Visa Icon
Mastercard Icon

5–7 dager levering (beregnet standardlevering)

delivery

Alle betalingsmetoder er sikre og krypterte

safe

Handlevognen er tom

Ønsker du å handle for våre produkter?
Utforsk vår FreeStyle Libre 2-sensor og legg den i handlekurven.

Bruksvilkår for nettside

Disse retningslinjene gjelder nettstedet www.FreeStyle.Abbott/no-no, som kun er tilgjengelig for beboere i Norge. Hvis du bor i et annet land, må du gå til klikk her for å få relevant informasjon

Tilgangen din til nettstedet er underlagt følgende vilkår, som kan bli oppdatert av oss fra tid til annen uten at du blir varslet. Ved å bruke nettstedet bekrefter du at du har lest, forstår og samtykker til å være bundet av disse vilkårene, slik de kan bli endret fra tid til annet, samt til vilkårene i personvernerklæringen vår og erklæringen om informasjonskapsler, som herved innlemmes i disse vilkårene. Du har selv ansvaret for å lese gjennom disse vilkårene ved jevne mellomrom i forbindelse med aktuelle endringer. Din bruk av dette nettstedet etter at vi har gjort endringer i disse vilkårene, anses som at du godtar disse endringene. Hvis du ikke godtar disse vilkårene (slik de kan bli endret fra tid til annen), eller er misfornøyd med dette nettstedet, har du ingen andre rettsmidler enn å avslutte bruken av dette nettstedet.

Ansvarsfraskrivelser

Du bekrefter og samtykker til at:

Selv om vi gjør vårt beste for å gi den nyeste informasjonen om produktene og tjenestene våre og annen informasjon om selskapet vårt på dette nettstedet, garanterer vi ikke for nøyaktigheten, effektiviteten og egnetheten til noe av informasjonen på dette nettstedet. Hver person har det hele og fulle ansvar for og tar alle risikoer som oppstår ved bruken av dette nettstedet. Informasjonen presenteres «SOM DEN STÅR» og kan inneholde tekniske unøyaktigheter og typografiske feil. Abbott forbeholder seg retten til å legge til, fjerne eller endre informasjonen når som helst og uten forhåndsvarsel.

Abbott gir ingen framstillinger eller garantier av noen type eller art med hensyn til informasjonen eller innholdet som legges ut på dette nettstedet. Med mindre noe annet er angitt på dette nettstedet fraskriver Abbott seg herved alle framstillinger og garantier, enten uttrykt eller underforstått, opprettet ved lov, kontrakt eller på annen måte, inkludert, uten begrensning, alle garantier om salgbarhet, egnethet til et bestemt formål, tittel eller rettighetsoverholdelse. Ikke under noen omstendigheter skal Abbott være ansvarlig for skadeserstatning av noe slag eller art, inkludert, men ikke begrenset til direkte, indirekte, spesielle skader (inkludert driftstap), følgeskader eller utilsiktede skader som oppstår som følge fra eller i forbindelse med at dette nettstedet finnes eller bruken av det og/eller informasjonen eller innholdet som er lagt ut på dette nettstedet, uavhengig av om Abbott har blitt gjort oppmerksom på muligheten for at slike skader kan oppstå.

Abbott er ikke ansvarlig for, og gir på ingen måte noen garanti for nøyaktigheten, effektiviteten, betimeligheten eller egnetheten av noe informasjon eller innhold innhentet fra tredjeparter, inkludert eventuelle koblinger til eller fra nettsidene til tredjeparter.

Abbott vil gjøre sitt beste for å holde dette nettstedet tilgjengelig for bruk, men vi kan ikke garantere dette og påtar oss ikke noe ansvar for eventuelt tap eller eventuell skade som oppstår som følge av manglende tilgang til dette nettstedet. Abbott kan midlertidig stoppe tilgangen til dette nettstedet i forbindelse med vedlikehold eller av en hvilken som helst annen grunn etter Abbotts skjønn.

Din bruk

Du forstår, bekrefter og samtykker til det følgende:

Ved å bruke dette nettstedet samtykker du til ikke å forstyrre eller fange opp den elektroniske informasjonen som legges ut på dette nettstedet eller på noen av serverne våre. Du samtykker også til ikke å forsøke å omgå noen av sikkerhetsfunksjonene på nettstedene våre og å overholde alle aktuelle lokale og internasjonale lover, regler og bestemmelser.

Det skal ikke etableres noe konfidensielt forhold, med mindre uttrykkelig erklært og forhåndsavtalt med Abbott, hvis en bruker av dette nettstedet skulle komme med en muntlig, skriftlig eller elektronisk kommunikasjon til Abbott (for eksempel tilbakemeldinger, spørsmål, kommentarer, forslag, ideer osv.). Hvis noen Abbott-nettside krever eller ber om at slik informasjon oppgis, og at slik informasjon inneholder personlige, identifiserende opplysninger (f.eks. navn, adresse, telefonnummer), skal Abbott innhente, bruke og lagre disse på en måte som overholder personvernerklæringen vår. Ellers skal slik kommunikasjon og all informasjon innsendt med denne anses som ikke-konfidensiell, og Abbott er fri til å reprodusere, publisere eller på annen måte bruke slik informasjon til et hvilket som helst formål, inkludert, men ikke begrenset til forskning, utvikling, produksjon, bruk eller salg av produkter som involverer bruk av slik informasjon. Avsenderen av en hvilken som helst type informasjon til Abbott, har det hele og fulle ansvar for dets innhold, inkludert sannferdigheten og nøyaktigheten av denne, samt overholdelse av enhver annen persons opphavsretter eller personvern.

Åndsverk

Informasjonen, dokumentene og de tilknyttede bildene som finnes på dette nettstedet («informasjonen») tilhører Abbott alene, med unntak av informasjon oppgitt av tredjepartsleverandører med kontrakt med Abbott, Abbotts datterselskaper og filialer. Tillatelse til å bruke informasjonen er gitt forutsatt at (1) merknaden over om opphavsrett vises på alle eksemplarer; (2) bruken av informasjonen kun er til informasjon og ikke-kommersiell eller personlig bruk; (3) informasjonen ikke endres på noen måte og (4) ingen av bildene som er tilgjengelig på denne nettsiden, brukes atskilt fra den tilhørende teksten. Abbott er ikke ansvarlig for innhold fra tredjepartsleverandører, og du har ikke lov til å distribuere slikt materiale uten tillatelse fra eieren av den aktuelle opphavsretten. Bortsett fra tillatelsen gitt over er ingen lisens eller rettighet, uttrykt eller underforstått, gitt av Abbott til noen person under noe patent, varemerke eller annen opphavsrett.

Ingen Abbott-varemerker, handelsnavn eller logoer og produkter på dette nettstedet kan brukes uten at det er gitt skriftlig autorisasjon av Abbott på forhånd, unntatt for å identifisere selskapets produkter eller tjenester.

Hvis du mener at arbeidet ditt har blitt kopiert og er tilgjengelig på dette nettstedet på en måte som utgjør brudd på opphavsretten, kan du varsle Abbott ved å gi vår opphavsrettsansvarlige følgende i skriftlig format:

 • Identifikasjon av det opphavsrettslig beskyttede arbeidet du hevder opphavsretten har blitt krenket for.

 • Identifikasjon av materialet som det hevedes at krenker opphavsretten, og tilstrekkelig informasjon til at Abbott kan finne materialet.

 • Navnet, adressen, telefonnummeret og e-postadressen din.

 • En erklæring fra deg om at du i all oppriktighet mener at den omstridte bruken krenker opphavsretten og ikke er autorisert, samt

 • En erklæring skrevet med visshet om at falsk forklaring medfører mened, om at informasjonen over i denne meldingen er nøyaktig og at du er rettighetshaver eller er autorisert til å handle på rettighetshavers vegne.

 • Rettighetshaverens elektroniske eller fysiske signatur eller signaturen til personen som er autorisert til å handle på rettighetshavers vegne.

Ta kontakt med Abbotts designerte agent på følgende adresse for å sende inn en melding om påstand om krenkelse:

Abbott Laboratories.

Attn: Trademark Department

100 Abbott Park Road

Dept. 377 Bldg. AP6A-1

Abbott Park, IL 60064

E-post: trademarks@abbott.com

Personvern og sikkerhet

Abbott er opptatt av personvernet ditt på Internett. Vi forstår viktigheten av personvernet til kundene våre og de som besøker nettstedet vårt. Vår bruk av personlig, identifiserende informasjon styres av personvernerklæringen vår, og ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du til å være bundet av den erklæringen.

Ansvarsbegrensning

Abbott tar ikke noe ansvar for materiale, informasjon eller meninger som står på, er publisert på, eller ellers er tilgjengelig gjennom dette nettstedet. Om du setter din lit til disse materialene, denne informasjonen eller disse meningene, er ditt eget ansvar. Abbott fraskriver seg alt ansvar for skade eller erstatningsansvar som er et resultat av bruken av dette nettstedet eller innholdet i det.

Dette Abbott-nettstedet, innholdet på nettstedet og produktene og tjeneste som er gitt på, eller gjort tilgjengelig gjennom, dette nettstedet er gitt på et «som det er»-grunnlag eller «som tilgjengelig»-grunnlag med mangler. Ikke under noen omstendigheter skal Abbott, dets datterselskaper, filialer, leverandører eller deres respektive direktører, ansatte eller agenter (heretter alt «Abbott-parter») være ansvarlige for noen skader av noe slag, under noen juridisk teori, som kommer av eller i forbindelse med bruken av, eller den manglende evnen til å bruke, dette nettstedet, nettstedets innhold, alle tjenester som gis på eller gjennom dette nettstedet eller noe nettstedet det kobles til, inkludert alle spesielle, indirekte, straffende, tilfeldig, forbilledlig skade eller følgeskade. Med unntak av tilfelle av død eller personskade forårsaket av deres uaktsomhet, fraskriver Abbott og Abbot-partene herved, i så stor grad som er tillatt i henhold til relevant lovgivning, ansvaret for alt tap eller all skade som en person kan lide av, enten de lider direkte, indirekte, umiddelbart eller som en konsekvens, og enten det oppstår under kontrakt, erstatningsrettslig forhold (inkludert uaktsomhet) eller på annen måte som oppstår som følge av eller i forbindelse med: (i) bruken av, eller den manglende evnen til å bruke nettstedet; (ii) bruken av informasjon eller innhold fra nettstedet; (iii) alle tjenester som gis på eller gjennom nettstedet; og (iv) oppfanging av eller uautorisert tilgang til personopplysninger innsendt til nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til følgende kategorier av tap eller skade, enten Abbott har blitt gjort oppmerksom på muligheten for slikt tap eller skade eller ikke:

 • Tap eller korrupsjon av data

 • Driftstap

 • Tap av forventede besparelser

 • Tap av forretningsmulighet

 • Tap av goodwill

 • Tap av omdømme

 • Spesiell skade

Generelt

Du samtykker i at disse vilkårene beskriver hele avtalen mellom oss med tanke på avtalens gjenstand. Disse vilkårene skal anvendes og tolkes i henhold til lovgivningen i Norge. Hvis en kompetent domstol avgjør at noen av bestemmelsene i disse vilkårene er ugyldige eller umulige å håndheve, samtykker du i at de andre bestemmelsene i disse vilkårene fortsetter å være gjeldene. Enhver tvist som oppstår i forbindelse med disse vilkårene for dette nettstedet, skal utelukkende behandles under jurisdiksjon av domstolene i Norge.

 

ADC-17552 v 3.0 01/21

Loading...