PayPal
American Express
Visa Icon
Mastercard Icon

5-7 dagars leverans (beräknad standardleverans)

delivery

Alla betalningar är säkra och krypterade

safe

Din varukorg är tom

Vill du handla produkter?
Utforska vår FreeStyle Libre 2 sensor och lägg den i din varukorg.

 

Villkor för Gratis Provsensor Produktkampanj

 

 

 

1.          Arrangören

1.1       Arrangören av denna kampanj är Abbott Scandinavia AB, ett svenskt bolag med organisationsnummer 556046-6137 och med säte på Hemvärnsgatan 9, 171 54 Solna, Sverige.

2.          Kampanjen och berättigade deltagare

2.1       Kampanjens namn är “Sverige: Gratis Provsensor Produktkampanj” och berättigade fysiska personer kan erhålla en (1) gratis FreeStyle Libre 2 Sensor  (detaljhandelsvärde 649 kronor) i enlighet med dessa villkor.

2.2       Kampanjen är öppen för: 

(a)   personer med diabetes, som är äldre än 18 år med hemvist i Sverige.

(b)   personer som inte tidigare har använt eller testat FreeStyle Libre, FreeStyle Libre 2 eller FreeStyle Libre 3-systemet; och 

(c)   personer som inte har rätt att få FreeStyle Libre 2 Sensorn subventionerat.

2.3       Genom att delta i kampanjen bekräftar du att du är berättigad att delta och berättigad att erhålla en (1) gratis FreeStyle Libre 2 Sensor. Abbott kan begära att du visar att du är berättigad att delta i kampanjen. 

2.4       Innan du deltar i kampanjen bör du försäkra dig om att du har läst och förstått i vilket syfte FreeStyle Libre 2-systemet ska användas. Denna information finns tillgänglig på FreeStyle Libres webbplats www.FreeStyle.Abbott/se-sv/.

2.5       Kampanjen är begränsad till en (1) ansökan per person. Ansökningar som görs å en annan persons vägnar kommer inte att accepteras och gemensamma ansökningar är inte tillåtna. 

3.          Hur man deltar 

3.1       Kampanjen kommer att pågå från och med  den 07 juli 2021  (”Öppningsdatum ”). Abbott kommer att meddela användare om kampanjens slutdatum på sin webbplats. Ansökningar som görs före Öppningsdatumet kommer inte berättiga till deltagande i kampanjen.

3.2       För att erhålla en (1) gratis FreeStyle Libre 2 Sensor vänligen fyll i efterfrågade uppgifter samt besvara frågeformuläret för diabetes i ansökningsformuläret www.FreeStyle.Abbott/se-sv/sample.html.

3.3       När ansökningsformuläret är inskickat kommer Abbott att, i enlighet med Abbotts integritetspolicy, kontrollera dina uppgifter gentemot Abbotts befintliga databaser i syfte att säkerställa att du är en ny kund. Frågorna i frågeformuläret för diabetes som anges i ansökningsformuläret måste besvaras korrekt för att du ska erhålla en (1) gratis FreeStyle Libre 2 Sensor. När kontrollen har slutförts av Abbott skickas en kupong till den e-postadress som du anger i ansökningsformuläret. Kupongen kan sedan användas på www.FreeStyleLibre.se  för att lösa in en (1) gratis FreeStyle Libre 2 Sensor.

3.4       Inget köp är nödvändigt för deltagande i kampanjen och det kostar inget att registrera sig på webbplatsen.

3.5       Abbott tar inget ansvar för ansökningsformulär som försvinner, tappas bort, skadas eller blir försenade, oavsett orsak, inklusive till exempel problem med utrustning, tekniska problem eller problem med system, satellit, nätverk, server, hårdvara eller mjukvara av något slag.

3.6       Genom att skicka in ett ansökningsformulär godkänner du dessa villkor.

3.7       Du bekräftar att om du erhåller en (1) gratis FreeStyle Libre 2 Sensor så ska den inte säljas vidare, faktureras, överlåtas, pantsättas eller omfattas av något krav på ersättning till någon individ eller något företag för pengar eller något annat värde.

3.8       Det kommer inte att finnas något alternativ såsom kontanter eller något annat alternativ till en (1) gratis FreeStyle Libre 2 Sensor.

3.9       Abbott ansvarar inte för några avbrott i kampanjen av skäl som ligger utanför Abbotts rimliga kontroll. Om det sker något avbrott i kampanjen kommer Abbott att vidta rimliga ansträngningar för att få avbrottet att upphöra och återuppta kampanjen på ett sätt som är rättvist för deltagarna.

3.10     Genom att delta i kampanjen godkänner du dessa villkor. Eventuella ansökningar som inte är förenliga med dessa villkor kan, enligt Abbotts rimliga bedömning, förklaras som ogiltiga och diskvalificeras.

4.          Integritetsskydd

4.1       Du samtycker till att dina personuppgifter som tillhandahålls under kampanjen får vidarebefordras till tredjepartsleverantörer enbart för ändamålet med denna kampanj. Om du har frågor, vänligen se vår integritetspolicy, www.FreeStyle.Abbott/se-sv/FreeStyle-sekretesspolicy.html.

5.          Allmänt

5.1       Om det finns anledning att tro att det har skett en överträdelse av dessa villkor förbehåller sig Abbott rätten att, enligt egen bedömning, utesluta dig från att delta i kampanjen.

5.2       Abbott kan diskvalificera deltagare som Abbott rimligen tror har hindrat eller försökt att hindra ett rättvist genomförande av kampanjen. 

5.3       Abbott förbehåller sig rätten att ogiltigförklara, avbryta, ställa in eller ändra kampanjen om det skulle krävas. 

5.4       Svensk lag ska tillämpas på kampanjen och genom deltagande i kampanjen godtar deltagare att eventuella tvister som uppstår med anledning av kampanjen uteslutande ska avgöras av svensk domstol. 

 

 

ADC-65559 v1.0 10/22

Loading...