Onko sinulla ongelmia sensorisi kanssa? Täytä ystävällisesti yhteydenottolomakkeemme.

Asiakaspalvelumme ottaa sinuun yhteyttä. Siirtyäksesi lomakkeeseen, klikkaa tästä.

PayPal
Visa Icon
Mastercard Icon

toimitus 5–7 päivässä (arvioitu standarditoimitus)

delivery

Kaikki maksut suojataan ja salataan

safe

Ostoskorisi on tyhjä

Haluatko ostaa tuotteitamme?
Tutustu FreeStyle Libre 2 -sensorii ja lisää se ostoskoriin.

Verkkokauppasivuston käyttö- ja tilausehdot

Nämä käyttö- ja tilausehdot (’Ehdot’) koskevat ainoastaan 18 vuotta täyttäneiden Suomessa oleskelevien käyttöön tarkoitettua https://www.freestyle.abbott/fi-fi/privacy-policy.html ja muita Ostokanavia. Jos oleskelet jossain muussa maassa, tutustu maakohtaisiin käyttöehtoihin https://www.freestyle.abbott/fi-fi/home.html.

Näitä Ehtoja, sellaisena kuin ne kulloinkin ovat voimassa, sovelletaan https://www.freestyle.abbott/fi-fi verkkosivuston käyttöön ja Abbottin tuotteiden tilaamiseen Ostokanavista. Voit tilata Abbottin tuotteita verkosta https://www.freestyle.abbott/fi-fi taikka muista Abbottin mahdollisesti tulevaisuudessa tarjoamista kanavista (’Ostokanavat’). Tuotteiden myyjänä toimii Abbott Oy, Abbott Diabetes Care, Karvaamokuja 2A, 00380 Helsinki (’Abbott’). ”Lukulaite” tarkoittaa näissä Ehdoissa FreeStyle Libre Lukulaitetta ja ”Sensori” FreeStyle Libre Sensoria.

I. Verkkosivuston käyttö

I.1. Hyväksyttävä käyttö

Käyttämällä tai tarkastelemalla verkkosivustoa käyttäjä vahvistaa, että hän on lukenut ja ymmärtänyt nämä Ehdot sekä sitoutuu noudattamaan niitä sellaisina kuin ne kulloinkin muutettuina ovat. Lisäksi käyttäjä vahvistaa, että hän on lukenut ja ymmärtänyt Abbottin tietosuoja- ja evästekäytännön, jossa on kuvattu verkkosivuston käyttöön liittyvä henkilötietojen käsittely ja evästeiden sekä muiden seurantatekniikoiden käyttö. Jos käyttäjä ei hyväksy näitä Ehtoja sellaisina kuin ne kulloinkin muutettuina ovat, tulee käyttäjän pitäytyä verkkosivuston käytöstä. Jos rikot näitä Ehtoja, voimme estää pääsysi verkkosivustolle, poistaa sille lataamasi sisällön tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin.

Käyttämällä verkkosivustoa käyttäjä sitoutuu olemaan häiritsemättä tai sieppaamatta verkkosivustoa ja verkkosivustolla sekä Abbottin palvelimilla olevia tietoja. Lisäksi käyttäjä sitoutuu pitäytymään kiertämästä verkkosivujen turvaominaisuuksia sekä noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä.

Tapauksissa, joissa käyttäjä ottaa Abbottiin yhteyttä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti (eli esimerkiksi antaa palautetta tai esittää kysymyksen, kommentin, ehdotuksen tai idean), verkkosivujen käyttäjän ja Abbottin välille syntyy luottamuksellinen suhde ainoastaan Abbottin nimenomaisesta etukäteisestä suostumuksesta. Jos millään Abbottin verkkosivulla pyydetään tai vaaditaan edellä mainittuja tietoja ja kyseisiin tietoihin sisältyy henkilötietoja (kuten nimi, osoite tai puhelinnumero), Abbott käsittelee niitä Abbottin tietosuoja- ja evästekäytännön mukaisesti. Muita kuin henkilötietoja ei pidetä luottamuksellisina.

I.2. Immateriaalioikeudet

Verkkosivuilla julkaistut tiedot, asiakirjat ja niihin liittyvät kuvat sekä muut graafiset elementit ja muut immateriaalioikeudet (jäljempänä tässä kohdassa ’tiedot’) ovat yksinomaan Abbottin omaisuutta. Poikkeuksen muodostavat kolmansien osapuolten Abbottille, Abbottin tytäryhtiöille tai Abbottin sidosyrityksille antamat tiedot.

Käyttäjällä on ei-yksinomainen lupa käyttää Abbottin tarkoituksellisesti julkaisemia tietoja seuraavin tarkoituksiin ja seuraavin ehdoin: (1) tietoja käytetään ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen, (2) et julkaise tai jaa tietoja ja (3) et poista tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä ja muita oikeuksia koskevia merkintöjä tiedoista. Abbott ei vastaa kolmansien osapuolten toimittamasta sisällöstä, eikä käyttäjällä ole oikeutta käyttää kolmansien osapuolien materiaaleja ilman materiaalin oikeudenhaltijan lupaa. Abbott ei takaa, että verkkosivustolla olevat tiedot eivät loukkaisi kolmansien osapuolten oikeuksia. Siltä osin kuin yllä ei ole nimenomaisesti toisin mainittu, Abbott ei myönnä käyttäjälle tai kenellekään muulle nimenomaisesti tai epäsuorasti tietoihin mitään käyttö-, omistus- tai muita oikeuksia patentin, tavaramerkin, tekijänoikeuden tai muun oikeutensa nojalla.

Omistusoikeus kaikkiin verkkosivustolle, sähköpostitse tai muuten Abbottille tai sen konserniyhtiöille toimitettuihin viesteihin, tietoihin, asiakirjoihin, aineistoihin ja muihin vastaaviin (jäljempänä tässä kohdassa ’toimitetut tiedot’) siirtyy Abbottille tai sen konserniyhtiöille ilman erillistä korvausta. Abbottilla ja sen konserniyhtiöillä on pysyvä, peruuttamaton, luovutettavissa oleva ja maailmanlaajuinen oikeus käyttää ja alilisensoida toimitettuja tietoja ja niissä käytettyjä ideoita, konsepteja, tietotaitoa ja tekniikoita ilman erillistä korvausta mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien rajoituksetta julkaisemiseen, esittämiseen, tuotetutkimukseen ja –kehitykseen sekä tuotteiden valmistukseen, käyttöön, myyntiin ja markkinointiin. Tietoja Abbottille toimittava taho vastaa täysin toimittamastaan sisällöstä, sisällön totuudenmukaisuudesta ja tarkkuudesta sekä siitä, että sisältö ei loukkaa muiden omistus- tai muita oikeuksia taikka yksityisyyden suojaa.

Jos epäilet, että teoksesi on kopioitu verkkosivulle tekijänoikeuksiesi vastaisesti, ilmoita asiasta Abbottille

II. Abbottin tuotteiden tilaaminen

Näitä Abbottin tuotteiden tilaamista koskevia ehtoja sovelletaan Ostokanavista tehtäviin tilauksiin. Hyväksyt Abbottin tuotteita tilaamalla nämä ehdot sellaisena kuin ne kulloinkin ovat voimassa. Jos Abbott hyväksyy tilauksesi, muodostavat hyväksymäsi ehdot kyseiseen tilaukseen sovellettavan sinun ja Abbottin välisen sopimuksen, eikä tilaukseen sovelleta mitään muita ehtoja. Sopimus on voimassa, kunnes näiden ehtojen mukaiset Abbottin tuotteita koskevat velvoitteet päättyvät, tai jos peruutat tilauksen, kunnes tuotteet on palautettu Abbottille ja Abbott on suorittanut näiden ehtojen mukaisen hyvityksen. Sopimuksen päättyessä kaikki näihin ehtoihin perustuvat velvoitteet päättyvät.

II.1. Tili

Sensorien ja Lukulaitteiden tilaaminen Ostokanavien kautta edellyttää, että luot tilin henkilökohtaisella sähköpostiosoitteellasi. Tilin luominen sisältää henkilöllisyyden vahvistamisen ja antamiesi tietojen tulee olla oikeita ja täydellisiä. Olet velvollinen huolehtimaan, että tilisi salasanat pysyvät luottamuksellisina. Sinun tulee ilmoittaa Abbottille välittömästi, jos kuka tahansa muu saa salasanasi tietoonsa tai jos salasanaasi käytetään, taikka jos epäilet, että sitä voidaan käyttää luvattomasti. Vastaat kaikesta tunnuksillasi tapahtuvasta toiminnasta.

Pääsysi Ostokanaviin voidaan peruttaa milloin tahansa.

II.2. Tilaaminen

Kun teet tilauksen https://www.freestylelibre.fi verkkosivulla, verkkosivu ohjaa sinut läpi tilausprosessin. Tarkista huolellisesti kussakin tilausvaiheessa syöttämäsi tiedot. Tehtyäsi tilauksen Ostokanavan kautta, saat Abbottilta tilauksesi vastaanottamista koskevan sähköpostin.

Tilauksesi katsotaan Abbottin hyväksymäksi, kun saat Abbottilta sähköpostivahvistuksen, että tuotteet on lähetetty.

II.3. Hinnat ja maksaminen

Sensorien ja Lukulaitteiden hinnat ja maksutavat on ilmoitettu kulloinkin Ostokanavissa. Hinnat ja maksutavat voivat muuttua. Abbott pyrkii kohtuullisesti varmistamaan, että Abbottin tuotteiden hinnat on tilatessa ilmoitettu oikein. Hintamuutokset eivät vaikuta Abbottin hyväksymiin tilauksiin.

Sensorien ja Lukulaitteiden hinnat sisältävät kulloinkin soveltuvan arvonlisäveron. Sensorien ja Lukulaitteiden hinnat eivät sisällä toimitusmaksuja. Toimitusmaksut ilmoitetaan sinulle tehdessäsi tilauksen Ostokanavan kautta ja ne lisätään tilauksen kokonaishintaan. Jos valitset kestotilauksen, vastaa Abbott toimitusmaksuista. Ellei Ostokanavissa ilmoitetusta muuta johdu, tilaus tulee maksaa ja se veloitetaan sinulta viimeistään tilauksen lähettämiseen mennessä. Vastaat kaikista maksamisesta aihetuvista kuluista. Jos tilausta ei makseta tämän kohdan mukaisesti viimeistään tilauksen lähettämiseen mennessä, on Abbottilla oikeus peruuttaa tilaus.

Jos sinulta veloitetaan virheellinen hinta, Abbott joko:

a)    tuotteen oikean hinnan ollessa alempi kuin ilmoitettu hinta, veloittaa sinulta alemman hinnan ennen tuotteiden lähettämistä; tai

b)    tuotteen oikean hinnan ollessa korkeampi kuin ilmoitettu hinta, pyrkii ottamaan sinun yhteyttä valitsemallasi tavalla varmistaakseen, haluatko edetä tilauksen kanssa vai peruuttaa sen. Jos Abbott ei saa sinuun yhteyttä, tilauksesi peruutetaan, mistä sinulle ilmoitetaan kirjallisesti.

Abbott suorittaa hyvityksen samalla tavalla kuin suoritit maksun. Jos maksoit kortilla, hyvitys suoritetaan käyttämällesi kortille. Tilaamalla Abbottin tuotteita vahvistat, että omistat käyttämäsi maksukortin.

II.4. Toimittaminen

Tilaus toimitetaan ilmoittamaasi osoitteeseen Suomessa. Tilausta ei voida toimittaa Suomen ulkopuolelle, jakaa osiin tai toimittaa useisiin osoitteisiin.

Toimitus tapahtuu mahdollisimman pian ja viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Abbottin hyväksyttyä tilauksen. Kaikki Ostokanavissa mainitut toimitusajat ovat vain arvioita eivätkä taattuja. Kun tilauksesi on valmiina lähetettäväksi, saat Abbottilta sähköpostitse lähetyksen tiedot.

Jos tilausta ei pystytä toimittaman sinulle, tilauksesi palautuu Abbottille ja saat ilmoituksen, ettei tilaustasi pystytty toimittamaan. Abbott tekee tilauksen palautuessa hyvityksen.

II.5. Palautukset ja valitukset

Voit tehdä valituksen tai peruuttaa tilauksesi alla kuvatusti ilmoittamalla tästä postitse, sähköpostitse tai puhelimitse Abbottille.

Abbottin yhteystiedot ovat:

Abbott Oy,

Karvaamokuja 2A,

00380 Helsinki

Suomi

Diabetes.finland@abbott.com

0800 555 500

Peruutus ennen toimitusta

Jos muutat mieltäsi ennen toimitusta, etkä halua ottaa tilaustasi vastaan, ilmoita tästä Abbottille äläkä ota toimitusta vastaan. Peruutusilmoitus tulisi tässä tapauksessa tehdä mieluiten puhelimitse Asiakaspalveluun 0800 555 500.

Peruutus toimituksen jälkeen

Sinulla on oikeus peruuttaa tilaus neljäntoista (14) päivän ajan sen toimittamispäivästä lukien alla kuvatun mukaisesti. Jos tilauksesi sisältää useita tuotteita ja ne toimitetaan erikseen, peruutusaika alkaa päivästä, jona viimeinen tuote toimitetaan.

Voit peruuttaa Sensoreita tai Lukulaitteita koskevan tilauksen ja palauttaa tuotteet, jos niiden pakkaukset ja näiden sinetit ovat avaamattomia ja ehjiä. Abbott hyvittää sinulta vastaanottamansa maksut, mukaan lukien toimitusmaksut, kun Abbott on vastaanottanut palauttamasi tuotteet. Jos haluat peruuttaa edellä kuvattuja avaamattomia Sensoreita tai Lukulaitteita koskevan tilauksen, ota yhteyttä Abbottiin puhelimitse Asiakaspalveluun 0800 555 500, niin saat ohjeet tuotteiden palauttamiseksi.

Avattuja Sensoreita tai Lukulaitteita ei voi hygienia- ja turvallisuussyistä palauttaa, eikä niiden palauttamisesta makseta hyvitystä. Hävitä avattu Sensori tai Lukulaite sen käyttöohjeiden mukaisesti.

Virhevastuu ja takuu

Jos Sensorissa tai Lukulaitteessa ilmenee virhe, joka ei mielestäsi johdu tuotteen normaalista kulumisesta tai väärinkäytöstä, ota yhteyttä Abbottin asiakaspalveluun puhelimitse 0800 555 500.

Sensoreita on suunniteltu käytettävän korkeintaan neljäntoista päivän ajan. Tämän rajoittamatta pakottavaan lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia, jos kyseisen neljäntoista päivän aikana käy selväksi, ettei Sensori sovellu käyttötarkoitukseensa ja siinä ilmenee virhe, voit

a)    olla hyväksymättä virheellistä Sensoria ja saada hyvityksen; tai

b)    pyytää Abbottia korvaaman virheellisen Sensorin ilmaiseksi (edellyttäen ettei tämä johda Abbottin kannalta kohtuuttomiin kustannuksiin verrattuna hyvityksen maksamiseen)

Tämän rajoittamatta pakottavaan lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia, Abbott myöntää Lukulaitteelle kahden vuoden takuun. Jos suostut antamaan Abbottille yhteystietosi, myönnetään Lukulaitteelle yhden vuoden lisätakuu. Abbott korvaa Lukulaitteen toisella, jos siinä ilmenee takuuaikana vikoja (pois lukien normaali kuluminen ja väärinkäytöksistä aiheutuneet viat). Voit vaihtoehtoisesti pyytää Abbottia hyvittämään ostohinnan ja toimitusmaksun pakottavan lainsäädännön mukaisesti.

Abbottilla on oikeus saada virheelliseksi katsomasi Sensori tai Lukulaite tutkittavakseen. Älä hävitä vialliseksi katsomaasi Sensoria tai Lukulaite, ennen kuin olet ottanut Abbottin yhteyttä. Abbott suorittaa mahdollisen viallista tuotetta koskevan hyvityksen samalla tavalla kuin suoritit maksun.

Hyvitykset

Jos sinulla on tilauksen peruuttaessasi tai muuten oikeus hyvitykseen, Abbott käsittelee hyvityksen mahdollisimman pian ja viimeistään neljäntoista (14) kalenteripäivän kuluessa päivästä, jona Abbott vastaanotti palauttamasi tuotteet, jona osoitit Abbottille palauttaneesi tuotteet tai jona ilmoitit peruvasi tilauksen, jos tuotteita ei toimitettu sinulle. Abbott suorittaa hyvityksen samalla tavalla kuin suoritit maksun. Jos maksoit kortilla, hyvitys suoritetaan käyttämällesi kortille.

II.6. Virheettömien Sensorien korvaaminen

Jos Sensori putoaa seitsemän päivän sisällä sen käyttöönotosta, sinulla voi olla mahdollisuus saada Abbottilta tukea Sensoreiden ohjeidenmukaiseen käyttöön, saada Sensori korvatuksi toisella tai hyvitystä, vaikka toimitettu Sensori ei olisikaan virheellinen. Tämä mahdollisuus koskee korkeintaan kolmea Sensoria yhdeksänkymmenen päivän sisällä. Tiedustellaksesi mahdollisuutta saada virheetön Sensori korvatuksi, ota yhteyttä Abbottiin puhelimitse Asiakaspalveluun 0800 555 500.

II.7. Sopimuksen siirrettävyys

Tilausta koskeva sopimus syntyy sinun ja Abbottin välille, eikä kellään muulla ole oikeutta käyttää sopimukseen perustuvia oikeuksia. Abbottilla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle tämän vaikuttamatta sopimuksen mukaisiin oikeuksiisi tai Abbottin velvoitteisiin. Muu oikeuksien tai velvollisuuksien siirtäminen edellyttää Abbottin ennakollista kirjallista suostumusta.

II.8. Erimielisyydet

Jos olet tyytymätön tapaan, jolla Abbott on käsittely valituksesi, voit saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Voit lisäksi olla yhteydessä ODR-foorumiin, josta löydät lisätietoa osoitteesta: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Abbottin ODR-foorumilla käytettävä sähköpostiosoite on diabetes.finland@abbott.com.

II.9. Vastuu, sovellettava laki ja muut ehdot

Tilaukseen sovelletaan muilta osin näiden Ehtojen kohtia I.2. Immateriaalioikeudet ja III. Muut ehdot sekä pakottavaa lainsäädäntöä. Mikään tilaukseen sovellettava ehto ei vaikuta pakottavaan lainsäädäntöön perustuviin oikeuksiin. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, tilaukseen ei sovelleta Suomen lain lainvalintasäännöksiä ja -periaatteita.

Tilaukseen liittyvä henkilötietojen käsittely on kuvattu Abbottin tietosuoja- ja evästekäytännössä. Abbottin tuotteita tilaamalla vahvistat lukeneesi ja ymmärtäneesi tietosuoja- ja evästekäytännön.

III. Muut ehdot

III.1. Vastuu

Verkkosivustolla olevat tiedot eivät ole lääketieteellisiä neuvoja eikä niitä ole tarkoitettu korvaamaan lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen antamia neuvoja. Ole yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseen ennen hoitoon liittyvien päätösten tekemistä.

Abbott pyrkii parhaansa mukaan pitämään verkkosivustolla olevat tuote- ja palvelutiedot sekä muut yritykseen liittyvät tiedot ajan tasalla. Abbott ei kuitenkaan anna minkäänlaisia takuita verkkosivustolla annettujen tietojen, kuten kuvien ja tuotekuvausten, tarkkuudesta, voimassaolosta tai tarkoituksenmukaisuudesta. Tiedot annetaan sellaisina kuin ne ovat, ja niissä voi olla puutteita tai virheitä. Tilaamasi Abbottin tuotteet saattavat erota verkkosivustolla esitetystä. Abbott varaa oikeuden tehdä lisäyksiä tietoihin sekä poistaa, muokata tai lisätä tietoja milloin tahansa ilmoittamatta asiasta etukäteen.

Abbott pyrkii pitämään verkkosivuston jatkuvasti käyttäjien saatavilla. Abbott ei kuitenkaan voi taata, että verkkosivut ovat jatkuvasti käytettävissä, eikä Abbott vastaa verkkosivujen käyttökatkoista aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Verkkosivusto ja sen sisältö toimitetaan sellaisena kuin ne ovat on ja sellaisena kun ne ovat saatavana vikoineen ja häiriöineen. Abbott voi estää pääsyn verkkosivustolle ylläpitotarkoituksessa tai mistä tahansa muusta syystä yksinomaisen harkintansa perusteella. Abbott ei myöskään takaa, että Sensoreita, Lukulaitteita ja muita Abbottin tuotteita on aina saatavilla.

Jos verkkosivustolla tai näissä Ehdoissa ei toisin todeta, Abbott sanoutuu irti kaikista nimenomaisista tai implisiittisistä, sopimukseen tai mihinkään muuhun perusteeseen perustuvista takuista tai vakuutuksista, mukaan lukien vakuutukset omistusoikeudesta ja siitä, että tieto tai sisältö ei loukkaa kenenkään oikeuksia, sekä muiden kuin kuluttaja-asiakkaiden suhteen poikkeuksetta vakuutukset myyntikelpoisuudesta ja soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen.

Abbottilla ei ole vastuuta eikä Abbott anna vakuutusta kolmansilta osapuolilta saadun tiedon tai sisällön tarkkuudesta, voimassaolosta, ajantasaisuudesta tai soveltuvuudesta. Rajoitus koskee myös kolmansien osapuolten verkkosivuille johtavia hyperlinkkejä. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Abbottilla ei ole minkäänlaista vastuuta verkkosivuilla olevista tai julkaistuista tai verkkosivujen välityksellä saataville toimitetuista materiaaleista, tiedoista tai mielipiteistä. Käyttäjä tulkitsee materiaaleja, tietoja ja mielipiteitä yksinomaan omalla riskillään.  

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Abbott ja Abbottin konserniyhtiöt, sidosyhtiöt tai alihankkijat tai edellä mainittujen johtajat, työntekijät tai edustajat (jäljempänä tässä kohdassa ’Abbottin osapuolet’) eivät missään tapauksessa ole vastuussa mistään millään perusteella syntyvästä vahingosta tai menetyksestä, joka johtuu hoitoa koskevasta päätöksestäsi tai verkkosivujen, verkkosivujen sisällön tai verkkosivuilla tai verkkosivuihin liitetyllä sivustolla tai verkkosivujen välityksellä suoritetun palvelun käytöstä tai siitä, että jokin edellä mainituista ei ole käytettävissä, tai joka liittyy mainittuun käyttöön tai käyttömahdollisuuden puutteeseen. Abbottin Osapuolet eivät myöskään vastaa verkkosivuille lähetettyjen henkilötietojen sieppaamisesta tai luvattomasta tarkastelusta.

Abbottin Osapuolet eivät, riippumatta siitä onko korvausvelvollisuus sopimusperusteinen vai lakiperusteinen, missään tapauksessa vastaa muista kuin pakottavaan lainsäädäntöön perustuvista vahingoista ja menetyksistä. Rajoitus koskee kaikkia vahinkoja ja menetyksiä, mukaan lukien rajoituksetta välittömiä, epäsuoria ja erityisiä vahinkoja (voitonmenetys mukaan lukien) sekä välillisiä ja satunnaisia vahinkoja riippumatta siitä, onko vahingon mahdollisuus saatettu Abbottin Osapuolen tiedoksi.

Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät koske pakottavaan lainsäädäntöön perustuvaa vastuuta tai Abbottin Osapuolten laiminlyönnistä johtuvia henkilövahinkotapauksia tai kuolemantapauksia.

III.2. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin Ehtoihin ja sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Jos toimivaltainen tuomioistuin toteaa jonkin Ehdoissa tai sopimuksessa mainitun kohdan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, Ehdot ja sopimus pysyvät muilta osin täysin voimassa.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Ehdoista ja sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuuluvat suomalaisten tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.

III.3. Muutokset

Abbottilla on oikeus muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa. Käyttäjän on tarkastettava säännöllisesti, onko näihin Ehtoihin ja tietosuoja- ja evästekäytäntöön tehty muutoksia.

ADC-66817 v1.0 11/22

Loading...