Introduktion – trin 3

Formålet med FreeStyle Libre System Guide trin 3 er, at du skal:

 • Forstå de korrigerende tiltag, der anvendes til at behandle hhv. høje og lave glukoseværdier, så du kan tale videre med din behandler om dem

 • Få viden om FreeStyle LibreLink appen1,2 og FreeStyle Libre aflæseren3 og hvordan du kan bruge tendenspilen til potentielle korrigerende tiltag

 • Få viden om 100-reglen, og hvordan du kan bruge tendenspilen til at give en mere korrekt måltidsdosis

 • Lære at bruge din egen tjekliste til at angive de fremskridt, du gør med dit FreeStyle Libre System!

Guiden er et værktøj, der hjælper dig med at få mest muligt ud af FreeStyle Libre systemet3. Den erstatter ikke den brugervejledning, der følger med systemet. I brugervejledningen kan du finde fuldstændige oplysninger om systemet.

FreeStyle Libre Systemet – høje glukoseværdier og korrigerende tiltag

 

Brug altid den aktuelle glukoseværdi, tendenspil og 8-timers glukosehistorik som støtte for din beslutning.

Målområdet for glukose kan variere fra person til person. Det er derfor vigtigt, at du taler med din behandler om, hvilket målområde der er passende, når du skal kontrollere din diabetes.

Når du scanner med FreeStyle LibreLink appen1,2 eller din FreeStyle Libre aflæser3, og glukoseværdien ligger over målområdet for glukose, kan det være nødvendigt med korrigerende tiltag. Korrigerende tiltag kan omfatte dosering af insulin eller indtagelse af glukose, og du bør tale nærmere med din behandler om, hvad du skal gøre.

Det er også vigtigt at huske, at en fingerpriktest ved hjælp af en blodglukosemåler er påkrævet i situationer med hurtigt skiftende glukoseværdier, hvor interstitielvæskens glukoseværdi muligvis ikke afspejler blodglukoseværdien nøjagtigt, hvis systemet rapporterer om hypoglykæmi eller risiko for hypoglykæmi, eller hvis symptomerne ikke stemmer overens med systemets målinger.

Et eksempel på mulige tiltag, som en behandler muligvis ville anbefale til en insulinbruger med et målområde for glukose på 4-8 mmol/L, kan være som følger. Bemærk, at der alene er tale om et tænkt eksempel, og det må ikke bruges som en behandlingsplan.

 

 

FreeStyle Libre rapporter – lave glukoseværdier og korrigerende tiltag

Du bør altid tale med din læge/diabetessygeplejerske om korrigerende tiltag, der anvendes til at behandle lave glukoseværdier.

Vi fortsætter med det tænkte eksempel fra afsnit 1 ovenfor. Da målområdet for glukose er 4-8 mmol/L, anses glukoseværdier på under 4 mmol/L som lave og kræver muligvis korrigerende tiltag. Mulige korrigerende tiltag, som en læge/diabetessygeplejerske muligvis ville anbefale, er angivet nedenfor. Bemærk, at der alene er tale om et tænkt eksempel, og det må ikke bruges som en behandlingsplan.

 

 

Korriger ved hjælp af tendenspilen

 

Når du vælger at korrigere en høj værdi, kan tendenspilen vejlede dig.

Juster korrektionsdosen af insulin afhængigt af den aktuelle tendens – hvis tendenspilen har vist samme retning i 15 minutter, kan den give dig yderligere vejledning, før korrektionsdosen skal gives.

 

 

 

OBS! De procentsatser, der er angivet ovenfor, er kun en indikation af, at det kan være nødvendigt at justere en korrektionsdosis afhængigt af, hvilken tendenspil der vises. Begynd hellere med en mindre justering, og kontrollér efterfølgende, hvordan det gik.

 • Scan altid igen 2 timer efter korrektionsdosen – blev effekten som ønsket?

 • Prøv dig frem trin for trin for at finde den rette justering.

 

Forklaring af 100-reglen

I tillæg til at tælle kulhydrater kan du også se på dit glukoseniveau før et måltid. Hvis det er uden for dit målområde, kan du tilføje en korrektionsdosis (også kaldet en faktor for insulinfølsomhed) til din måltidsinsulin.

Korrektionsdosen beregnes ud fra, hvor meget dit glukoseniveau sænkes af 1 ekstra enhed insulin. Denne beregning er baseret på ”100-reglen”.

100-reglen kan således bruges til at få klarhed over, hvor meget dit glukoseniveau sænkes af 1 ekstra enhed korttidsvirkende insulin (måltid eller korrektion). For at beregne værdien skal du dividere din samlede insulindosis med 100 for at se, hvor meget dit glukoseniveau sænkes af 1 enhed korttidsvirkende insulin.

Beregningen bør kun bruges i starten, når du begynder at bruge beregning af korrektionsdosis. Der skal efterfølgende foretages en tilpasning til individ og tidspunkt. Herved får du klarhed over, hvad der virker, og kommer et skridt nærmere bedre korrektionsdoser.

I følgende eksempel bruger personen i alt 50 enheder insulin (både korttidsvirkendeog langtidsvirkende insulin, alternativt samlet daglig dosis via insulinpumpe) pr. døgn for at opnå en god glukosekontrol. Denne beregning ser således ud:

100-reglen: 100/50 = 2

Det vil sige, at 1 ekstra enhed insulin i gennemsnit sænker glukoseniveauet med 2 mmol/L. Effekten kan dog variere i visse perioder eller til og med i løbet af døgnet afhængigt af potentiel insulinresistens.

Du bør diskutere ”100-reglen”, og hvordan den mere præcist passer ind i din individuelle plan, med din læge/diabetessygeplejeske.

Det, der er vigtigt for netop dig, er at gennemføre tiltag i tide og at lære, hvor meget 1 ekstra enhed (E) insulin sænker dit glukoseniveau.

Du kan diskutere nedenstående og 100-reglen (hvordan det ser ud for dig i løbet af et døgn) med din læge/diabetessygeplejeske:

Morgenmad

1 enhed sænker

……………………………

mmol/L

Frokost

1 enhed sænker

……………………………

mmol/L

Middag

1 enhed sænker

……………………………

mmol/L

Aftensmåltid

1 enhed sænker

……………………………

mmol/L

Efter aktivitet

1 enhed sænker

……………………………

mmol/L

 

Forklaring af 500-reglen

500-reglen kan bruges til at få klarhed over, hvor mange gram kulhydrater der modsvares af 1 enhed korttidsvirkende insulin.

I følgende eksempel bruger personen ca. 50 enheder insulin (både korttidsvirkende og langtidsvirkende insulin, alternativt samlet daglig dosis via insulinpumpe) pr. døgn for at opnå en god glukosekontrol. Denne beregning ser således ud:

500-reglen: 500/50 = 10 g kulhydrater.

1 enhed insulin modsvares da af 10 g kulhydrater.

Effekten kan dog variere i visse perioder eller til og med i løbet af døgnet afhængigt af potentiel insulinresistens. Du bør diskutere ”500-reglen”, og hvordan den mere præcist passer ind i din individuelle plan, med din behandler.

Det, der er vigtigt for netop dig, er at gennemføre tiltag i tide og at lære, hvor mange kulhydrater, der modsvares af 1 ekstra enhed (E) insulin.

Du kan diskutere nedenstående og 500-reglen (hvordan det ser ud for dig i løbet af et døgn) med din behandler:

Morgenmad 1 enhed modsvares af ……………..g kulhydrater

Frokost  1 enhed modsvares af……………..g kulhydrater

Middag 1 enhed modsvares af……………..g kulhydrater

Aftensmåltid 1 enhed modsvares af……………..g kulhydrater

Efter aktivitet 1 enhed modsvares af……………..g kulhydrater

Afstem gerne tidsinterval og beregnede måltidsdoser med din behandler.

 

 

Egen tjekliste – angiv de fremskridt, du gør med Freestyle Libre og FreeStyle Libre 2!

 • Led efter mønstre – tilbagevendende høje eller lave værdier

 • Scan ofte

 • Arbejd forebyggende ved hjælp af værdi og tendens

 • Undgå lave værdier ved at sætte tidligt ind

 • Kontrollér dosens effekt ved ny scanning 2 timer senere

 • Ved eventuelle symptomer, der ikke stemmer overens med den scannede værdi – mål din blodglukoseværdi

 • Ved fysisk aktivitet – scan før, under og efter

 • Ved lave værdier om natten uden symptomer – kontrollér din blodglukoseværdi ved hjælp af en almindelig måling

 • Arbejd altid iht. “forsigtighedsprincippet” – vælg mindre justeringer til at begynde med, og lær trin for trin

 

 

FreeStyle Libre flashglukosemonitoringssystem er beregnet til måling af glukoseniveauer i interstitielvæske hos patienter (fra 4 år og op) med diabetes mellitus, inklusive gravide kvinder. Indikationen for børn (4-12 år) er begrænset til børn, som tilses af en omsorgsperson, der skal være mindst 18 år gammel.
 
 1. FreeStyle LibreLink appen og FreeStyle Libre aflæser har lignende, men ikke identiske funktioner. En fingerprikketest med en blodsukkermåler er påkrævet i tider med hurtigt ændrede glukoseniveauer, når glukoseniveauerne ikke nøjagtigt afspejler blodsukkerniveauet, eller hvis systemet rapporterer hypoglykæmi eller imminent hypoglykæmi, eller når symptomerne ikke stemmer overens med systemets målinger. FreeStyle Libre sensoren kommunikerer med FreeStyle Libre aflæseren, der startede den eller FreeStyle LibreLink appen, der startede den. En sensor startet af FreeStyle Libre aflæseren vil også kommunikere med FreeStyle LibreLink appen. FreeStyle LibreLink appen er kun kompatibel med nogle mobil enheder og operativsystemer. Tjek venligst websiden Pdf for mere information om mobilenheds kompatibilitet før anvendelse af app. For at kunne anvende FreeStyle LibreLink appen skal den registreres hos LibreView.
 2. Brugere skal altid tjekke deres nuværende app version og den tilsvarende brugermanual. Brugermanualen kan findes via appen.
 3. Brugere skal altid tjekke deres nuværende aflæser version og den tilsvarende brugermanual.

      

 

ADC-26048 v.3.0 01/21