FreeStyle Libre 2

 

Opdag verdens mest anvendte sensorbaserede glukosemonitoreringssystem. Automatisk opdaterede17 glukosemålinger sendt direkte til din smartphone.

 

FreeStyle Libre 2
FreeStyle Libre 2
FreeStyle Libre 2

FreeStyle Libre 2-sensoren

 

En lille, diskret sensor, der bæres på bagsiden af overarmen, og som kontinuerligt måler glukoseniveau i kroppens interstitielvæske, dag og nat.70 Sensoren opdaterer glukosedata hvert minut og gemmer otte timers glukoseresultater med 15 minutters intervaller. Den kan sidde på kroppen i op til 14 dage og er vandtæt8, så det fungerer, mens du bader, svømmer eller træner.

VIGTIGT: FreeStyle Libre 2 er et glukoseovervågningssystem, som er indikeret til måling af glukoseniveauer i interstitielle væske hos personer (4 år og ældre) med diabetes mellitus, herunder gravide kvinder. Appen og sensoren er designet til at erstatte blodsukkermåling i egenhåndtering af diabetes, herunder dosering af insulin. Indikationen for børn (4-12 år) er begrænset til børn, som er under opsyn af en omsorgsperson, der skal være mindst 18 år gammel. Omsorgspersonen er ansvarlig for at håndtere eller hjælpe barnet med at håndtere læseren og sensoren og ligeledes for at forstå eller hjælpe barnet med at forstå sensorglukosemålingerne.

FreeStyle Libre 2 Sensor FreeStyle Libre 2 Sensor FreeStyle Libre 2 Sensor

Verdens mest anvendte sensorbaserede glukosemonitoreringssystem

Enkel at anvende

Den tynde sensor er nem og smertefri at  fastgøre på bagsiden af din overarm og kan bæres i op til 14 dage.

Ingen fingerprik18

Dosér insulin, bekræft hypoglykæmi eller alvorlig hypoglykæmi, og få alarmen, når din glukose ændrer sig hurtigt - alt sammen uden at skulle prikke sig i fingeren18.

Diskret og behagelig

Se din glukose når som helst10, hvor som helst8. Få automatisk dine glukosemålinger i LibreLink-appen3 hvert minut17. Med mulighed for at scanne, hvis du ønsker det

Valgfri alarm68

Valgfri glukosealarm informerer dig direkte, hvis du ligger for højt eller lavt.

Nøjagtig

Fantastisk nøjagtighed – selv i det lave område, hvor det betyder mest.

Automatisk

FreeStyle Libre 2 sensoren sender glukosemålinger til din smartphone hvert eneste minut, så du nemt kan se hvordan mad, bevægelse og medicin påvirker din glukose

Hvad er et glukosemonitoreringssystem?

flashglukosemonitoringssystem er et medicinsk udstyr, der er beregnet til måling af glukoseniveauer i interstitiel væske. Sensoren fastgøres på bagsiden af overarmen og måler kontinuerligt glukoseværdien i kroppens vævsvæske døgnet rundt, uden at det er nødvendigt at stikke fingeren.18

Sådan sætter du FreeStyle Libre 2-sensoren på

FreeStyle LibreLink

FreeStyle Libre 2 sensoren overfører automatisk glukosemålinger direkte til din smartphone3,17 hvert eneste minut

FreeStyle LibreLink-appen giver dig mulighed for at se dine glukosemålinger fra din smartphone, når som helst10, og hvor som helst8.

FreeStyle LibreLink

Vil du vide mere om FreeStyle Libre-produkter og -apps?

De mest almindelige spørgsmål om FreeStyle Libre 2

Hvad kendetegner FreeStyle Libre 2?

FreeStyle Libre 2 anvender Bluetooth-teknik**, som giver mulighed for valgfrie alarmfunktioner. Systemet aflæser glukoseværdien via en sensor, som sidder på bagsiden af overarmen i op til 14 dage. Det eliminerer behovet for fingerpriktest 18.

Hvad er forskellen på FreeStyle Libre og FreeStyle Libre 2?

FreeStyle Libre 2 gør det muligt at få en glukosealarm, som informerer dig med det samme, hvis din glukoseværdi ligger for lavt eller for højt. Hvis du ikke vil have glukosealarmen, kan du nemt vælge at slå den fra.

FreeStyle Libre 2 har også en funktion, som advarer dig om manglende signal (f.eks. når sensoren ikke kan kommunikere med læseren eller din smartphone). I de tilfælde vil systemet advare brugeren med lyd eller vibrationer.

Du kan scanne sensoren, så ofte du vil for at få vist tendenspile69 og glukosehistorik for de sidste otte timer. 

Hvor mange valgfrie alarmer har FreeStyle Libre 2?

FreeStyle Libre 2 har tre valgfrie alarmer. Du kan få alarm ved lave glukoseværdier, høje glukoseværdier samt ved mistet signal.

Hvad er minimumkravene til enheds- og operativsystem for FreeStyle LibreLink 2.10-appen3?

  • iOS-app:

iPhone 8 og nyere, der kører iOS 15.5 eller nyere

  • Android App:

NFC-aktiverede smartphones, der kører Android 8 eller nyere

Brugere bør se kompatibilitetsvejledningen til mobilenheder og operativsystemer for at bekræfte, at deres telefon og operativsystem er kompatibelt med  FreeStyle LibreLink-appen3.

Hvad sker der, hvis jeg opdaterer min app til den nyeste version midt under sensor brug? Vil appen skifte til at modtage automatisk opdaterede glukoseaflæsninger?

Brugere, der opdaterer deres app midt under sensor brug, skal fortsætte med at scanne deres sensor for at modtage glukoseaflæsninger. Når brugeren starter en ny FreeStyle Libre 2-sensor med appen, begynder de derefter at modtage automatisk opdaterede glukoseaflæsninger. 

Skal jeg købe nye FreeStyle Libre 2-sensorer for at få automatisk opdaterede glukosemålinger med FreeStyle LibreLink appen3?

Nej, du behøver ikke at købe nye FreeStyle Libre 2-sensorer for at få automatisk opdaterede glukosemålinger med appen FreeStyle LibreLink3. Du skal dog opdatere din app til version 2.10, hvis du ønsker at modtage automatisk opdaterede glukosemålinger, når du bruger appen FreeStyle LibreLink med din FreeStyle Libre 2-sensor. 

Jeg opdaterede min FreeStyle LibreLink-app3, men jeg kan ikke se automatisk opdaterede glukosemålinger med den sensor, jeg bruger i øjeblikket, hvad skyldes det?

Du vil ikke se automatisk opdaterede glukosemålinger, før du starter en ny FreeStyle Libre 2-sensor efter opdatering af din FreeStyle LibreLink-app til version 2.10. 

Er der nogen ændringer i Alarm Push-meddelelser for brugere, der modtager automatisk opdaterede glukoseaflæsninger?

Ja, for brugere, der modtager automatisk opdaterede glukoseaflæsninger, er alarm-push-meddelelserne blevet opdateret til at omfatte den glukoseværdi, der genererede alarmen sammen med den tilsvarende tendenspil.68

Jeg har modtaget en meddelelse om signaltab, hvad betyder det, og hvad skal jeg gøre?

Når du modtager en signaltabsmeddelelse, betyder det, at sensoren ikke automatisk har kommunikeret med appen inden for de sidste 5 minutter. 

Du skal sørge for, at din telefon er inden for 6 meter fra sensoren. Prøv at scanne sensoren for at få en glukoseaflæsning. Prøv derefter at slå Bluetooth ’FRA’ og derefter ’TIL’ igen. Hvis det ikke virker, kan du prøve at slukke og tænde din telefon igen. Hvis meddelelsen Signaltab vises igen, skal du kontakte kundeservice.

Ofte stillede spørgsmål

Find svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål om FreeStyle Libre-systemer her.

Vanlige spørsmål
Referencer og ansvarsfraskrivelse

2. LibreLinkUp appen er kun kompatibel med nogle mobil enheder og operativsystemer. Tjek venligst www.LibreLinkUp.com for mere information om mobilenheds kompatibilitet før anvendelse af app. For at kunne anvende FreeStyle LibreLink og LibreLinkUp-appen skal den registreres hos LibreView. LibreLinkUp mobil appen er ikke ment som primær glukosemonitoring: private brugere skal konsultere deres primære måleudstyr og konsultere lægefagligt personale før de drager medicinske tolkninger eller tager beslutninger relateret til deres behandling ud fra data i appen. Lægefagligt personale bør bruge data fra appen i sammenhørighed med anden klinisk data.

3. FreeStyle LibreLink-appen er kun kompatibel med nogle mobilenheder og operativsystemer. Tjek venligst websiden for mere information om mobilenhedens kompatibilitet før anvendelse af appen. For at anvende FreeStyleLibreLink kan det være påkrævet at skulle registrere sig i LibreView.

8. Sensoren er vandtæt ned til 1 meters dybde i op til 30 minutter. Bør ikke anvendes over 3048 meter i højden.

10. En opstartsperiode på 60 minutter kræves, når sensoren påføres.

16.  LibreView websiden er kun kompatibel med visse operative systemer og browsers. Tjek www.LibreView.com for yderligere information.

17. Glukosemålinger vises kun automatisk i FreeStyle LibreLink app når  smartphone og sensor er tilsluttet og inden for rækkevidde.

18. Fingerpriktest er påkrævet, hvis glukoseaflæsninger, og alarmer for FreeStyle Libre 2-sensorbrugere, ikke svarer til symptomer eller forventninger.

68. Meddelelser modtages kun, når alarmer er tændt, og sensoren er inden for 6 meter uhindret af læseenheden. Du skal aktivere de relevante indstillinger på din smartphone for at modtage alarmer og alarmer, se FreeStyle Libre 2 brugervejledning for mere information. 

69. Glukosetendenspilen vises eventuelt ikke sammen med din aflæsning.

70. For at få et komplet glykæmisk billede i løbet af de sidste 3 måneder skal sensoren skiftes hver 14. dag, og sensoren skal læses mindst en gang hver 8. time.

*LibreView is IS027001 /27018/27701 certified and HITRUST CSF Certified.
**Bluetooth®-varemærket og -logoer er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af Abbott sker under licens

ADC-77371 v1.0 06/23