VALGFRIE GLUKOSEALARMER FRA AVLESNINGER

Hvert. Eneste. Minutt.  

For varsling:
Sett en alarm som varsler om glukosenivået er for lavt eller for høyt.

For skanning:
Skann sensoren for å få gjeldende glukoseverdi, en trendpil og historikken for inntil 8 timer.11

Gå til handling:
Bruk informasjonen til å gjøre en nødvendig handling.

VALGFRIE GLUKOSEALARMER FRA AVLESNINGER

Enkel

Sensoren festes til baksiden av overarmen, og kan brukes i inntil
14 dager

Fabrikk-kalibrert10

Du trenger ikke å stikke deg i fingeren for å kalibrere

Høyere sikkerhet

De nye, valgfrie glukosealarmene kan tilpasses dine behov

Utmerket nøyaktighet - Ingen fingerstikk 4, 5, 6

Utmerket nøyaktighet også i de lave glukoseområdene der det betyr mest ³

Rask og diskret

Skanningen tar ett sekund, og du kan måle glukoseverdien på en diskret måte – også gjennom klær12

AV SIKKERHETSGRUNNER

DU VELGER OM OG I HVILKEN SITUASJON DU VIL BRUKE ALARMENE:

  • Rett etter måltidet

  • Under idrett

  • Om natten

AV SIKKERHETSGRUNNER
Ingen fingerstikk betyr faktisk ingen fingerstikk6

  • SLUTT på fingerstikk for å dosere insulin.

  • SLUTT på fingerstikk for å bekrefte hypoglykemi eller begynnende hypoglykemi.

  • SLUTT på fingerstikk når glukosen er i rask endring.

  • SLUTT på fingerstikk for å kalibrere. 

Ingen fingerstikk betyr faktisk ingen fingerstikk

De fire vanligste spørgsmålene om FreeStyle Libre 2

Hva er nytt i FreeStyle Libre 2?

Det nye systemet bruker Bluetoothteknologi som gir muligheter til en valgfri alarm-funksjonalitet. Systemet leser av glukosenivåene via en sensor som bæres på baksiden av overarmen i opptil 14 dager. Dette tar bort behovet av regelmessige fingerstick.6

Hva er forskjellen mellom FreeStyle Libre 2 og det orginale FreeStyle Libre?

FreeStyle Libre 2-teknologien åpner for at folk med diabetes, og spesielt de som har behov for glukosealarmer, kan velge om de skal bli varslet når de opplever for lave eller for høye glukosenivåer. De som ikke ønsker varslingen, kan velge å slå den av. FreeStyle Libre 2 har også en teknisk funksjon som varsler brukeren om signaltap (f.eks. når sensoren ikke kommuniserer med avleseren). I slike tilfeller vil systemet varsle brukeren via lyd eller vibrasjon. Brukeren kan lese av sensoren så ofte man vil for å se glukosenivå, trender og mønstre samt åtte timers historikk. FreeStyle Libre 2 oppfyller kravene Sykehusinnkjøp setter til kontinuerlig glukosemålingsutstyr.

Kan jeg få FreeStyle Libre 2 refundert?

Personer med diabetes må henvende seg til sitt sykehus for å få en medisinsk vurdering om de kan få kontinuerlig glukosemåling med alarm og hvilket system som er hensiktsmessig behandling. For at dette skal kunne skje må man enten være henvist eller bli henvist til spesialisthelsetjenesten av sin fastlege. Tildeling av kontinuerlige glukosemålere er en faglig vurdering basert på hver enkelt persons medisinske behov.

Hvor mange alarmer har FreeStyle Libre 2?

  • Alarm om lav vevsglukose – en alarm gir deg beskjed når vevsglukose synker under et nivå som stilles inn av deg
  • Alarm om høyt vevsglukose – en alarm gir deg beskjed når vevsglukose stiger over et nivå som stilles inn av deg
  • Alarm om signaltap – en alarm gir deg beskjed når vevsglukosealarmene du har stilt inn, ikke er tilgjengelige fordi sensoren din ikke har kunnet kommunisere (Bluetooth) med avleseren i 20 minutter

ENKEL OPPLASTING

Last opp glukosedataene dine raskt og automatisk via smarttelefonen din med FreeStyle LibreLink appen.⁷, , ⁹. Du kan enkelt laste opp med FreeStyle Libre avleseren via PC-en.

DEL DATA

Del rapporter med helsepersonellet som behandler deg, mens du er på farten eller mellom visitter.

HVER GANG OG OVERALT

Du kan enkelt administrere statistikkene dine i ett system. Få en god oversikt over hele den glykemiske profilen⁷, ⁹ på mange enheter som kan kobles til Internett.

FORSTÅ DATA

Omfattende rapporter og verdifulle analyser av målingene dine hjelper deg med daglige behandlingsavgjørelser.

Hold deg oppdatert på de nyeste tipsene og rådene for å få mest mulig ut av systemet

Når avleseren for FreeStyle Libre 2 kontinuerlig glukosemåling systemet (“avleser”) brukes sammen med en sensor for FreeStyle Libre 2 kontinuerlig glukosemaling-systemet (“sensor”), er den indisert for måling av glukosenivåene i vevsvæske hos personer (4 år og eldre) med diabetes mellitus, inklusive gravide kvinner. Avleseren og sensoren er utviklet for a erstatte blodglukosemåling ved egenbehandling av diabetes, inkludert insulindosering.

Indikasjonen for barn (4–12 år) er begrenset til de som er under oppsyn av en omsorgsyter som er minst 18 år gammel. Omsorgsyteren er ansvarlig for å håndtere eller hjelpe barnet med å handtere avleseren og sensoren og også for a tolke eller hjelpe barnet med å tolke glukoseverdiene fra sensoren.

3. Data on file, Abbott Diabetes Care, Inc. Data basert på antall brukere av FreeStyle Libre systemet over hele verden, sammenlignet med antall brukere av andre ledende sensorbaserte glukoseovervåkingssystemer til personlig bruk.

4. FreeStyle Libre systemet Resultatdatablad.

5. Data on file, Abbott Diabetes Care, Inc.

6. Fingerstikk er nødvendig dersom glukoseavlesningene og alarmene ikke gjenspeiler symptomene eller forventningene.  

7. Nettsiden LibreView er bare kompatibel med enkelte operativsystemer og nettlesere. Vennligst sjekk på www.LibreView.com for mer informasjon.

8. FreeStyle LibreLink appen er bare kompatibel med visse mobileenheter og operativsystemer.Vennligst sjekk nettstedet for mer informasjon om enhetskompatibilitet før du bruker appen.

9. Bruk av FreeStyle LibreLink appen krever at du registrerer deg med LibreView. Data som er samlet av FreeStyle LibreLink blir automatisk lastet opp til LibreView når telefonen den kjører på er koblet til Internett.

10. 1Bailey Timothy., et al. The Performance and Usability of a Factory-Calibrated Flash Glucose Monitoring System. Diabetes Technology & Therapeutics. 2015;17(11):787-794.   2Hoss, Udo., Budiman, Erwin. Factory-Calibrated Continuous Glucose Sensors: The Science Behind the Technology. Diabetes Technology & Therapeutics 19.S2 (2017): S-44.

11. For å få en fullstendig glykemisk oversikt for de siste 3 månedene må sensoren byttes hver 14. dag og sensoren må leses av minst hver 8. time. 

12. Avleseren kan innhente data fra sensoren når den plasseres mellom 1 og 4 cm fra sensoren

13. 60-minutters oppvarming kreves ved påføring av sensoren.

14. Sensoren er vanntett i opptil 1 meter vann. Må ikke senkes lenger enn 30 minutter ned. Skal ikke brukes over 3048 m.

 

 

 

ADC-15476 v 7.0 10/22