security icon
American Express
mastercard icon
visa icon

Gemiddeld duurt het 2 – 3 werkdagen tot aflevering.

delivery

Alle betalingen zijn versleuteld en veilig

safe

Je mandje is leeg

Wil je onze producten shoppen?
Ontdek onze FreeStyle Libre 2-sensor en voeg deze toe aan uw winkelwagen.

Het Sensorrapport Editie 2

In deze editie:

Voorwoord

We hopen dat de eerste editie van Het Sensorrapport u goed is bevallen! Met nummer 2 beginnen we aan een serie thematische artikelen over recent bewijs voor verbeterde resultaten voor mensen met diabetes die het FreeStyle® Libre-portfolio gebruiken.

In deze editie van Het Sensorrapport verleggen we de focus naar het FreeStyle Libre-portfolio en hoe de frequentie van ziekenhuisopnames voor acute diabetesvoorvallen (ADE’s) door flash glucose monitoring wordt verminderd. In dit thema staat de recente publicatie van het RELIEF-onderzoek centraal, een groot retrospectief onderzoek aan de hand van de Franse nationale declaratiedatabase van ziekenhuisopnames met diabetes als bijdragende diagnose in de 12 maanden voor en na nationale vergoeding van het FreeStyle Libre-systeem voor mensen met diabetes type 1 (T1DM) of diabetes type 2 (T2DM).

De resultaten van dit belangrijke onderzoek worden gestaafd door een aantal andere onderzoeken, die samen aantonen dat het gebruik van flash glucose monitoring significante implicaties heeft voor het verminderen van ADE’s en potentieel voor gezondheidseconomische resultaten op de lange termijn in het zorgmanagement voor T1DM en T2DM.

Uiteraard biedt deze uitgave van Het Sensorrapport u ook een actuele selectie van andere recente inzichten in hoe het FreeStyle Libre-portfolio kinderen, adolescenten en volwassenen met diabetes ondersteunt, en wordt er gekeken naar hoe de voortdurende verbetering van de nauwkeurigheid en specificiteit van de FreeStyle Libre-sensoren het moeilijk maakt om vergelijkende beoordelingen van verschillende CGM-systemen actueel te houden. Veel plezier met nummer 2 van Het Sensorrapport en we kijken er naar uit om van u te horen.

Alexander Seibold, 

Regional Medical Director Europe, Middle East, Africa, Pakistan bij de afdeling diabeteszorg van Abbott

Hoofdartikel

De impact van CGM en het FreeStyle Libresysteem op het voorkomen van acute diabetesvoorvallen en daarmee gepaard gaande ziekenhuisopnames

Er is vastgesteld dat het gebruik van CGM of flash glucose monitoring de glucosecontrole op korte en langere termijn, waaronder HbA1c, TIR, TBR en TAR, significant kan verbeteren. Tot voor kort was niet afdoende aangetoond dat glucosemeettechnieken impact hadden op het percentage acute diabetesvoorvallen (ADE’s) en de daarmee gepaard gaande ziekenhuisopnames. Gegevens over de werkzaamheid van CGM en het FreeStyle Libre-systeem bij acute diabetesvoorvallen komen nu naar buiten.

Afbeelding uitsluitend voor illustratieve doeleinden. Geen echte patiënt/gegevens.

Kijk uit naar een speciale uitgave van Het Sensorrapport die u een kijkje achter de schermen geeft bij de Virtuele Congressen ATTD, ADA en EASD 2021

Als waardering voor de waardevolle mondelinge en posterpresentaties op deze twee grote diabetescongressen, zal een speciale uitgave van Het Sensorrapport aandacht besteden aan de belangrijkste bevindingen van de Virtuele Congressen ATTD, ADA en EASD 2021. Deze grote jaarlijkse congressen brengen de meest recente vorderingen in de diabeteszorg onder de aandacht en we brengen u de hoogtepunten die gericht zijn op het FreeStyle Libre-systeem en andere aspecten van glucosemeettechnologie en de impact ervan voor mensen met diabetes. Deze speciale uitgave van Het Sensorrapport zorgt ervoor dat u op de

Onderzoeksupdates

Kostenbesparingen worden in verband gebracht met gebruik van het FreeStyle Libre 2-systeem bij T2DM

In dit Spaanse onderzoek werden de kosten van het FreeStyle Libre 2-systeem en zelfcontrole van de bloedglucosewaarde (SMBG) vergeleken bij mensen met T2DM en insulinetherapie

Hogere scanpercentages van FreeStyle Libregebruikers in Polen betekent verbeterde glucoseregulatie

De overvloed aan geanonimiseerde glucosegegevens van de FreeStyle Libre-sensoren heeft onderzoek naar regionale verschillen in meetgegevens van glucosecontrole mogelijk gemaakt.

Afbeelding uitsluitend voor illustratieve doeleinden. Geen echte patiënt/gegevens.

Kinderen onder de 12 vertonen het meest frequente gebruik van hun FreeStyle Libre systeem en betere metabolische controle

Verschillende leeftijdsgroepen vertonen significant verschillend gedrag met FreeStyle Libre, met gevolgen voor glucosematen.

Flash glucose monitoring in Nederland: meer scannen betekent betere glykemische resultaten

Met behulp van de internationale database van geanonimiseerde geüploade glucosesensormetingen onderzochten de auteurs het verband tussen dagelijkse sensorscanpercentages en maten van glucosecontrole onder reële omstandigheden in Nederland.

Flash glucose monitoring bij T1DM verbetert resultaten in een groot nationaal cohort in Zweden

Het Zweedse Nationale Diabetesregister (NDR) omvat sinds 2016 registratie van CGM en FreeStyle Libre, waardoor een vergelijking voor en na van HbA1c-spiegels en episodes van ernstige hypoglykemie mogelijk is.

IC-toepassing van flash glucose monitoring tijdens de COVID-19-pandemie

Mensen met T2DM die met COVID-19 in het ziekenhuis worden opgenomen, hebben een significant hoger sterftepercentage en onderzoeken tonen aan dat telemonitoring in het ziekenhuis de glykemische controle kan ondersteunen en de risico’s voor het personeel tot een minimum kan beperken.

Image from Shutterstock.com

Glucose monitoring met FreeStyle Libre kan mensen met diabetes in het ziekenhuis met COVID-19 helpen

De behoefte aan nauwlettende glucose monitoring en strakke glykemische controle van mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen met COVID-19 wordt verder benadrukt.

Gebruik van het FreeStyle Libre-systeem verlaagt HbA1c bij T2DM bij volwassenen met of zonder insulinetherapie

Dit grote retrospectieve, observationele onderzoek vormt een verdere bevestiging van de significante verbeteringen in glucosecontrole op de lange termijn voor mensen met T2DM met behulp van flash glucose monitoring.

HbA1c-variabiliteit wordt in verband gebracht met hypoglykemie bij T2DM, zoals bevestigd aan de hand van flash glucose monitoring

Een reeks onderzoeken gepresenteerd tijdens de ATTD-, ADA- en EASD-congressen, met als doel te beoordelen hoe correlatie tussen GMI en HbA1c zich manifesteerde in real-world T1DM.

Psychisch welzijn tijdens COVID-19 wordt in verband gebracht met %TIR voor gebruikers van CGM of flash glucose monitoringsystemen

Hierin brengen de auteurs verslag uit over de impact van lockdowns tijdens de COVID-19-pandemie, zowel op glucosecontrole als op maten van angst en depressie, bij jongeren met T1DM met toegang tot CGM of flash glucose monitoring.

Insulinedoserings -aanpassingen met behulp van een ‘slide rule’ met CGM-trendpijlen

Voor mensen met diabetes die insuline gebruiken, kunnen CGM-trendpijlen worden gebruikt voor het aanpassen van insulinedoseringsbeslissingen.

CGM verbetert glucosestatistieken bij T1DM en T2DM: een meta-analyse

In deze meta-analyse is gekeken naar gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT’s) waarin CGM werd vergeleken met standaardzorg voor parameters van glykemische controle, bij zowel T1DM als T2DM.

Afbeelding uitsluitend voor illustratieve doeleinden. Geen echte zorgverlener/gegevens.

wist u ...

Wist u dat de afdeling diabeteszorg van Abbott een e-mail met specifieke medische vragen heeft die enkel bestemd is voor zorgverleners? Als u medische informatie wenst over de FreeStyle Libre-portfolio, kunt u schrijven naar:

adc.emeap.medical@abbott.com

Onderzoeksfocus

Het FLARE-NL-diabetesregister naderbij bekeken: flash glucose monitoring verlaagt HbA1c, vermindert ziekenhuisopnames en verbetert kwaliteit van leven

Het FLARE-NL-diabetesregister werd opgestart in reactie op een gebrek aan uitgebreid medisch en wetenschappelijk bewijs van de voordelen van gebruik van het FreeStyle Libre-systeem voor mensen met diabetes in Nederland.

wist u dat...

Wist u dat een panel van vooraanstaande internationale diabetesexperts een digitaal symposium heeft gehouden waarin elke expert inzichten heeft gedeeld in het Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans in het gebruik van GMI als complementaire indicator voor HbA1c en de implicaties ervan voor de klinische praktijk vanuit hun eigen nationale perspectief? Deze e-learningactiviteiten zijn CMEgeaccrediteerd door het European Accreditation Council for continuing Medical Education (EACCME) en kunnen op aanvraag worden ingezien op https://www.diabetes-symposium.org/GMI

GMI verschilt significant van HbA1c in het beoordelen van de gemiddelde glucose op de lange termijn

Uit dit real-worldonderzoek1 blijkt dat glucoseblootstelling op de lange termijn, berekend op basis van CGM-gegevens op de korte termijn, zelden overeenkomt met in het laboratorium gemeten HbA1c.

Publicatiepraktijken

Tijdige publicatie is essentieel voor vergelijkende beoordelingen van cgm-systemen in een snel veranderende klinische arena

Diverse recente publicaties hebben onderstreept dat het een uitdaging is om objectieve vergelijkingen tussen verschillende continue glucose monitoring (CGM)-apparaten zodanig te rapporteren dat ze hun waarde behouden voor de bredere klinische gemeenschap op het gebied van diabetes. De kwestie is dat er op tijd onderzoek moet worden gedaan en verslag moet worden uitgebracht over de prestaties van verschillende interstitiële vloeistof (ISF)- glucosemeetsystemen zodat de resultaten klinisch relevant zijn.

Verbeterde TIR met behulp van het FreeStyle Libre-systeem in combinatie met een sociale media-app bij T2DM zonder insulinetherapie

In dit onderzoek werd het potentiële voordeel van flash glucose monitoring onderzocht in combinatie met het gebruik van een mobiele app voor voeding en lichaamsbeweging onder 665 volwassenen

Het gebruik van een sociale media-app naast flash glucose monitoring stimuleert glykemische controle bij jonge mensen met T1DM

Jonge mensen zijn enthousiaste gebruikers van mobiele technologie en dit kan een voordeel zijn voor hun diabetesmanagement.

FreeStyle Libre wordt in verband gebracht met afgenomen frequentie en ernst van recidiverende DKA-episodes bij T1DM

DKA houdt verband met slecht gecontroleerde of ongediagnosticeerde diabetes met significante morbiditeit, sterfte en zorgkosten.

In het kort...

Flash glucose monitoring kan acute behandelingsresultaten voor DKA in het ziekenhuis ondersteunen

De insuline-infusietherapie van 10 mensen met diabetes die werden bijgebracht uit acute DKA-episodes werd onderzocht met behulp van SMBG of flash glucose monitoring, om als leidraad te dienen voor de insuline-infusiesnelheid met behulp van dubbel gekoppelde metingen.

Contact met het sensorrapport

Neem contact op met het sensorrapport

Wiebke Jessen, Medical Affairs Coordinator EMEAP bij de afdeling diabeteszorg van Abbott via het e-mail adres

wiebke.jessen@abbott.com

ADC 53099 v1.0 02/22

Schrijf je in voor de e-mail nieuwsbrief

Ongeveer 1 keer per maand sturen we je een e-mail nieuwsbrief met nieuws en product informatie

Loading...