Loading...

FreeStyle Libre Digitaal Ecosysteem

Beginnen met FreeStyle LibreLink

Vanuit app verbinden met praktijk

Een patienten account aanmaken in LibreView

Data uploaden en rapporten aanpassen

Videos voor behandelaren

LibreView praktijk account aanmaken

LibreView praktijk configureren

Uitnodigen van patienten via LibreView

Vanuit app verbinden met praktijk

Veelgestelde vragen

LibreLink

LibreLinkUp

Sensor

LibreView

Handleidingen en snelstartgidsen

User Guide

Gebruikershandleiding

Data delen vanuit LibreView

Data delen vanuit LibreView

Interaktiv simulator

Medisch Certificaat

Tips och råd för dina första 14 dagar med FreeStyle Libre

Data delen vanuit de app

LibreView system broschyr

Snelstartgids LibreView

YOU CAN DO IT - zonder lancetten pdf booklet.

Kom je er niet uit? We zijn er om je te helpen.

Raadpleeg altijd je diabetesbehandelaar of een arts in geval er medische assistentie noodzakelijk is.

Je kunt ons bereiken op werkdagen tussen 8:00 en 17:30 op 0800 - 022 88 28.

Als je belt, houd dan het serienummer van het product bij de hand, dit is van belang voor de registratie van vragen en klachten.
Zonder dit serienummer kunnen wij niet direct overgaan tot verdere actie. Het serienummer van het product tref je aan op de steriele verpakking van de sensor, op de sensor zelf en in de historie van de app of reader.

Indicaties en belangrijke veiligheidsinformatie: FreeStyle Libre is een flash glucose monitoring voor het vervangen van bloedglucosetests en het detecteren van trends en patronen die helpen bij het detecteren van episodes van hyperglycemie en hypoglykemie, waardoor zowel acute als langdurige therapie wordt vergemakkelijkt voor personen (4 jaar en ouder) met diabetes. De systemen zijn bedoeld voor gebruik bij één patiënt en voor vergoede zorg is schriftelijke goedkeuring van een behandelaar is vereist.

Contra-indicaties: Verwijder de sensor vóór MRI-, CT-scan-, röntgen- of diathermiebehandeling.

Waarschuwingen: Negeer geen symptomen die het gevolg kunnen zijn van lage of hoge bloedglucose, hypoglycemische onbewustheid of uitdroging. Controleer de sensorglucosemetingen met een bloedglucosemeter wanneer het symbool Bloedglucose controleren verschijnt, wanneer de symptomen niet overeenkomen met de systeemmetingen of wanneer wordt vermoed dat de metingen onnauwkeurig zijn. Het systeem heeft geen alarmen.

Het plaatsen van de sensor op andere plaatsen dan de achterkant van de arm is niet goedgekeurd. De ingebouwde bloedglucosemeter is niet bedoeld voor gebruik op gedehydrateerde, hypotensieve, in shock, hyperglycemisch-hyperosmolaire toestand, met of zonder ketose, pasgeborenen, ernstig zieke patiënten, of voor diagnose of screening van diabetes. Raadpleeg de gebruikershandleiding, bezoek www.freestyle.abbott/nl-nl voor gedetailleerde informatie over correct gebruik en veiligheidsinformatie of bel gratis met Abbott 0800- 0228828.

Handelsmerken: De ronde vorm van de sensor, FreeStyle, Libre en gerelateerde merk aanduidingen zijn eigendom van Abbott. Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Er mag geen gebruik worden gemaakt van een handelsmerk, handelsnaam of handelskleding van Abbott op deze site zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Abbott, behalve om het product of de diensten van het bedrijf te identificeren. De productafbeeldingen zijn alleen voor illustratieve doeleinden. Gesimuleerde gegevens alleen ter illustratie; geen echte patiënt of gegevens. Deze website en de hierin opgenomen informatie is bedoeld voor gebruik door inwoners van Nederland. 

ADC-25246 Jul 2020 v1.0