Hvorfor stikke når du kan skanne?*

Kontroller glukosen din med en smertefri skanning i stedet for et fingerstikk*

Med FreeStyle Libre har du en liten sensor festet til baksiden av overarmen som automatisk overvåker glukosen din døgnet rundt.**

 

I stedet for et fingerstikk* kan du bare holde avleseren over sensoren for å lese den av smertefritt1 og på ett sekund. Hver avlesning viser gjeldende glukoseverdi, en trendpil og åtte timers historikk.

Kontroller glukosen din med en smertefri skanning i stedet for et fingerstikk

Daglige mønstre

Et diagram som viser mønsteret og svingningene i sensorens glukosemålinger i løpet av en normal dag.

Tid i målområdet

Viser hvor stor prosentandel av tiden sensorens glukosemålinger er innenfor, over eller under målområdet for glukosemålinger.

Episoder med lavt glukosenivå

Viser målinger som er lavere enn 3,9 mmol/L (i minst 15 minutter) i løpet av fire forskjellige 6-timersperioder i løpet av dagen.

Klinisk bevist å redusere hypoglykemi sammenlignet med blodglukosemåling.‡

Pasienter med diabetes type 1 opplevde‡

38%

Reduksjon

Av tid i hypoglykemi
(<3,9 mmol/ml)

40%

Reduksjon nattetid

Av tid i hypoglykemi
(<3,9 mmol/ml)

Pasienter med diabetes type 2 opplevde§

43%

Reduksjon

Av tid i hypoglykemi
(<3,9 mmol/ml)

54%

Reduksjon nattetid

Av tid i hypoglykemi
(<3,9 mmol/ml)

FreeStyle Libre Kontinuerlig glukosemålingssystem er beregnet på måling av glukosenivåene i den interstitielle væsken hos personer (alder 4 år og eldre) med diabetes mellitus, inklusive gravide. Bruken for barn (alder 4-12) er begrenset til dem som overvåkes av en omsorgsperson som er minst 18 år.

*Det er nødvendig å ta en fingerstikktest med en glukosemåler når glukosenivåene endrer seg raskt fordi glukosenivåene i vevsvæsken kanskje ikke gjenspeiler glukoseverdiene nøyaktig eller hvis systemet rapporterer hypoglykemi eller nær forestående glykemi eller når symptomene ikke stemmer overens med systemavlesningene.

** Basert på at sensoren byttes hver 14. dag og leses av minst hver 8. time.

1. Data on file. Abbott Diabetes Care.

‡ IMPACT Trial: Bolinder, Jan, et al. Novel glucose-sensing technology and hypoglycemia in type 1 diabetes: a multicentre, non-masked, randomised controlled trial. The Lancet 388.10057 (2016): 2254-2263

 

§ REPLACE Trial: Haak, Thomas, et al. Flash glucose-sensing technology as a replacement for blood glucose monitoring for the management of insulin-treated type 2 diabetes: a multicenter, open-label randomized controlled trial. Diabetes Therapy 8.1 (2017): 55-73.

 

ADC-17550 v 4.0 01/21