Viktig iOS 17-versionsinformation:

Apple® kommer att introducera StandBy-läge och Assistive Access-läge i den kommande iOS 17-versionen. Dessa nya lägen kan påverka din upplevelse av din FreeStyle LibreLink¹ eller FreeStyle Libre 3³-app.

Följ dessa instruktioner för att lära dig mer om åtgärder du kan vidta för att undvika potentiella problem.

PayPal
Visa Icon
Mastercard Icon
Trusted Shops

5-7 dagars leverans (beräknad standardleverans)

delivery

Alla betalningar är säkra och krypterade

safe

Din varukorg är tom

Vill du handla produkter?
Utforska vår FreeStyle Libre 2 sensor och lägg den i din varukorg.

 

FreeStyle Precision Neo

Blodglukos- och ketonövervakningssystem som är till för alla som lever med diabetes. 

FreeStyle Precision Neo
FreeStyle Precision Neo
FreeStyle Precision Neo

Snabb och tillförlitlig blodglukosmätning52,53

Ingen kodning och endast liten blodmängd behövs.

Trendindikatorer för blodglukos

Tydlig och enkel indikator för eventuella hypo- eller hyperglykemitrender. Visar insulinanvändaren när det är risk för hypo- eller hyperglykemi. Indikerar om det uppstått höga eller låga trender i blodglukosmätningarna under de senaste fem dagarna.

Insulindosguide

Lagrar och visar instruktionerna för insulindosen från din hälso- och sjukvårdspersonal. Du kan trycka på upp- eller nedpilarna för att logga din insulindos korrekt.

Insulinloggning

Låter dig logga insulindoser med bara några få tryck och granska tidigare loggade insulindoser. Hjälper dig att undvika misstag som att hoppa över en dos eller ta samma dos två gånger. 

Teststicksporten testar också blodketoner

Mäter även blodketoner. 

Vad du kan förvänta dig

 • Vägleder dig i att ta en mer aktiv roll i hanteringen av dina blodglukostrender.

 • Hjälper dig att hålla koll på dina ordinerade insulindoser.

 • Lagrar både insulindoser och blodglukosvärden så att du kan se hur dina glukosnivåer påverkas av insulinet du tar.54

 • Kan även mäta blodketoner.

 • Tunn och lätt för att få plats i fickan.

 • En stor, tydlig, lättanvänd skärm som är symbolstyrd och är oberende av språk.

 • Steg-för-steg installationsguide

 • Levereras med 10 stycken blodglukosteststickor.
  Teststickorna kan köpas separat i förpackning med 50 eller 100 stycken.

 • FreeStyle Precision Neo mätare

 • Bärväska

 • 10 lansetter

 • Blodprovstagare

 • USB-kabel

1. Ta bort blodprovstagarens hätta
2. För in lansetten i lansetthållaren
3. Vrid av lansettlocket
4. Sätt tillbaka blodprovstagarens hätta
5. Ställ in djupet
6. Ladda reglaget
7. Välj ett provtagningsställe som passar dig
8. Lansetten ska tas bort och kasseras i enlighet med lokala föreskrifter om avfallshantering.
Kom åt din data på ett enkelt och säkert sätt

Använd det molnbaserade systemet LibreView16 för att ladda upp dina data och skapa lättlästa glukosrapporter som du kan dela med din hälso- och sjukvårdspersonal.

 • Ger en komplett bild av dina glukovärden.

 • Hjälper till med tydliga intuitiva rapporter från FreeStyle Precision Neo, som kan delas mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal.

LibreView Kom åt din data på ett enkelt och säkert sätt

Referenser & Ansvarsfriskrivningar

Bilder och simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient.

16. LibreView webbplatsen är endast kompatibel med vissa operativa system och webbläsare. Kontrollera www.libreview.com för ytterligare information.

52. Snabb: Blodglukosresultat på 5 sekunder.

53. Prestanda uppfyller ISO 15197:2013 standarder: 95 % av resultaten inom ± 0,83 mmol/L av referensvärdena vid glukoskoncentrationer < 5,55 mmol/L och inom ± 15 % av referensvärdena vid glukoskoncentrationer ≥ 5,55 mmol/L.

54. Mätarens loggbok kan lagra upp till 1 000 händelser – inklusive blodsocker-, keton- och kontrollösningsresultat, insulindoser och annan information från mätaren.

ADC-65350 v1.0 10/22

Loading...