Vigtig information om iOS 17:

Apple® introducerer StandBy og Forenklet adgang i den kommende iOS 17-udgivelse. Disse nye tilstande kan påvirke din oplevelse med FreeStyle LibreLink¹- appen.

Følg disse instruktioner for at lære mere om, hvad du kan gøre for at undgå potentielle problemer.

Hvordan kan jeg tilføje noter til mine glukoseaflæsninger?

Sådan tilføjes noter til en glukoseaflæsning

Noter vedrørende kost, insulin og motion kan gemmes i din FreeStyle LibreLink mobil app. Du kan gemme

dine noter på forskellige måder.

For at gemme en note sammen med en glukoseaflæsning, skal du trykke på ’Tilføj note’ i bunden a skærmen

kaldet ’Min glukose’. Se en trinvis instruktion herunder.

Hvis du ønsker at tilføje en note direkte i logbogen, skal du gå til ’Sådan bruger du logbogen’ for at få

yderligere vejledning.

Trin 1 Scan sensoren

Brug din mobiltelefon til at scanne din FreeStyle Libre sensor. Hvis du har problemer med at scanne

sensoren gå til ’Fejlmeldinger og fejlsøgning’ for yderligere vejledning.

Trin 2 Tryk ’Tilføj note’

Tryk på ’tilføj note’-knappen på skærmen kaldet ’Min glukose’

Trin 3 Vælg type af note

Sæt flueben ved den type af note du ønsker at oprette ved at trykke på den tilhørende boks. Hvis du ikke

ønsker at kategorisere din note, kan du hoppe over dette trin og i stedet indtaste din note i

kommentarfeltet.

Trin 4 Tilføj detaljer (valgfri)

Tilføj yderligere information om din note i de givne felter. Gentag trin 2 og 3 for all de typer af noter du

ønsker at oprette.

Trin 5 Tryk på ’Udført’

Tryk på ’Udført’ for at gemme din note og vende tilbage til skærmen ’Min glukose’. Et ikon, der svarer til de

typer af noter, du har tilføjet, vil nu blive vist over glukosekurven.

For at ændre den note, du lige har tilføjet, skal du trykke på knappen ’Rediger note’ i bunden af skærmen.