Vigtig information om iOS 17:

Apple® introducerer StandBy og Forenklet adgang i den kommende iOS 17-udgivelse. Disse nye tilstande kan påvirke din oplevelse med FreeStyle LibreLink¹- appen.

Følg disse instruktioner for at lære mere om, hvad du kan gøre for at undgå potentielle problemer.

Hvordan skiller jeg mig af med f.eks. sensorpakken og applikatoren?

Læser, sensor, USB-kabel og strømadapter:
Disse dele må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. I Den Europæiske Union skal affald af elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes separat ifølge direktiv 2012/19/EU. Kontakt producenten for oplysninger. Da aflæsere og sensorer kan have været udsat for kropsvæsker, kan du aftørre enhederne før bortskaffelse, f.eks. med en klud fugtet med en blanding af en del almindelig klorin og ni dele vand.

Bemærk:
Læsere og sensorer kan indeholde batterier, der ikke kan tages ud af enheden, og de må derfor ikke forbrændes. Batterier kan eksplodere, når de forbrændes.

Sensorapplikator:
Kontakt den lokale affaldsforvaltning for at få at vide, hvordan du skal bortskaffe sensorapplikatorer på et særligt sted til indsamling af skarpe genstande. Sørg for, at hætten er sat på sensorapplikatoren, da den indeholder en nål.

Sensorpakke:
Brugte sensorpakker kan bortskaffes sammen med husholdningsaffald.