PayPal
Visa Icon
Mastercard Icon
Trusted Shops

toimitus 5–7 päivässä (arvioitu standarditoimitus)

delivery

Kaikki maksut suojataan ja salataan

safe

Ostoskorisi on tyhjä

Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Voimaantulopäivä: [12.12.2022]

Tässä tietosuoja- ja evästekäytännössä (’tietosuojakäytäntö’) kuvataan, kuinka Abbott Oy, Abbott Diabetes Care, Karvaamokuja 2A, 00380 Helsinki (’Abbott’) käsittelee rekisterinpitäjänä rekisteröidyn henkilötietoja ja käyttää evästeitä ja muita seurantatekniikoita. Tämä tietosuojakäytäntö ei muodosta rekisteröidyn tai henkilötietoja luovuttaneen ja Abbottin välille sopimusta. Tietosuojakäytäntö koskee tietoja, jotka rekisteröity luovuttaa Abbottille https://www.freestyle.abbott/fi-fi (’Abbottin sivusto’) kautta tai muuten tilatessaan Abbott FreeStyle -tuotteita taikka asioidessaan Abbottin kanssa Abbott FreeStyle –tuotteisiin liittyen. Lisäksi tietosuojakäytännössä kuvataan, kuinka Abbottin sivustolla käytetään evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita teknisten ja verkkoselaukseen liittyvien tietojen keräämiseen.

Tietosuojakäytäntö ei koske sellaisilta Abbottin sivustoilta kerättyjä henkilötietoja, joilla ei ole linkkiä tähän tietosuojakäytäntöön, eikä se koske Abbottin sivustolle linkitetyiltä kolmansien osapuolten verkkosivuilta kerättyjä henkilötietoja. Jos Abbottin sivustoilla on linkki tietosuoja- ja evästekäytäntöön, kyseisen sivuston käyttöön sovelletaan linkitettyä tietosuoja- ja evästekäytäntöä.

Lue tämä tietosuojakäytäntö ennen Abbottin sivuston käyttöä ja henkilötietojen luovuttamista Abbottille.

I Kerättävät ja käsiteltävät henkilötiedot

Miten ’henkilötiedot’ määritellään tietosuojakäytännössä?

’Henkilötiedoilla’ tarkoitetaan tässä tietosuojakäytännössä tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön ja jotka luonnollinen henkilö on luovuttanut Abbottille tai jotka on kerätty Abbottin sivustolta. Henkilötietoja ovat esimerkiksi luonnollisen henkilön nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Mitä henkilötietoja Abbott kerää Abbottin sivustolla?

Abbott kerää käyttäjän ja asiakkaan (’rekisteröity’) luovuttamia henkilötietoja. Abbott kerää henkilötietoja, jotka rekisteröity syöttää Abbottin sivustolla oleviin syöttökenttiin tai antaa Abbottille esimerkiksi puhelimitse. Rekisteröity voi esimerkiksi luovuttaa nimensä, postiosoitteensa, sähköpostiosoitteensa, puhelinnumeronsa, maksutietonsa sekä muita tietoja tilatessaan Abbottin tuotteita, eri aiheita koskevien tietopyyntöjen yhteydessä, Abbottin järjestämään ohjelmaan tai kampanjaan osallistuessaan, ottaessaan yhteyttä Abbottin asiakaspalveluun tai vastatessaan Abbottin kyselyihin. Rekisteröidyn on itse suojeltava yksityisyyttään pitäytymällä mahdollisuuksien mukaan luovuttamasta Abbottille tietoja, joita Abbott ei ole erikseen pyytänyt.

Edellä mainitun lisäksi Abbott kerää passiivisesti tiettyjä teknisiä ja verkkoselaukseen liittyviä tietoja. Abbottin sivustolla voidaan kerätä tietoja Abbottin sivustolle kohdistuvista verkkovierailuista ilman, että rekisteröity erikseen luovuttaa tietoja vierailustaan. Passiivisesti kerättyjä tietoja ovat esimerkiksi rekisteröidyn selaimen tyyppi ja kieli, käyttöjärjestelmä, IP-osoite, niiden verkkosivujen osoitteet, joilla rekisteröity on vieraillut ennen Abbottin sivustoa ja joilla rekisteröity vierailee Abbottin sivuston jälkeen, verkkohaku, jonka perusteella rekisteröity on päätynyt Abbottin sivustolle, verkkosivut ja mainokset, joita rekisteröity tarkastelee sekä linkit, joita rekisteröity painaa Abbottin sivustolla. Tietoja voidaan kerätä evästeillä, jäljitteillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla.

Lisäksi rekisteröidyn verkkoselain lähettää osan tiedoista, esimerkiksi edellisen verkkosivun URL-osoitteen sekä tietokoneen verkkoselaimen version automaattisesti Abbottin sivustolle.

II Henkilötietojen kerääminen

Kerääkö Abbott ’arkaluonteisia’ henkilötietoja?

Osa Abbottin keräämistä tiedoista saatetaan katsoa terveystiedoiksi tai muiksi henkilötiedoiksi, jotka ovat sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaan ’arkaluonteisia’.

Luovuttaessaan arkaluonteisia henkilötietoja rekisteröity antaa nimenomaisen suostumuksensa siihen, että Abbott käsittelee luovutettuja tietoja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. 

III Henkilötietojen käyttö

Kuinka Abbott käyttää henkilötietoja?

Abbott käyttää rekisteröidyn luovuttamia henkilötietoja asiakaspalvelutarkoituksiin. Tietojen perusteella Abbott voi vastata kysymyksiin ja tarjota rekisteröidylle tehokasta asiakaspalvelua.

Rekisteröidyn Abbottille luovuttamia henkilötietoja voidaan tarvita myös rekisteröidyn ja Abbottin välisen sopimuksen toteuttamiseen, rekisteröidyn tilaaman tuotteen tai palvelun toimittamiseen sekä Euroopan unionin ja paikallisten, esimerkiksi tuoteturvallisuutta ja lääkinnällisten laitteiden turvallisuutta koskevien lakien vaatimusten täyttämiseen. Jos rekisteröidy ei luovuta Abbottille vaadittuja henkilötietoja, Abbott ei voi toimittaa rekisteröidylle hänen pyytämiään tuotteita tai palveluita.

Lisäksi Abbott käyttää rekisteröidyn henkilötietoja muihin liiketoimintatarkoituksiin. Rekisteröidylle voidaan esimerkiksi ilmoittaa erikoistarjouksista tai tarjota mahdollisuutta saada ilmoituksia Abbottin tuotteista ja palveluista, tai rekisteröityä voidaan pyytää osallistumaan Abbottin tuotteita koskeviin kyselyihin.

Rekisteröidyn henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan rekisteröidyn pyytämän sovelluksen, palvelun tai tuotteen toimittamiseen tai muutoin esimerkiksi tuoteturvallisuutta ja lääkinnällisten laitteiden turvallisuutta koskevien lakien vaatimusten täyttämiseen. Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä Abbottin Suomen asiakaspalveluun tai Euroopan unionin tietosuojavastaavan toimistoon. Yhteystiedot on annettu alla.

Edellä mainitut käyttötarkoitukset ja säilytysajat eivät rajoita vastaavien henkilötietojen käsittelyä ja säilyttämistä muihin tarkoituksiin tämän tietosuojakäytännön soveltamisalan ulkopuolella.

Yhdistääkö Abbott henkilötietoja muihin tietoihin?

Abbott voi yhdistää rekisteröidyn tässä tietosuojakäytännössä kuvatusti luovuttamia henkilötietoja tietoihin, joita rekisteröity on luovuttanut Abbottille muussa yhteydessä. Abbott voi myös yhdistää henkilötietoja kolmansien osapuolten luovuttamiin tietoihin.

Abbott käyttää yhdistelmätietoja Abbottin sivustojen suunnitteluun ja tuotesuunnitteluun, rekisteröidyn tiedottamiseen sekä markkinointi- ja tutkimustyön tehostamiseen. Tiedoilla tuetaan myös Abbottin muita liiketoimintoja.

Siirtääkö Abbott henkilötietoja kolmansille osapuolille?

Abbott voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja tässä tietosuojakäytännössä kuvattuja tarkoituksia varten Abbottin kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille ja sidosyhtiöille.

Abbott voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja myös kolmansille osapuolille, joiden kanssa Abbott markkinoi tiettyä tuotetta tai palvelua tai jonka kanssa Abbott on toteuttamassa markkinointiohjelmaa tai -toimenpidettä. Abbottin käytäntönä on ilmoittaa rekisteröidylle aina, kun rekisteröity osallistuu toisen yrityksen kanssa yhdessä järjestettyyn ohjelmaan tai kampanjaan, johon osallistuakseen rekisteröidyn on luovutettava henkilötietoja. Lisäksi Abbott voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja alihankkijoille, jotka hoitavat Abbottin liiketoimintoja alihankintasopimuksen perusteella. Tapauksissa, joissa Abbott siirtää rekisteröidyn henkilötietoja alihankkijoilleen liiketoimintojensa hoitamista varten, Abbott edellyttää alihankkijoiltaan rekisteröidyn henkilötietojen pitämistä luottamuksellisina ja henkilötietojen käytön rajoittamista Abbottin liiketoimintojen hoitamiseen.

Abbott voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja kolmannelle osapuolelle myös silloin, kun Abbott myy tai siirtää tuotantolinjansa tai yksikkönsä toiselle yhtiölle taikka muun yritysjärjestelyn yhteydessä. Henkilötietojen siirtämisellä pyritään esimerkiksi varmistetaan, että toiminnon tai yksikön ostaja voi jatkaa palveluiden toimittamista ja tietojen lähettämistä rekisteröidylle.

Lisäksi Abbott voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja kolmannelle osapuolelle viranomaisen perusteltua tietopyyntöä vastaan, kansallista turvallisuutta uhkaavan tilanteen niin vaatiessa sekä silloin, kun tietojen luovuttamista laissa tai viranomaispäätöksessä muutoin edellytetään.

Siirtääkö Abbott henkilötietoja muille lainkäyttöalueille?

Henkilötietoja säilytetään suojatuilla palvelimilla eri maissa ympäri maailman. Huomaa, että Abbottin rekisteröidyltä saamia tai Abbottin sivustolle kohdistuneen verkkovierailun yhteydessä kerättyjä tietoja voidaan käsitellä Suomen ulkopuolella ja ne voidaan siirtää Suomen ulkopuolelle, esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Eri maiden yksityisyyden suojaa koskeva ja tietosuojalainsäädäntö voi poiketa Suomen lainsäädännöstä.

Abbott suojelee rekisteröidyn henkilötietoja tekemällä kansainvälisiä tiedonsiirtoja ainoastaan, jos (i) kansainväliset tiedonsiirrot on sallittu Euroopan komission päätöksen perusteella tai (ii) tiedonsiirtoihin sovelletaan kansainvälistä tiedonsiirtoa koskevia Euroopan unionin hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita tai (iii) tietojen siirtoon soveltuu jokin muu tietosuojasääntelyn mukainen siirtoperuste.

Abbott on solminut Euroopan unionin vakiosopimuslausekkeisiin perustuvia tiedonsiirtosopimuksia, joita sovelletaan rekisteröidyn henkilötietojen siirtoon ETA:lta kolmansiin maihin, Yhdysvallat mukaan lukien. Kopion sovellettavista vakiosopimuslausekkeista saa tarkasteltavaksi ottamalla yhteyttä Abbottin Euroopan unionin tietosuojavastaavan toimistoon. Yhteystiedot on annettu alla.

Mihin henkilötietojen käyttö perustuu?

Pääsääntöisesti käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen. Lisäksi henkilötietojen käsittely voi perustua johonkin seuraavista oikeusperusteista:

·         Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä

·         Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

·         Käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi

·         Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, joita on kuvattu edellä kohdassa ’Kuinka Abbott käyttää henkilötietoja’, ’Siirtääkö Abbott henkilötietoja kolmansille osapuolille?’ ja ’Yhdistääkö Abbott henkilötietoja muihin tietoihin?’ sekä jäljempänä kohdassa ’Evästeiden ja muiden seurantatekniikoiden käyttö’

Miten rekisteröity voi vaikuttaa siihen, kuinka Abbott kerää ja käyttää hänen henkilötietojaan?

Rekisteröity voi valita, kuinka paljon ja minkä luonteisia henkilötietoja Abbott kerää olemalla syöttämättä henkilötietoja Abbottin sivustojen lomakkeisiin tai syöttökenttiin taikka antamatta tietoja muilla tavoin, kuten puhelimitse. Rekisteröity voi käyttää tiettyjä Abbottin verkkopalveluita ainoastaan, jos hän luovuttaa Abbottin sivustolle verkkopalveluiden vaatimat henkilötiedot. Joissakin Abbottin sivustojen osissa rekisteröidyltä voidaan kysyä, haluaako hän liittyä itseään kiinnostavien tarjous-, markkinointi- tai lisäpalveluviestien postitusluetteloon tai peruuttaa niitä koskevan tilauksen.

Ketkä Abbottilla voivat tarkastella henkilötietoja?

Rekisteröidyn tietoja voivat tarkastella vain määrätyt Abbottin työntekijät.

Abbott antaa työntekijöilleen tietosuojakoulutusta, jossa korostetaan tietosuojan tärkeyttä ja ohjeistetaan, kuinka asiakastietoja käsitellään asianmukaisesti ja tietoturvallisesti.

Kuinka Abbott suojaa henkilötiedot?

Abbottin käytäntönä on suojata jokainen verkkosivu, jolla henkilötietoja kerätään. Internetin välityksellä siirrettyjen henkilötietojen luottamuksellisuutta ei kuitenkaan voida taata. Rekisteröidyn on noudatettava varovaisuutta aina, kun hän lähettää henkilötietojaan internetin välityksellä. Terveystietojen kohdalla on noudatettava erityistä huolellisuutta.

Abbott ei voi taata, että kolmannen osapuolen luvaton pääsy rekisteröidyn henkilötietoihin voidaan estää. Näin ollen, rekisteröidyn on punnittava henkilötietojen lähettämisen hyötyjä ja riskejä luovuttaessaan henkilötietojaan Abbottin sivustojen välityksellä.

Lisäksi Abbottin sivustolla pyritään näyttämään varoitus aina, kun rekisteröity on siirtymässä linkistä verkkosivulle, joka ei kuulu Abbottin ylläpidon tai tietosuojakäytännön piiriin. Rekisteröidyn on tarkastettava kolmannen osapuolen verkkosivun tietosuojaseloste ennen henkilötietojensa luovuttamista.

Kuinka Abbott suojelee lasten yksityisyyttä?

Abbott ei tietoisesti kerää Abbottin sivustolla lasten henkilötietoja, sillä Abbott ei tietoisesti anna lasten tilata tuotteita, olla yhteydessä Abbottiin tai käyttää Abbottin verkkopalveluita.

Jos lapsen vanhempi huomaa lapsensa luovuttaneen tietoja Abbottille, vanhemman tai huoltajan on otettava yhteyttä Abbottiin jäljempänä kuvatulla tavalla. Asian hoitamisesta sovitaan yhdessä vanhemman tai huoltajan kanssa.

Kuinka rekisteröity voi korjata henkilötietojaan tai poistaa nykyiset tietonsa?

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja mikäli tietoja käsitellään, hänellä on oikeus saada pääsy itseään koskeviin tietoihin. Rekisteröity voi myös peruuttaa suostumuksensa tai pyytää Abbottia poistamaan henkilötietonsa tai korjaamaan henkilötiedoissaan olevat puutteet tai virheet. Rekisteröity voi myös pyytää tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen tai käsittelyn rajoittamista taikka vastustaa käsittelyä siinä määrin kuin siihen on oikeus sovellettavan tietosuojasääntelyn puitteissa. Pyynnöt on lähetettävä Abbottille jäljempänä kuvatulla tavalla.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutettu).

III Evästeiden ja muiden seurantatekniikoiden käyttö

Miksi Abbottin sivustolla käytetään evästeitä ja muita seurantatekniikoita?

’Eväste’ on tiedosto, jonka Abbottin verkkopalvelin voi lähettää käyttäjän tietokoneelle hänen vieraillessaan Abbottin sivustolla. Tiedosto tallennetaan käyttäjän tietokoneelle. Evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita käytetään Abbottin sivustolla käyttäjän tietojen säilyttämiseen. Kun käyttäjä on syöttänyt henkilötietojaan Abbottin verkkosivun lomakkeeseen tai syöttökenttään, Abbottin sivusto ”muistaa” käyttäjän asetukset ja esimerkiksi käyttäjän useimmin käyttämät sivut. Käyttäjän niin halutessa sivusto muistaa myös käyttäjän käyttäjätunnuksen.

Passiiviset tiedonkeruutekniikat voivat parantaa Abbottin sivustojen käyttäjäkokemusta. Abbott voi muun muassa käyttää passiivisesti kerättyä tietoa palvelun parantamiseen, sivuston räätälöintiin käyttäjää kiinnostavien aiheiden perusteella, tilastojen kokoamiseen, kehityssuuntien analysointiin sekä Abbottin sivustojen yleiseen hallinnointiin ja parantamiseen. Eräät Abbottin sivustojen ominaisuudet eivät toimi ilman passiivisia tiedonkeruutekniikoita.

Lisätietoja evästeistä on osoitteessa www.allaboutcookies.org (sivusto on englanninkielinen).

Minkä tyyppisiä evästeitä ja muita seurantatekniikoita Abbottin sivustolla käytetään?

Abbottin sivustolla käytetään niin sanottuja istuntoevästeitä. Istuntoevästeet ovat väliaikaisia tiedostoja, jotka poistetaan tietokoneelta, kun verkkoselain suljetaan tai tietokone sammutetaan. Istuntoevästeillä saatetaan muun muassa parantaa siirtymistä Abbottin sivuston verkkosivulta toiselle, estetään vierailijoita luovuttamasta tietoja tarpeettomasti (sivusto voi ”muistaa” käyttäjän jo edellisillä vierailuilla syöttämät tiedot) ja kerätä yhdistelmätietoja tilastointitarkoituksiin.

Abbottin sivustolla voidaan käyttää niin sanottuja pysyviä evästeitä. Pysyvät evästeet ovat tiedostoja, jotka pysyvät pitempään voimassa kuin väliaikaiset evästeet. Pysyvät evästeet tallennetaan käyttäjän tietokoneen kovalevylle, jossa ne säilyvät, kunnes käyttäjä poistaa evästeet. Pysyvillä evästeillä voidaan säilyttää tietoja käyttäjän tietokoneella eri tarkoituksia varten. Evästeisiin voidaan tallentaa käyttäjän verkkosivulle antamia tietoja, kuten käyttäjän salasana. Lisäksi evästeillä voidaan selvittää, mitkä sivuston osat ovat käyttäjälle tärkeimpiä sekä räätälöidä sivusto käyttäjän kulloistenkin tottumusten ja asetusten mukaisesti.

Abbottin sivustolla käytetään myös muiden kuin Abbottin sivuston asettamia, eli kolmansien osapuolten evästeitä, jotka mahdollistavat käyttäjän selaushistorian seuraamisen.

Abbottin voi käyttää myös muita seurantatekniikoita, kuten niin kutsuttuja jäljitteitä, jotka tunnetaan myös web bugeina, seurantapikseleinä ja yksipikselisinä GIF-kuvina. Jäljite on verkkosivulla tai sähköpostiviestissä oleva pieni kuvatiedosto, jota käytetään avattujen verkkosivujen tai sähköpostiviestien seurantaan. Jäljite voi toimittaa verkkosivuja ylläpitävälle palvelimelle tietokoneen IP-osoitteen, verkkoselaintyypin sekä muita vastaavia tietoja vierailijan tietokoneesta. Tietokoneelle voi tallentua jäljite Abbottin sivustolle johtavasta verkkomainoksesta tai tietyiltä Abbottin verkkosivuilta.

Abbottin sivustolla käytetyt evästeet ja muut seurantatekniikat on lueteltu alla.

Evästeen nimi Kuvaus Voimassaolo

 

 

 

is_flow Erilaisten työnkulkujen määrittely: jos käyttäjä siirtyy verkkosivustossa haamukäyttäjänä tai rekisteröitynä käyttäjänä. Istunto
registraitionFlag Rekisteröitymissivulle Istunto
productCount Tuotteiden määrä korissa Voimassa jonkin aikaa
productsInCart Korissa olevien tuotteiden tiedot Voimassa jonkin aikaa
idUser Käyttäjän käyttäjätunnus
Istunto
gdpr Tietosuoja-asetuksen ponnahdusikkunan tilatarkistus Istunto
is_quote_response Liittyy Magentolta lähetettyyn tarjoukseen Istunto

analytics_nm

Analytiikkaeväste Istunto
apptoken  Selaimen pyynnön otsikosta kaikissa verkkokaupoissa, käyttää AJAX-pyyntöjä
Muuttuu jokaisen AEM:stä lähetetyn palvelun myötä
cookieAgree Tämä eväste asetetaan, kun käyttäjä on hyväksynyt evästekäytännön – yleisesti käytetty Jos verkkokauppa suljetaan, se poistetaan
countryCookie  Näyttää parhaillaan avattuna olevan maan. – Yleisesti käytetty Muuttuu, kun verkkokauppa muutetaan 
billingExist Suomessa tarkistetaan, onko laskutusosoitetta vai ei – Koskee vain Suomea Kerran lomakkeen lähetyksen jälkeen 

Miten käyttäjä voi vaikuttaa siihen, kuinka Abbott käyttää evästeitä ja muita seurantatekniikoita?

Käyttäjälle pyydetään suostumus muiden kuin tarpeellisten evästeiden ja muiden seurantatekniikoiden asettamiseen.

Tarpeelliset evästeet asetetaan riippumatta siitä, onko käyttäjä antanut suostumuksensa evästeiden käyttöön. Muita evästeitä ja seurantatekniikoita ei käytetä, kunnes rekisteröity antaa suostumuksen niiden käyttöön. Huomioithan, että suostumuksen antamatta jättäminen saattaa vaikuttaa käyttökokemukseesi.

Joissakin internet-selaimissa evästeiden tai muiden seurantatekniikoiden käyttöä voidaan rajoittaa tai käyttö voidaan estää kokonaan. Katso selainkohtaiset ohjeet selaimesta. Ohjeet ovat useimmiten selaimen Ohje-valikosta.

IV Yhteystiedot ja muutokset käytäntöön

Kuinka Abbottiin saa yhteyden?

Abbottin asiakaspalvelu palvelee henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun voi myös poistua Abbottin yksikön tai markkinointiohjelman postituslistalta. Yhteystiedot avautuvat Abbottin sivuston alalaidassa olevasta Yhteystiedot-linkistä. Abbottia voi lähestyä myös sähköpostitse, osoite: diabetes.finland@abbott.com tai postitse, osoite:

Abbott Oy,
Karvaamokuja 2A,
00380 Helsinki
Suomi

Lisätietoja Abbottin henkilötietojen käsittelystä saa ottamalla yhteyttä Abbottin Euroopan unionin tietosuojavastaavaan osoitteessa http://www.eu-dpo.abbott.com/.

Rekisteröidyn on kuvattava pyyntönsä yksityiskohtaisesti. Pyydämme ilmoittamaan rekisteröitymisessä tai tilauksessa käytetty sähköpostiosoitteen (jos on) sekä soveltuessa sen Abbottin sivuston osoite, jolla henkilötiedot on luovutettu tai sen Abbottin markkinointiohjelman tiedot, jota varten henkilötiedot on luovutettu.

Jos pyyntö koskee rekisteröidyn henkilötietojen poistamista tai korjaamista ja se lähetetään sähköpostitse, sähköpostin aihekenttään on lisättävä tilanteen mukaan teksti ”poistopyyntö” tai ”korjauspyyntö” (kansainvälisissä yhteydenotoissa ”Deletion Request” tai ”Amendment/Correction Request”). Abbott pyrkii vastaamaan pyyntöihin mahdollisimman pian.

Mistä selviää, onko Abbottin tietosuojakäytäntö muuttunut?

Abbott varaa oikeuden muuttaa tietosuojakäytäntöään ilman ennakkoilmoitusta teknisen kehityksen sekä lakien ja määräysten muutosten vuoksi sekä liiketoimintatavan muutosta edellyttäessä rekisteröidyn muita, sovellettavasta laista syntyviä oikeuksia kuitenkaan rajoittamatta.

Mahdolliset muutokset Abbottin tietosuojaa koskevissa käytännöissä päivitetään Abbottin tietosuojakäytäntöön. Muutoksesta ilmoitetaan muuttamalla tietosuojakäytännön alussa ilmoitettua voimaantulopäivää.

 

ADC-66816 v1.0 11/22

Loading...