Vigtig information om iOS 17:

Apple® introducerer StandBy og Forenklet adgang i den kommende iOS 17-udgivelse. Disse nye tilstande kan påvirke din oplevelse med FreeStyle LibreLink¹- appen.

Følg disse instruktioner for at lære mere om, hvad du kan gøre for at undgå potentielle problemer.

Hvordan kan jeg forstår mine glukose aflæsninger bedre?  

Forstå dine glukoseaflæsninger

Når du scanner en FreeStyle Libre sensor med LibreLink mobil appen, vil din aktuelle glukoseværdi, en

tendenspil, der indikerer hvordan dit glukoseniveau ændrer sig, og en graf over din aktuelle og lagrede

glukoseaflæsninger blive vist på skærmen ’Min glukose’.

Aktuel glukose

Dette tal viser glukoseværdien fra din seneste scanning. Området vil skifte farve afhængig af om dit

glukoseniveau er højt (orange), lavt (rødt), indenfor det målområde du har angivet (grønt) eller mellem dit

målområde og højt/lavt glukoseniveau (gult).

Tendenspilen

Tendenspilen for dit glukoseniveau viser dig, hvordan dit glukoseniveau ændrer sig.

Glukose hurtigt stigende – mere end 1,5 mmol/L pr 15 minutter

Glukose stigende – mellem 0,09 og 1,5 mmol/L pr minutter

Glukose ændrer sig langsomt – mindre end 0,09 mmol/L pr minutter

Glukose faldende – mellem 0,09 og 1,5 mmol/L pr minutter

Glukose hurtigt faldende – mere end 1,5 mmol/L pr minutter

Bemærk: Tendenspilen vises ikke altid med dine målinger.

Glukosekurven

FreeStyle Libre sensoren indsamler automatisk glukoseaflæsninger i løbet af dagen og lagrer data i op til 8

timer. Hver gang du scanner sensoren, vil data fra de seneste 8 timer vises på grafen.

Målområde

Dit målområde vises som et ensfarvet, lysegrønt bånd på kurven. Du kan justere dit målområde i menuen

’Indstillinger’ i din app.

Ikoner for dine noter

De ikoner, der vises her, repræsenterer en note, som du har lavet i din app, samt hvornår den blev

registreret. Der er et særskilt ikon for noter, der vedrører din kost, din insulin, din motion og de andre

begivenheder, du har tilføjet noter om.

Tilføj en note

Tryk på denne knap for at oprette en ny note om din kost, insulin, aktiviteter eller andet. Alle dine noter vil

bliver lagret i logbogen på din mobil app.