Vigtig information om iOS 17:

Apple® introducerer StandBy og Forenklet adgang i den kommende iOS 17-udgivelse. Disse nye tilstande kan påvirke din oplevelse med FreeStyle LibreLink¹- appen.

Følg disse instruktioner for at lære mere om, hvad du kan gøre for at undgå potentielle problemer.

Hvordan kan jeg få FreeStyle Libre?

Det afgørende for hvem du skal ansøge hos (den rette instans) er, om FreeStyle Libre vil være et behandlingsredskab eller et hjælpemiddel for dig. Dette afhænger blandt andet af hvilket konkret behov FreeStyle Libre opfylder for dig og om din diabetes er velreguleret, jf. Ankestyrelsens principafgørelse 30-17.

Du kan som borger få FreeStyle Libre på to forskellige måder:

1. Dysreguleret Diabetes: Sundhedssektoren (dvs. sygehuset eller speciallægepraksis) kan tildele dig FreeStyle Libre som et behandlingsredskab, eller 

2. Velreguleret Diabetes: Din kommune kan yde støtte til FreeStyle Libre som et hjælpemiddel, hvis FreeStyle Libre ikke er et behandlingsredskab.