Loading...

Sekretesspolicy

Den här integritets-/cookiepolicyn förklarar hur vi hanterar de personuppgifter som du lämnar ut till oss genom webbplatsen FreeStyle Abbott, som  kontrolleras av Abbott Laboratories www.FreeStyle.Abbott.se (inklusive dotter-  och partnerbolag) som länkar till den här integritets-/cookiepolicyn (kallande  ”Abbotts webbplatser”), och de personuppgifter du lämnar ut när du kontaktar oss per telefon. Denna integritets-/cookiepolicy beskriver även insamlingen av vissa andra typer av tekniska uppgifter och webbläsaruppgifter genom cookies  och liknande teknologier på Abbotts webbplatser.

Den här integritets-/cookiepolicyn gäller inte för de personuppgifter som samlats in från Abbotts webbplatser som inte länkar till den här integritets-/cookiepolicyn eller till tredjepartswebbplatser som Abbotts webbplatser kan länka till. Din användning av Abbotts webbplatser som länkar till den här integritets-/cookiepolicyn är föremål för den här integritets-/cookiepolicyn och Abbotts användarvillkor.

Läs igenom den här integritets-/cookiepolicyn innan du använder Abbotts webbplatser eller innan du skickar några personuppgifter till oss.

 

I. Typ av uppgifter som samlas in

Hur definierar den här integritets-/cookiepolicyn ”personuppgifter”?

”Personuppgifter” omfattar information som identifierar dig eller som rimligtvis kan komma att identifiera dig och som skickas till och/eller samlas in av Abbotts webbplatser och hanteras av Abbott i ett lämpligt format. Exempel på personuppgifter inkluderar ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer.

Vilken typ av uppgifter samlar Abbott in online?

Personuppgifter som du skickar in: Abbott samlar in personuppgifter som du skriver in i datafält på Abbotts webbplatser. Du kan exempelvis skicka in ditt namn, din adress, din e-postadress och/eller andra uppgifter för att kunna motta information om olika ämnen, registrera dig för Abbotts program, kontakta Abbotts kundtjänst eller besvara Abbott-enkäter. För att skydda din integritet bör du inte lämna ut några uppgifter till Abbott som inte specifikt efterfrågas.

Passiv insamling av vissa andra tekniska uppgifter och webbläsarinformation. Abbotts webbplatser kan komma att samla in information om dina besök på Abbotts webbplatser utan att du aktivt skickar in denna typen av information. Det kan exempelvis inkludera din webbläsartyp och ditt språk, ditt operativsystem, din IP-adress, webbplatsadresserna för de sidor du besöker innan och efter ditt besök på Abbotts webbplatser, webbsökningen som tog dig till Abbotts webbplatser, webbplatser och reklam som du har tittat på och länkar du klickar på inom Abbotts webbplatser. Denna information kan samlas in genom olika tekniker, såsom cookies, internettaggar och web beacons. Din webbläsare kommer även att överföra vissa typer av uppgifter automatiskt till Abbotts webbplatser, såsom webbplatsadress för den webbplats du besökt och den webbläsarversion som din dator använder.

II. Insamling av personuppgifter

Samlar Abbott in känsliga personuppgifter?

I vissa jurisdiktioner och med förbehåll för ditt samtycke, samlar Abbotts webbplatser in personuppgifter som exempelvis hälsorelaterade uppgifter. Dessa uppgifter kan komma att anses som känsliga uppgifter under vissa dataskyddslagar. Om så krävs av lokala lagar ska Abbott vidta ytterligare åtgärder för att behandla sådana uppgifter. Enskilda Abbott- dotter- eller partnerbolag kan även vidta åtgärder för att uppfylla lokala bestämmelser eller sociala förväntningar om sådana uppgifter. Genom att tillhandahålla känsliga personuppgifter till oss samtycker du till att Abbott samlar in, överför, lagrar och behandlar dem.

Hur använder Abbott de personuppgifter jag har lämnat ut?

Abbott kommer att använda personuppgifterna som du lämnar ut via Abbotts webbplatser för att besvara dina frågor och ge dig en god kundservice.

Vi kan även komma att använda dessa personuppgifter för andra affärssyften, som att erbjuda dig möjligheten att motta aviseringar om Abbotts produkter och tjänster, för att bjuda in dig att delta i undersökningar om våra produkter eller för att informera dig om särskilda kampanjer.

Kommer Abbott att sammanställa personuppgifter som jag lämnar ut via Abbotts webbplatser med andra personuppgifter om mig?

Abbott kan komma att sammanställa personuppgifter som en kund tillhandahåller via någon av Abbotts webbplatser med de personuppgifter som tillhandahålls av kunden på en annan av Abbotts webbplatser.

Abbott kan sammanställa personuppgifter som du lämnar ut till oss online med våra offlineregister.

Abbott kan sammanställa personuppgifter som du har lämnat ut till oss direkt med register som tillhandahålls av tredje parter.

Vi använder dessa sammanställda uppgifter för att hjälpa oss att designa Abbotts webbplatser och produkter på ett bättre sätt, för att kommunicera med dig, för att förbättra vår marknadsföring och våra forskningsaktiviteter och för att underlätta andra affärsfunktioner.

Vilka val har jag om Abbott samlar in och använder personuppgifter om mig?

Du kan alltid begränsa mängden och typen av personuppgifter som Abbot mottar om dig genom att välja att inte dela några personuppgifter in formulär eller datafält på Abbotts webbplatser. Vissa av våra onlinetjänster kan enbart tillhandahållas om du lämnar ut vissa personuppgifter. Andra delar av Abbotts webbplatser kan fråga om du önskar stå med i vår kontaktlista eller inte för andra erbjudanden, kampanjer och extratjänster som du kan vara intresserad av.

Delar Abbott personuppgifter med tredje parter?

Abbott kommer inte att sälja eller licensiera dina personuppgifter till tredje parter, förutom i anslutning till försäljningen eller överföringen av en produktlinje eller division, eller i samband med ett gemensamt marknadsföringsprogram.

Abbott kan komma att dela dina personuppgifter med tredje parter som Abbott samarbetar med för att marknadsföra en produkt eller tjänst eller vid gemensamt utförande av ett program eller en aktivitet. Abbott har inte som praxis att avisera dig om du registrerar dig för ett program som utförs tillsammans med ett annat företag som kan behöva få åtkomst till dina personuppgifter.

Abbott kan även komma att dela dina personuppgifter med säljare som Abbott har kontrakterat för att utföra affärsaktiviteter å Abbotts vägnar. Om Abbott tillhandahåller dina personuppgifter till leverantörer för att hjälpa oss med vår verksamhet är det Abbotts praxis att kräva att dessa leverantörer ska hålla dina personuppgifter hemliga och att enbart använda dem för att utföra funktioner å Abbotts vägnar.

Abbott kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part vid en försäljning eller överföring av en av dess produktlinjer eller divisioner så att köparen kan fortsätta att erbjuda dig information och tjänster.

Abbott förbehåller sig rätten att lämna ut dina personuppgifter för att besvara begäranden om godkända uppgifter från myndigheter för att lösa nationella säkerhetsfrågor eller i andra fall när lagen kräver det.

Vilka personer på Abbott kommer att ha åtkomst till mina personuppgifter?

Ett begränsat antal Abbott-medarbetare har åtkomst till personuppgifter.

Vi utbildar våra medarbetare om vikten av integritet och hur man ska hantera kunduppgifter på ett lämpligt och säkert sätt.

Hur garanterar Abbott personuppgifternas säkerhet?

Det är Abbotts praxis att säkra alla webbplatser som samlar in personuppgifter men det går inte att garantera sekretessen för några personuppgifter som överförs över internet. Vi ber dig vara försiktig när du överför dina personuppgifter via internet, särskilt personuppgifter som rör din hälsa.

Abbott kan inte garantera att obehöriga tredje parter inte får åtkomst till dina personuppgifter och därmed bör du överväga fördelar och risker när du skickar in personuppgifter till Abbotts webbplatser.

Abbotts webbplatser av omfattas av den här integritets-/cookiepolicyn kommer dessutom att visa en varning när du länkar till en webbplats som inte kontrolleras av Abbott eller är föremål för Abbotts integritets-/cookiepolicy. Du bör kontrollera sekretesspolicyn som tillhör sådana tredjepartswebbplatser innan du skickar in några personuppgifter.

Överför Abbott personuppgifter till andra jurisdiktioner?

Abbott lagrar data på säkra servrar i flera länder runt om i världen. Du bör vara medveten om att de uppgifter du lämnar ut till oss eller som vi får in som ett resultat av din användning av Abbotts webbplatser kan komma att behandlas och överföras till andra länder utanför ditt bosättningsland, inklusive USA. Det kan hända att integritets- och dataskyddslagarna i sådana länder inte är lika restriktiva som lagarna i ditt bosättningsland. Genom att använda och delta i någon av Abbotts webbplatser eller genom att lämna ut dina personuppgifter till oss ger du oss ditt samtycke att samla in, lagra, behandla och överföra uppgifter i och till sådana länder.

Hur skyddar Abbott barns integritet?

Abbott samlar inte medvetet in eller använder uppgifter från barn (vi definierar barn som personer under 13 år) på Abbotts webbplatser. Vi låter inte medvetet barn beställa våra produkter, kommunicera med oss eller använda någon av våra tjänster.

Om du är en förälder och får reda på att ditt barn har lämnat ut uppgifter till oss kan du kontakta oss via någon av de metoder som anges nedan. Vi kan du hjälpa dig att lösa denna fråga.

Hur kan jag korrigera personuppgifter eller rader dem från ett befintligt kundregister?

I enlighet med lokal lagstiftning kan du begära att vi tar bort dina personuppgifter från våra befintliga kundregister eller att vi ändrar dina personuppgifter. Kontakta oss om du vill göra det genom något av de sätt som anges nedan. För att våra journalföringssyften kommer vi att lagra vissa personuppgifter som du skickar in i samband med kommersiella transaktioner.

III. Användning av cookies och andra spårningstekniker

Varför använder Abbotts webbplatser sig av ”cookies” och andra spårningstekniker?

En ”cookie” är en fil som vår webbserver kan skicka till din dator när du går in på en av Abbotts webbplatser. Denna fil lagras på din dator. Efter att du har angivit dina personuppgifter i ett formulär eller i ett datafält på en av Abbotts webbplatser kan Abbott komma att använda cookies och vissa andra tekniker för att låta webbplatsen komma ihåg dina personliga preferenser, såsom delar av webbplatsen som du har besökt ofta, och om du vill, ditt användar-ID.

Tekniker för passiv uppgiftsinsamling kan förenkla din användning av Abbotts webbplatser genom att låta Abbott tillhandahålla bättre service, anpassa webbplatserna baserat på kundpreferenser, sammanställa statistik, analysera trender och på annat sätt administrera och förbättra Abbotts webbplatser. Vissa funktioner på Abbotts webbplatser kanske inte kommer att fungera utan användning av tekniker för passiv uppgiftsinsamling.

Du kan läsa mer om cookies om du besöker www.allaboutcookies.org

Vilken typ av cookies och andra spårningstekniker använder Abbott sig av?

Abbotts webbplatser använder sig av sessionscookies. Sessionscookies är temporära bitar av information som raderas när du stänger webbläsarfönstret eller stänger av din dator på annat sätt. Sessionscookies används exempelvis för att förbättra navigeringen på våra webbplatser, förhindra att användare lämnar ut information där det är olämpligt (webbplatsen kommer ihåg tidigare angivelser om ålder eller ursprungsland som ligger utanför de angivna parametrarna och blockerar ändringar) och för att samla in sammanställda statiska uppgifter. Listan över de cookies som använder på webbplatsen FreeStyle Libre finns tillgänglig här:

Cookie

Typ av cookie

Beskrivning

has_js

Funktionell cookie

Låter servern få veta om den kan använda JavaScript eller inte. När den är inställd på ”1” är JavaScript aktiverat på alla sidor.

[session id]

Funktionell cookie

Låter användaren ansluta till webbplatsen.

__utma

Analytisk cookie

Används för att hålla koll på återvändande besök på webbplatsen.

__utmb

Analytisk cookie

Används för att skapa en användarsession.

__utmc

Analytisk cookie

Används för att skapa en användarsession.

__utmz

Analytisk cookie

Håller koll på var besökaren kom ifrån och vilken sökmotor som användes.

PREF

Preferenser för Google Maps

Lagrar användarens preferenser för Google Maps

SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID

Preferenser för Google Maps

Google har vissa cookies på sidor som inkluderar Google Map.

Abbotts webbplatser kan komma att använda ”beständiga” cookies. Beständiga cookies är mer permanenta bitar av information som placeras ut på hårddisken på din dator och lagras till du raderar ut cookien. Beständiga cookies lagrar uppgifter på din dator för en rad olika syften, som att hämta vissa uppgifter du tidigare har tillhandahållit (t.ex. lösenord), hjälper dig att fastställa vilka områden på webbplatsen som besökarna värdesätter mest och att kontinuerligt anpassa webbplatsen baserat på dina preferenser. Beständiga cookies som placeras ut av den här webbplatsen på din dator kan komma att innehålla personligt identifierbara uppgifter, men enbart om du har registrerat dem eller på annat sätt gett ditt samtycke till att lagra de personligt identifierbara uppgifter som du har lämnat ut via webbplatserna. Det enda servern för våra webbplatser vet om dig är att en oidentifierad besökare med dina cookies har återvänt till en av våra webbplatser.

Abbotts webbplatser kan komma att använda ”web beacons” (även kallade pixeltaggar, GIF:ar med en pixel, transparenta GIF:ar och osynliga GIF:ar). Ett web beacon är en liten grafik på en webbplats eller i ett e-postmeddelande som används för att spåra de sidor som öppnas eller besöks. Web beacons informerar webbplatsservern om uppgifter som IP-adress och webbläsartyp kopplade till besökarens dator. Web beacons kan placeras ut på en onlinebaserad reklam som tar besökare till din sida och på olika sidor under din webbplats. Web beacons ger oss information om hur många gånger en sida har öppnats och vilken information som konsulteras.

Vilka val har jag om Abbots användning av cookies och andra spårningstekniker?

Du kan välja att aktivera eller avaktivera cookies och andra spårningstekniker på Abbotts webbplatser. Exakt hur dessa alternativ presenteras för dig och processen för att göra ett sådant val kan variera efter webbplats.

På vissa Abbott-webbplatser kan vi be om ditt uttryckliga samtycke för att använda cookies och/eller andra spårningstekniker på den webbplatsen. Cookies behövs för att sidan ska fungera och för att tillhandahållandet av de tjänster som du har begärt ska fungera, oavsett om du har gett ditt samtycke eller inte. Andra typer av cookies och spårningstekniker kommer att stängas av tills du ger ditt uttryckliga samtycke. Som ett resultat av detta kan webbplatsens funktionalitet minskas tills dess att du ger ditt uttryckliga samtycke.

På vissa av Abbotts webbplatser kan du ha få besvara preferensfrågor eller klicka i preferensrutor som låter dig ange om du vill använda eller avstå från cookies och andra spårningstekniker som inte krävs för webbplatsen funktionalitet. Om du väljer att avstå kan webbplatsens funktionalitet bli sämre som ett resultat av detta.

Vissa internetwebbläsare låter dig begränsa eller avaktivera användningen av cookies och andra spårningstekniker. Hänvisa till informationen som du lämnar ut via dina webbläsare för instruktioner om hur man ska göra det (normalt sett hittas informationen under menyn Hjälp).

IV. Kontaktuppgifter och policyuppdateringar

Hur kan jag kontakta Abbott?

Om du har en fråga om användning, ändring eller radering av personuppgifter som du har tillhandahållit till oss eller om du skulle vilka avregistrera dig från ytterligare utskick från en Abbott-verksamhet eller ett särskilt Abbott-program kan du kontakta oss genom att klicka på länken ”Kontakta oss” på den webbplats du besöker eller genom att e-posta oss på diabetes.sverige@abbott.se. Du kan även använda följande adress om du istället vill skicka ett vanligt brev:

Abbott Scandinavia AB
Abbott Diabetes Care
Hemvärnsgatan 9
Box 1498
171 29 Solna

Vid alla kommunikationer till Abbott bör du inkludera e-postadressen som användes vid registrering (beroende på vad som är tillämpligt), webbplatsadress eller det specifika Abbott-program som du har använt för att lämna ut dina personuppgifter (t.ex. Abbott.com, osv.) och en detaljerad förklaring om din begäran.

Om du vill radera, ändra eller korrigera dina personuppgifter och kontaktar oss via e-post, ange ”Raderingsbegäran” eller ”Begäran om ändring/rättelse”, beroende på vad som är tillämpligt, i e-postmeddelandets ämnesrad. Vi kommer att göra vårt bästa för att besvara alla begäranden inom rimlig tid.

Hur vet jag om Abbott har uppdaterat den här policyn?

Utan att det går ut över dina rättigheter under tillämplig lag förbehåller sig Abbott rätten att ändra den här integritets-/cookiepolicyn utan föregående information om detta, för att återspegla teknologiska förbättringar, lagliga och regulatoriska ändringar och god affärspraxis.

Om Abbott gör ändringar i sina integritetspraxisar kommer en uppdaterad version av den här integritets-/cookiepolicyn att återspegla dessa ändringar. Vi kommer även att informera dig om sådana ändringar genom att uppdatera ikraftträdandedatumet längst upp i den här integritets-/cookiepolicyn.

Dataskyddsförordningen (”GDPR”)

EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”) trädde ikraft den 25 maj 2018. GDPR ändrar och uppdaterar de rättigheter du har gällande dina personuppgifter samt rättigheter och skyldigheter för företag som behandlar dina personuppgifter. Den kräver även att vi tillhandahåller följande uppgifter utöver de uppgifter du redan har fått: Avisering om extrabilagor ersätter all information du tidigare har mottagit från oss.

ANDRA RÄTTIGHETER

GDPR introducerar nya och utökade rättigheter gällande dina personuppgifter som går utöver de som du redan har fått information om. Dessa är:

 • Rätten att ändra eller radera eventuella felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som Abbott har om dig;
 • Rätten att, när som helst, avregistrera dig från alla våra marknadsföringsutskick. Det finns information om detta längst ner i varje e-postmeddelande du får från oss.
 • Rätt till registerutdrag om de personuppgifter som Abbott har om dig.
 • Rätt att, i vissa fall, göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter med hänvisning till den rättsliga grunden.
 • Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande som har som avsikt att utvärdera vissa personliga aspekter om dig, såsom analyser baserade på ett uppförande. Se cookiesektionen i den här sekretesspolicyn för mer information om hur du utövar den här rättigheten om det anges att cookies används;
 • När du lämnat ut dina personuppgifter till oss med ditt samtycke eller som en del av ett avtal, rätten till portabiliteten av dessa personuppgifter till en annan person eller, om det är tekniskt möjligt för oss att göra det, till ett annat företag.
 • Rätten att framföra ett klagomål till din nationella dataskyddsmyndighet eller att motta en ersättning för eventuella skador du lider av; och
 • Rätt att dra tillbaka ditt samtycke för Abbotts behandling om dina personuppgifter, utan förluster.

YTTERLIGARE INFORMATION SOM DU BÖR KÄNNA TILL

 • Internationella överföringar - VI överför dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) till tredje länder som inte har samma skyddsnivå som den som krävs inom EES. För att kunna skydda dina personuppgifter gör vi enbart sådana överföringar vid (i) ett beslut av EU-kommissionen som godkänner detta eller (ii) då de är föremål för EU:s standardavtalsklausuler. Obs: Abbott har ingått dataskyddsavtal baserade på standarden i EU:s standardavtalsklausuler för att överföra dina personuppgifter från EES till tredje länder, bland annat till USA. För att få en kopia på de EU-godkända standardavtalsklausuler som vi använder oss av för att exportera dina personuppgifter från EES kan du kontakta ditt europeiska dataskyddsombud (se uppgifter nedan).
 • Lagring -Dina personuppgifter kommer att lagras under så lång tid som det krävs för att tillhandahålla och göra appen, tjänsten eller produkten som du har begärt tillgänglig för dig, eller i enlighet med lagliga krav, inklusive i relation till produktsäkerhet eller säkerhet för medicinteknisk utrustning. För ytterligare information kan du kontakta din lokala kundtjänst på kontoret för ditt europeiska dataskyddsombud, genom att använda nedanstående uppgifter:
 • Varför vi behöver dina personuppgifter -Du måste lämna ut personuppgifter till Abbott för att vi ska kunna fullborda avtalsvillkoren som du har med Abbott, för att tillhandahålla produkter eller tjänster som du har beställt eller för att efterleva EU:s lagar, såsom de som rör produktsäkerhet eller säkerhet för medicinteknisk utrustning. Om du inte lämnar ut sådana personuppgifter kan Abbott inte tillhandahålla den produkt eller tjänst som du har begärt.
 • Dataskyddsombud: Om du har några frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta vårt europeiska dataskyddsombud på http://www.eu-dpo.abbott.com/

 

 

ADC-17544 v 1.0 12/19