security icon
American Express
mastercard icon
visa icon

Gemiddeld duurt het 2 – 3 werkdagen tot aflevering.

delivery

Alle betalingen zijn versleuteld en veilig

safe

Je mandje is leeg

Wil je onze producten shoppen?
Ontdek onze FreeStyle Libre 2-sensor en voeg deze toe aan uw winkelwagen.

Het Sensorrapport Speciale Editie

In deze editie:

Voorwoord

Welkom bij deze speciale editie van het Sensorrapport over de attd-, ada- en easd-congressen Van 2021

We zijn blij met de uitgave van deze speciale editie van Het Sensorrapport,waarin we een overzicht geven van de belangrijkste presentaties en discussies op het 14de Advanced Techologies and Treatments for Diabetes congres en de 81ste Scientific Sessions van de American Diabetes Association die in juni 2021 plaatsvonden, evenals de 57ste European Association for the Study of Diabetes jaarlijkse bijeenkomst van eind september 2021.

Al deze jaarlijkse congressen vonden plaats in de vorm van virtuele evenementen, waar presentatoren en bezoekers de gelegenheid hadden om te luisteren naar de meest recente onderzoeksontwikkelingen en debatten over actuele onderwerpen op alle terreinen van diabeteszorg en diabetestechologie.

Voor de lezers van Het sensorrapport hebben we een aantal sessies geselecteerd en beoordeeld, met een focus op uitkomsten van techologieën voor continue en flash glucose monitoring, en ook op de zich voortzettende groei van telemonitoring en telegeneeskunde nu professionele zorgverleners zich genoodzaakt zien zich aan de nieuwe situatie voor diabeteszorg aan te passen als gevolg van de COVID-19-pandemie.

De vele presentatoren op deze congressen benadrukten de waarde van zowel gerandomiseerde klinische onderzoeksgegevens als de aanzienlijke voorraad real-world gegevens voor wat betreft technologieën voor glucosemonitoring met sensoren. Uiteindelijk worden de voordelen van deze technologieën gedefinieerd uit de vele uiteenlopende real-life ervaringen van mensen met diabetes die gebruik maken van CGM of flash glucose monitoring.

Alexander Seibold, 

Regional Medical Director Europe, Middle East, Africa, Pakistan bij de afdeling diabeteszorg van Abbott

Focus op lessen van COVID-19

Telemonitoring, telegeneeskunde en e-learning gedurende de COVID-19-pandemie hebben een positieve bijdrage geleverd voor gebruikers van CGM en flash glucose monitoring

De studies die tijdens ATTD 2021 werden gepresenteerd, duiden op succes van monitoring op afstand, met inbegrip van e-learning, gedurende de COVID-19-pandemie toen de toegang tot de gebruikelijke persoonlijke klinische evaluaties voor mensen met T1DM beperkt was.

Afbeelding uitsluitend voor illustratieve doeleinden. Geen echte patiënt/gegevens.

Gebruik van CGM gaat gepaard met minder nadelige uitkomsten voor mensen met T1DM en COVID-19

Mensen met T1DM die COVID-19 krijgen hebben een hoog risico op diabetische ketoacidose (DKA) en ziekenhuisopname. In dit rapport stellen we de vraag of gebruik van CGM-technologie voordeel oplevert in deze context na COVID-19-besmetting.

Virtuele training in CGM of flash glucose monitoring is even effectief als persoonlijke fysieke begeleiding

Voor training in het gebruik van glucosemonitoringssystemen zijn virtuele methoden ontwikkeld gedurende de COVID-19- pandemie, zoals hier onderzocht.

Image from Shutterstock.com

Flash glucose monitoring biedt meer inzicht in glykemische variabiliteit onder ernstig zieke COVID-19-patiënten

Het is bekend dat mensen met diabetes hoger risico lopen op ziekenhuisopname vanwege COVID-19 en ernstige uitkomsten. In deze presentatie werd gebruik gemaakt van flash glucose monitoring om de glucosecijfers te beoordelen in opeenvolgende ziekenhuispatiënten met diabetes met COVID-19 bij opname.

Leeftijdgebonden veranderingen in glucoseregulatie voor FreeStyle Libre-gebruikers in VK voor en tijdens COVID-19

Deze presentatie was opmerkelijk omdat hier voor de eerste keer normatieve glucosecijfers konden worden gerapporteerd voor metingen van tijd binnen doelbereik voor volwassen FreeStyle Libre-gebruikers in het VK binnen 4 gedefinieerde leeftijdsgroepen met een daaropvolgende analyse van de impact van de COVID-19- pandemie.

Kinderen en jong volwassenen verbeteren glucoseregulatie tijdens COVID-19 ‘shelter in place’ beperkingen

Om de verspreiding van COVID-19 te vertragen werd in Californië tussen 16 maart en 31 mei 2020 een ‘shelter in place’-verordening (SIP) aangenomen. In dit onderzoek werd het effect van SIP op glykemische controle in 96 T1DM patiënten van 3-22 jaar beoordeeld.

HbA1c daling met flash glucose monitoring voor mensen met diabetes voor wie SMBG-testen zijn uitgesloten vanwege hun beroep

Dit retrospectieve real-life onderzoek bestudeerde de impact van het FreeStyle Libre-systeem op 6-maandelijkse glucoseregulatie op basis van de gebruikte voorschrijfindicatie.

Alarmfunctionaliteit verbetert metingen van glucoseregulatie in een ongeselecteerde populatie van volwassenen met T1DM

Deze presentatie duidt erop dat waarschuwingen gekoppeld aan glucosedrempelwaarden een objectieve meerwaarde zijn in technologieën voor het meten van glucose.

Waarschuwingen voor hoge glucosewaarden kunnen een stijging van %TIR uitlokken, los van het checken van glucosewaarden op het scherm

CGM-systemen met een glucosealarm voor hoge glucosewaarden kunnen gebruikers helpen met waarschuwen voor glucosewaarden buiten het doelbereik, maar het gevolg voor algehele glykemische controle werd niet duidelijk.

Het begrijpen van de realiteit en impact van de verschillen tussen GMI en HbA1c bij diabetes

Een reeks onderzoeken gepresenteerd tijdens de ATTD-, ADA- en EASD-congressen, met als doel te beoordelen hoe correlatie tussen GMI en HbA1c zich manifesteerde in real-world T1DM.

wist u ...

Wist u dat de afdeling diabeteszorg van Abbott een e-mail met specifieke medische vragen heeft die enkel bestemd is voor zorgverleners? Als u medische informatie wenst over de FreeStyle Libre-portfolio, kunt u schrijven naar:

adc.emeap.medical@abbott.com

Gesprekspunten

Is HbA1c verleden tijd nu CGM breder toegankelijker wordt?

De opkomst van dynamische en toegankelijke methoden voor het meten van glykemische controle die zijn voortgekomen uit rtCGM en

flash glucose monitoring heeft discussies over de noodzaak van HbA1c als een onmisbaar onderdeel van de standaardbehandeling op

scherp gezet. Dit was een veel voorkomende discussielijn, ook in een formeel debat in een sessie over de toekomst van digitale klinieken

voor de behandeling van diabetes1,2.

Visuele weergave van AGP-rapport getoond door sprekers1,2

AGP 2021 - evolutie van het ambulante glucoseprofiel

De discussie over CGM als onderdeel van de standaardbehandeling voor diabeteszorg kreeg een extra impuls door de onthulling in afzonderlijke sessies1,2 van een geactualiseerde opmaak van het AGP-rapport van het International Diabetes Centre. De AGP nieuwe stijl heeft dezelfde rubrieken als het oude, maar de TIR-balk wordt verplaatst naar de linkerkant van de pagina om gemakkelijker van links naar rechts te kunnen lezen.

Gebruik van het FreeStyle Libre-systeem bij mensen met T2DM op basaal insuline gaat gepaard met afname HbA1c

In twee presentaties werd de werkzaamheid van het FreeStyle Libre-systeem beoordeeld voor wat betreft afname van HbA1c bij mensen met T2DM op basaal insuline.

Flash glucose monitoring reduceert HbA1c bij volwassenen met T2DM op basaal-bolus insulinetherapie vergeleken met SMBG - het onderzoek PREFER.IT

Dit prospectieve, real-world observationele cohortonderzoek beoordeelde de verandering in HbA1c in de loop van 3-6 maanden in volwassenen met T2DM op een basaal-bolus insulineschema die het FreeStyle Libre-systeem gebruikten vergeleken met zelfcontrole van bloedglucose (SMBG).

Laatste inzichten in voorvallen van acute diabetesproblemen en kosten

Verbeterde glykemische controle en afname van ziekenhuisopnames na toegang tot het FreeStyle Libre-systeem

In het VK is vergoeding vanuit de gezondheidszorg voor het FreeStyle Libre-systeem mogelijk voor mensen met T1DM op grond van specifieke indicaties. Dit onderzoek bestudeerde de voordelen van flash glucose monitoring op basis van de voorgeschreven indicatie.

Flash glucose monitoring is kosteneffectief wanneer mensen in Medicaid toegang krijgen

Deze analyse stelde het netto kostenvoordeel vast voor het toegankelijk maken van flash glucose monitoring via het FreeStyle Libre-systeem voor mensen met T1DM of T2DM die worden behandeld met insuline en in het Amerikaanse gezondheidsprogramma Medicaid zijn opgenomen.

CGM-gebruik verlaagt kosten voor ziekenhuisopname vergeleken met standaardzorg met bloedglucosetesten

Dit onderzoek heeft met behulp van de IBM MarketScan database vastgesteld wat de medische kosten waren 1 jaar na start met ofwel een CGM-systeem ofwel een insulinepomp bij volwassenen >40 jaar met diabetes, vergeleken met standaardzorg met vingerpriktesten voor bloedglucosemonitoring.

Geen verschil tussen CGMsystemen in vermindering van acute diabetes events en ziekenhuisopnames ongeacht reden

Acute diabete events nemen af bij CGM-gebruikers. Er zijn gegevens over of deze afnames verschillen per CGM-type.

Betere kwaliteit van leven en minder acute diabetes events houden na start met flash glucose monitoring 24 maanden aan

Landelijke vergoeding voor het FreeStyle Libre-systeem werd in België in juli 2016 geïntroduceerd. Dit prospectieve observationele multicenter real-world onderzoek rapporteerde de uitkomsten na 24 maanden van flash glucose monitoring op kwaliteit van leven (QOL) en glykemische controle bij T1DM.

Minder medische diabeteskosten voor mensen met T2DM die CGM gebruiken

Gegevens over de impact van gebruik van CGM-systemen op medische kosten vanwege diabetes zijn belangrijk. Dit onderzoek kijkt naar deze kosten voor volwassenen met T2DM.

Jongere T1DM-patiënten kunnen baat hebben bij minder penetrerende op de huid draagbare glucosesensoren en insulinepompen

Diabetestechnologieën worden steeds vaker gebruikt door kinderen en adolescenten met T1DM. In Denemarken is dit meer dan 80%. De frequentie van huidreacties gaf aanleiding tot dit echoscopische onderzoek naar huiddiepte en sensorgebruik bij pediatrische patiënten.

Vermindering van glykemische variabiliteit gaat gepaard met lagere gezondheidszorgkosten voor diabetes

Gebruik van CGM gaat gepaard met minder zorgkosten voor mensen met diabetes, maar de relatie tussen kosten en specifieke CGM-statistieken is niet gedetailleerd bestudeerd.

SAVE THE DATE

voor 2022 fysieke internationale diabetescongressen!

De ATTD-, ADA- en EASD-congressen zijn van plan om in 2022 terug te keren naar locatie in grote steden en met fysieke aanwezigheid, zoals hieronder beschreven.

  • 15de editie van de International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes, 27 - 30 april 2022 in Barcelona, Spanje
  • 82ste Scientific Sessions, van de American Diabetes Association (ADA), 3-7 juni 2022 in New Orleans, VS
  • 58ste Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes (EASD), 19-23 september 2022 in Stockholm, Zweden

Het Abbott-team is op alle evenementen aanwezig en we zien ernaar uit om u daar te ontmoeten, om bij te praten over de laatste ontwikkelingen van het FreeStyle Libre-systeem en hoe dit verandering brengt in het dagelijks leven van mensen met diabetes.

ABCD FreeStyle Libre Audit bevestigt afname van diabetesleed met flash glucose monitoring

De ABCD nationwide FreeStyle Libre Audit in het VK heeft een verbetering in diabetesgerelateerd leed (diabetes-related distress, DDS) bij mensen met T1DM die flash glucose monitoring gebruiken, laten zien. Dit onderzoek gaat dieper in op die waarneming.

Het delen van glucosegegevens met een verzorger in de familie is goed voor CGM-gebruikers met T1DM - wie had dat gedacht?

Familieleden van oudere volwassenen met T1DM weten vaak niet hoe hypo- en hyperglykemie te voorkomen is, ook al zijn ze eigenlijk de mantelzorgers. Het delen van gegevens kan in dergelijke gevallen bijdragen aan goed diabetesmanagement.

Contact met het Sensorrapport

Neem contact op met het sensorrapport

Wiebke Jessen, Medical Affairs Coordinator EMEAP bij de afdeling diabeteszorg van Abbott via het e-mail adres

wiebke.jessen@abbott.com

ADC 53100 v1.0 02/22

Schrijf je in voor de e-mail nieuwsbrief

Ongeveer 1 keer per maand sturen we je een e-mail nieuwsbrief met nieuws en product informatie

Loading...