Visa Icon
Mastercard Icon

5–7 dager levering (beregnet standardlevering)

delivery

Alle betalingsmetoder er sikre og krypterte

safe

Handlevognen er tom

Ønsker du å handle for våre produkter?
Utforsk vår FreeStyle Libre 2-sensor og legg den i handlekurven.

 Vareprøvekampanje – Vilkår og betingelser

 

1.          Promotør

1.1       Kampanjen er promotert av Abbott Norge AS, et norskregistrert selskap med organisasjonsnummer 957212158 og registrert besøksadresse i Rolfsbuktveien 4 C, 1364 Fornebu. 123

2.          Kampanjen og utvelgelsen

2.1       Tittelen på kampanjen er Norge: FreeStyle Libre Vareprøvekampanje . De utvalgte kampanjedeltakerne kan kostnadsfritt motta en (1) FreeStyle Lible Sensor (salgsverdi 599 kr) i tråd med disse vilkårene og betingelsene.


2.2       Personer over 18 år bosatt i Norge med diabetes kan delta i kampanjen. Kampanjen er også åpen for deltakelse av foreldre eller verge på vegne av barn mellom 4 og 18 år med diabetes. 

2.3       Du bekrefter ved å delta i denne kampanjen at du oppfyller vilkårene og betingelsene for deltakelse og derfor kan motta en (1) kostnadsfri FreeStyle Libre Sensor. Abbott kan kreve dokumentasjon eller bekreftelser som beviser at du oppfyller vilkår og betingelser for deltakelse.

2.4       Før deltakelse i kampanjen bør du forsikre deg om at du har lest og forstått formålet med bruk av FreeStyle Libre System. Denne informasjonen er tilgjengelig på nettsiden til  FreeStyle Libre (https://sample.FreeStyle.Abbott/no-no/).

2.5       Hver deltaker kan bare motta en (1) enhet. Deltakelse på vegne av andre vil ikke bli akseptert og felles deltakelse eller påmelding er ikke tillatt.

3.          Hvordan delta i kampanjen

3.1       Kampanjen er åpen fra 23. juni 2021 («Åpningsdato»)  til 31. desember 2022 («Sluttdato») lokal tid. Påmeldinger før Åpningsdato eller etter Sluttdato vil ikke utvelges til å delta i kampanjen.

3.2       For å motta en (1) FreeStyle Libre Sensor kostnadsfritt må detaljer og spørreskjema om diabetes/diabetestype i Søknadsskjemaet fylles ut og besvares: https://sample.FreeStyle.Abbott/no-no/. Hvis foreldre eller oppnevnt verge fyller ut Søknadsskjemaet på vegne av barn under 18 år skal hele skjemaet fylles ut og besvares, og det skal fremkomme klart at dette er gjort på barnets vegne.


3.3       Etter at Søknadsskjema er sendt inn vil Abbott i tråd med Personvernreglene kontrollere at du faktisk er en ny kunde. Spørreskjema om diabetes/diabetestype i Søknadsskjemaet må besvares og utfylles korrekt for å kunne delta i vareprøvekampanjen og kostnadsfritt få tilsendt en (1) FreeStyle Libre Sensor. Når valideringen er gjennomført av Abbott vil du motta en kupongkode tilsendt e-postadressen du oppgir i Søknadsskjemaet, som kan brukes til å innløse en (1) FreeStyle Libre Sensor uten ekstra kostnader.  

3.4       Ingen kjøp er nødvendig som følge av deltakelse og det er kostnadsfritt å registrere seg på nettstedet.

3.5       Abbott fraskriver seg ansvaret for Søknadsskjemaer som blir tapt, mistet, skadet eller forsinket under sending uavhengig av årsak, inkludert for eksempel utstyrssvikt, teknisk feil eller system-, satellitt-, nettverk-, server-, maskinvare- eller programvarefeil av noe slag.

3.6       Ved å sende inn et Søknadsskjema samtykker du til å bli bundet av disse vilkårene og betingelsene.

3.7       Dersom du blir valgt som mottaker av en (1) kostnadsfri FreeStyle Libre Sensor bekrefter du at den ikke vil bli solgt, fakturert, byttet, tatt betalt for eller underlagt noen form for refusjon fra andre personer eller selskaper for vederlag eller hvilken som helst annen verdi. Det gjelder ingen offentlig refusjonsordning for kampanjen.

3.8       Det gjelder ikke et vederlag- eller premiealternativ, foruten hva som fremkommer av punkt 3.9.

3.9       Abbott er ikke ansvarlig for en hindring som oppstår ved gjennomføring av kampanjen som er utenfor Abbotts rimelige kontroll. Ved hindringer i kampanjen vil Abbott i rimelig utstrekning anstrenge seg for å overvinne hindringen og fortsette kampanjen på en rettferdig måte overfor deltakerne.

3.10     Ved å delta i kampanjen samtykker du til å være bundet av disse vilkårene og betingelsene. Deltakelse i strid med vilkårene og betingelsene kan etter Abbotts rimelige skjønn bli ansett for å være ugyldig og deltakerne kan på denne bakgrunn bli diskvalifisert.

4.          Personvern

4.1       Du samtykker til at dine persondata som blir innhentet i forbindelse med denne kampanjen kan bli videreformidlet til tredjeparter utelukkende for formålet med gjennomføring av denne kampanjen. Ved spørsmål eller utfyllende informasjon, vennligst se våre personvernregler på www.FreeStyle.Abbott/no-no/FreeStyle-personvern.html

5.          Generelle betingelser

5.1       Abbott forbeholder seg retten til å ekskludere deltakere fra kampanjen dersom det, etter Abbotts rimelige skjønn, er grunn til å mistenke ett eller flere brudd på disse vilkårene og betingelsene.

5.2       Abbott kan diskvalifisere enhver deltaker som har manipulert, forstyrret eller har forsøkt å forstyrre eller manipulere en rettferdig gjennomføring av denne kampanjen.

5.3       Abbott forbeholder seg retten til å annullere, avbryte, utsette eller endre kampanjen dersom det blir nødvendig.

5.4       Denne kampanjen er underlagt norsk lovgivning. Ved eventuelle tvister eller forbrukertvister knyttet til denne kampanjen har norske domstoler og Forbrukerrådet eksklusiv jurisdiksjon.

 

 

ADC-41141 v 2.0 12/21 

 

Loading...