Loading...

Zoek hier in de veelgestelde vragen

Antwoorden op veelgestelde vragen 

Top 5 Searches

Sensor Meten Kosten Apps Webshop Alarmen

Hoe wordt de sensor op het lichaam aangebracht?

De sensor wordt aan de achterkant van de bovenarm aangebracht met een wegwerpbaar apparaatje dat een applicator wordt genoemd. Als de sensor wordt aangebracht, wordt een klein (5 mm) steriel filament direct onder de huid ingebracht,  dat met een kleefstripje op zijn plaats wordt gehouden. Het aanbrengen van de sensor voelt net als een vingerprik.

Kan ik mijn FreeStyle Libre reader en FreeStyle LibreLink app met dezelfde sensor gebruiken?

Ja.  U kunt uw glucosewaarden met de app of de reader of beide meten. U kunt de FreeStyle LibreLink app en de FreeStyle Libre reader met dezelfde sensor gebruiken, zolang u de sensor eerst met de reader opstart en daarna pas met uw telefoon scant. 

Hoe groot is de sensor? Hoe diep wordt die ingebracht? 

De sensor is 5 mm dik met een diameter van 35mm. Het deel van de sensor dat onder de huid komt is minder dan 0,4 mm breed en wordt niet meer dan ongeveer 5 mm onder de huid ingebracht.

Waar op het lichaam kan de sensor worden gedragen?

De sensor kan alleen worden gedragen op de achterkant van de bovenarm.

Hoe vaak worden glucosemetingen door de sensor vastgelegd en opgeslagen?

De sensor meet automatisch elke minuut de glucosewaarden en slaat de metingen 8 uur lang om de 15 minuten op. Als de sensor door de reader wordt gescand, stuurt de sensor automatisch 8 uur aan gegevens naar de reader.

Hoe lang kan de sensor worden gedragen? 

De wegwerpbare sensor blijft tot maximaal 14 dagen aan het lichaam gehecht en geeft in die periode accurate glucosemetingen. Na 14 dagen verwijdert u de sensor door de kleefstrip eraf te trekken.

Wat gebeurt er als de sensor wordt gedragen als het warmer of kouder is dan het aanbevolen temperatuurbereik?

Ga naar een plek waar de temperatuur conform instructie is en scan na een paar minuten nog een keer.

Voel ik de sensor tijdens het dragen?

Het deel van de sensor dat onder de huid komt is minder dan 0,4 millimeter breed (1 mm is ongeveer de dikte van enkele menselijke haren) en het wordt maar ongeveer 5 mm onder de huid ingebracht, dus de meeste mensen voelen de sensor   nooit tijdens het dragen.

Vereist deze sensor speciale behandeling als ik op reis ben?

Informeer voor vertrek bij uw luchtvaartmaatschappij, omdat regels zonder kennisgeving kunnen veranderen.

Blijft de sensor gedurende 14 dagen gebruik nauwkeurig meten?

Ja, de sensor blijft tot 14 dagen lang nauwkeurig meten.

Kan ik baden, douchen, zwemmen of fitnessen tijdens het dragen van een sensor?

Ja. De sensor kan worden gedragen tijdens het baden, douchen, zwemmen en fitnessen. De sensor moet niet dieper dan 1 meter onder water worden gehouden en mag niet langer dan 30 minuten onder water blijven.

Wat gebeurt er met de sensor na 14 dagen gebruik?

Na 14 dagen houdt uw sensor er automatisch mee op.

Ik heb gehoord dat paracetamol/acetaminophen de sensor glucose waarden kan verhogen. Heeft paracetamol/acetaminophen invloed op het FreeStyle Libre systeem?

Nee, paracetamol/acetaminophen heeft geen invloed op het FreeStyle Libre systeem. Referentie: Alva, Shridhara, et al. Acetaminophen Interference on ISF Based Glucose Monitoring Systems. 2017 Diabetes Technology Meeting Abstracts. Journal of Diabetes Science and Technology 12, no. 2 (March 2018): 426–532. doi:10.1177/1932296818761742.

Als de sensor om de 15 minuten glucosemetingen opslaat, betekent dat dan dat ik dezelfde glucosemeting krijg als de sensor binnen die 15 minuten weer wordt gescand?

Nee, u krijgt elke keer dat de scanner boven de sensor wordt gehouden de actuele glucosemeting.

Waarom logt de reader gegevens om de 15 minuten? Waarom niet vaker?

Om de sensor klein te houden, heeft deze een beperkte opslagcapaciteit. Om er zeker van te zijn dat de sensor 8 uur (voor een gemiddelde nacht) aan gegevens kon bewaren, is gekozen voor een interval van 15 minuten.

Hoe weet ik dat de sensor goed werkt?

Om te controleren of het systeem werkt zet u de reader aan en scant u de sensor om een glucosemeting te krijgen. Als om wat voor reden dan ook de sensor niet werkt, verschijnt er een foutmelding op de scanner waardoor de gebruiker  weet dat de sensor vervangen moet worden.

Als u symptomen heeft die niet overeenkomen met de meting van het FreeStyle Libre systeem of vermoedt dat uw meting onjuist kan zijn, controleer de meting dan met een vingerpriktest en een bloedglucosemeter. Voor uw gemak is er een  FreeStyle Precision  bloedglucosemeter in de reader ingebouwd die met FreeStyle Precision bloedglucose- en bloedketonen-teststrips werkt. Als u symptomen krijgt die niet passen bij uw glucosemetingen, overleg dan met uw zorgverlener.

Wat als ik de sensor vóór 14 dagen gebruik moet verwijderen, of als deze eraf valt?

Start een nieuwe sensor. De reader herkent dat het een nieuwe sensor is en vraagt u of u deze wilt opstarten.

Hoeveel glucosemetingen kunnen er worden gedaan terwijl de sensor wordt gedragen?

U kunt tijdens het dragen van de sensor zoveel glucosemetingen doen als u wilt. Om een glucosebeeld over 24 uur te krijgen, moet de sensor minimaal eens in de 8 uur worden gescand.

Wat gebeurt er als ik vaak scan, bijvoorbeeld om de 30 seconden?

U kunt zo vaak scannen als u wilt, maar de meting verandert nooit vaker dan om de 60 seconden.

Kan ik het FreeStyle Libre systeem ook elders verkrijgen?

Indien u in aanmerking komt voor vergoeding van het product, wordt het FreeStyle Libre-systeem geleverd door Mediq of OneMed. Deze distributeurs hebben met alle zorgverzekeraars een overeenkomst gesloten. 

Voor wie wordt het FreeStyle Libre- systeem vergoedt?

U heeft altijd goedkeuring van uw behandelaar nodig. De behandelaar kent de criteria waaraan u moet voldoen

Kom ik in aanmerking voor vergoeding?

U heeft altijd goedkeuring van uw behandelaar nodig. De behandelaar kent de criteria waaraan u moet voldoen.

Ontvang ik alarmen als ik in het vliegtuig zit? 

Ja, als jouw alarminstellingen op AAN staan, dan ontvang je alarmmeldingen als er een voorval optreedt. Jouw alarminstellingen veranderen niet als je in het vliegtuig zit.

Hoeveel alarmen heeft het FreeStyle Libre 2-systeem?

Het FreeStyle Libre 2-systeem heeft drie optionele alarmen: 

• Alarm lage glucose - je krijgt een alarm wanneer jouw glucosespiegel onder een door jou ingesteld niveau daalt

• Alarm hoge glucose - je krijgt een alarm wanneer jouw glucose boven een door jou  ingesteld niveau stijgt

• Alarm signaalverlies - je krijgt een alarm wanneer de door jou ingestelde glucosealarmen niet beschikbaar zijn omdat jouw sensor de verbinding met de reader of app gedurende 20 minuten is verloren.

Waarom zijn er maar twee glucosealarmen?

Het FreeStyle Libre 2-systeem biedt een eenvoudigde alarmervaring, net zoals het FreeStyle Libre-systeem een eenvoudigde glucosemonitoring biedt.

Waarom zijn de alarmen optioneel? 

Niet alle patiënten hebben glucosealarmen nodig. Het FreeStyle Libre 2-systeem biedt alarmen voor patiënten die ze nodig hebben of die graag alarmen willen ontvangen. Alle patiënten kunnen er echter eenvoudig voor kiezen om de alarmen uitgeschakeld te houden.

Heeft het FreeStyle Libre 2-systeem voorspellende glucosealarmen?

Het FreeStyle Libre 2-systeem heeft geen voorspellende glucosealarmen. Het systeem biedt optionele glucosealarmen die een vereenvoudigde alarmervaring bieden. Als een gebruiker ervoor kiest om alarmen in te schakelen, dan waarschuwen de alarmen de gebruiker zodra zijn of haar glucose het ingestelde niveau heeft overschreden.

Waarom is er geen alarm voor ernstig lage glucose? 

Het FreeStyle Libre 2-systeem biedt een vereenvoudigde alarmervaring, op dezelfde manier als het FreeStyle Libre-systeem een vereenvoudigde glucosemonitoring biedt. Het FreeStyle Libre 2-systeem biedt drie optionele alarmen: hoge glucose, lage glucose en signaalverlies. Het FreeStyle Libre 2-systeem heeft geen vast ernstig laag alarm dat niet kan worden uitgeschakeld. Dit biedt gebruikers de flexibiliteit om te kiezen om desgewenst optionele alarmen in te schakelen.

Waarom is het standaard alarmniveau voor lage glucose ingesteld op 70 mg/dl (3,9 mmol/l)?

Het standaard alarmniveau voor lage glucose van het FreeStyle Libre 2-systeem is ingesteld op 70 mg/dl (3,9 mmol/l); dit is vergelijkbaar met andere continue glucosemonitoringsystemen die in de handel verkrijgbaar zijn.

Waarom is het standaard alarmniveau voor hoge glucose ingesteld op 240 mg/dl? (13,3 mmol/l)?

Het standaard alarmniveau voor hoge glucose van het FreeStyle Libre 2-systeem is ingesteld op 240 mg/dl (13,3 mmol/l); dit is vergelijkbaar met andere continue glucosebewakingssystemen die in de handel verkrijgbaar zijn.

Wat is het laagste/hoogste niveau waarop glucosealarmen kunnen worden ingesteld?

De alarminstelling voor lage glucose loopt van 60 mg/dl – 100 mg/dl (3,3 mmol/l – 5,5 mmol/l). Het alarm voor lage glucose kan niet worden ingesteld onder de 60 mg/dl (3,3 mmol/l).

De alarminstelling voor hoge glucose loopt van 120 mg/dl – 400 mg/dl (6,7 mmol/l – 22,2 mmol/l). De alarminstelling voor hoge glucose kan niet worden ingesteld boven de 400 mg/dl (22,2 mmol/l).

Hoe vaak controleert het FreeStyle Libre 2-systeem mijn glucosespiegel om te zien of er een alarm moet worden gegeven? 

Het FreeStyle Libre 2-systeem controleert elke minuut om te zien of er een alarm moet worden gegeven. 

Hoe doen de alarmen van het FreeStyle Libre 2-systeem het in vergelijking met alarmen van concurrenten (bv. Dexcom)? 

Het FreeStyle Libre 2-systeem biedt drie optionele alarmen: lage glucose, hoge glucose en signaalverlies. Deze alarmen staan standaard UIT, en de gebruiker heeft de mogelijkheid om deze indien gewenst AAN te zetten.

Dexcom en andere CGM’s hebben verschillen systeemwaarschuwingen/-alarmen naast glucosealarmen. Het systeem van Dexcom heeft meer onderdelen (sensor, zender en weergaveapparaat) dan het FreeStyle Libre 2-systeem (reader/app en sensor) en biedt verschillende aanvullende alarmen om kalibratie en connectiviteit tussen verschillende onderdelen te verzekeren. Voorbeelden van deze aanvullende alarmen zijn: sensor defect, sensor nu vervangen, voer een nieuwe BG-meterwaarde in, opslag vol, fout zender, fout Dexcom-app, kalibratiefout en kalibratiewaarschuwing. De standaardinstelling voor de waarschuwingen/alarmen in het Dexcom-systeem is AAN, en niet alle waarschuwingen/alarmen in het Dexcom-systeem kunnen UIT worden gezet.

Door welke technologie worden de glucosealarmen ondersteund?

Optionele glucosealarmen worden verzonden via een bluetooth-verbinding tussen de FreeStyle Libre 2-sensor en reader, of tussen de sensor en de FreeStyle LibreLink-app. 

Als mijn FreeStyle Libre 2-sensor de alarmen verzendt, maakt mijn sensor dan een geluid wanneer ik een alarm krijg? 

Jouw sensor geeft geen alarm, alarmen worden ontvangen op de telefoon en/of de reader.  

Wordt bluetooth pas geactiveerd als de sensor detecteert dat de glucosespiegel van een gebruiker het instelde alarmniveau voor lage of hoge glucose heeft overschreden? 

Nee, bluetooth is altijd ingeschakeld, ongeacht of de glucosealarmen in- of uitgeschakeld zijn.

Hoe vaak geven de alarmen van het FreeStyle Libre 2-systeem een herinnering als ik niet onmiddellijk reageer en scan?

Als de gebruiker niet reageert op een alarm en de lage of hoge glucosewaarde aanhoudt, dan wordt het alarm van het FreeStyle Libre 2-systeem na vijf minuten herhaald. Als de situatie met de lage of hoge glucose niet meer bestaat, dan klinkt het alarm niet meer.

Is het instellen van het doelbereik en het instellen van alarmniveaus hetzelfde? 

Nee, het doelglucosebereik is niet hetzelfde als het instellen van een glucosealarm. Het doelglucosebereik is vooraf ingesteld op 70-180 mg/dl (maximaal toegestaan bereik) en wordt weergegeven op de 8-uursgrafiek met historische resultaten, het rapport Tijd binnen doelbereik, het rapport Dagelijkse grafiek en het rapport Dagelijkse trends. Glucosealarmen stellen jou op de hoogte wanneer jouw glucosespiegel onder of boven een door jou ingesteld niveau komen.

Worden hoge en lage glucosealarmen vermeld in het logboek?

Nee, de hoge en lage glucosealarmen worden niet vermeld in het logboek. Scangegevens van hoge en lage glucose worden echter wel vermeld in het logboek. 

Hoe ziet een alarm lage glucose eruit wanneer het is opgenomen in de 8-uursgeschiedenis? 

Alarmvoorvallen verschijnen niet in het FreeStyle Libre 2-logboek. Als een gebruiker een alarm krijgt en vervolgens scant, worden de scanresultaten opgeslagen in het logboek. Alarmvoorvallen veranderen de presentatie van de 8-uursgeschiedenis niet. Als de gebruiker een alarm krijgt en de sensor scant, en zijn of haar glucose meer dan 15 minuten onder de 70 mg/dl is geweest, dan wordt de 8-uursgeschiedenis in het rood weergegeven.

Zijn er verschillende geluiden voor alarmen en herinneringen? Kan de gebruiker het verschil horen?

Ja, de geluiden voor alarmen zijn anders dan het geluid voor herinneringen op het FreeStyle Libre 2-systeem. Er zijn drie verschillende geluidsmeldingen voor het alarm lage glucose, het alarm hoge glucose en de melding signaalverlies. De gebruiker kan het verschil tussen deze drie alarmen horen.

Kan een gebruiker het alarmgeluid uitschakelen en alleen de trilmodus gebruiken?

Ja, de gebruiker kan het alarmgeluid uitschakelen en de alarmen alleen in de trilmodus gebruiken. In de trilmodus krijgt de gebruiker een alarm voor lage glucose, hoge glucose of signaalverlies door middel van een trilling. 

Kan ik het alarm lage glucose en het alarm hoge glucose onafhankelijk van elkaar instellen, of worden beide alarmen samen ingesteld?

Ja, je kunt het alarm lage glucose en het alarm hoge glucose apart instellen, en je kunt ook slechts één van deze alarmen tegelijk instellen.

Krijg ik een glucosewaarde op het alarmscherm te zien wanneer het alarm voor lage of hoge glucose afgaat?

Nee, wanneer je een alarm voor lage of hoge glucose krijgt, dan dien je jouw sensor te scannen om jouw glucosewaarde te zien. De enige manier om glucosewaarden op het FreeStyle Libre 2-systeem te krijgen is via een snelle scan.

Als ik een alarm lage glucose krijg en ik dit niet onmiddellijk bevestig, en mijn systeem 5 minuten later geen verbinding meer heeft, wordt het alarm voor lage glucose dan opnieuw gegeven? Of krijg ik een alarm signaalverlies? 

Je krijgt geen van beide alarmen (alarm lage glucose en alarm signaalverlies) opnieuw, omdat het systeem geen verbinding meer heeft tussen de sensor en de reader. 

Ik blijf een prompt “time-out scan” krijgen nadat ik mijn alarm heb verwijderd. Waarom? 

Je dient jouw sensor te scannen nadat je een alarm voor lage of hoge glucose hebt gekregen om jouw glucosewaarde te zien. Je kunt dit doen door op “Alarm afbreken en glucose controleren” te drukken of door op de home-toets te drukken wanneer je een alarm voor lage of hoge glucose krijgt. Als je niet binnen 15 seconden op “Alarm verwijderen en glucose controleren” drukt, krijg je het bericht “time-out scan”. Je kunt ervoor kiezen om jouw sensor te scannen nadat je een alarm voor signaalverlies hebt gekregen. Je kunt dit doen door op “Ja” of op de home-toets te drukken. Als je jouw sensor niet binnen 15 seconden na ontvangst van het alarm scant, krijg je het bericht “time-out scan".

Werken de alarmen door een muur heen? Wat is het bereik voor de alarmen?

Afhankelijk van de dikte, diepte en het materiaal van de muur werken de FreeStyle Libre 2-alarmen mogelijk niet door een muur heen. De gebruiksindicaties van het FreeStyle Libre 2-systeem gaan uit van een zendbereik van 6 meter (20 ft.) zonder obstakels

Hoe werken alarmen voor lage en hoge glucose?

Wanneer het in bereik is, communiceert het FreeStyle Libre 2-systeem automatisch om je alarmen voor lage of hoge glucose te geven als deze ingeschakeld zijn. Het alarm lage glucose stelt je op de hoogte wanneer jouw glucose onder het door jou ingestelde niveau daalt. Het alarm bevat niet jouw glucosewaarde, dus dien je jouw sensor te scannen om jouw glucose te controleren. Het alarm hoge glucose stelt je op de hoogte wanneer jouw glucose boven het door jou ingestelde niveau stijgt. Het alarm bevat niet jouw glucosewaarde, dus dien je jouw sensor te scannen om jouw glucosewaarde te controleren.

 Kan ik tegelijkertijd alarmen van de FreeStyle Libre 2-reader en de FreeStyle LibreLink-app ontvangen?

Nee. Alleen het apparaat dat de FreeStyle Libre 2-sensor start ontvangt alarmen. 

Waarom kan ik geen alarmen ontvangen via de app nadat ik mijn sensor heb gestart met de reader? 

Het FreeStyle Libre 2-systeem biedt een vereenvoudigde alarmering. Alleen het apparaat dat de sensor start ontvangt alarmen. 

Waarom is het FreeStyle Libre 2-systeem met alarmen op de markt gebracht, terwijl het FreeStyle Libre-systeem al een lage hypoglycemie aantoonde zonder glucosealarmen?

Sommige patiënten hebben behoefte aan glucosealarmen of stellen deze op prijs (bv. pediatrische populaties, patiënten die hypo-unaware zijn). Het FreeStyle Libre 2-systeem biedt deze patiënten de mogelijkheid om glucosealarmen te gebruiken, terwijl patiënten die de alarmen niet nodig hebben deze uitgeschakeld kunnen laten.

Wat gebeurt er als een patiënt niet op “no” drukt tijdens een alarm voor signaalverlies?

Als een patiënt niet op “no” drukt, dan negeert hij of zij het alarm. Als een patiënt het alarm voor signaalverlies negeert, dan krijgt u het alarm opnieuw na 5 minuten als de conditie nog steeds bestaat.

Kan ik een alarm verwijderen als de reader aan het opladen is? 

Ja, je kunt een alarm afbreken terwijl de reader wordt opgeladen in een stopcontact via usb.

Ik heb een FreeStyle Libre 2-sensor, maar de FreeStyle Libre 2-reader is nog niet beschikbaar. Waarom kan ik glucosemetingen ontvangen op zowel mijn FreeStyle Libre-reader als mijn FreeStyle LibreLink-app nadat ik mijn FreeStyle Libre 2-sensor heb gescand, maar kan ik alleen alarmen ontvangen via de app?

De FreeStyle Libre-reader (met Algo Gen 2- of 3-software) geeft glucosemetingen af na het scannen van een FreeStyle Libre 2-sensor, maar biedt geen optionele glucosealarmen. Alarmen kunnen alleen worden ontvangen via de bijgewerkte FreeStyle LibreLink-app (>2.4 voor iOS en Android), of de FreeStyle Libre 2-lezer, indien beschikbaar.

Ik heb een FreeStyle Libre 2-sensor en ik heb mijn FreeStyle Libre-reader bijgewerkt met de nieuwe software. Waarom kan ik alleen alarmen ontvangen op mijn telefoon? 

De FreeStyle Libre-reader biedt geen optionele glucosealarmen. Alarmen kunnen alleen worden ontvangen via de FreeStyle LibreLink-app. 

Ik heb al een FreeStyle Libre-reader. Moet ik een FreeStyle Libre 2-reader aanschaffen om de optionele glucosealarm te krijgen? 

Ja, je heb de FreeStyle Libre 2-reader nodig om optionele glucosealarmen te ontvangen met behulp van de FreeStyle Libre 2-sensor. De FreeStyle Libre-reader geeft geen alarmen.

Kan ik zien welke alarmen ik wel of niet geactiveerd heb door op het home-scherm van de reader te kijken? 

Als een van de optionele alarmen ingeschakeld is, dan verschijnen de pictogrammen Geluid, Trilling en Verbindingsstatus bovenaan het home-scherm op de FreeStyle Libre 2-reader. Om vast te stellen welke alarmen ingeschakeld zijn, dien je de Alarminstellingen te controleren in het menu Instellingen.

Als ik een bad neem en de FreeStyle Libre 2-sensor onder water is, maar mijn reader wel binnen de goedgekeurde afstand ligt, krijg ik dan toch glucosealarmen? 

De FreeStyle Libre 2-sensor mag niet dieper dan 1 meter (3 feet) en langer dan 30 minuten worden ondergedompeld in water. Als de reader binnen een afstand van 6 meter (20 feet) ligt en de glucosealarmen ingeschakeld zijn, dan zou de alarmfunctie gewoon moeten blijven werken

Kan het geluidsvolume van de alarmen worden veranderd, of is dit vast ingesteld?

Bij de instelling AAN kan het geluid van de FreeStyle Libre 2-reader worden ingesteld op hoog of laag volume. Deze volume-instellingen gelden voor het alarmgeluid, het scangeluid, foutgeluiden en herinneringsgeluiden.

Wat is de maximale afstand tussen de sensor en de reader om de alarmen te kunnen ontvangen?

Om alarmen te kunnen ontvangen, moeten deze AAN staan en dien je ervoor te zorgen dat jouw reader altijd in een straal van 6 meter (20 feet) bij je in de buurt is. Het zendbereik is 6 meter (20 ft.) zonder obstakels. Als je je buiten het bereik bevindt, dan ontvang je mogelijk geen glucosealarmen

Ik heb zojuist een nieuwe FreeStyle Libre 2-sensor geplaatst nadat mijn vorige sensor na 14 dagen verlopen is. Heeft de FreeStyle Libre 2-reader mijn alarminstellingen opgeslagen?

Ja, de alarminstellingen worden opgeslagen op de FreeStyle Libre 2-reader. Door te beginnen met een nieuwe FreeStyle Libre 2-sensor worden de alarminstellingen van de FreeStyle Libre 2-reader niet veranderd.

Wat moet ik doen na ontvangst van een alarm “signaalverlies” op mijn reader? 

Als je een signaalverliesalarm ontvangt, zorg dan dat de reader zich binnen 6 meter (20 feet) van de sensor bevindt. Probeer de sensor te scannen om een glucosewaarde te krijgen. Als het signaalverliesalarm nogmaals afgaat na het scannen van jouw sensor, neem dan contact op met de Klantenservice.

Hoelang speelt de FreeStyle Libre 2-reader het alarm voor signaalverlies af?    

Het signaalverliesalarm van de FreeStyle Libre 2 gaat ongeveer 1 minuut af. Als de FreeStyle Libre 2-reader verder dan 6 meter (20 ft.) van de sensor blijft, dan gaat het signaalverliesalarm na 5 minuten nogmaals af. Het signaalverliesalarm wordt met intervallen van 5 minuten geactualiseerd, gedurende 25 minuten na de eerste keer dat het verschijnt, voordat het automatisch wordt verwijderd. Het signaalverliesalarm wordt elke 5 minuten herhaald, gedurende in totaal 30 minuten, tenzij het wordt verwijderd. 

Als ik een hypovoorval krijg als ik buiten het bereik van het signaal ben, gaat het glucosealarm dan af zodra ik weer verbinding heb?

Als je nog steeds een lage glucosewaarde heeft, dan zou het alarm afgaan. Als de situatie opgelost is voordat de verbinding weer tot stand wordt gebracht, dan verschijnt het alarm voor lage glucose niet.  

Mijn FreeStyle Libre 2-reader piept en geeft een “signaalverliesalarm" aan als ik te ver weg loop. Ik kan me niet herinneren dat ik dit alarm heb ingeschakeld. Hoe schakel ik dit uit?

Het signaalverliesalarm wordt automatisch ingeschakeld bij de eerste keer dat je een alarm voor hoge en/of lage glucose hebt ingeschakeld. Om het signaalverliesalarm uit te schakelen, ga je naar Instellingen -> Alarmen-> Alarminstellingen veranderen -> Alarm signaalverlies -> Op UIT zetten -> Gereed.

Hoe herstel ik de verbinding met mijn reader na een alarm voor signaalverlies? 

Wacht ongeveer 2 - 4 minuten nadat je weer binnen het bereik bent (binnen 6 meter, zonder obstakels), en scan de sensor opnieuw. 

Wordt het signaalverliesalarm geregistreerd als voorval in het logboek? 

Signaalverliesgebeurtenissen worden niet geregistreerd in het logboek. 

Wordt het signaalverliesalarm geregistreerd als voorval voor probleemoplossing door de Klantenservice?

Nee, signaalverlies wordt niet geregistreerd. Als er aanhoudende communicatieproblemen tussen de sensor en de reader zijn, dan verschijnen er voorvallen (aangegeven door een voorvalcodenummer, waarmee de Klantenservice een readertest bij de klant kan doen) in het gebeurtenislog. Bij het uitvoeren van een readertest wordt ook een voorval geregistreerd.

Trilt de reader op een andere manier bij alarmen voor hoge en lage glucose en signaalverlies?

Nee.

Ik kan zien dat de alarmfunctie beschikbaar is op de FreeStyle LibreLink-app. Hoe krijg ik alarmen vanaf mijn FreeStyle Libre-sensor?

De alarmfunctie werkt alleen met de FreeStyle Libre 2-sensor. Als het FreeStyle Libre 2-systeem nog niet geïntroduceerd is in jouw land, dan komt deze functie beschikbaar nadat het systeem op de markt gebracht is.   

Wat is de maximale afstand tussen de sensor en de telefoon om de alarmen te kunnen ontvangen?

Om alarmen te kunnen ontvangen, moeten deze AAN staan en dien je ervoor te zorgen dat jouw telefoon altijd in een straal van 6 meter (20 feet) van je af is. Het zendbereik is 6 meter (20 ft.) zonder obstakels. Als je je buiten het bereik bevindt, dan ontvang je mogelijk geen glucosealarmen.

Ik heb zojuist een nieuwe FreeStyle Libre 2-sensor geplaatst nadat mijn vorige sensor na 14 dagen verlopen is. Heeft de FreeStyle LibreLink-app mijn alarminstellingen opgeslagen?

Ja, de alarminstellingen worden opgeslagen op de FreeStyle LibreLink-app. Door te beginnen met een nieuwe FreeStyle Libre 2-sensor worden de alarminstellingen op de FreeStyle LibreLink-app niet veranderd. 

Welke versie van de FreeStyle LibreLink-app heb ik nodig om alarmen te ontvangen?

De minimale appversie die alarmen ondersteunt is FreeStyle LibreLink versie 2.3.

Ik heb de FreeStyle Libre 2-sensor. Kan ik alarmen krijgen op mijn FreeStyle LibreLink-app?

Ja, in sommige landen ondersteunt de FreeStyle LibreLink-app versie 2.3 of hoger compatibiliteit met FreeStyle Libre 2-sensoren en alarmen. Deze versie van de app kan worden gebruikt voor het starten/scannen van de FreeStyle Libre 2-sensoren en het ontvangen van alarmen. 

Als ik een alarm voor hoge of lage glucose bevestig vanaf de app op mijn telefoon, krijg ik het dan opnieuw? 

Nee, je krijgt niet nog een alarm voor hoge of lage glucose tot er een nieuwe alarmepisode optreedt.

Wat is de maximale afstand tussen de FreeStyle Libre 2-sensor en de app om alarmen te kunnen ontvangen?

Het zendbereik van de sensor is hetzelfde als bij de reader, 6 meter of 20 feet zonder obstakels. 

Kan ik de geluiden van de alarmen individueel veranderen?

Ja,je kunt kiezen tussen een aangepast alarmgeluid en de standaard alarmgeluiden van jouw telefoon voor elk alarm.

Als ik mijn alarminstellingen verander op mijn app, worden ze dan ook veranderd op mijn FreeStyle Libre 2-reader?

Nee, de FreeStyle Libre 2-reader en de app communiceren niet met elkaar.

Krijg ik alarmen op mijn smartwatch?

Er is geen specifieke app voor smartwatches, maar sommige smartwatches spiegelen de ontvangen meldingen van een telefoon, en deze horloges kunnen alarmen en andere app-meldingen ontvangen. 

Waarom moet “Locatietoestemming” worden ingeschakeld om alarmen te kunnen ontvangen?

Bij Android OS 6.0 en hoger is locatietoestemming nodig zodat apps bluetooth kunnen gebruiken. Dit is een algemene eis van het Android OS die geldt voor alle Android-apps. Als locatietoestemming niet is ingeschakeld, dan krijg je geen alarmen van de FreeStyle Libre 2-sensor. Naast locatietoestemming moet bluetooth worden ingeschakeld om een FreeStyle Libre 2-sensor te starten en glucosealarmen te ontvangen. 

 Wanneer geeft de app het alarm voor signaalverlies?

Net als bij de reader, stelt het signaalverliesalarm jou op de hoogte als jouw sensor 20 minuten niet met de app heeft gecommuniceerd. In deze periode ontvang je geen alarmen voor lage of hoge glucose. Als je het signaalverliesalarm niet bevestigt, dan blijf je die elke 5 minuten ontvangen tijdens de volgende 30 minuten. 

Als mijn telefoon in de modus “Niet storen” staat of als mijn volume op stil staat, hoor ik dan nog steeds alarmen? 

Nee, dan hoor je geen alarmen. Als je alarmen wilt horen, schakel de modus “Niet storen” dan uit en zorg dat jouw volume op een niveau is ingesteld dat je dat kunt horen. Als je luidsprekers of een koptelefoon heb aangesloten op jouw telefoon, zorg dan dat je binnen gehoorsafstand bent om alarmen te horen. 

Kan ik nog steeds alarmen ontvangen als de Meldingen van mijn telefoon uitgeschakeld zijn?

Je ontvangt geen alarmen als de Meldingen van jouw telefoon zijn uitgeschakeld. 

Mijn telefoon verliest soms de bluetooth-verbinding. Hoe weet ik of mijn telefoon geen alarmen ontvangt? 

Als de Meldingen van jouw telefoon ingeschakeld zijn, dan krijg je een push-melding om jou te waarschuwen wanneer alarmen niet beschikbaar zijn. Als de Meldingen op jouw telefoon niet ingeschakeld zijn, dan kun je nog steeds detecteren dat je geen alarmen ontvangt door te controleren of je een rode stip ziet boven de pictogrammen van het hoofdmenu en het menu Alarmen.

Krijg ik een indicatie als er een probleem is met mijn sensor en ik geen alarmen ontvang? 

Als de Meldingen van jouw telefoon ingeschakeld zijn, dan krijg je een push-melding om je te waarschuwen dat de alarmen niet beschikbaar zijn. Als de Meldingen op jouw telefoon niet ingeschakeld zijn, dan kun je nog steeds detecteren dat je geen alarmen ontvangt door te controleren of je een rode stip ziet boven de pictogrammen van het hoofdmenu en het menu Alarmen.

Wat is het verschil tussen "Signaalverlies" en "Alarmen niet beschikbaar?"

Zowel het signaalverliesalarm als ‘Alarmen niet beschikbaar’ waarschuwen de gebruiker voor het feit dat hij of zij geen glucosealarmen ontvangt. Het signaalverliesalarm is echter een optioneel alarm en het pictogram ‘Alarmen niet beschikbaar’ is een visuele melding.

Stel, een patiënt slaapt en het alarm lage glucose gaat af. De patiënt staat op (verwijdert het alarm niet) en gaat naar de keuken, die meer dan 6 meter uit de buurt is. Blijft het alarm afgaan als de patiënt de afstand van 6 meter passeert?

Het alarm blijft 1 minuut klinken. Als wanneer de conditie nog steeds bestaat als het signaal weer hersteld is, dan gaat het alarm opnieuw af. Als de patiënt meer dan 20 minuten verder dan 6 meter weg is, dan verschijnt het alarm voor signaalverlies. 

Wat zijn de verschillen tussen het FreeStyle Libre-systeem en het FreeStyle Libre 2-systeem?

Het FreeStyle Libre 2-systeem heeft drie optionele, realtime glucosealarmen die beschikbaar zijn via de reader en de FreeStyle LibreLink-app. Er is een alarm voor lage glucose, een alarm voor hoge glucose en een alarm bij signaalverlies.

Heeft het FreeStyle Libre 2-systeem dezelfde indicaties als het FreeStyle Libre-systeem (bv. gebruik bij kinderen, zwangerschap)?

Ja, het FreeStyle Libre 2-systeem kan dezelfde indicaties hebben als het FreeStyle Libre-systeem in een bepaalde markt. Raadpleeg de Gebruiksindicaties in de gebruikershandleiding van de FreeStyle Libre 2 voor jouw land.

Kunnen we klinische studie- en/of onderzoeksresultaten die gebaseerd zijn op het FreeStyle Libre-systeem gebruiken om uitspraken over het FreeStyle Libre 2-systeem te ondersteunen?

Ja, het FreeStyle Libre 2-systeem is net zoals het FreeStyle Libre-systeem, behalve dat er optionele alarmen zijn toegevoegd. Daarom zijn de resultaten van klinische studies en/of onderzoeken naar FreeStyle Libre nog steeds van toepassing.  

Heeft het FreeStyle Libre 2-systeem dezelfde nauwkeurigheid als het oorspronkelijke FreeStyle Libre-systeem? 

Het FreeStyle Libre 2-systeem met Algo Gen 3 heeft dezelfde systeemprestaties als FreeStyle Libre met Algo Gen 3.

Wat zijn de nauwkeurigheidsprestaties van het FreeStyle Libre 2-systeem?    

Het FreeStyle Libre-systeem heeft een totale MARD van 9,2% bij 99,9% van de waarden in zones A en B van de Consensus Error Grid.1

Het FreeStyle Libre-systeem heeft een totale MARD2 van 9,7% bij 100% van de waarden in zones A en B van de Consensus Error Grid.2 

1. Beschikbare gegevens, Abbott Diabetes Care

2. Beschikbare gegevens, Abbott Diabetes Care, Inc. Pediatrische patiënten van 6-17 jaar.

Communiceert het FreeStyle Libre 2-systeem met een insulinepomp?

Nee, het FreeStyle Libre 2-systeem communiceert op dit moment niet met een insulinepomp. Net als bij alle nieuwe technologieën doet Abbott echter onderzoek naar een breed scala aan mogelijke toepassingen. 

Kan ik mijn FreeStyle Libre 2-systeem gebruiken in het vliegtuig? 

Over het algemeen is het FreeStyle Libre 2-systeem niet beperkt door vluchtvoorschriften en kan het worden gebruikt, omdat het voldoet aan de RTCA-richtlijnen voor gebruik van medische hulpmiddelen in vliegtuigen. Volgens luchtvaartverordeningen kan de vliegtuigbemanning echter beslissen dat er geen elektronische apparaten ingeschakeld mogen zijn tijdens een vlucht, ongeacht het apparaat, en dien je de verzoeken van de vliegtuigbemanning op te volgen. 

Waarom moet ik scannen om mijn glucosespiegel te verkrijgen nadat ik een glucosealarm heb ontvangen?

De optionele glucosealarmen van de FreeStyle Libre 2 worden gegeven om een gebruiker te laten weten wanneer zijn of haar glucose het ingestelde niveau voor het lage of hoge glucosealarm heeft overschreden, maar het systeem levert geen glucosewaarde. Om jouw glucosespiegel te bevestigen, dien je de FreeStyle Libre 2-sensor te scannen.

Wat is het standaard doelglucosebereik voor het FreeStyle Libre 2-systeem, en verschilt dat van het FreeStyle Libre-systeem?

Het standaard doelbereik voor het FreeStyle Libre 2-systeem is 70 – 180 mg/dl (3,9 – 10,0 mmol/l). Het standaard doelbereik voor het FreeStyle Libre-systeem is 100 – 140 mg/dl (5,5 – 7,8 mmol/l). 

Mijn auto heeft bluetooth, wordt het scannen van mijn glucosewaarden door de sensor hierdoor onderbroken? 

Over het algemeen zouden andere bluetooth-apparaten geen storingen moeten veroorzaken bij het ontvangen van glucosewaarden van de sensor. Als het FreeStyle Libre 2-systeem de connectiviteit verliest en het signaalverliesalarm op AAN is gezet, dan ontvang je een melding over het signaalverlies. 

Wat is het verschil tussen de FreeStyle Libre 2-reader en de FreeStyle Libre-reader?

Er zijn een paar updates uitgevoerd aan de gebruikersinterface van de FreeStyle Libre 2-reader, waaronder: 

 

• Configuratie van doelglucosebereik verwijderd uit het eerste set-up menu

• Het home-scherm geeft nieuwe geluids-/trillingsstatusindicatoren, een nieuwe indicator voor de verbindingsstatus, en het pictogram met de herinneringsbel is verwijderd 

• Het menu Instellingen bevat een nieuw onderdeel voor Alarmen en Herinneringen; het menu Instellingen is opnieuw geordend om alarmen gescheiden te houden van het doelbereik

• Het menu Geluidsinstellingen heeft bijgewerkte labels voor geluid en trillen; het menu Geluidsinstellingen is opnieuw geordend om geluid en trillen te scheiden

Is de FreeStyle Libre 2-reader even groot als de FreeStyle Libre-reader? 

Ja, de FreeStyle Libre 2-reader is even groot als de FreeStyle Libre-reader.

Kan ik de FreeStyle Libre 2-reader gebruiken om mijn sensor te scannen als ik in het vliegtuig zit? 

Over het algemeen is het FreeStyle Libre 2-systeem niet beperkt door vluchtvoorschriften en kan het worden gebruikt, omdat het voldoet aan de RTCA-richtlijnen voor gebruik van medische hulpmiddelen in vliegtuigen. Volgens luchtvaartverordeningen kan de vliegtuigbemanning echter beslissen dat er geen elektronische apparaten ingeschakeld mogen zijn tijdens een vlucht, ongeacht het apparaat, en moet u de verzoeken van de vliegtuigbemanning opvolgen. 

De teststrippoort op de reader kan worden gebruikt om bloedglucose- of ketonenwaarden te meten tijdens de vlucht. Door de reader aan te zetten met de home-toets wordt bluetooth geactiveerd. Gebruikers moeten de reader aanzetten door een teststrip te plaatsen om de radio niet te activeren.

Geeft het batterijpictogram van de FreeStyle Libre 2-reader een afname van de batterijduur weer tijdens de levensduur van de reader? 

Ja, de FreeStyle Libre 2-reader geeft een afname van de batterijduur weer, behalve tijdens het opladen. Tijdens het opladen geeft de FreeStyle Libre 2-reader geen toename van het batterijniveau weer.

Heeft de FreeStyle Libre 2-reader een boluscalculator?

Ja, de FreeStyle Libre 2-reader beveelt doses voor snelwerkende insuline aan die gebaseerd zijn op bloedglucosewaarden. De calculator is alleen voor gebruik met bloedglucoseresultaten van de ingebouwde meter die verkregen zijn via een vingerprik. Je kunt de insulinecalculator niet gebruiken met glucosewaarden van de sensor.

Kan ik historische glucosegegevens verzenden van de FreeStyle Libre-reader naar de FreeStyle Libre 2-reader? 

Nee, historische glucosegegevens kunnen niet worden verzonden van de FreeStyle Libre-reader naar de FreeStyle Libre 2-reader. De historische glucosegegevens die opgeslagen zijn op elke reader, kunnen echter wel geüpload worden naar LibreView en op één locatie worden bekeken.

Wordt de batterijduur van de FreeStyle Libre 2-reader beïnvloed door de continue verbinding met de sensor?

Ja, de continue verbinding met de sensor is van invloed op de batterijduur van de FreeStyle Libre 2-reader. De verwachte batterijduur van de FreeStyle Libre 2-reader is 4 dagen, uitgaande van een continue verbinding met de sensor. De batterij van de FreeStyle Libre 2-reader is oplaadbaar.

Hoe weet ik of mijn reader de connectiviteit is verloren? 

Na 5 minuten verbroken verbinding verschijnt er een schuine streep door het statuspictogram signaalverlies op de FreeStyle Libre 2-reader. Dit pictogram geeft aan dat de sensor niet communiceert met de reader. Als het signaalverliesalarm op AAN staat, dan gaat dit af na 20 minuten verbroken connectiviteit, samen met geluid en/of trilling op basis van de instellingen van de reader.

Wordt het signaal tussen mijn sensor en reader beïnvloed als ik in een andere kamer ben dan mijn reader?

Dat hangt ervan af. Om alarmen te kunnen ontvangen, moeten ze beide AAN staan en dien je te zorgen dat jouw reader altijd in een straal van 6 meter (20 feet) bij jou in de buurt is. Als je je buiten dit bereik bevindt, dan ontvang je mogelijk geen glucosealarmen.

Hoeveel herinneringen kan ik instellen op de FreeStyle Libre 2-reader?

Je kunt maximaal twaalf herinneringen instellen op de reader. 

Zijn er situaties waarin een gebruiker een glucosewaarde ziet zonder een trendpijl op zijn of haar reader? 

Nee, een gebruiker ziet nooit een glucosewaarde zonder trendpijl.  

Ik heb een foutmelding gekregen na het scannen van mijn FreeStyle Libre 2-sensor met mijn FreeStyle Libre-reader. Kan ik mijn reader updaten om mijn FreeStyle Libre 2-sensor te kunnen scannen voor glucosewaarden? 

Ja, de software van de FreeStyle Libre-reader kan worden geüpdatet om de FreeStyle Libre 2-sensor te scannen voor glucosewaarden, maar de FreeStyle Libre-reader geeft geen optionele glucosealarmen. Neem contact op met de klantenservice voor meer informatie over de beschikbaarheid van software-updates in jouw regio. 

Hoe kan ik weten of ik een FreeStyle Libre 2 Algo 2-reader of een FreeStyle Libre 2 Algo 3-reader heb? 

Jouw FreeStyle Libre 2-readerversie heeft een softwareversie-identificatie, die je kunt vinden op jouw reader. Om jouw readerversie te controleren: ga naar het home-scherm van uw FreeStyle Libre 2-reader en tik op het tandwielpictogram (Instellingen) in de rechterbovenhoek. Tik op 'Systeemstatus' > navigeer omlaag naar het tweede scherm > tik op 'Systeeminfo'.

Kan de FreeStyle Libre 2-sensor op de buik worden geplaatst?

De FreeStyle Libre 2-sensor is alleen goedgekeurd voor gebruik op de achterkant van de bovenarm.

Verschillen de FreeStyle Libre 2-sensoren van de FreeStyle Libre-sensoren (hechting op de huid, grootte enz.)?

De FreeStyle Libre 2-sensor is gebaseerd op dezelfde wired-enzymtechnologie als de FreeStyle Libre-sensor. Het belangrijkste verschil is dat de FreeStyle Libre 2-sensor gebruikmaakt van bluetooth, waardoor de optionele glucosealarmen mogelijk zijn. De FreeStyle Libre 2-sensor heeft dezelfde afmetingen als de FreeStyle Libre-sensor.

Hebben FreeStyle Libre 2-sensoren andere serienummers dan FreeStyle Libre-sensoren?

De serienummers van FreeStyle Libre 2-sensoren beginnen met ‘3’, zodat ze onderscheiden kunnen worden van FreeStyle Libre-sensoren.

Gebruikt de FreeStyle Libre 2-sensor dezelfde pleister als de FreeStyle Libre-sensor? 

Het FreeStyle Libre 2-systeem gebruikt exact dezelfde pleister als het FreeStyle Libre-systeem.

Heb ik rapportagesoftware nodig om het FreeStyle Libre 2-systeem te gebruiken? 

Nee, je hoeft geen software te gebruiken, maar het gebruik van software kan jou helpen om trends en patronen in jouw gegevens te ontdekken.

Is het mogelijk om toegang te krijgen tot de gegevens van het FreeStyle Libre 2-systeem via Smartpix 3.0, Diabass en Diasend?

Nee, het FreeStyle Libre 2-systeem is niet compatibel met Smartpix 3.0, Diabass of Diasend.

TOP 5 SEARCH KEYWORDS

Sensor Meten Kosten Apps Webshop

Top 5 Searches

Sensor Meten Kosten Apps Webshop

Ik heb per ongeluk een uitnodiging van mijn zorgverlener 'afgewezen'? Hoe kan ik de verbinding nu inschakelen? 

De uitnodiging wordt verwijderd en je moet jouw zorgverlener vragen om opnieuw uit te nodigen. 

Ik heb een patiënt uitgenodigd, maar de 'Gebruikersstatus blijft zeggen' opnieuw verzenden '? 

Dit betekent dat uw patiënt uw uitnodiging niet heeft geaccepteerd. Informeer bij uw patiënt om de uitnodiging te accepteren door de stappen in de uitnodigingsmail te volgen of laat ze naar FreeStyle LibreLink app> Menu>Verbonden Apps> LibreView> Koppel met een praktijk te gaan.

Ik heb een patiënt uitgenodigd, maar de "Gebruikersstatus" zegt "Patiënt uitnodigen"? 

Dit komt waarschijnlijk omdat uw patiënt uw vorige uitnodiging mogelijk heeft afgewezen. Werk samen met uw patiënt om uw uitnodiging te accepteren.

Wat houdt het delen van diabetesgegevens met een zorgverlener in? 

Gegevens delen met jouw zorgverlener of jouw zorgteam is eenvoudig, hierbij kunnen zij je op afstand ondersteunen met jouw diabetesmanagement.

Waar is het LibreView AGP-rapport op gebaseerd? 

Het AGP-rapport is gebaseerd op het international e consensusdocument "Clinical Targets for Continuous Glucose Monitoring Data Interpretation: Recommendations From the International Consensus on Time in Range" Dat werd gepubliceerd op de ADA op 8 juni 2019. (Battelino, T. et al. 2019. Clinical Targets for Continuous Glucose Monitoring Data Interpretation: Recommendations From the International Consensus on Time in Range. Diabetes Care. 42(8): 1593-1603. https://doi.org/10.2337/dci19-0028)

Wanneer is het AGP-rapport beschikbaar in LibreView? 

Het AGP-rapport is vanaf Juni 2020 in LibreView beschikbaar

Hoeveel gegevens heb ik nodig om het AGP-rapport voor een patiënt te genereren? 

Het AGP-rapport kan met maximaal 90 dagen worden gegenereerd. Het consensusdocument beveelt ten minste 14 dagen aan gegevens aan. Sommige statistieken hebben minimaal 5 dagen aan gegevens nodig om te worden ingevuld. De dagelijkse   glucoseprofielen tonen alleen de laatste twee weken van dagelijkse gegevens, maar u kunt het weekoverzicht ook voor extra dagen raadplegen.

Hoe deel ik mijn diabetesgegevens met mijn zorgverlener? 

Het delen van gegevens met jouw zorgverleners kan op twee manieren.

1. Vraag jouw zorgverlener om hun LibreView praktijk-ID die beschikbaar is in LibreView onder het gedeelte "Mijn praktijken" in het navigatiemenu aan de rechterkant. Nadat je het ID hebt verkregen, voer je het ID in door in de FreeStyle LibreLink app> Menu> Verbonden apps> LibreView> Verbinden met een praktijk te openen.

2. Vraag jouw zorgverlener om een uitnodiging voor het delen vanuit LibreView te verzenden, door op het pictogram voor toevoegen op de navigatiebalk bovenaan te klikken. Zodra jouw zorgverlener jou uitnodigt, ontvangt je een e-mail.

Hoe krijg ik toegang tot het AGP-rapport in LibreView? 

Je kunt het AGP-rapport van een patiënt openen door naar het profiel van de patiënt te gaan en 'Glucoserapporten' te selecteren in het gedeelte Glucosegeschiedenis. U kunt naar "Rapportvoorkeuren" gaan om uw favoriete rapporten en   hun volgorde in te stellen.

Nadat ik een uitnodiging via de e-mail had geaccepteerd en me bij LibreView had aangemeld, kreeg ik geen bevestigingsbericht te zien? 

Je zou een e-mailbevestiging moeten hebben ontvangen over het delen van gegevens met de zorgverlener uit de praktijk. Controleer de ongewenste items of spambox van uw e-mail account.

Wanneer ik probeer verbinding te maken met een praktijk, krijg ik de foutmelding 'U kunt deze praktijk niet delen omdat deze zich in een andere geografische regio bevindt’ 

Momenteel kun je geen verbinding maken met een zorgverlener die zich op een andere geografische locatie bevindt, d.w.z. het land van verblijf dat is geselecteerd bij het aanmaken van het account. Als je jouw account op een andere geografische locatie heb aangemaakt, maar onlangs naar een ander land bent verhuisd waar jouw zorgverlener woont, moet je een nieuw LibreView-account openen.

Kan ik het doelbereik of glucosedrempels in het AGP-rapport aanpassen? 

Nee, het doelbereik en glucosedrempels in het AGP-rapport zijn ingesteld op de normen voor individuen met type 1- of type 2-diabetes. Aangepast doelbereik voor zwangere, oudere of risicovolle personen zijn bij de lancering niet beschikbaar.

Zal mijn zorgverlener op de hoogte worden gebracht als ik de uitnodiging weiger? 

Nee, jouw zorgverlener wordt niet op de hoogte gebracht; jouw uitnodiging wordt echter niet meer weergegeven in de LibreView praktijk en zij zullen de uitnodiging opnieuw moeten verzenden.

Hoe nodig ik mijn patiënt uit om hun diabetesgegevens met mij te delen? 

U kunt gegevensuitwisseling met uw patiënten op 2 manieren inschakelen:   

1 . Geef uw praktijk-ID aan uw patiënt, die beschikbaar is in LibreView onder het gedeelte "Mijn praktijken" in het navigatiemenu aan de rechterkant. Vraag uw patiënt om het praktijk -ID in te voeren door FreeStyle LibreLink app>  Menu> Verbonden Apps> LibreView> Connect to a Practice te openen.

2. U kunt uw patiënt rechtstreeks vanuit LibreView uitnodigen door op het pictogram voor toevoegen in de navigatiebalk bovenaan te klikken. Zodra uw patiënt de uitnodiging in zijn e-mail heeft ontvangen, laat hem dan de stappen in dee-mail volgen om de uitnodiging te accepteren.

Wat moet ik doen als mijn zorgverlener praktijk-ID niet weet?

Vertel je zorgverlener dat het praktijk ID beschikbaar is in LibreView onder het gedeelte "Mijn Prakijken" in het navigatiemenu aan de rechterkant. Als alternatief kun je jouw zorgverlener vragen om een uitnodiging voor het delen van gegevens rechtstreeks vanuit LibreView te verzenden door op het pictogram voor toevoegen in de navigatiebalk bovenaan te klikken.

Top 5 Searches

Sensor Meten Kosten Apps Webshop

Ik heb het verkeerde product gekregen, wat moet ik doen?

Als u het verkeerde product krijgt, neem dan contact op met onze klantenservice op 0800 0228828 om een klacht in te dienen en eventueel terugbetaling of vervanging aan te vragen.

Hoe lang na bezorging kan ik een product terugsturen?

Als u niet tevreden bent met uw bestelling, kunt u deze binnen 14 dagen na bezorging retourneren, zolang de verpakking niet geopend is.

Ik heb iets bij u gekocht dat meer dan 14 dagen geleden is bezorgd. Kan ik het nog steeds retourneren?

Langer dan 14 dagen geleden bezorgde producten kunnen alleen geretourneerd worden als ze kapot zijn of niet goed werken. In dat geval moet u contact met ons opnemen via de klantenservice op 0800 0228828.

Hoe kan ik betalen?

De snelste manier om de webshop te betalen is met iDeal, credit card of PayPal. 

Hoe vind ik een bestelling die op ‘Bezorgd’ staat?

De meeste bestellingen arriveren op tijd. Maar soms kan het volgsysteem ‘Bezorgd’ aangeven terwijl u de bestelling niet heeft ontvangen. Neem in dat geval contact op met de klantenservice

Mijn bestelling is niet aangekomen, wat moet ik doen? 

Neem contact op met de betreffende distributeur. Zij kunnen u verder helpen met uw vraag.  Voor bestellingen  via de webshop www.freestylelibre.nl. kijk dan op de pagina ‘Mijn bestellingen’ voor hulp. 

Kan ik het FreeStyle Libre systeem in een ander land dan mijn eigen laten bezorgen?

Op www.freestylelibre.nl geplaatste bestellingen kunnen alleen worden verzonden naar adressen in Nederland.Op www.freestylelibre.nl geplaatste bestellingen kunnen alleen worden verzonden naar adressen in Nederland.

Kan een bestelling naar verschillende adressen worden gestuurd?

Per keer kan slechts één bestelling naar één adres worden gestuurd. U kunt maximaal 5 verschillende bezorgadressen (alle in hetzelfde land) in uw account opslaan.

Kom je er niet uit? We zijn er om je te helpen.

Raadpleeg altijd je diabetesbehandelaar of een arts in geval er medische assistentie noodzakelijk is.

Je kunt ons bereiken op werkdagen tussen 8:00 en 17:30 op 0800 - 022 88 28.

Als je belt, houd dan het serienummer van het product bij de hand, dit is van belang voor de registratie van vragen en klachten.
Zonder dit serienummer kunnen wij niet direct overgaan tot verdere actie. Het serienummer van het product tref je aan op de steriele verpakking van de sensor, op de sensor zelf en in de historie van de app of reader.

Indicaties en belangrijke veiligheidsinformatie: FreeStyle Libre is een flash glucose monitoring voor het vervangen van bloedglucosetests en het detecteren van trends en patronen die helpen bij het detecteren van episodes van hyperglycemie en hypoglykemie, waardoor zowel acute als langdurige therapie wordt vergemakkelijkt voor personen (4 jaar en ouder) met diabetes. De systemen zijn bedoeld voor gebruik bij één patiënt en voor vergoede zorg is schriftelijke goedkeuring van een behandelaar is vereist.

Contra-indicaties: Verwijder de sensor vóór MRI-, CT-scan-, röntgen- of diathermiebehandeling.

Waarschuwingen: Negeer geen symptomen die het gevolg kunnen zijn van lage of hoge bloedglucose, hypoglycemische onbewustheid of uitdroging. Controleer de sensorglucosemetingen met een bloedglucosemeter wanneer het symbool Bloedglucose controleren verschijnt, wanneer de symptomen niet overeenkomen met de systeemmetingen of wanneer wordt vermoed dat de metingen onnauwkeurig zijn. Het systeem heeft geen alarmen.

Het plaatsen van de sensor op andere plaatsen dan de achterkant van de arm is niet goedgekeurd. De ingebouwde bloedglucosemeter is niet bedoeld voor gebruik op gedehydrateerde, hypotensieve, in shock, hyperglycemisch-hyperosmolaire toestand, met of zonder ketose, pasgeborenen, ernstig zieke patiënten, of voor diagnose of screening van diabetes. Raadpleeg de gebruikershandleiding, bekijk de veelgestelde vragen of bel gratis met Abbott 0800 0228828, op werkdagen tussen 08:00 – 17:30uur.

Handelsmerken: De ronde vorm van de sensor, FreeStyle, Libre en gerelateerde merk aanduidingen zijn eigendom van Abbott. Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Er mag geen gebruik worden gemaakt van een handelsmerk, handelsnaam of handelskleding van Abbott op deze site zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Abbott, behalve om het product of de diensten van het bedrijf te identificeren. De productafbeeldingen zijn alleen voor illustratieve doeleinden. Gesimuleerde gegevens alleen ter illustratie; geen echte patiënt of gegevens. Deze website en de hierin opgenomen informatie is bedoeld voor gebruik door inwoners van Nederland. 

ADC-25246 Jul 2020 v1.0