Beheers moeilijke emoties na een diabetesdiagnose

Hoe goed te leven met diabetes

 De emoties bij een diabetesdiagnose

 

In ons leven krijgen we allemaal met veranderingen te maken. Maar dit betekent niet dat we ook allemaal goed zijn voorbereid op de stroom aan gedachten en gevoelens die een onverwachte gebeurtenis, zoals een diabetesdiagnose, met zich mee kan brengen.  In zo'n situatie krijgen we veel te verwerken. Onze hersenen kunnen dan overspoeld raken door allerlei emoties, uiteenlopend van schrik, verwardheid, boosheid, ongeloof en stress tot verdriet en hopeloosheid. 1

Uw emoties en reacties na het krijgen van een diabetesdiagnose hangen voor een deel af van uw persoonlijkheid en de ervaringen uit uw verleden. Uw persoonlijke karakter en verleden beïnvloeden dus hoe u zulk nieuws in u opneemt, hoe u zich eraan aanpast, en hoe u omgaat met lastige emoties als die zich voordoen. 2

Maar hoe u ook reageert, met de juiste ondersteuning en informatie zal uw veranderde situatie al vrij snel voelen als uw ‘nieuwe normaal’. 

In dit artikel gaan we in op verschillende emoties die veel mensen logischerwijs ervaren na een diabetesdiagnose. Ook kijken we naar het effect dat zo'n diagnose kan hebben op een partner, naasten en mantelzorgers. 

Alle afbeeldingen zijn alleen voor illustratieve doeleinden, geen echte patiënt of zorgverlener. Alle afbeeldingen zijn alleen voor illustratieve doeleinden, geen echte patiënt of zorgverlener.

Wat er kan veranderen

Laten we eerst maar eens bekijken wat voor veranderingen uw diabetesdiagnose met zich mee kan brengen. Dat geeft u namelijk een beter beeld van het effect dat de diagnose kan hebben op uw emotionele toestand. Diabetes is geen tijdelijk probleem, maar een chronische ziekte waarbij medische zorg en zelfmanagement nodig zullen blijven om u zo gezond mogelijk te houden en complicaties te voorkomen. 1,3

Dit diabetesmanagement gaat verder dan het geregeld controleren van uw glucosewaarde. Het kan namelijk ook gevolgen hebben voor andere aspecten van uw leven, zoals werk, reizen, autorijden en uw seksleven. Bovendien worden eten en lichaamsbeweging na de diagnose ook belangrijke aandachtspunten voor u. Al deze veranderingen lijken nu misschien erg overweldigend, maar u leert ermee om te gaan. En er is gelukkig veel ondersteuning beschikbaar om u daarbij te helpen. Veranderen is lastig, maar absoluut mogelijk, en kan resulteren in een gezonder leven dat u veel voldoening zal geven.

FreeStyle Libre sensoren kunnen gedurende maximaal 30 minuten één meter onder water worden gehouden. Niet gebruiken boven 3048 meter hoogte. FreeStyle Libre sensoren kunnen gedurende maximaal 30 minuten één meter onder water worden gehouden. Niet gebruiken boven 3048 meter hoogte.

Rouwen en omschakelen

Als we nieuws krijgen dat ons leven ingrijpend  zal veranderen, zet dat meestal een soort rouwproces in gang. Zolang ons leven gladjes verloopt, hebben we vaak het idee dat ons niets kan gebeuren. Wanneer we dan te horen krijgen dat we diabetes hebben, valt die illusie aan diggelen. Het leven blijkt dan opeens niet oneindig te zijn, wat als schokkend en beangstigend kan worden ervaren en gevoelens van rouw kan veroorzaken, ook bij familieleden.

Rouw is echter een normaal en natuurlijk proces dat u helpt om u aan uw nieuwe situatie aan te passen. Misschien duurt het een tijdje voordat u deze omschakeling kunt maken, maar het rouwproces is eindig en u zult er echt doorheen komen. Hoe we het rouwproces beleven kan van persoon tot persoon verschillen, maar de meeste mensen doorlopen vijf fasen.  Hoelang de afzonderlijke fasen duren en in welke volgorde ze doorlopen worden, wisselt. Iedereen is immers anders. Als u al langere tijd weet dat u diabetes hebt en al veel van uw emoties hebt verwerkt, zit u misschien al in de laatste fase van het rouwproces: de aanvaarding. Toch is het ook dan nog zinvol om de verschillende fasen door te nemen. Al was het alleen maar om er zeker van te kunnen zijn dat u alles volledig hebt verwerkt.1

Afbeelding 1: De Kubler-Ross verandercurve, met de vijf hoofdfasen in een grafiek. Op de horizontale as staat de tijd weergegeven, en op de verticale as het energiegehalte De fasen van rouw staan vetgedrukt langs de curve, en onder sommige staan de bijbehorende gevoelens vermeld.

De overkoepelende emoties4,5

 • Ontkenning

  ontkenning is vaak de eerste fase van het rouwproces, en een gangbare reactie op een situatie waarin we ons ongemakkelijk of belemmerd voelen. Misschien kunt u maar moeilijk geloven dat u echt diabetes hebt, vooral als u nog geen lichamelijke klachten ervaart.

 • Boosheid

  boosheid is ook onderdeel van het rouwproces, en een logische reactie als er iets gebeurt dat we niet willen. We vinden het dan naar en oneerlijk dat deze onverwachte gebeurtenis ons moet overkomen.

 • Onderhandelen

  u zult misschien denken: wat nou als...? Dit mentale onderhandelen gaat vaak samen met schuldgevoelens en spijt rondom gemaakte leefstijlkeuzes.

 • Depressie en verdriet

  het gevoel van verlies dat een diabetesdiagnose met zich meebrengt, gaat vaak gepaard met depressiviteit. 

 • Aanvaarding

  het kan enige tijd in beslag nemen voordat u zich aan uw nieuwe situatie hebt aangepast, maar in deze laatste fase van het rouwproces zult u het interne verzet gaan loslaten en uw nieuwe werkelijkheid gaan accepteren en gaan ervaren als onderdeel van uw dagelijks leven. Zodra u de omschakeling naar aanvaarding hebt gemaakt, bent u de weg naar tevredenheid en geluk ingeslagen.

Familieleden

Laten we eerst maar eens bekijken wat voor veranderingen uw diabetesdiagnose met zich mee kan brengen. Dat geeft u namelijk een beter beeld van het effect dat de diagnose kan hebben op uw emotionele toestand. Diabetes is geen tijdelijk probleem, maar een chronische ziekte waarbij medische zorg en zelfmanagement nodig zullen blijven om u zo gezond mogelijk te houden en complicaties te voorkomen. 1,3

 

Dit diabetesmanagement gaat verder dan het geregeld controleren van uw glucosewaarde. Het kan namelijk ook gevolgen hebben voor andere aspecten van uw leven, zoals werk, reizen, autorijden en uw seksleven. Bovendien worden eten en lichaamsbeweging na de diagnose ook belangrijke aandachtspunten voor u. Al deze veranderingen lijken nu misschien erg overweldigend, maar u leert ermee om te gaan. En er is gelukkig veel ondersteuning beschikbaar om u daarbij te helpen. Veranderen is lastig, maar absoluut mogelijk, en kan resulteren in een gezonder leven dat u veel voldoening zal geven.

Familieden

Slotopmerkingen

U zult geregeld met lastige emoties te maken krijgen als er bij u of bij uw partner of naaste onlangs diabetes is vastgesteld. Maar naarmate u aan het idee en uw nieuwe manier van leven gewend raakt, zult u merken dat u steeds beter kunt omgaan met de veranderingen die diabetes met zich meebrengt. Uw zelfvertrouwen rondom uw omgang met de aandoening zal toenemen en uw emoties zullen minder heftig worden. Ook dan zult u vast af en toe nog moeilijke momenten hebben, maar altijd positief zijn is eigenlijk voor niemand haalbaar, zelfs zonder chronische aandoening.

In het artikel Hoe u goed met uw diabetes kunt leven1 [voeg hyperlink in; de link is nu nog niet beschikbaar, maar wordt doorgegeven bij de lancering van Fidelis] gaan we in op de hulp die u kunt krijgen als er kortgeleden diabetes bij u is vastgesteld.

Beheers moeilijke emoties na een diabetesdiagnose

Hoe goed te leven met diabetes

Indicaties en belangrijke veiligheidsinformatie: FreeStyle Libre producten zijn glucose monitoring systemen voor het vervangen van bloedglucosetests en het meten van trends en patronen die helpen bij het detecteren van episodes van hyperglycemie en hypoglykemie, waardoor zowel acute als langdurige therapie wordt vergemakkelijkt voor personen van 4 jaar en ouder met diabetes. De systemen zijn bedoeld voor gebruik bij één patiënt. Voor vergoede zorg is schriftelijke goedkeuring van een behandelaar vereist.

Contra-indicaties: Verwijder de sensor vóór MRI-, CT-scan-, röntgen- of diathermiebehandeling.

Waarschuwingen: Negeer geen symptomen die het gevolg kunnen zijn van lage of hoge bloedglucose, hypoglycemische onbewustheid of uitdroging. Controleer de sensorglucosemetingen met een bloedglucosemeter wanneer het symbool Bloedglucose controleren verschijnt, wanneer de symptomen niet overeenkomen met de systeemmetingen of wanneer wordt vermoed dat de metingen onnauwkeurig zijn. 

Plaatsing: Het plaatsen van de sensor op andere plaatsen dan de achterkant van de arm is niet goedgekeurd. De ingebouwde bloedglucosemeter is niet bedoeld voor gebruik op gedehydrateerde, hypotensieve, in shock, hyperglycemisch-hyperosmolaire toestand, met of zonder ketose, pasgeborenen, ernstig zieke patiënten, of voor diagnose of screening van diabetes. Raadpleeg de gebruikershandleiding, bekijk de veelgestelde vragen of bel gratis met de klantenservice op 0800 0228828, van maandag tot vrijdag tussen 08:00 – 20:00 uur en zaterdag van 10:00 – 17:00 uur.

Handelsmerken:  FreeStyle, Libre, en gerelateerde merk aanduidingen zijn eigendom van Abbott. Er mag geen gebruik worden gemaakt van een handelsmerk, handelsnaam of handelskleding van Abbott op deze site zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Abbott, behalve om het product of de diensten van het bedrijf te identificeren.

Afbeeldingen: productafbeeldingen zijn alleen voor illustratieve doeleinden. Gesimuleerde gegevens alleen ter illustratie; geen echte patiënt of gegevens. Afbeeldingen ter illustratie; dit is geen echte patiënt of professionele zorgverlener. 

Deze website en de hierin opgenomen informatie is bedoeld voor inwoners van Nederland. 

 

ADC-25246 Feb 2022 v7.0

Loading...