Loading...

Velkommen til FreeStyle Libre 2 1, 2

Enkel

Sensoren festes til baksiden av overarmen, og kan brukes i inntil
14 dager

Fabrikk-kalibrert10

Du trenger ikke å stikke deg i fingeren for å kalibrere

Høyere sikkerhet

De nye, valgfrie glukosealarmene kan tilpasses dine behov

Utmerket nøyaktighet - Ingen fingerstikk 4, 5, 6

Utmerket nøyaktighet også i de lave glukoseområdene der det betyr mest², ³

Rask og diskret

Skanningen tar ett sekund, og du kan måle glukoseverdien på en diskret måte – også gjennom klær

VALGFRIE GLUKOSEALARMER FRA AVLESNINGER

Hvert. Eneste. Minutt.  

For varsling:
Sett en alarm som varsler om glukosenivået er for lavt eller for høyt.

For skanning:
Skann sensoren for å få gjeldende glukoseverdi, en trendpil og historikken for inntil 8 timer.11

Gå til handling:
Bruk informasjonen til å gjøre en nødvendig handling.

AV SIKKERHETSGRUNNER

DU VELGER OM OG I HVILKEN SITUASJON DU VIL BRUKE ALARMENE:

Rett etter måltidet

Under idrett

Om natten

Ingen fingerstikk betyr faktisk ingen fingerstikk6

SLUTT på fingerstikk for å dosere insulin.

SLUTT på fingerstikk for å bekrefte hypoglykemi eller begynnende hypoglykemi.

SLUTT på fingerstikk når glukosen er i rask endring.

SLUTT på fingerstikk for å kalibrere. 

DE FIRE VANLIGSTE SPØRSMÅLENE OM DET NYE FREESTYLE LIBRE 2

Hva er nytt i FreeStyle Libre 2?
Hva er forskjellen mellom FreeStyle Libre 2 og det orginale FreeStyle Libre?
Kan jeg få FreeStyle Libre 2 refundert?
Hvor mange alarmer har FreeStyle Libre 2?

ENKEL OPPLASTING

Last opp glukosedataene dine raskt og automatisk via smarttelefonen din med FreeStyle LibreLink appen.⁷, , ⁹. Du kan enkelt laste opp FreeStyle Libre avleseren via PC-en.

DEL DATA

Del rapporter med helsepersonellet som behandler deg, mens du er på farten eller mellom visitter.

HVER GANG OG OVERALT

Du kan enkelt administrere statistikkene dine i ett system. Få en god oversikt over hele den glykemiske profilen⁷, ⁹ på mange enheter som kan kobles til Internett.

FORSTÅ DATA

Omfattende rapporter og verdifulle analyser av målingene dine hjelper deg med daglige behandlingsavgjørelser.

Hold deg oppdatert på de nyeste tipsene og rådene for å få mest mulig ut av systemet

Når avleseren for FreeStyle Libre 2 kontinuerlig glukosemåling systemet (“avleser”) brukes sammen med en sensor for FreeStyle Libre 2 kontinuerlig glukosemaling-systemet (“sensor”), er den indisert for måling av glukosenivåene i vevsvæske hos personer (4 år og eldre) med diabetes mellitus, inklusive gravide kvinner. Avleseren og sensoren er utviklet for a erstatte blodglukosemåling ved egenbehandling av diabetes, inkludert insulindosering.

Indikasjonen for barn (4–12 år) er begrenset til de som er under oppsyn av en omsorgsyter som er minst 18 år gammel. Omsorgsyteren er ansvarlig for å håndtere eller hjelpe barnet med å handtere avleseren og sensoren og også for a tolke eller hjelpe barnet med å tolke glukoseverdiene fra sensoren.

1.Brukere bør alltid sjekke deres nåværende appversjon og medfølgende brukerveiledning. Brukerveiledningen finner du i appen.

2. Brukere bør alltid sjekke deres siste avleserversjon og medfølgende brukerveiledning.

3. Data on file, Abbott Diabetes Care, Inc. Data basert på antall brukere av FreeStyle Libre systemet over hele verden, sammenlignet med antall brukere av andre ledende sensorbaserte glukoseovervåkingssystemer til personlig bruk.

4. FreeStyle Libre systemet Resultatdatablad.

5. Data on file, Abbott Diabetes Care, Inc.

6. Fingerstikk er nødvendig dersom glukoseavlesningene og alarmene ikke gjenspeiler symptomene eller forventningene.  

7. Nettsiden LibreView er bare kompatibel med enkelte operativsystemer og nettlesere. Vennligst sjekk på www.LibreView.com for mer informasjon.

8. FreeStyle LibreLink appen er bare kompatibel med visse mobileenheter og operativsystemer.Vennligst sjekk nettstedet for mer informasjon om enhetskompatibilitet før du bruker appen.

9. Bruk av FreeStyle LibreLink appen krever at du registrerer deg med LibreView. Data som er samlet av FreeStyle LibreLink blir automatisk lastet opp til LibreView når telefonen den kjører på er koblet til Internett.

10. 1Bailey Timothy., et al. The Performance and Usability of a Factory-Calibrated Flash Glucose Monitoring System. Diabetes Technology & Therapeutics. 2015;17(11):787-794.   2Hoss, Udo., Budiman, Erwin. Factory-Calibrated Continuous Glucose Sensors: The Science Behind the Technology. Diabetes Technology & Therapeutics 19.S2 (2017): S-44.

11. For å få en fullstendig glykemisk oversikt for de siste 3 månedene må sensoren byttes hver 14. dag og sensoren må leses av minst hver 8. time.

 

 

ADC-15476 v 3.0 12/20