Potrzebujesz pomocy z sensorem? Wypełnij krótki formularz pomocy technicznej.

Nasz Dział Obsługi skontaktuje się z Tobą. Przejdź do formularza, klikając TUTAJ

PayPal
Visa Icon
Mastercard Icon
PRZELEWY24
Google Pay

Dostawa oczekiwana w 2-3 dni robocze

delivery

Bezpieczne płatności

safe

Koszyk jest pusty

Chcesz kupować nasze produkty?
Zapoznaj się z naszym czujnikiem  FreeStyle Libre 2 lub pakietem startowym i dodaj go do koszyka.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi udostępnianymi przez Państwa na stronie internetowej FreeStyle Libre kontrolowanej przez „Abbott” www.freestylelibre.pl (włącznie z jej spółkami zależnymi i stowarzyszonymi), na której znajdują się linki do niniejszej Polityki prywatności (zwanej dalej „Stronami internetowymi Abbott”) oraz podczas kontaktów telefonicznych z naszą firmą. Firma Abbott ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie Państwa danych osobowych i jest ich administratorem w rozumieniu przepisów RODO.

Niniejsza Polityka prywatności określa również sposób gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych osobowych, w tym informacji związanych ze zdrowiem, jeśli kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem naszych kanałów obsługi klienta w sprawie naszych produktów lub usług bądź produktów lub usług naszych partnerów i podmiotów stowarzyszonych.  Niniejsza Polityka prywatności opisuje także sposób zbierania niektórych innych rodzajów informacji technicznych i dotyczących przeglądania stron internetowych poprzez pliki cookies i podobne technologie na stronach internetowych Abbott.

Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do danych osobowych zbieranych ze stron internetowych Abbott, które nie zawierają linku do niniejszej Polityki lub do witryn stron trzecich, do których link znajduje się na stronach internetowych Abbott. Korzystanie przez Państwa ze stron internetowych Abbott, które zawierają link do niniejszej Polityki prywatności, podlega niniejszej Polityce i niniejszemu Regulaminowi korzystania ze strony internetowej.

Prosimy o przeczytanie niniejszej Polityki prywatności przed rozpoczęciem korzystania ze stron internetowych Abbott lub przekazaniem nam danych osobowych.

RODZAJE ZBIERANYCH INFORMACJI

Zbieranie danych osobowych

Wykorzystywanie plików cookies i innych technologii śledzenia

Prawa, które Państwu przysługują

Informacje kontaktowe i aktualizacje Polityki

W jaki sposób zostały zdefiniowane „dane osobowe” w niniejszej Polityce prywatności?

„Dane osobowe” oznaczają dane, które Państwa identyfikują lub mogą być w racjonalny sposób wykorzystane do Państwa identyfikacji, udostępnione lub przekazane nam przez Państwa podczas korzystania z naszej strony internetowej lub podczas kontaktu z naszymi kanałami obsługi klienta na innych stronach internetowych Abbott i przechowywane przez firmę Abbott w dostępnej formie. Przykłady danych osobowych to imię i nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

Jakie rodzaje informacji zbiera firma Abbott?

Dane osobowe przesyłane przez Państwa: firma Abbott zbiera dane osobowe wpisane w pola danych na stronach internetowych Abbott. Mogą Państwo na przykład podać swoje imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, dane dotyczące płatności, datę urodzenia i/lub inne informacje w celu składania zamówień na naszej Stronie internetowej, uzyskiwania informacji o naszych produktach i usługach (w tym aktualizacjach oprogramowania, ofertach specjalnych, szkoleniach produktowych i innych informacjach związanych z FreeStyle Libre, które mogą być dla niego istotne), rejestrowania się w programach Abbott lub webinariach, korzystania z naszych kanałów obsługi klienta lub odpowiadania na ankiety Abbott. Aby chronić swoją prywatność, nie należy podawać firmie Abbott żadnych informacji, o które firma nie prosi.

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem naszych kanałów obsługi klienta przez telefon, e-mail lub za pośrednictwem mediów społecznościowych lub czatu online (jeśli jest dostępny w Państwa kraju zamieszkania), będziemy mogli gromadzić szereg Państwa danych osobowych. Możemy gromadzić dowolne z poniższych informacji, w zależności od charakteru Państwa żądania:

 • imię i nazwisko, adres, data urodzenia, kraj zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu;
 • czy kontaktują się Państwo z nami w imieniu użytkownika naszej strony internetowej lub osoby, która korzystała z naszych produktów lub usług;
 • szczegóły dotyczące sensora, czytnika lub licznika, informacje o koncie lub inne szczegóły dotyczące korzystania z produktów/usług świadczonych przez firmę Abbott, w zależności od przyczyny kontaktu z działem obsługi klienta;
 • w przypadku korzystania z aplikacji FreeStyle lub LibreLinkUp – informacje o Państwa urządzeniu mobilnym, w tym informacje o systemie operacyjnym; oraz
 • informacje na temat sprawy, w związku z którą skontaktowali się Państwo z nami, w tym zapisy naszych rozmów i wszelkich działań następczych, w ramach których kontaktujemy się z Państwem.

Niedostarczenie takich danych osobowych może oznaczać, że nie będziemy w stanie dostarczyć Państwu żądanego produktu lub usługi.

Pasywne gromadzenie niektórych innych informacji technicznych i informacji dotyczących przeglądania stron internetowych: firma Abbott może zbierać informacje dotyczące Państwa wizyt na firmowych stronach internetowych bez aktywnego przekazania tych informacji przez Państwa. Informacje te mogą obejmować na przykład typ i język przeglądarki, system operacyjny, adres protokołu internetowego (IP), identyfikatory (URL) stron odwiedzonych przed wizytą na stronie Abbott i po wizycie, wyniki wyszukiwania, dzięki którym klient znalazł się na stronie Abbott, przeglądane strony i reklamy oraz linki klikane na stronie internetowej Abbott. Informacje te mogą być zbierane z wykorzystaniem różnych technologii, jak np. „ciasteczka”, czyli pliki cookies, znaczniki internetowe i sygnały nawigacyjne („web beacons”). Ponadto Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przesyła na strony internetowe Abbott niektóre z tych informacji, np. URL bezpośrednio wcześniej odwiedzonej strony i wersję przeglądarki użytkownika.

II. Zbieranie danych osobowych

Czy Abbott zbiera dane osobowe o szczególnym znaczeniu (tzw. dane „wrażliwe”)?

W niektórych jurysdykcjach, za Państwa zgodą, strony internetowe Abbott zbierają np. dane osobowe dotyczące zdrowia. Możemy również gromadzić dane wrażliwe lub szczególne kategorie danych osobowych, w tym informacje dotyczące zdrowia, jeśli przekażą nam Państwo te informacje za pośrednictwem naszych kanałów obsługi klienta. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony i prywatności danych dane te można określić jako „wrażliwe”. Firma Abbott przyjmie dodatkowe środki wymagane prawem lokalnym w celu przetwarzania takich informacji. Ponadto poszczególne spółki zależne lub stowarzyszone Abbott mogą przyjąć środki pozwalające dostosować się do lokalnych zwyczajów lub spełnić oczekiwania społeczne dotyczące takich informacji. Dostarczając nam „wrażliwych” danych osobowych, wyrażają Państwo zgodę na ich zbieranie, przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Abbott, jeśli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

W jaki sposób firma Abbott wykorzystuje przekazane przeze mnie dane osobowe?

Firma Abbott wykorzysta dane osobowe przekazane przez Państwa za pośrednictwem stron internetowych Abbott do udzielenia odpowiedzi na pytania i sprawnej obsługi klienta. Firma Abbott będzie wykorzystywać podane przez Państwa dane osobowe w celu przetwarzania i realizacji wszelkich zamówień składanych przez Państwa na Stronie internetowej (w tym w celu przesyłania Państwu informacji dotyczących procesu składania zamówień za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub poczty tradycyjnej), zatwierdzania, realizacji i zarządzania kontem klienta oraz w celu przetwarzania i obsługi Państwa zapytań.

Firma Abbott będzie wykorzystywać dane osobowe, w tym informacje związane ze zdrowiem podane przez Państwa podczas kontaktu za pośrednictwem naszych kanałów obsługi klienta, w celu świadczenia Państwu usług z zakresu obsługi klienta.

Możemy także wykorzystać te dane osobowe w innych celach biznesowych, jak np. zaoferowanie Państwu możliwości otrzymywania zawiadomień o produktach i usługach Abbott, zapraszanie Państwa do udziału w badaniach ankietowych dotyczących naszych produktów lub powiadamianie o specjalnych promocjach (jeśli wyrazili Państwo na to zgodę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). Będziemy wysyłać Państwu wyłącznie informacje, które naszym zdaniem są dla Państwa istotne.

Przekazanie przez Państwa danych osobowych firmie Abbott jest niezbędne do wypełnienia warunków umowy zawartej z firmą Abbott w celu dostarczenia Państwu zamówionego produktu lub usługi (np. w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem naszej strony internetowej). Przetwarzamy również dane osobowe, gdy jest to konieczne ze względu na zgodność z naszymi zobowiązaniami prawnymi, takimi jak te związane z bezpieczeństwem produktu lub wyrobu medycznego. Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe, w tym informacje związane ze zdrowiem, jeśli leży to w naszym uzasadnionym interesie biznesowym, na przykład w celu zapewnienia obsługi klienta, oceny i ulepszania naszych istniejących produktów i usług oraz naszej Strony internetowej, a także w celu badania i opracowywania nowych produktów i usług. Jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, możemy polegać na Państwa zgodzie w celu przesyłania Państwu informacji o naszych produktach lub usługach, zapraszania Państwa do udziału w ankietach dotyczących naszych produktów, powiadamiania Państwa o specjalnych promocjach oraz przetwarzania danych zebranych za pomocą plików cookies lub podobnych technologii w naszej stronie internetowej.

O ile leży to w naszym uzasadnionym interesie biznesowym, możemy wykorzystywać Państwa dane w celu ochrony zarówno Państwa, jak i firmy Abbott przed oszustwami; środki te mogą obejmować sprawdzanie niektórych interakcji w celu wykrycia powszechnych nieuczciwych zachowań.

Czy firma Abbott połączy dane osobowe udostępnione jej przeze mnie z innymi informacjami dotyczącymi mojej osoby?

Firma Abbott może łączyć dane osobowe udostępnione przez klienta na stronie internetowej Abbott z danymi osobowymi udostępnionymi przez tego klienta na innych stronach internetowych Abbott.

Abbott może łączyć dane osobowe udostępnione przez klienta online z naszą ewidencją offline.

Abbott może łączyć dane osobowe udostępnione przez klienta bezpośrednio naszej firmie z danymi dostarczonymi przez osoby trzecie.

Wykorzystujemy te skonsolidowane informacje w celu lepszego projektowania stron internetowych i produktów Abbott, przekazywania informacji klientom, zwiększenia skali działań marketingowych i badawczych oraz jako pomoc w realizacji innych funkcji biznesowych.

W celu zaoferowania lepszej obsługi klienta będziemy w miarę możliwości łączyć i integrować dane klienta (i) pochodzące z naszych sklepów internetowych FreeStyle Libre (w tym dane takie jak historia zakupów) oraz (ii) dotyczące częstotliwości i charakteru kontaktów i interakcji klienta z naszym działem obsługi klienta. Umożliwi nam to lepsze zrozumienie znajomości naszych produktów, ich użytkowania i doświadczeń klienta z naszymi produktami, a w związku z tym:

 • Udoskonalenie naszych interakcji z klientami i zapewnienie im szybszego i dokładniejszego rozwiązywania problemów. W tym celu przedstawiciele obsługi klienta będą uzyskiwać podsumowania poprzednich interakcji i ich wyników.
 • Zapewnienie spersonalizowanych usług i treści. Na przykład, jeśli klient jest nowym użytkownikiem naszych produktów, przedstawiciele obsługi klienta mogą udzielić podstawowych informacji.
 • Zapewnienie dokładności i aktualności danych we wszystkich systemach ADC (np. minimalizacja błędów ręcznego przepisywania).

Jakie mam możliwości wyboru, jeśli chodzi o zbieranie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez firmę Abbott?

Zawsze mogą Państwo ograniczyć ilość i rodzaj Państwa danych osobowych otrzymywanych przez firmę Abbott, wybierając opcję niepodawania informacji lub niewpisywania żadnych danych osobowych na formularzach lub w polach danych na stronach internetowych Abbott. Niektóre z naszych usług możemy świadczyć klientom wyłącznie pod warunkiem podania nam odpowiednich danych osobowych. Na innych stronach internetowych Abbott może paść pytanie, czy chcą Państwo zapisać się na nasze listy kontaktowe dotyczące ofert, promocji i dodatkowych usług, które mogą Państwa interesować (opt-in), czy też wypisać się z nich (opt-out).

Czy firma Abbott udostępnia dane osobowe stronom trzecim?

Firma Abbott nie będzie sprzedawać ani licencjonować Państwa danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to związane ze sprzedażą lub z przekazaniem linii produktów lub pionu, bądź ze wspólnym programem marketingowym, lub gdy wyrazili Państwo na to zgodę, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Firma Abbott może udostępniać Państwa dane osobowe stronom trzecim, z którymi Abbott wspólnie wprowadza produkt lub usługę na rynek bądź wspólnie prowadzi program lub działanie. W przypadku zgłoszenia się do uczestnictwa w programie prowadzonym wspólnie z inną firmą, która wymaga dostępu do Państwa danych osobowych, zwyczajowo stosowaną praktyką firmy Abbott jest powiadomienie Państwa o tym.

Ponadto firma Abbott może udostępniać Państwa dane osobowe kontrahentom, z którymi Abbott zawiera kontrakty na prowadzenie działań biznesowych dla firmy Abbott (takich jak usługi z zakresu obsługi klienta, usługi dostawy, usługi płatności online i usługi wykrywania oszustw). W przypadku udostępniania Państwa danych osobowych przez firmę Abbott kontrahentom pomagającym nam w działalności biznesowej firma Abbott zwyczajowo wymaga od tych kontrahentów zachowania tych danych w poufności i wykorzystywania ich wyłącznie w celu pełnienia określonych funkcji na rzecz firmy Abbott.

Firma Abbott może udostępniać Państwa dane osobowe stronom trzecim w związku ze sprzedażą lub z przekazaniem jednej ze swoich linii produktów lub jednego z pionów, aby nabywca mógł kontynuować udzielanie Państwu informacji i świadczenie usług.

Firma Abbott zastrzega sobie prawo do ujawnienia Państwa danych osobowych w odpowiedzi na uzasadnione żądania informacji przez upoważnione organy rządowe lub organy ścigania, w sytuacjach gdy wymaga tego bezpieczeństwo narodowe lub w innych przypadkach wymaganych przez prawo. W niektórych przypadkach firma Abbott może również ujawnić Państwa dane osobowe doradcom prawnym i audytorom.

Kto w firmie Abbott ma dostęp do moich danych osobowych?

Dostęp do danych osobowych ma ograniczona liczba pracowników firmy Abbott.

Szkolimy naszych pracowników, by uświadomić im wagę prywatności i nauczyć prawidłowego i bezpiecznego obchodzenia się z danymi osobowymi i zarządzania nimi.

W jaki sposób firma Abbott zabezpiecza dane osobowe?

Abbott zabezpiecza każdą stronę internetową, która zbiera dane osobowe; nie może jednak zagwarantować poufności danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Internetu. Nalegamy, aby zachowywali Państwo ostrożność podczas przesyłania danych osobowych drogą internetową; dotyczy to zwłaszcza danych dotyczących zdrowia.

Firma Abbott nie może zagwarantować, że nieupoważnione strony trzecie nie uzyskają dostępu do Państwa danych osobowych; dlatego, przekazując dane osobowe za pośrednictwem stron internetowych Abbott, należy rozważyć zarówno korzyści, jak i ryzyko.

Ponadto na stronach internetowych Abbott objętych niniejszą Polityką prywatności za każdym razem, gdy będą Państwo chcieli przejść na stronę, która nie jest kontrolowana przez Abbott lub nie podlega Polityce prywatności Abbott, wyświetli się ostrzeżenie; przed przekazaniem danych osobowych należy sprawdzić polityki prywatności stron internetowych strony trzeciej.

Czy firma Abbott przekazuje dane osobowe do innych jurysdykcji?

Abbott przechowuje dane na zabezpieczonych serwerach w kilkunastu krajach świata. Prosimy pamiętać, że dane dostarczone nam lub otrzymane przez nas w wyniku korzystania przez klientów ze stron internetowych Abbott mogą być przetwarzane i przekazywane do krajów innych niż kraj Państwa zamieszkania, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi. Przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych w tych krajach mogą nie być równoważne z przepisami obowiązującymi w Państwa kraju zamieszkania. Korzystając ze stron internetowych Abbott i uczestnicząc w ich tworzeniu lub dostarczając nam danych osobowych, wyrażają Państwo zgodę na ich zbieranie, przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie do tych krajów i na ich terytorium.

Przekazujemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) i Wielką Brytanię do krajów trzecich, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony. Aby zagwarantować ochronę Państwa danych osobowych, będziemy przekazywać takie dane wyłącznie na podstawie (i) decyzji Komisji Europejskiej, która na to zezwala, lub w przypadku Wielkiej Brytanii, decyzji Biura Komisarza ds. Informacji (ICO), lub (ii) z zastrzeżeniem zatwierdzonych przez UE standardowych klauzul umownych, lub w przypadku Wielkiej Brytanii, zatwierdzonej przez ICO formy umowy o przekazywaniu danych. Należy pamiętać, że firma Abbott zawarła umowy o przekazywaniu danych w oparciu o standardowe klauzule umowne UE w celu przekazywania danych osobowych z EOG do krajów trzecich, w tym do Stanów Zjednoczonych.

Aby uzyskać kopię umowy, na mocy której eksportujemy Państwa dane osobowe z EOG/Wielkiej Brytanii do kraju trzeciego, należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych UE (szczegóły poniżej).

W zależności od Państwa kraju zamieszkania możemy świadczyć usługi z zakresu obsługi klienta w EOG, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych lub Afryce Północnej bądź korzystać z usług stron trzecich w tym zakresie. Po nawiązaniu połączenia z naszymi kanałami obsługi klienta połączenie zostanie początkowo przekierowane do centrum obsługi telefonicznej w danym regionie. Jeśli nie będziemy w stanie rozwiązać problemu na tym początkowym etapie, być może będziemy musieli przekazać zgłoszenie do zespołu znajdującego się w innym regionie. Oznacza to, że Państwa dane osobowe mogą być początkowo dostępne w Państwa regionie geograficznym, a następnie z innego kraju, który znajduje się poza tym regionem. Państwa dane osobowe będą przechowywane w bezpiecznym systemie zarządzania danymi opartym na chmurze, do którego dostęp jest ograniczony.

Jak długo firma Abbott będzie przechowywać moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dostarczenia i udostępnienia Państwu aplikacji, usługi lub produktu, o które Państwo prosili, lub zgodnie ze wszelkimi wymogami prawnymi, w tym w odniesieniu do bezpieczeństwa produktów i wyrobów medycznych. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta lub naszym biurem inspektora ochrony danych UE, korzystając z poniższych danych.

W jaki sposób firma Abbott chroni prywatność dzieci?

Firma Abbott świadomie nie gromadzi ani nie wykorzystuje żadnych danych osobowych dzieci na stronach internetowych Abbott. Świadomie nie pozwalamy dzieciom na zamawianie naszych produktów, komunikowanie się z nami lub korzystanie z jakichkolwiek naszych usług online.

Jeżeli jesteś rodzicem i dowiesz się, że Twoje dziecko przekazało nam dane, skontaktuj się z nami, używając jednej z metod określonych poniżej, a my podejmiemy współpracę z Tobą w celu rozwiązania tego problemu.

Jak mogę skorygować dane osobowe lub usunąć je z obecnej ewidencji klientów?

Zgodnie prawem lokalnym klient może zażądać usunięcia jego danych osobowych z naszej bieżącej ewidencji lub wprowadzenia zmian w tych danych. Prosimy zgłosić swoje życzenia, kontaktując się z nami w jeden ze sposobów podanych poniżej. Dla celów prowadzenia ewidencji zachowamy niektóre dane osobowe przekazane przez Państwa w związku z transakcjami handlowymi.

III. Wykorzystywanie plików cookies i innych technologii śledzenia

Strony internetowe Abbott zwykle wykorzystują pliki cookies i inne technologie śledzenia. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies i inne technologie śledzenia na tej stronie internetowej do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych oraz dokonywania wyborów, należy zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookies

IV. Państwa prawa

Jakie prawa przysługują mi w odniesieniu do moich danych osobowych?

Obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych przyznają Państwu szerokie prawa w zakresie ochrony danych osobowych.  Są one następujące:

 • Prawo do sprostowania lub usunięcia wszelkich nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez firmę Abbott;
 • Prawo do rezygnacji w dowolnym momencie z otrzymywania od nas materiałów marketingowych. Zostanie to odnotowane u dołu każdej otrzymanej od nas wiadomości e-mail;
 • Prawo dostępu do Państwa danych osobowych przechowywanych przez firmę Abbott;
 • W niektórych przypadkach (np. gdy przetwarzamy dane w oparciu o nasz uzasadniony interes) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z uzasadnionych przyczyn;
 • Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w celu oceny niektórych aspektów osobistych dotyczących Państwa, takich jak analiza oparta na zachowaniu. Więcej informacji na temat sposobu wykonywania tego prawa w przypadku wskazania, że pliki cookies są używane, można znaleźć w Polityce dotyczącej plików cookies;
 • W przypadku gdy podali nam Państwo swoje dane osobowe za swoją zgodą lub w ramach umowy, prawo do przenoszenia tych danych osobowych do innej osoby lub, jeśli jest to dla nas technicznie wykonalne, do innej firmy;
 • Prawo do złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego ds. ochrony danych lub do otrzymania odszkodowania za poniesione szkody; oraz
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Abbott, bez uszczerbku lub negatywnych konsekwencji.

Zwracamy uwagę, że prawa te mogą być ograniczone zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych lub mogą zależeć od dodatkowych wymogów.

V. Informacje kontaktowe i aktualizacje Polityki

W jaki sposób mogę skontaktować się z firmą Abbott?

Jeśli mają Państwa pytania dotyczące wykorzystania, zmiany lub usunięcia Państwa danych osobowych lub jeśli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania w przyszłości informacji o działalności firmy Abbott lub konkretnym programie Abbott, prosimy skontaktować się z nami, klikając link „Kontakt” na odwiedzanej stronie internetowej lub wysyłając do nas e-mail na adres dok.adc@abbott.com. Można także wysłać do nas list na adres:

ABBOTT LABORATORIES POLAND SP. Z O.O.

ul. Postępu 21B

02-676 Warszawa

We wszelkiej korespondencji z firmą Abbott prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej użytego podczas rejestracji (w stosownych przypadkach), adresu strony internetowej lub konkretnego programu Abbott, do którego dostarczyli Państwo dane osobowe (np. Abbott.com itp.) i szczegółowe sprecyzowanie Państwa prośby.

Inspektor ochrony danych: aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych w UE na stronie www.eu-dpo.abbott.com lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na adres EU-dpo@abbott.com.

Jeżeli chcą Państwo usunąć, zmienić lub skorygować swoje dane osobowe i kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w temacie wiadomości prosimy wpisać „Prośba o usunięcie danych” lub „Prośba o zmianę/korektę danych”, w zależności od przypadku. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszystkie uzasadnione prośby we właściwym terminie.

W jaki sposób dowiem się o aktualizacji niniejszej polityki przez firmę Abbott?

Bez uszczerbku dla Państwa uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów Abbott zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności bez uprzedzenia celem odzwierciedlenia postępu technologicznego, zmian prawnych i regulacyjnych i dobrych praktyk biznesowych. W niektórych krajach zarejestrowani użytkownicy będą powiadamiani pocztą elektroniczną o wszelkich zmianach, a odpowiednie informacje będą publikowane na stronie internetowej Abbott.

Jeżeli Abbott zmieni swoje praktyki w zakresie prywatności, zaktualizowana wersja niniejszej Polityki prywatności będzie odzwierciedlać te zmiany. Powiadomimy Państwa o nich, aktualizując datę wejścia w życie nowej wersji na górze niniejszej Polityki prywatności.

 

Data wejścia w życie: 29 stycznia 2024 r.

Loading...