Loading...
Najważniejsze informacje dotyczące refundacji FreeStyle Libre

Najważniejsze informacje dotyczące refundacji FreeStyle Libre

Czujniki (sensory) do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash (Flash Glucose Monitoring) zostały objęte refundacją zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

 

Kto może otrzymać refundowany czujnik (sensor) do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash?

Zgodnie z rozporządzeniem, refundację mogą otrzymać pacjenci od 4. do ukończenia 18. roku życia z cukrzycą typu 1 z bardzo dobrze monitorowaną glikemią tj. przy co najmniej 8-krotnych pomiarach glikemii na dobę (nie może być zlecany pacjentom zaopatrzonym w system Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym), na podstawie zlecenia wystawionego przez uprawnionego lekarza

 

Kto może wypisać zlecenie?

Najważniejsze informacje dotyczące refundacji FreeStyle Libre
  • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej
  • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii
  • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii
  • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii zatrudniony w poradni lub oddziale diabetologii dziecięcej lub oddziale chorób dzieci o profilu diabetologii dziecięcej
  • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

Co jest potrzebne by uzyskać refundowany czujnik (sensor) FreeStyle Libre?

Najważniejsze informacje dotyczące refundacji FreeStyle Libre

Refundowane czujniki (sensory) do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash wydawane są na podstawie zlecenia na wyroby medyczne, wystawionego przez uprawnionego lekarza.

Lekarz wypisuje osobie uprawnionej zlecenie “część A”, maksymalnie na 3 miesiące. “Część A” Zlecenia należy potwierdzić w najbliższym oddziale NFZ, który wystawi do niego “kartę roczną” – “Część B” zlecenia.

Z dwoma dokumentami uprawniającymi do refundacji należy wejść na stronę www.diabetyk24.pl/libre i złożyć zamówienie zgodnie z instrukcjami:

Najważniejsze informacje dotyczące refundacji FreeStyle Libre

Sklep poprosi o załączenie skanów lub zdjęć wszystkich stron obu części zleceń. Po sprawdzeniu ich poprawności poprosi o przesłanie oryginałów do Diabetyk24 (za pomocą przedpłaconej koperty lub przesyłki zwrotnej DHL).

Po otrzymaniu oryginałów obu części zlecenia Diabetyk24 wyśle na podany adres refundowane produkty razem z uzupełnioną ”częścią B” zlecenia, która będzie potrzebna do złożenia kolejnych zamówień.

Najważniejsze informacje dotyczące refundacji FreeStyle Libre

Odbierając produkty i dokumenty należy podpisać potwierdzenie odbioru, uzupełniając: Imię, Nazwisko, PESEL, datę odbioru i swój czytelny podpis.

Dla sprawnej realizacji refundacji ważne jest, by zamówienie złożyć odpowiednio wcześnie, w miarę możliwości w pierwszej połowie miesiąca. Oryginały dokumentów powinny dotrzeć do Diabetyk24 na 4 dni robocze przed końcem miesiąca, dlatego zamówienie należy złożyć wcześniej, co najmniej 8 dni roboczych przed końcem miesiąca. Data odbioru produktów jest datą graniczną i powinna znajdować się w obrębie realizowanego miesiąca, by rozliczenie refundacji zostało zaakceptowane przez NFZ.

Jaki jest koszt czujnika (sensora)?

Zgodnie z limitem przyznanym przez Ministerstwo Zdrowia:

  • 1 czujnik (sensor): pełnopłatnie 255 zł | po 70% refundacji 30% dopłata pacjenta to 76,50 zł
  • miesięcznie (2 czujniki / sensory): pełnopłatnie 510 zł | po 70% refundacji 30% dopłata pacjenta to 153 zł
  • kwartalnie (6 czujników / sensorów): pełnopłatnie 1530 zł | po 70% refundacji 30% dopłata pacjenta to 459 zł

 

Ile czujników (sensorów) może być maksymalnie na zleceniu?

Zgodnie z rozporządzeniem w miesięcznym limicie można otrzymać 2 czujniki (sensory).

Lekarz może wypisać zlecenie maksymalnie na kwartał. Czyli w limicie kwartalnie znajdzie się 6 czujników (sensorów).

 

Komu przysługuje czytnik?

Składając pierwsze zamówienie na stronie podsumowania pacjent zostanie zapytany czy chce otrzymać nieodpłatny czytnik systemu FreeStyle Libre i/lub skorzystać z darmowej aplikacji FreeStyle LibreLink do skanowania.

Jeśli pacjent nie skorzysta z czytnika przy pierwszym zamówieniu będzie miał taką możliwość przy każdym kolejnym. Po otrzymaniu darmowego czytnika opcja ta nie będzie już dostępna. Czytniki będą wymieniane co 2 lata. Producent zapewnia dożywotnią gwarancję w refundacji.

Masz pytania dotyczące zamówienia? Zadzwoń:

bezpłatna infolinia: 800 500 800

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Dz.U. z 2019 r. poz. 1899. Tekst rozporządzenia znajduje się tutaj.

ADC-16673 v2.0

Podobne artykuły


Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Dzięki temu nie przegapisz nowych artykułów i zdrowych przepisów