Loading...

Det kan være en udfordring at holde sig inden for målområdet. FreeStyle Libre 2 systemet indeholder en række funktioner, der hjælper dig med at undgå uønskede udsving.

Det at begrænse udsving i glukoseværdierne er en del af diabetestrekanten. Det indebærer, at toppe i glukoseniveauerne udjævnes, så du undgår at svinge mellem høje værdier (hyperglykæmi) og lave værdier (hypoglykæmi). Begrænsning af uønskede udsving er et godt mål at sætte dig, når du skal lære at håndtere din diabetes.

 

 

 

Indstilling af dit målområde for glukose

 

Når du tager FreeStyle Libre 2 systemet i brug første gang, kan du indtaste dit personlige målområde for glukose i indstillingerne på aflæseren eller i FreeStyle LibreLink appen1,2. På den måde kan du holde øje med, hvor dine glukoseniveauer ligger i forhold til dit målområde.

Systemet genererer forskellige oversigter over dine værdier, f.eks. "Tid i målområde" og "Gennemsnitlig glukose", som er forklaret nærmere nedenfor.

Er ikke data fra rigtige patienter - kun for illustrativt formål

 

 

Begræns udsvingene

 

Det at håndtere din diabetes er en balancegang. Målet er at holde dig inden for dit valgte målområde for glukose, men det er ikke altid muligt.

Dine glukoseniveauer svinger i løbet af dagen. Der er mange ting, som kan påvirke dine glukoseniveauer, f.eks. kost, motion og medicin. Hvis scanningen viser en værdi, der ligger inden for målområdet, ved du, at alt er under kontrol.

Er ikke data fra rigtige patienter - kun for illustrativt formål

 

 

Tid i målområde

 

Oversigten "Tid i målområde" er en funktion i FreeStyle Libre 2 systemet, som viser, hvor stor en andel af et givet tidsrum du har været inden for dit målområde for glukose.

Du skal holde særligt øje med den grøn bjælke i midten med teksten "I målområde". Den fortæller dig, hvilken procentdel af tiden dine sensorværdier var inden for målområdet i det givne tidsrum. Den tid, hvor du var over eller under målområdet, er angivet med de røde linjer. Jo højere værdien for "I målområde" er, jo bedre.

Tid i målområde giver dig et godt overblik over, hvor stor en del af tiden din glukoseværdi var over, under eller på det rette niveau. Dermed kan du se, om høje eller lave glukoseværdier er et problem. Du kan nu overveje, hvordan du kan rette op på problemet og øge procentværdien Tid i målområde.

Målområde for glukose i et givet tidsrum.

 

 

Rapporten Gennemsnitlig glukose – en oversigt over dit glukoseniveau

 

Rapporten Gennemsnitlig glukose ignorerer udsvingene i dine glukoseværdier og viser dine glukoseniveauer for et døgn i tidsblokke på 6 timer – nat, morgen, eftermiddag og aften.

Hvis bjælkerne er blå, betyder det, at dit gennemsnitlige glukoseniveau var inden for dit målområde for glukose. Godt klaret! En orange bjælke angiver, at dit gennemsnitlige glukoseniveau var over eller under målområdet. Ved hjælp af Gennemsnitlig glukose kan du hurtigt og nemt se, om der er en af tidsblokkene på seks timer, hvor du har særlig svært ved at opnå glukosekontrol.

Målområde for glukose i et tidsrum. Kun et eksempel. Ikke data fra rigtige patienter.

Opdag FreeStyle Libre

sensorbaseret teknologi

Hvad er sensorbaseret teknologi?

insulin

Hvad er insulin?

Tendenspile

Tendenspile og FreeStyle Libre systemet

HbA1c

Hvad er HbA1c?

Tid i målområde

Tid i målområde

Diabetestrekanten

Diabetestrekanten

FreeStyle Libre flashglukosemonitoringssystem er beregnet til måling af glukoseniveauer i interstitielvaske hos patienter (fra 4 år og op) med diabetes mellitus, inklusive gravide kvinder. Indikationen for børn (4-12 år) er begrænset til børn, som tilses af en omsorgsperson, der skal være mindst 18 år gammel.

1. FreeStyle LibreLink appen og FreeStyle Libre aflæser har lignende, men ikke identiske funktioner. En fingerprikketest med en blodsukkermåler er påkrævet i tider med hurtigt ændrede glukoseniveauer, når glukoseniveauerne ikke nøjagtigt afspejler blodsukkerniveauet, eller hvis systemet rapporterer hypoglykæmi eller imminent hypoglykæmi, eller når symptomerne ikke stemmer overens med systemets målinger. FreeStyle Libre sensoren kommunikerer med FreeStyle Libre aflæseren, der startede den eller FreeStyle LibreLink appen, der startede den. En sensor startet af FreeStyle Libre aflæseren vil også kommunikere med FreeStyle LibreLink appen. FreeStyle LibreLink appen er kun kompatibel med nogle mobil enheder og operativsystemer. Tjek venligst websiden Pdf for mere information om mobilenheds kompatibilitet før anvendelse af app. For at kunne anvende FreeStyle LibreLink appen skal den registreres hos LibreView.

2. Brugere skal altid tjekke deres nuværende app version og den tilsvarende brugermanual. Brugermanualen kan findes via appen.

 

ADC-26052 v.2.0 10/20