacyverklaring”) via deze link. De Privacyverklaring legt uit hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie bij het gebruik van de FreeStyle Libre-productfamilie. Aan het begin van de Privacyverklaring hebben wij een korte en gemakkelijk toegankelijke samenvatting opgenomen van hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, beveiligen, bewaren, opslaan en vrijgeven.

Onze Privacyverklaring wordt regelmatig geüpdatet om de meest actuele stand van zaken te weergeven. U krijgt bericht van het feit dat de Privacyverklaring is gewijzigd en een samenvatting van de wijzigingen.. 

Waarom moet ik medische gegevens verstrekken wanneer ik contact opneem met de klantenservice voor een vervangende sensor?

De klantenservice van Abbott is verplicht u medische vragen te stellen om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Abbott rust op grond van Verordening (EU) 2017/745 betreffende Medische Hulpmiddelen (Medical Device Regulation, “MDR”). De MDR vereist van producenten van medische hulpmiddelen dat zij toezicht houden op de kwaliteit van hun producten nadat deze op de markt zijn gebracht. Daarbij is Abbott verplicht de relevante toezichthouder bepaalde informatie te verstrekken over defecte medische hulpmiddelen, zoals het serienummer en de impact van het defect op de gezondheid van een gebruiker.

Met wie deelt Abbott de persoonsgegevens die ik aan de klantenservice verstrek?

Persoonsgegevens die u via onze klantenservice verschaft, worden onder geen geval gedeeld met externe partijen en dienen uitsluitend voor de uitvoering van onze after-sales dienst, zoals bij vervanging van een sensor het geval is waar uw NAW-gegevens voor nodig zijn.

Medische gegevens worden onder geen geval gedeeld. Bij een medisch incident dient een rapport te worden bezorgd aan de bevoegde autoriteiten. Daarin kunnen de gegevens niet meer tot uw persoon worden herleid door middel van encryptie. 

Mag ik Abbott vragen welke gegevens zij van mijn verwerkt en of deze verwijderd kunnen worden?

U heeft de volgende rechten: (a) inzage in de persoonsgegevens die we over u hebben; (b) ons te vragen onjuiste persoonsgegevens die we over u hebben te corrigeren; (c) alle persoonsgegevens die we over u hebben te wissen; (d) de verwerking van persoonsgegevens die we over u hebben te beperken of te staken; (e) bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens die we over u hebben; en/of (f) alle persoonsgegevens te ontvangen die u aan ons hebt verstrekt op basis van uw toestemming, in een gestructureerd en veel gebruikt machineleesbaar formaat of deze persoonsgegevens te laten overdragen naar een ander bedrijf met behulp van de exportfunctie in de LibreView-gegevensbeheersysteemaccount, waar toegankelijk.

Om van deze rechten gebruik te maken, kunt u contact met ons opnemen door te klikken op de link "Contact met ons opnemen" op een van onze websites. U kunt ook een brief sturen naar het volgende adres: Abbott, Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp.

Hoe worden mijn gegevens door Abbott beveiligd?

U vindt ons Privacyverklaring voor het gebruik van het LibreView-gegevensbeheersysteem (“Privacyverklaring”) via deze link. De Privacyverklaring legt uit hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie bij het gebruik van de FreeStyle Libre-productfamilie. Aan het begin van de Privacyverklaring hebben wij een korte en gemakkelijk toegankelijke samenvatting opgenomen van hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, beschermen, bewaren, opslaan en vrijgeven.

Waar vind ik het privacybeleid van Abbott voor de website en mijn contact met de klantenservice?

U vindt ons Privacy-/Cookiebeleid via deze link. In dit Privacy-/Cookiebeleid wordt beschreven hoe we uw persoonsgegevens, met inbegrip van gezondheidsinformatie, verzamelen en gebruiken wanneer u via onze kanalen voor klantenondersteuning contact met ons opneemt over onze producten of diensten of over producten of diensten van onze partners en filialen. Het bevat ook een beschrijving van de verzameling van bepaalde andere soorten technische informatie en informatie over het browsen met gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën op Abbott-websites.

Antwoorden op veelgestelde vragen ()

Geen resultaten gevonden in deze categorie, bekijk de andere beschikbare categorieën voor meer resultaten.

ADC-38170 v8 Nov 22

Loading...