Bent u een gebruiker van het FreeStyle Libre 3-systeem?

Als u signaalverlies ondervindt, kan dit document u helpen deze te herstellen. Aarzel niet om u te registreren op myFreeStyle om onze andere documentatie, instructievideo's en e-learning te raadplegen.

Bancontact
PayPal
Visa Icon
Mastercard Icon

100% geld-terug-garantie binnen 14 dagen na aankoop (zie Algemene verkoopvoorwaarden).

money-refund

Levering binnen 2 tot 3 werkdagen (standaard levering).

delivery

Alle betalingen zijn versleuteld en veilig.

safe

Uw mandje is leeg

Wilt u onze producten shoppen?
Ontdek onze FreeStyle Libre 2-sensor en voeg deze toe aan uw winkelwagen.

Privacybeleid voor de Facebookpagina van FreeStyle

Ingangsdatum: 1st februari 2023

1. Algemeen

Dit Privacybeleid informeert u over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt op de Facebookpagina van FreeStyle. De Facebookpagina is toegankelijk via de volgende link: https://www.facebook.com/FreeStyleDiabetesBelgium

De bescherming van uw persoonsgegevens is van het grootste belang voor Abbott Laboratories Limited. Wij gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (Verordening (EU) 2016/679; AVG). Dit Privacybeleid moet worden gelezen in combinatie met het Privacybeleid van Facebook, in het bijzonder het Gegevensbeleid; meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverwerking, uw rechten en instellingen om uw privacy te beschermen, vindt u in het Gegevensbeleid van Facebook. Het Gegevensbeleid staat op: https://facebook.com/about/privacy/update

 

2. Verwerkingsverantwoordelijke

Abbott Laboratories Limited is de verwerkingsverantwoordelijke voor gegevensverwerking krachtens artikel 24 van de AVG. Voor zover Abbott Laboratories Limited en Facebook gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn overeenkomstig artikel 26, lid 1, van de AVG, is de overeenkomstige overeenkomst van toepassing: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum  

Raadpleeg voor meer informatie over deze overeenkomst de volgende link (rubriek “Verantwoordelijkheid voor jouw gegevens die worden gebruikt om paginastatistieken te maken”): https://facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data


Contactgegevens
:

« Abbott NV/SA »
Abbott Diabetes Care
Avenue Einstein 14
B- 1300 Waver
België
adc.customerservice.belux@abbott.com

 

“Facebook“
Facebook Ireland Ltd

4 Grand Canal Square
Dublin 2
Ierland
https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586

 

3. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Functionaris voor gegevensbescherming van Abbott Laboratories Ltd.: www.eu-dpo.abbott.com

Functionaris voor gegevensbescherming van Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

 

4. Omvang en aard van de gegevensverwerking

Abbott verwerkt uw persoonsgegevens op de Facebookpagina van FreeStyle als volgt:

 • wanneer u interactie hebt met de Facebookpagina van FreeStyle, uw openbare profielgegevens (inclusief weergavenaam)
 • wanneer u interactie hebt met de Facebookpagina van FreeStyle door
  • een post te uploaden en daar uw persoonsgegevens in te voeren
  • uw persoonsgegevens in te voeren via de commentaarfunctie onder posts
  • contact op te nemen met Abbott via Messenger en uw persoonsgegevens te verstrekken
 • wanneer u interactie hebt met de Facebookpagina van FreeStyle gebruikt Facebook Insights uw gegevens om statistieken te verzamelen over het gebruik van de pagina. Voor meer informatie over de verwerking van Insights-gegevens tijdens interactie met de Facebookpagina van FreeStyle, zie:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Om berichten van Facebook-gebruikers efficiënt te verwerken, worden deze, evenals de mastergegevens van het bijbehorende profiel, ook buiten de Facebookpagina van FreeStyle verwerkt in systemen waarvoor Abbott verantwoordelijk is. De gegevens worden na 12 maanden verwijderd; voor gegevens op de Facebookpagina van FreeStyle gelden de verwijderingsregels van Facebook (zie hoofdstuk 6).

Als u contact met ons opneemt via e-mail of via Facebook Messenger, is de communicatie niet versleuteld.

 

5. Rechtsgrond en doeleinden

5.1. Abbott

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de volgende rechtsgrond:

Art. 6, lid 1, punt b) AVG (uitvoering van de overeenkomst, uitvoering van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst)

Abbott verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van overeenkomsten die u met Abbott hebt gesloten of voor de uitvoering van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst. U kunt Abbott uw persoonsgegevens verstrekken als

 • u vragen hebt over de producten en aanbiedingen van Abbott.
 • u een klacht wilt indienen over een product van Abbott.

Uw gegevens kunnen intern worden gedeeld om uw verzoek te verwerken.

De hoeveelheid en categorie van de verwerkte gegevens hangt af van wat u aan Abbott verstrekt. Om uw verzoek te verwerken, kan het nodig zijn dat Abbott meer gegevens van u vraagt. In dat geval vraagt Abbott u om de bijkomende gegevens en informatie die vereist zijn om uw verzoek te verwerken. De volgende gegevens worden doorgaans verwerkt:

 • Voornaam
 • Naam
 • Titel / Geslacht
 • Persoonlijke informatie die u ons stuurt in het kader van uw verzoek/bericht

Art. 6, lid 1, punt f) AVG (ter bescherming van gerechtvaardigde belangen)

Abbott verwerkt uw persoonsgegevens ook om zijn gerechtvaardigde belangen te beschermen. Het doel van deze verwerking is als volgt:

 • evaluatie van analyses en statistieken met betrekking tot het gebruikersgedrag op de Facebookpagina van FreeStyle.
 • optimalisatie van de Facebookpagina van FreeStyle qua gebruiksvriendelijkheid en aantrekkelijkheid, en introductie van gebruiksvriendelijke marketingmaatregelen.
 • andere communicatie en interacties geïnitieerd door Facebook-gebruikers.

5.2. Facebook

Informatie over de grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens door Facebook vindt u op:

 

6.   Verwijdering van gegevens en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd uit de interne systemen van Abbott zodra ze niet meer vereist zijn voor de vermelde doeleinden. Abbott moet uw gegevens echter soms blijven bewaren tot het einde van de door de wetgever of toezichthoudende autoriteiten bepaalde bewaartermijnen, die kunnen worden afgeleid uit onder andere het Wetboek van de Inkomstenbelastingen of de Antiwitwaswet. Dat zijn doorgaans zes tot tien jaar. Abbott kan uw gegevens ook bewaren tot de wettelijke verjaringstermijnen zijn verstreken, indien dit noodzakelijk is voor het instellen, uitvoeren of verdedigen van rechtsvorderingen. Daarna worden de relevante gegevens routinematig gewist.

Voor informatie over deverwijdering van gegevens en bewaartermijnen van Facebook, zie:

https://www.facebook.com/about/privacy/update (rubriek “Bewaring van gegevens, deactivering en verwijdering van accounts”)

 

7. Uw rechten

U kunt de volgende rechten hebben krachtens hoofdstuk 3 van de AVG:

 • Recht op informatie, art. 15 AVG
 • Recht op rectificatie, art. 16 AVG
 • Recht op verwijdering van gegevens (“Recht op vergetelheid”), Art. 17 AVG
 • Recht op beperking van de verwerking, art. 18 AVG
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens, art. 20 AVG
 • Recht van bezwaar, art. 21 AVG

Om uw rechten met betrekking tot Abbott te doen gelden, neemt u contact met ons op via www.eu-dpo.abbott.com; gebruik voor Facebook de volgende link:
​https://www.facebook.com/help/contact/308592359910928​

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteiten zijn:

Voor Abbott :
Functionaris voor gegevensbescherming
: Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met onze EU DPO via www.eu-dpo.abbott.com of via e-mail op EU-dpo@abbott.com.

Voor Facebook:
Data Protection Commission
Canal House
Station Road
Portarlington, Co. Laois, R32 AP23
Ierland
Telefoon: +353 (0761) 104 800
Lo-Call : 1890 25 22 31
Fax : +353 57 868 4757
E-mail : info@dataprotection.ie

Loading...