Introduktion – trin 4

Formålet med FreeStyle Libre Guide trin 4 er at:

Skabe et grundlag for en potentiel gruppediskussion. En gruppediskussion om erfaringer med følgende emner kan give øget viden:

 • Korrekt kost

 • Fysisk aktivitet

 • Vigtigheden af timingen ved indgivelse af korttidsvirkende insulin, indstilling af dosis for langtidsvirkende insulin eller basalinsulin

 • Egen tjekliste – se de fremskridt, du gør med FreeStyle Libre!

 

 

Mulige emner til gruppediskussionen

Der er mange faktorer, som kan påvirke glukosekontrol hos personer med diabetes. Disse faktorer kan variere fra person til person, og du bør tale med din læge/diabetessygeplejerske om dem.

Men en gruppediskussion med andre personer med diabetes kan også være nyttig. Vi har samlet følgende punkter som en hjælp til at sætte diskussionen i gang. Det er vigtigt at bemærke, at nedenstående oplysninger ikke kan erstatte rådgivning eller anbefalinger fra din læge/diabetessygeplejerske.

Deltag i et on-demand webinar om FreeStyle Libre for at lære, hvordan du bedst bruger dit FreeStyle Libre system. Klik her for at få flere oplysninger, og tilmeld dig i dag.  

 

 Betydningen af korrekt kost

Det er vigtigt at huske på at scanne FreeStyle Libre sensoren, så ofte du kan. Det er specielt vigtigt at scanne før og efter måltider.

Prøv, efter aftale med din læge/diabetessygeplejerske, forskellige kostformer – helt fri for regler eller med en større andel af grøntsager og fibre.

Hvad sker der med dine glukoseværdier? Diskuter eventuelt dine resultater med din læge/diabetessygeplejerske.

Du kan finde yderligere oplysninger om ernæring og diabetes m.m., hvis du kigger på det seneste blogindlæg om dette emne!Betydningen af fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet giver en række fordele, der ikke altid ses i dine glukoseværdier. Kolesterolværdien kan forbedres, og det samme kan dit blodtryk. Fysisk aktivitet indebærer dog også en øget risiko for hypoglykæmi.

Tal med din læge/diabetessygeplejerske, hvis du laver ændringer i din fysiske aktivitet. Du kan ved hjælp af rådgivning fra din læge/diabetessygeplejerske finde frem til en træningsplan, der passer til dig.

Du kan eventuelt bruge nedenstående aktivitetsskema til at registrere, hvordan bestemte aktiviteter påvirker din glukoseværdi, og bruge det som udgangspunkt for en samtale med din læge/diabetessygeplejerske.

 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om træning og diabetes m.m., hvis du kigger på det seneste blogindlæg om dette emne!

 

 

 

 

Betydningen af tidspunkt for korttidsvirkende insulin

 

Når du tager en dosis korttidsvirkende insulin, kan det tage helt op til 45-60 minutter, før den virker.

Hvis dosis tages i direkte forbindelse med et måltid, kan insulinens virkning være forsinket. Du kan nu prøve, hvordan den virker for dig.

 

 

 

 

 

Indstilling af langtidsvirkende insulin eller basaldosis

 

 

Den konkrete dosering af langtidsvirkende insulin skal aftales med din læge/diabetessygeplejerske. Men FreeStyle Libre systemet kan hjælpe dig til bedre at forstå, hvordan doseringen påvirker din glukoseværdi. Nedenfor finder du nogle tip til brug af FreeStyle Libre systemet, som du kan tale med din læge/diabetessygeplejerske om.

 • En scanning før og 2 timer efter dit aftensmåltid kan give et billede af, hvor godt måltidsdosen givet ved aftensmåltidet virker.

 • En scanning før aftensmåltidet og næste scanning om morgenen kan give et sammenlagt billede af, hvordan måltidsdosen eller den langtidsvirkende dosis virker (sensoren skal scannes mindst hver 8. time).

 • En scanning før sengetid efter aftensmåltidet og næste scanning om morgenen kan give et billede af, hvordan den langtidsvirkende dosis eller basaldosis virker (sensoren skal scannes mindst hver 8. time).

 • Scan ofte, og stræb efter en glukoseværdi inden for målområdet som “startværdi”, når du laver denne analyse. En værdi inden for målområdet før sengetid og ca. 4 timer efter aftensmåltidet + stabil tendenspil betyder, at situationen er perfekt til at vurdere resultatet af din langtidsvirkende dosis eller basaldosis – scan igen om morgenen, og se på resultatet!

Brug altid den aktuelle glukoseværdi, tendenspil og 8-timers glukosehistorik som støtte for din beslutning! Brug derefter eksempelvis “Daglig kurve” – bladr med pilene, og se virkningen af langtidsvirkende insulin eller basaldosis flere nætter i træk!

Indstilling af langtidsvirkende insulin eller basaldosis Er ikke data fra rigtige patienter - kun for illustrativt formål

 

 

 

 

Indstilling af måltidsinsulin eller bolusdosis

 

 

Måltidsdosens virkning

 • En scanning før og 2 timer efter dit aftensmåltid giver et billede af, hvor godt måltidsdosen eller bolusdosen givet ved aftensmåltidet virker.

 • Hvis du har en høj værdi før måltidet, vil din værdi 2 timer senere afhænge af måltidsdosen/bolusdosen + korrektionsdosen.

 • Hvis du har en værdi inden for målområdet før måltidet, vil værdien 2 timer senere give et billede af, hvor godt måltidsdosen eller bolusdosen har virket.

 • Vær dog opmærksom på, at den fulde effekt af måltidsinsulinen først ses efter ca. 4 timer.

Scan ofte, og arbejd med dine måltidsdoser eller bolusdoser trin for trin – tag eksempelvis ét måltid ad gangen. Stræb efter en glukoseværdi inden for målområdet som “startværdi”, når du laver denne analyse. En værdi inden for målområdet før måltidet + stabil tendenspil betyder, at situationen er perfekt til at vurdere resultatet af din måltidsdosis eller bolusdosis. Scan igen 2 timer senere, og se resultatet! Brug altid den aktuelle glukoseværdi, tendenspil og 8-timers glukosehistorik som støtte for din beslutning!

FreeStyle Libre 2 aflæser Er ikke data fra rigtige patienter - kun for illustrativt formål

 

 

Brug derefter eksempelvis “Daglig kurve” – bladr med pilene, og se virkningen af langtidsvirkende insulin eller basaldosis flere nætter i træk!

Du kan finde yderligere oplysninger om tendenspile og det at holde sig inden for målområdet i rette tid ved hjælp af FreeStyle Libre 2 systemet, hvis du kigger på afsnittet Udforsk FreeStyle Libre systemet her.

 

 

FreeStyle LibreLink appen Er ikke data fra rigtige patienter - kun for illustrativt formål

 

 

 

 

At starte med det vigtigste og arbejde trin for trin

 

Det er en god idé at tale med din læge eller diabetessygeplejerske om situationen – hvad er det vigtigste lige nu?

Giv din læge eller diabetessygeplejerske feedback om, hvordan det er gået, og arbejd aktivt med at sætte et nyt mål. Du kan nemt give denne feedback ved at downloade data.

 

 

 

 

Egen tjekliste – se de fremskridt, du gør med FreeStyle Libre og FreeStyle Libre 2!

 • Led efter mønstre – tilbagevendende høje eller lave værdier

 • Scan ofte

 • Arbejd forebyggende ved hjælp af værdi og tendens

 • Undgå lave værdier ved at sætte tidligt ind

 • Kontrollér dosens effekt ved ny scanning 2 timer senere

 • Ved eventuelle symptomer, der ikke stemmer overens med den scannede værdi – mål din blodglukoseværdi

 • Ved fysisk aktivitet – scan før, under og efter

 • Ved lave værdier om natten uden symptomer – kontrollér din blodglukoseværdi

 • Arbejd altid iht. “forsigtighedsprincippet” – vælg mindre justeringer til at begynde med, og lær trin for trin

 

 

Typiske erfaringer, man kan diskutere, kan være følgende:

 • Hvor ofte skal man scanne?

 • Hvis tendenspilen viser, at værdien falder – hvornår skal man så scanne igen?

 • Er der nogen, der har oplevet tydeligt stigende værdier efter f.eks. morgenmad – er der nogen, der har en god løsning på dette?

 • Hvordan arbejder man trin for trin for at opnå en god glukosekontrol om natten?

 • Hvilken erfaring har man med at justere dosis afhængigt af forskellige tendenspile, der vises ud over glukoseværdien?

 • Særlige situationer – idræt/erfaringer?

 • Særlige situationer – menstruation/erfaringer?

 • Særlige situationer – erfaringer?

 

 

 

 

FreeStyle Libre flashglukosemonitoringssystem er beregnet til måling af glukoseniveauer i interstitielvæske hos patienter (fra 4 år og op) med diabetes mellitus, inklusive gravide kvinder. Indikationen for børn (4-12 år) er begrænset til børn, som tilses af en omsorgsperson, der skal være mindst 18 år gammel.

 

 

ADC-26049 v.2.0 01/21