FreeStyle Libre

Varför sticka när du kan skanna?1, 23, 24

""
""
""
FreeStyle Libre sensor

 • BEKVÄMT

  Den lilla storleken (35 mm x 5 mm) gör den diskret2 och bekväm att bära under kläder (jämförbar med en 5-krona).

 • ENKELT

  Designad för att sitta på kroppen upp till 14 dagar och behöver inte kalibreras. Eliminerar behovet av fingerstick för kalibrering.30

 • Smärtfritt Och Lätt Att Applicera²

  Sensorn använder ett tunt, flexibelt filament som förs in precis under huden och mäter glukosvärdet automatiskt dag och natt3 och uppvisar noggrannhet för insulindosering.

 • VATTENRESISTENT

  Du kan leva ett aktivt liv, och kan bära den under bad, simning och motion4.

FreeStyle Libre sensor
Applicera din sensor

 • Val av hudyta

  Undvik områden med ärr, födelsemärken, hudbristningar eller ojämnheter. Välj en plats minst 2,5 cm från ett insulininjektionsställe. 

  För att undvika obehag och hudirritation bör du välja en annan plats än den du använde senast.

 • Förbereda huden

  Att förbereda huden är ett viktigt steg för att säkerställa vidhäftning. Ladda ned vidhäftningsguiden för sensorn. Där kan du ta del av förslag på lösningar hur man kan undvika vanliga förhållanden på hudytan.

 • Applicera sensorn

  Sensorpaketet och Sensorapplikatorn är förpackade som en sats (separat från avläsaren).

Applicera din sensor

 • Öppna sensorförpackningen genom att dra av locket helt. Skruva loss korken från sensorapplikatorn och lägg korken åt sidan.

 • Placera den mörka markeringen på sensorapplikatorn mot den mörka markeringen på sensorförpackningen. Tryck ned sensorapplikatorn ordentligt, på ett hårt underlag, tills det tar stopp.

 • Placera sensorapplikatorn över det preparerade applikationsstället och tryck till ordentligt för att fästa sensorn på kroppen.

  Dra försiktigt bort sensorapplikatorn från kroppen. Sensorn ska nu vara fäst mot huden.

 • Kontrollera att sensorn sitter säkert efter applicering. Sätt tillbaka korken på sensorapplikatorn. Kassera den använda sensorförpackningen och sensorapplikatorn enligt lokala bestämmelserna.

Så här håller du din sensor på plats

FreeStyle LibreLink finns till iPhone och Android

Många av de funktioner som finns i din FreeStyle Libre avläsare finns i din smarttelefon6.

FreeStyle LibreLink finns till iPhone och Android

FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem är avsett för mätning av glukosnivåer i den interstitiella vätskan hos patienter (ålder 4 år och äldre) med diabetes mellitus, inklusive gravida kvinnor. Avläsaren och sensorn är utformade för att ersätta blodglukostestning vid egenvård av diabetes, inklusive dosering av insulin. Indikationen för barn (ålder 4-12) är begränsad till dem som övervakas av en anhörigvårdgivare som är minst 18 år.

1. Ett fingersticktest med en blodglukosmätare krävs när glukosnivåerna ändras snabbt då glukosnivåerna i interstitialvätskan eventuellt inte återspeglar blodglukosnivåerna korrekt eller om systemet rapporterar hypoglykemi eller hotande hypoglykemi eller när symtomen inte stämmer med systemavläsningarna.

2. Arkivdata, Abbott Diabetes Care

3. För att få en komplett glykemisk bild över de senaste 3 månaderna ska sensorn bytas var 14:e dag och sensorn måste avläsas minst en gång var 8:e timme.

4. Sensorn är vattenresistent ned till 1 meters djup i upp till 30 minuter.

6. FreeStyle LibreLink appen och FreeStyle Libre avläsaren har liknande men inte identiska funktioner. Ett fingersticktest med en blodglukosmätare krävs när glukosnivåerna ändras snabbt då glukosnivåerna i interstitialvätskan eventuellt inte återspeglar blodglukosnivåerna korrekt eller om FreeStyle LibreLink appen rapporterar hypoglykemi eller hotande hypoglykemi eller när symtomen inte stämmer med app avläsningarna. FreeStyle Libre sensorn kommunicerar med den FreeStyle Libre avläsare som startade den eller med den FreeStyle LibreLink app som startade den. En sensor som startats med FreeStyle Libre avläsaren kan också kommunicera med FreeStyle LibreLink appen. FreeStyle LibreLink-appen är kompatibel med vissa smarttelefoner och operativsystem. Kontrollera kompatibilitetsguiden för mer information om kompatibilitet på din smarttelefon innan du använder appen. Användning av FreeStyle LibreLink kräver registrering i LibreView.

23. Användare bör alltid kontrollera sin appversion och motsvarande användarmanual. Användarmanualen kan nås via appen.

24. Användare bör alltid kontrollera sin aktuella avläsarversion och motsvarande användarmanual. 

30. Bailey Timothy., et al. The Performance and Usability of a Factory-Calibrated Flash Glucose Monitoring System. Diabetes Technology & Therapeutics. 2015;17(11):787-794

 

ADC-57420 v1.0 05/22