PayPal
Visa Icon
Mastercard Icon

FreeStyle Libre 2 Sensör yalnızca FreeStyle Libre 2 Okuyucu ve FreeStyle LibreLink Mobil Uygulama ile uyumludur. Lütfen sepetinizi kontrol ederek ödeme adımına gidin.

Tahmini teslimat süresi 5-7 iş günüdür

Kanunen, faturanın irsaliye tarihinden sonra 7 gün süre içerisinde gönderilmesi gerekmektedir. Günlük fatura gönderilememekle birlikte, yasal limitlerin içerisinde kalınacaktır.

Faturanızın, Vergi Dairesi/numarası içerecek şekilde, başka bir Kuruma ibrazı gerekiyorsa, ödeme yapmayınız!

Şimdi ödeme yapmanız halinde, faturanızın bu bilgileri içermeyeceğini ve faturanızın düzeltilemeyeceğini belirtir ve bunu bilerek işlem yapmanızı rica ederiz. Bu talepleriniz için Müşteri Hizmetlerimiz ile iletişime geçiniz.

delivery

Tüm ödemeler güvenli ve şifrelidir

safe

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

Ürünlerimiz için alışveriş yapmak ister misiniz?
FreeStyle Libre Sensörümüzü keşfedin ve Sepetinize ekleyin.

HbA1c’nin Ötesinde Glukoz Kontrolü
HbA1c’nin Ötesinde Glukoz Kontrolü
HbA1c’nin Ötesinde Glukoz Kontrolü

HbA1c’nin Ötesinde Glukoz Kontrolü

Diyabet yönetimi, HbA1c merkezli yaklaşımdan glukoz merkezli yaklaşıma taşınmaktadır.

Diyabet yönetiminde 3 amaç vardır:

1) Glukoz seviyelerini iyileştirmek,

2) Hipoglisemiyi düşürmek,

3) Glukoz değişkenliğini sınırlamak

Diyabet yönetiminin 3 ana hedefi HbA1c'yi iyileştirmenin önemini kabul eder, aynı zamanda hipoglisemiyi düşürme ve glukoz değişkenliğini sınırlandırma ihtiyacını da vurgular.

Hedeflenen 3 açık amaç ile tek bir tedavi hedefi bile tutmasa, diğer amaçlardan bir ya da ikisindeki gelişme, sağlığının genelinde olumlu bir etki yaratır. Freestyle Libre Sistemi glukoz kontrolünde, bu hedeflere ulaşmak için size yardımcı olur.

Genel Glukoz Seviyelerini İyileştirmek

UKPDS ve DCCTt çalışmalarının her ikisi de, diyabette etkin HbA1c takibinin ve kontrolünün uzun dönemli sağlık problemlerini düşürdüğünü göstermiştir.

HbA1c değerindeki her %1'lik düşüş için, diyabetle bağlantılı olarak gelişebilecek hastalıklardaki risk düşüşü.

Daha sık glukoz ölçümü yaparak diyabette daha iyi ve uzun dönemli kontrol sağlayabilirsiniz. Freestyle Libre, parmak delerek yaptığınız bir kan testine göre, glukoz değerlerini daha düzenli almanıza ve takip etmenize yardımcı olur.

279.000'den fazla FreeStyle Libre sensöründen toplanan gerçek kullanım verilerinde, FreeStyle Libre sistemi kullanıcılarının günlük ortalama 16.3 şeker ölçümü gerçekleş­tirdiği görülmüştür. 1

Bu veriler, sık glukoz kontrolü ile HbA1c'deki düşüş arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ortalama okutma sayısı günde 4.4'ten günde 48.1'e çıktığında tahmini HbA1c %8'den %6.7'ye düşmüştür. 1

HbA1c ortalamadır ve genel glukoz düzeyiniz hakkında bilgi vermektedir. Ancak gün içerisindeki glukoz seyri ve trendler ile ilgili oldukça kısıtlı bilgi sağlar. Bu yüzden diyabet yönetimindeki diğer iki amaç da HbA1c kadar önemlidir.

Hipoglisemiyi En Aza İndirmek

Hipoglisemi vakaları tahmin edilemez ve glukoz kontrolünü etkili bir şekilde yapmanızı güçleştirir. Sık ama şiddetli olmayan hipoglisemi vakaları şiddetli hipoglisemi riskini artırabilir. Bu nedenle, hipoglisemiye girmekten kaçınman ve hedef glukoz aralıklarında kalmanız çok önemlidir.

Şeker değerlerinin hipoglisemi seviyesine düşmemesi, genel sağlık durumunun kalitesini artırdığı için önemlidir. Özellikle hipoglisemi farkındalığı olmayan kişiler için, bu durum daha büyük önem arz eder. Hipoglisemi farkındalığının olmaması durumu tekrar eden şiddetli hipoglisemi nöbetleri önlenerek tersine çevrilebilir.

Glukoz Değişkenliğini Sınırlamak

Şeker seviyendeki düşükten yükseğe salınımları en aza indirmen önemlidir. DCCT çalışması, günlük şeker değişimlerinin ve yemek öncesi-sonrası hipergliseminin kardiyovasküler hastalıkların tahmininde HbA1c'ye kıyasla daha etkili olduğunu göstermiştir.

Ayrıca, düşük glukozdan yüksek glukoza geçiş süreci, kardiyovasküler hastalık gelişiminde rol oynayan endotel fonksiyon ve oksidatif stres üzerinde, sabit yüksek glukoza kıyasla daha fazla olumsuz etkiye sahiptir.

Endotel disfonksiyonu ve oksidatif stres değerleri, uzun süreli yüksek glukoza kıyasla, glukozdaki değişkenligin fazla olmasıyla daha çok artmaktadır. 2

Tahmini HbA1c tüm glukoz değerlerinin ortalamasıdır. Ortalama glukoz değerinin üzerinden, Nathan formülü kullanılarak elde edilir.

Kan glukoz seviyesinin hızla değiştiği durumlarda, parmaktan ölçüm yaparak glikoz değerini kontrol etmen tavsiye edilir. Böyle zamanlarda interstisyel sıvıdaki glukoz değeri, kandaki glukoz değerini tam olarak yansıtmayabilir. Okuyucu tarafından hipoglisemi, beklenen hipoglisemi durumları raporlanırsa, veya sizdeki belirtilerle sistemin verdiği değerler eşleşmiyorsa parmak delerek, kan glukoz seviyenizi kontrol etmeniz gerekebilir.

Not: Trend Oku her okutma esnasında görünmeyebilir.

Kaynakça:

Kaynak 1: Dunn T. et al. Diabetes Research and Clinical Practice. 2018 Mar;137:37-46

Kaynak 2: Ceriello A et al. Diabetes 2008, 57; 1349-1354

FreeStyle Libre ile ilgili bilgiler Ürün Kullanma Kılavuzundan alınmıştır.

ADC-67683 v.1.0 01/23

Loading...