Loading...

Er det noe du lurer på? Velg blant spørsmålskategoriene nedenfor, eller legg inn et spørsmål i søkefeltet

Topp 5 søkeord

Sensor Avleser FreeStyle LibreLink/App Kalibrering FreeStyle Libre 2

Hvor stor er sensoren? 

Sensoren er 5 mm høy og 35 mm i diameter. 

Hvor dypt føres sensoren inn?

Den delen av sensoren som føres inn under huden, er mindre enn 0,4 mm bred i diameter og den føres bare cirka 5 mm inn under huden.

Kan jeg bade, dusje, svømme eller trene når jeg har på sensoren?

Ja. Sensoren kan bæres når du bader, dusjer, svømmer eller trener. Sensoren skal ikke føres dypere ned i vann enn 1 meter, og den skal ikke senkes ned i vannet i mer enn 30 minutter.

Kan jeg ha på meg sensoren når jeg går gjennom sikkerhetskontroller på flyplasser?

FreeStyle Libre avleseren og FreeStyle Libre sensoren tåler eksponering for vanlig elektrostatisk (ESD) og elektromagnetisk interferens (EMI), inkludert metalldetektorer på flyplasser. Du kan ha FreeStyle Libre sensoren på deg når du går gjennom slike.

 

FreeStyle Libre avleseren og FreeStyle Libre sensoren bør imidlertid ikke eksponeres for kroppsskannere (dvs. røntgen og radiobølger). Gi beskjed til sikkerhetsansvarlig ved sikkerhetskontrollen før du går dit, slik at du slipper å ta av deg FreeStyle Libre sensoren når du skal gå gjennom sikkerhetskontrollen.

Krever sensoren noen spesiell håndtering når jeg er ute og reiser?

Sjekk med flyselskapet før avreise ettersom regler og forskrifter kan endres uten varsel.

Kan jeg starte en ny sensor når jeg har mindre enn 24 timer igjen på den gamle sensoren?

Nei, FreeStyle Libre avleseren kan kun kobles til én sensor om gangen. Når en sensor er utbrukt, kan du starte en ny sensor.

Hva skjer med sensoren etter 14 dagers bruk?

Sensoren slutter automatisk å virke etter 14 dager.

Hva skjer hvis jeg må fjerne sensoren før det har gått 14 dager (eller om den faller av)?

Start en ny sensor. Avleseren vil registrere den nye sensoren, og spørre deg om du vil starte den.

Hva skjer med sensoren hvis den bæres når det er varmere eller kaldere enn det anbefalte temperaturområdet?

Flytt deg til et sted der temperaturen er riktig og skann igjen etter noen minutter.

Hvordan festes sensoren på kroppen?

Sensoren settes på baksiden av overarmen med en enkel engangsenhet som kalles en applikator. Når sensoren festes, føres det et lite (5 mm) sterilt filament (fiber) inn rett under huden. Sensoren holdes på plass med et lite selvklebende plaster. Det føles som et fingerstikk når du fester sensoren.

Hvor lenge kan sensoren sitte på?

Sensoren er til engangsbruk, og den er beregnet på å festes på kroppen og gi presise glukoseverdier i opptil 14 dager. Etter 14 dager skal sensoren fjernes ved at du river av det selvklebende plasteret.

Hvor på kroppen kan sensoren bæres?

Sensoren kan bare bæres på baksiden av overarmen.

Kommer jeg til å kjenne sensoren når jeg bærer den?

Den delen av sensoren som føres inn under huden, er mindre enn 0,4 millimeter bred (en tykkelse på 1 mm tilsvarer omtrent noen hårstrå fra et menneske) og den føres cirka 5 mm inn under huden.

Hvor ofte samler sensoren inn og lagrer glukoseverdier?

Sensoren måler glukosenivåene automatisk hvert minutt, og lagrer verdiene med 15 minutters intervaller i 8 timer. Når avleseren skanner sensoren, overfører sensoren data for 8 timer til avleseren automatisk.

Hvis sensoren lagrer glukoseverdiene hvert 15. minutt, innebærer det at jeg vil få samme glukoseverdi hvis sensoren leses av igjen innenfor samme 15-minutters intervall?

Nei, du vil få den gjeldende verdien akkurat i øyeblikket hver gang du skanner avleseren over sensoren.

Hva vil skje hvis jeg skanner ofte, f.eks. hvert 30. sekund?

Du kan skanne så ofte du vil, men verdien vil aldri endres oftere enn hvert 60. sekund.

Hvorfor logger avleseren data hvert 15. minutt? Hvorfor ikke oftere?

For å holde sensorprofilen liten, har den en begrenset lagringskapasitet. For å sikre at sensoren kan lagre 8 timer med data (en normal nattperiode), er det valgt intervaller på 15 minutter.

Hvor mange glukoseverdier kan leses av når sensoren sitter på?

Du kan lese av så mange glukoseverdier som du vil når sensoren sitter på. For å kunne få et 24-timers glykemisk bilde, må du skanne minst hver 8. time.

Holder nøyaktigheten til sensoren seg uforandret i løpet av 14-dagersperioden?

Ja, sensorens nøyaktighet forblir den samme i opptil 14 dager.

Hvordan vet jeg om sensoren fungerer som den skal?

For å kontrollere om systemet fungerer, slår du rett og slett på avleseren og skanner over sensoren for å få en glukoseverdi. Hvis sensoren av en eller annen grunn ikke fungerer, vises det en feilmelding på avleseren som oppfordrer deg til å bytte ut sensoren. 

Hvis du har symptomer som ikke stemmer overens med verdien til FreeStyle Libre systemet, eller mistenker at verdien din er unøyaktig, skal du kontrollere verdien ved å utføre en fingerstikktest med en blodglukosemåler. For enkelhets skyld er det en innebygd FreeStyle Precision blodglukosemåler i avleseren som kan brukes med FreeStyle Precision teststrimler for blodglukose og blodketon(4). Kontakt helsepersonell hvis du opplever symptomer som ikke stemmer overens med glukoseverdiene dine. 

(4) Du finner ytterligere informasjon i brukerhåndboken.

Hva skjer hvis batteriet på avleseren går tomt? Mister jeg glukoserverdiene hvis batteriet på avleseren går tomt?

Avleseren må lades opp igjen dersom batteriet går tomt. De lagrede glukoseverdiene i avleseren er der fortsatt. Det tar cirka 3 timer å lade avleseren hvis batteriet er helt tomt.

Hvor ofte må jeg lade avleseren?

Ved normal bruk kan du bruke avleseren i omtrent 7 dager før du må sette den på lading. Avleseren varsler deg om at batteriet er svakt når den trenger å lades. Avleseren har et batteriikon som viser batteriets ladenivå.

Kan jeg lese av glukoseverdien gjennom klærne?

Ja, du kan foreta glukoseavlesninger gjennom klærne ved å skanne avleseren over sensoren*. 

*Avleseren kan innhente data fra sensoren når den er mellom 1 cm og 4 cm fra sensoren.

Hva skjer hvis jeg ikke skanner avleseren over sensoren i løpet av en 8-timers periode?

De eldste glukoseverdiene går tapt hvis du ikke skanner med avleseren minst én gang i løpet av en 8-timers periode. Hvis du for eksempel skanner avleseren over sensoren kl. 13:00 og neste gang kl. 22:00, vil du miste glukosedataene fra 13:00–14:00.

Er det noen risiko for overlappende glukoseverdier hvis jeg skanner avleseren over sensoren flere ganger i løpet av en 8-timers periode?

Avleseren er smart nok til å vite hvilken verdi som er ny ved hver skanning, og vil ikke dobbeltregistrere noen verdier.

Hvilke språk er tilgjengelige på avleseren?

Språket på avleseren er spesifikt for hvert land, og varierer derfor fra land til land.

Slås avleseren av automatisk?

 På de fleste skjermene på avleseren dempes belysningen etter 45 sekunder og slås av etter 60 sekunder. Etter et resultat fra strimmelen, vil skjermen slås av når teststrimmelen fjernes.

Hva betyr «Flash»?

Flash gjenspeiler det faktum at brukeren kan få glukoseverdier raskt ved bare å skanne avleseren over sensoren. Flash glukosemåling gir også et raskt innblikk for personer med diabetes og helsepersonellet deres.

Hvordan virker FreeStyle Libre systemet?

For å få en glukoseverdi, utfører du helt enkelt en rask skanning i 1 sekund med avleseren over sensoren. 

Denne enkle avlesningen gir deg mer informasjon enn en blodglukosetest, og det uten det rutinemessige fingerstikket*. FreeStyle Libre systemet tilbyr også et program for å generere konsise rapporter som gir en klar analyse av glukosedataene dine. 

*I perioder der glukosenivåene endres raskt, er det ikke sikkert at glukosenivåene i den interstitielle væsken gir en nøyaktig gjenspeiling av glukosenivåene. I slike tilfeller og i tilfeller der systemet rapporterer hypoglykemi eller overhengende hypoglykemi, eller der symptomene ikke stemmer overens med avlesningene, kreves det en fingerstikktest med glukosemåler.

Må FreeStyle Libre systemet kalibreres?

Nei, FreeStyle Libre sensoren kalibreres under produksjonen, så du behøver ikke gjøre det. Sensoren aktiveres gjennom skanning. Etter en oppvarmingsperiode på 1 time begynner den så å registrere glukoseverdiene automatisk.

På hvilken måte skiller Flash glukosemåling seg fra blodglukosemåling (BGM)?

Vanlig blodglukosemåling gir brukerne glukoseverdier som representerer bestemte tidspunkter. Brukerne får ikke informasjon om hvordan glukosenivåene har endret seg, og de får heller ikke informasjon om glukosenivåene deres er på vei opp eller ned. Uten slik informasjon kan det være lett å gå glipp av signifikante glukosevariasjoner – de høye og lave verdiene. FreeStyle Libre systemet er en ny måte å innhente glukoseverdier på. Systemet er slik at brukeren kan få sin aktuelle glukoseverdi bare ved å skanne avleseren over sensoren, og det gir også et komplett bilde av glukosevariasjonene.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg skal ta en røntgenundersøkelse?

Hvis du har en legetime som involverer en prosedyre med sterk magnetisk eller elektromagnetisk stråling, slik som røntgen, MR eller CT, må du fjerne sensoren og ta i bruk en ny etter prosedyren. 

Hva skal jeg gjøre i løpet av den første timen, når FreeStyle Libre systemet varmer opp?

FreeStyle Libre avleseren har en innebygd port for teststrimler, hvor du kan bruke FreeStyle Precision Neo teststrimler. Under oppvarmingsperioden kan du bruke denne teststrimmelporten når du skal måle blodglukosen.

Kan FreeStyle Libre systemet brukes av dialysepasienter?

Bruk av FreeStyle Libre systemet for dialysepasienter er ikke evaluert.

Hvilke stoffer kan forstyrre resultatene som genereres fra FreeStyle Libre systemet?

Askorbinsyre og salisylsyre kan forstyrre sensoravlesingene. Se brukerhåndboken for FreeStyle Libre systemet for ytterligere informasjon.

Kan paracetamol påvirke FreeStyle Libre systemets glukosemålinger?

Nei, FreeStyle Libre systemet påvirkes ikke av paracetamol.

Kan FreeStyle Libre systemet kobles til en insulinpumpe?

Nei, men som med all ny teknologi, forsker Abbott på en rekke potensielle bruksområder.

Har FreeStyle Libre systemet blitt testet i vann?

Ja. Sensoren kan brukes mens du bader, dusjer eller svømmer. Du må ikke dykke dypere enn 1 meter eller la sensoren være senket i vann i mer enn 30 minutter. 

Vil FreeStyle Libre systemets nøyaktighet påvirkes av sykdom som for eksempel forkjølelse eller influensa?

Dersom du vil ha mer informasjon om hvordan sykdom påvirker glukosenivåene dine, må du ta kontakt med helsepersonell.

Vil forskjellen på resultatene jeg får med FreeStyle Libre systemet og blodglukosemåleren (BGM) ha noe å si for hvilke dosering jeg skal bruke?

Sensorens glukoseverdier, som er basert på glukosenivåer i interstitiell væske, kan være forskjellige fra blodglukosenivåer (fingerstikktest), spesielt dersom blodglukosen ditt endrer seg raskt. For eksempel etter et måltid, etter at du har tatt insulin eller etter trening. Når blodglukosenivåene faller raskt, kan glukosemålingene fra sensoren være høyere enn blodglukosenivåene. Motsatt, når blodglukosenivåene stiger raskt, kan glukosemålingene fra sensoren være lavere enn blodglukosenivåene. Hvis blodglukosen faller eller stiger raskt, vises Sjekk blodglukose-symbolet. Hvis du ser Sjekk blodglukose symbolet, ta en blodglukosetest og gjør et valg basert på det resultatet du får.

Barnet mitt har type 1 diabetes. Kan han eller hun bruke FreeStyle Libre?

Ja, FreeStyle Libre Flash glukosemaling-systemet er indisert for måling av glukosenivaene i interstitiell væske hos personer (4 år og eldre) med diabetes mellitus. Indikasjonen for barn (4–12 år) er begrenset til de som er under oppsyn av en omsorgsperson som er minst 18 år gammel.

Kan FreeStyle Libre-systemet brukes av barn?

Ja, FreeStyle Libre Flash glukosemaling-systemet er indisert for måling av glukosenivaene i interstitiell væske hos personer (4 år og eldre) med diabetes mellitus. Indikasjonen for barn (4–12 år) er begrenset til de som er under oppsyn av en omsorgsperson som er minst 18 år gammel.

Hvordan kaster jeg engangskomponentene, f.eks. sensoremballasjen og applikatoren?

Dette produktet skal behandles i henhold til gjeldende lokale forskrifter for avhending av elektronisk utstyr, batterier, skarpe gjenstander og materialer som potensielt utsettes for kroppsvæsker. 

Dette betyr at den brukte applikatoren og sensoremballasjen skal kastes i en beholder for smittefarlig avfall – henting av medisinsk avfall må bestilles av sykepleier eller fastlege. De fleste personer med diabetes vil allerede ha de nødvendige ordningene på plass. Den brukte sensoren skal tas av og tørkes med desinfeksjonsmiddel, og deretter kastes som elektrisk avfall (på samme måte som batterier).

Hvordan skal FreeStyle Libre systemet oppbevares?

Både avleseren og sensoren skal oppbevares ved 4 °C–30 °C.

Hvorfor må systemet varmes opp i en time?

Abbott Diabetes Care er forpliktet til å gjøre produktene sine sikre for brukeren. Etter innføringen må sensoren og kroppen ekvilibreres (eller tilpasse seg). Forskningen vår har vist oss at det ikke alltid er lett å måle glukosen i kroppen nøyaktig før denne ekvilibreringen har skjedd. Vi lar derfor systemet ekvilibreres i en time for å sikre at det gir presise glukoseverdier.

Hva er forskjellen mellom måling i den interstitielle væsken og blodglukose?

Glukosemålinger med sensor og glukosemålinger med fingerstikk vil ikke alltid vise samme resultat, og det er faktisk sannsynlig at de ikke vil være like. Det skyldes at glukosemålinger med sensor kommer fra den interstitielle væsken (ISF), et tynt lag med væske som omringer cellene i vevene under huden, og ikke fra blodet. Det er en 5–10 minutters forsinkelse i glukoseresponsen i ISF på endringer i blodglukosen. Glukosemålinger i ISF har vist seg å reflektere glukosenivåene på en pålitelig måte.

Hvor mange målinger må til for å beregne HbA1c?

Minimum 5 dager med sensorinformasjon kreves for at en estimert HbA1c kan beregnes.

 

Behøver jeg en separat blodglukosemåler når jeg bruker FreeStyle Libre systemet?

Nei. For enkelhets skyld er det en innebygd FreeStyle Optium blodglukosemåler og ketonmåler i avleseren som kan brukes til avlesninger av blodglukose og keton.

Kan jeg utføre en blodketontest med FreeStyle Libre systemet?

Du kan bruke den innebygde måleren til å kontrollere blodketonnivået ditt ved hjelp av FreeStyle Optium b-keton teststrimler (tilgjengelig på resept). Du skal bare utføre en blodketontest fra fingertuppen din. Pass på å lese bruksanvisningen til teststrimmelen før du bruker den innebygde måleren.

Hvordan beregner FreeStyle Libre systemet en insulindose?

Insulinkalkulatoren benytter innstillinger som ble angitt i insulinkalkulatoren under ett av to mulige innstillingsvalg (enkel eller avansert). Denne funksjonen krever forståelse av insulinbruk, og må stilles inn av en lege eller sykepleier. Ved hjelp av innstillingene som de angir, glukoseverdiene fra den innebygde måleren og karbohydratinformasjonen (i gram eller per porsjon) som brukeren oppgir, beregner insulinkalkulatorens program en foreslått insulindose.

Fungerer insulinkalkulatoren med alle insulintyper?

Nei, insulinkalkulatoren kan bare hjelpe deg med å beregne direktevirkende (måltids- eller korttidsvirkende) insulindoser. Insulinkalkulatoren må stilles inn av en lege eller sykepleier.

Hva er forskjellen mellom enkel og avansert innstilling på insulinkalkulatoren?

Enkel innstilling er for brukere som bruker en fast dose direktevirkende insulin før måltider. Avansert innstilling er for brukere som regner karbohydrater (i gram eller per porsjon) og/eller bruker en korrigeringsfaktor for å justere doser med direktevirkende insulin ved måltider. Insulinkalkulatoren må stilles inn av en lege eller sykepleier.

Hva er en trendpil? Hvordan fungerer den? Hva kan den fortelle meg?

FreeStyle Libre Flash glukosemålingssystem tilbyr en trendpil for hver glukoseverdi. Pilen forteller deg hvordan glukosenivåene endres, og hvor raskt det går. Dermed får du ved alle tidspunkter ikke bare vite det aktuelle glukosenivået, men også hvilken vei det går. Avhengig av trendpilens retning får du vite om glukoseverdiene dine går opp, ned eller holder seg stabile, noe som gjør det lettere å ta beslutninger i fremtiden.

Hva er et Flash glukosemålingssystem?

Flash glukosemåling er en ny, brukervennlig metode for å hente inn glukoseverdier på en diskret måte. Et Flash glukosemålingssystem gir et komplett bilde som viser aktuell glukoseverdi, i tillegg til at du kan se hvordan glukosenivåene endres umiddelbart bare ved å skanne avleseren over sensoren.

Det som gjør Flash glukosemålingssystem unikt, er at en rask skanning med avleseren over sensoren gir et komplett bilde av glukosen din i form av aktuell glukoseverdi, 8 timers historikk og en trendpil som viser om glukosenivået ditt er på vei opp, ned eller om det holder seg stabilt.

Hva er et Flash glukosemålingssystem?

Flash glukosemåling er en ny, brukervennlig metode for å hente inn glukoseverdier på en diskret måte. Et Flash glukosemålingssystem gir et komplett bilde som viser aktuell glukoseverdi, i tillegg til at du kan se hvordan glukosenivåene endres umiddelbart bare ved å skanne avleseren over sensoren.

Det som gjør Flash glukosemålingssystem unikt, er at en rask skanning med avleseren over sensoren gir et komplett bilde av glukosen din i form av aktuell glukoseverdi, 8 timers historikk og en trendpil som viser om glukosenivået ditt er på vei opp, ned eller om det holder seg stabilt.

Hvordan kan jeg få kontakt med legen min digitalt?

FreeStyle Libre Digital Ecosystem gir deg tilgang til mobilappen FreeStyle LibreLink og LibreView, et sikkert, nettbasert program som gjør at du og legen din kan ha kontakt, helt gratis.  Gå til nettsidene våre og klikk på www.FreeStyle.Abbott/no-no/. Der finner du informasjon om hvordan du kan laste ned FreeStyle LibreLink appen, opprette en LibreView konto og dele informasjon med legen din.

LibreView er den beste måten for deg å holde kontakt med legen din på, men du kan også kontakte legen din med FreeStyle LibreLink appen via tekst eller e-post.

Husk også at med LibreLinkUp appen, kan familie/helsepersonell når som helst få tilgang til din glukoseinformasjon.  Gå til https://www.librelinkup.com/ for å se hvordan du gjør dette. 

Topp 5 søkeord

FreeStyle LibreLink/App

Hva er LibreView?

LibreView er et sikkert, skybasert system som gir deg mulighet til å lage enkle, lettforståelige glukoserapporter, som du kan dele med helsepersonell. For å bruke LibreView kobler du til på en Windows-basert datamaskin med Internettilgang, og følger instruksjonene på skjermen for å logge inn og laste opp data. Din glukoseinformasjon lagres sikkert i skyen, og du kan dele den med legen din.

Hvor mye koster LibreView systemet?

LibreView systemet er gratis. Det er ingen oppstartskostnader og ingen abonnentskostnader.

Hva skjer i LibreView hvis jeg bruker mer enn én måler?

I LibreView-systemet kan du opprette rapporter som kombinerer informasjon fra forskjellige målere fra Abbott Diabetes Care.

Hvilke operativsystem/nettlesere kan jeg bruke til LibreView systemet?

Nettsiden LibreView er bare kompatibel med enkelte operativsystemer og nettlesere. Vennligst sjekk på www.LibreView.com for mer informasjon.

Hvordan kan LibreView programvaren hjelpe meg?

Med LibreView programvaren kan du lettere få oversikt over trender og mønstre i din glukoseinformasjon. Du kan for eksempel se at blodglukosen til enkelte tider på dagen konsekvent stiger eller synker, og du kan fokusere på å forbedre disse.

Hvordan finner jeg ut hvilken versjon av nettleseren jeg har?

Åpne nettleseren (Internet Explorer, Chrome eller Firefox):

For Internet Explorer: Finn og velg “Verktøy”. Så velger du “Om Internet Explorer”. Versjonen du bruker vil så vises.

For Chrome: Finn og velg ikonet “Tilpass og kontroller Google Chrome” på verktøylinjen. Velg så “Hjelp” og videre “Om Google Chrome” for å se gjeldende versjon.

For Firefox: På menylinjen velger du “Hjelp” og “Om Firefox”. Versjonsnummer oppgis under Firefox-navnet.

Hvordan laster jeg ned den nyeste driveren for LibreView enheten?

Velg ikonet for blodglukosemåler på Last opp en måler-siden. Den nyeste driveren for LibreView enheten lastes automatisk ned.

Hvordan kommer jeg i gang med LibreView?

Du kan starte registreringsprosessen her: https://www.LibreView.com. Bekreft at du registrerer en personlig konto og klikk Fortsett. Følg meldingene på skjermen for å velge land, akseptere brukervilkårene og personvernerklæringen og fylle ut et kort registreringsskjema. Når du har verifisert e-postadressen din, er du klar til å logge inn og starte opplastingen av glukoseinformasjon til LibreView.

Hvordan laster jeg opp glukoseinformasjon?

Logg inn på LibreView-kontoen din. Klikk på Last opp knappen. Koble så til enheten din til datamaskinen med den tilhørende ledningen. Dersom det er føste gang du laster opp til denne maskinen, vil du bli bedt om å installere programvaren som gir enheten mulighet til å kommunisere med det nettbaserte systemet.

 

Merk: Hvis du bruker mobilappen FreeStyle LibreLink, lastes informasjon om blodglukosen automatisk opp til LibreView-kontoen hver gang du skanner FreeStyle Libre-sensoren.

Hvordan deler jeg rapporter?

Du kan sende en PDF av rapportene via e-post til helsepersonell og lege ved å klikke på E-post-knappen når du ser på rapportene. Du kan også dele den med helsepersonell ved å linke LibreView-kontoen din til den gjeldende institusjonen. Klikk på Navigering-ikonet i øverste høyre hjørne av skjermen. Når sidemenyen åpnes, velger du Konto-innstillinger. Klikk så på Mine institusjoner-fanen og skriv inn ID på legen/kontaktpersonen din for å dele informasjonen din. (Du må spørre etter legens/kontaktpersonens ID på LibreView-institusjonen for å kunne koble sammen kontoer.)

 

Du kan dele rapporter med så mange personer du vil.

Kan jeg stoppe deling av informasjon?

Ja, med LibreView-systemet kan du bestemme når og hvordan du vil dele informasjonen din. Hvis du vil avslutte delingen av din informasjon med en spesifikk institusjon (for eksempel dersom du bytter lege), logger du inn på din LibreView konto og klikker på Navigasjon ikonet øverst i høyre hjørne. På sidemenyen velger du Konto-innstillinger. Klikk så på Mine institusjoner-fanen og klikk Fjern på den institusjonen du vil avslutte delingen med.

Hva er eHbA1c?

eHbA1c er en beregnet verdi for HbA1c basert på gjennomsnittlig sensorglukose i valgt tidsperiode. eHbA1c beregnes med en formel fra den publiserte referansen nedenfor*. eHbA1c er ikke ment å erstatte eller forutsi HbA1c testet i et laboratorium. Du kan i stedet benytte denne verdien til å overvåke endringer i eHbA1c i løpet av en tidsperiode. 

 

* Nathan DM, Kuenen J, Borg R, et al. Oversettelse av A1C-analyse til beregnede gjennomsnittlige glukoseverdier. Diabetes Care . 2008;31:1473-1478.

Hva er ambulatorisk glukoseprofil?

Diagrammet som viser den ambulatoriske glukoseprofilen (AGP), som finnes i flere rapporter, gir en visuell referanse over forandringen i glukoseverdiene i løpet av en tidsperiode. Sensorens glukosedata fra 5 dager eller mer kombineres og plottes i én enkelt 24-timers tabell. Ved å plotte data på denne måten, kan du se ulike mønstre som kan være vanlige i en viss periode på dagen.

Hva menes med median og persentil statistikk i rapportene?

Median – er når halvparten av avlesningene ligger under linjen, og halvparten av avlesningene ligger over linjen. 

 

25 til 75 prosent – er når 25 % – 75 % av de observerte sensor-glukoseavlesningene faller (eller de midterste 50 % av resultatene). 

 

10 til 90 prosent – er når 10 % – 90 % av de observerte sensor-glukoseavlesningene faller.

Hva er LibreView og hvordan fungerer det med FreeStyle LibreLink appen? 

'LibreView er et skybasert diabetesbehandlingssystem.  LibreView er et sikker lagringssted for informasjon fra din FreeStyle LibreLink app og gjør det enkelt for deg å dele din glukoseinformasjon med helsepersonell eller andre, hvis du ønsker. Data lastes automatisk opp til LibreView kontoen når telefonen er tilkoblet internett.

Du kan se informasjon fra FreeStyle LibreLink i LibreView ved å følge disse trinnene:

1. Gå til libreview.com i nettleseren din

2. Logg inn på samme konto som du opprettet når du installerte og satte opp FreeStyle LibreLink appen. Dette er din LibreView konto.

3. Klikk på dråpe-ikonet øverst til venstre på skjermen. 

4. Klikk på “Vis hele rapporter”

Med LibreView kan du endre rapportinnstillingene, vise informasjon fra andre glukosemålere, eksportere informasjon og sette opp deling med helsepersonell.  Se hurtigstartveiledningen for LibreView på libreview.com for mer informasjon.

Merk: FreeStyle LibreLink appen fungerer IKKE sammen med FreeStyle Libre programvaren.

Hvordan oppretter jeg en LibreView konto?

Når du har installert FreeStyle LibreLink appen og godtatt lisensavtalen for sluttbrukere og personvernerklæringen, vil du bli bedt om å opprette en LibreView-konto. Du må ha nettverksforbindelse for å fullføre oppretting av kontoen.

Trinn 1 Fyll ut de nødvendige feltene

Følgende felt er obligatoriske.

• Fornavn

• Etternavn

• Fødselsdato

• Land

• E-post

• Passord (passord må inneholde minst åtte tegn og ikke mer enn 36 tegn. De må inneholde minst ett tall, én stor bokstav og én liten bokstav.)

• Bekreft passord

Trinn 2 Klikk på ‘Opprett Min konto’

Når du har lagt inn all informasjonen din, klikk på Opprett Min konto nederst på skjermen.

Trinn 3 Gjør ferdig oppsettet av appen

Når du har opprettet en konto blir du bedt om å sette opp appen. Følg instruksjonene på skjermen for å velge ditt målområde og stille inn dine preferanser for hvordan du vil logge merknader.

 

Når oppsettet av appen er ferdig, kan du endre valgene dine når som helst ved å gå til alternativet Innstillinger i menyen.

Merk: Du kan nå bruke samme kontoinformasjon for å logge inn på LibreView eller LibreLinkUp.  Informasjonen din fra FreeStyle LibreLink lastes automatisk opp til LibreView når du har nettverkstilkobling

Hvorfor må jeg opprette en LibreView-konto for å bruke FreeStyle LibreLink appen?

I LibreView kan du styre kontoinformasjonen din og aktivere detaljert rapportering og deling av informasjon. Når appen er installert og du godtar brukervilkårene, må du opprette en LibreView konto før du kan begynne å bruke appen. I LibreView kan du dele glukoseinformasjonen din med helsepersonell og andre apper som kan kobles sammen med FreeStyle LibreLink appen.

Hvilken informasjon samler appen inn og hva skjer med den informasjonen?

Appen lagrer din kontoinformasjon, glukoseinformasjon, merknader og sensorinformasjon fra appen på telefonen din, så det er ditt ansvar å beskytte den personlige informasjonen på telefonen din. Appen laster også automatisk opp denne informasjonen til LibreView, et sikkert, skybasert datalagringssted. Les personvernerklæringen for mer informasjon.

Er informasjonen min sikker? Hva gjør Abbott for å beskytte pasientdata?

Abbott og deres partnere overholder alle gjeldende lover om databeskyttelse og personvern i brukeres jurisdiksjoner. Les lisensavtalen for sluttbrukere og brukervillkår eller personvernerklæring i appen eller på freestylelibre.com for å forsikre deg om at du er komfortabel med den datahåndteringspraksis som gjelder for bruk av appen og LibreView, ellers bør du ikke installere appen.

Hva skjer hvis jeg mister eller bytter telefon?

Hvis du mister telefonen din, kan du laste ned appen på nytt på en kompatibel telefon og logge deg inn med kontoinformasjonen din. Hvis du har en aktiv sensor og må installere appen på nytt, kan du etter å ha logget inn på nytt fortsette å bruke den aktive sensoren til brukstiden er utgått. Du har ikke mulighet til å vise historikkinformasjon i den nye versjonen av appen, men denne informasjonen er tilgjengelig i LibreView.

Hva er LibreLinkUp appen og hvordan fungerer den med FreeStyle LibreLink appen? 

LibreLinkUp er en app som følger med FreeStyle LibreLink appen, og som gjør det mulig for deg å automatisk dele dine skannede glukosemålinger med dine omsorgspersoner. 

Personen som bruker FreeStyle Libre-sensoren bruker FreeStyle LibreLink appen og pårørende eller omsorgsperson bruker LibreLinkUp appen.

For å legge til en LibreLinkUp apptilkobling, klikk på Del (eller tilknyttede apper) i hovedmenyen i FreeStyle LibreLink appen, velg LibreLinkUp i listen og følg instruksjonene på skjermen.

Både du og omsorgspersonen din må ha nettverkstilkobling for å dele glukosemålinger. 

Lær mer om LibreLinkUp på www.LibreLinkUp.com.

Er FreeStyle LibreLink appen kompatibel med andre diabetes eller helseprogramvare?

Ja, med din tillatelse kan appen dele glukoseinformasjon med enkelte andre apper. Se på Del menyen i FreeStyle LibreLink appen for å se hvilke andre apper som er tilgjengelige for deling i din region.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg har spørsmål om appen eller informasjonen om meg?

Hvis du har spørsmål om appen eller din informasjon, inkludert spørsmål om hvordan du avslutter din LibreView-konto, gå til FreeStyleLibre.com for kontaktinformasjon til kundestøtte.

Hvordan får jeg tilgang til glukoserapportene mine?

Appen inkluderer en rekke rapporter som synliggjør trender og mønstre for ditt glukosenivå. I hovedmenyen velger du den rapporten du vil vise.

Hvordan sjekker jeg glukosemålingene når jeg skanner sensoren?  

Hvis du har brukt FreeStyle Libre-avleseren før, vil du kanskje merke forskjell i skanneytelse når du skanner en sensor med mobiltelefonen. Fordi NFC-ytelsen vil variere mellom ulike merker og telefonmodeller, må du kanskje endre skanneteknikken din. 

 

• Android-telefoner:

o Påse at NFC er aktivert på telefonen.

o Hvis du bruker andre NFC-apper, som Samsung S-Health, må du starte FreeStyle LibreLink hver gang før du skanner. Eller, hvis du avinstallerer den andre NFC-appen, skal det være mulig å skanne sensoren til enhver tid når telefonen er låst opp.

o Hold BAKSIDEN av telefonen mot sensoren (dette kan gjøres utenpå klær) og beveg den sakte rundt til du hører det første signalet, så holder du telefonen i ro til du hører det andre signalet. (Hvis lyden på telefonen er av, må du skru den på for å høre disse signalene).

o Det første signalet indikerer at telefonen og sensoren har opprettet en NFC-kobling.

o Det andre signalet indikerer at telefonen har fullført skanningen av sensoren.

o Telefonen vil også vibrere når sensoren er skannet.

 

• iPhone:

o Åpne FreeStyle LibreLink-appen

o Klikk på "skann"-knappen på Hjem-skjermen (den oppgir kanskje "Start en ny sensor" eller "Sjekk glukose"), eller sensorikonet øverst i høyre hjørne på de fleste skjermer.

o Når meldingen "Klar til å skanne" vises, hold TOPPEN av iPhone i nærheten av sensoren.

o Telefonen vil vibrere svakt når sensoren er skannet.

Når skanningen er fullført, vil appen vise din nåværende glukosemåling sammen med glukosehistorikken for de siste 8 timene og en pil som indikerer i hvilken retning glukosenivået ditt går.

Hvis du ikke får en glukosemåling, eller hvis du får en feilmelding, gå til Feilmeldinger og feilsøking.

Hvordan kan jeg forstå glukosemålingene mine bedre? 

Forstå målingene dine 

Når du skanner en FreeStyle Libre-sensor med LibreLink-mobilappen, vises en skjerm ("Mitt glukosenivå") med ditt nåværende glukosenivå, en glukosetrendpil som indikerer i hvilken retning glukosenivået ditt går, og en graf med nåværende og lagret glukoseinformasjon.

Nåværende glukosenivå

Dette nummeret angir glukoseverdien fra forrige skanning. Dette området vil endre farge, avhengig av om glukosenivået ditt er høyt (oransje), lavt (rødt), innenfor målområde (grønt) eller mellom målglukoseområde og høyt eller lavt glukosenivå (gult).

Glukosetrendpil

Glukosetrendpilen gir deg en indikasjon på i hvilken retning glukosenivået går.

  Glukosenivået stiger raskt - mer enn 0,1 mmol/l (2 mg/dl) per minutt 

  Glukosenivået stiger - mellom 0,06 - 0,1 mmol/l (1-2 mg/dl) per minutt

  Glukosenivået endrer seg sakte - mindre enn 0,06 mmol/l (1 mg/dl) per minutt

  Glukosenivået synker - mellom 0,06 - 0,1 mmol/l (1-2 mg/dl) per minutt

  Glukosenivået synker raskt - mer enn 0,1 mmol/l (2 mg/dl) per minutt

Merk: Glukosetrendpilen vil kanskje ikke alltid vises sammen med avlesingen.

Glukosegraf

FreeStyle Libre-sensoren henter automatisk glukosemålinger i løpet av dagen og lagrer opptil åtte timer med informasjon. Hver gang du skanner sensoren, vil de siste åtte timene med informasjon vises i denne grafen.

Målområde

Ditt målområde vises som en kraftig, lys grønn strek på grafen. Du kan justere målområdet i innstillingene i appen.

Merknad-ikoner

Hvert ikon som vises, representerer en merknad du har lagt inn i appen og når den ble lagt inn. Det finnes ikoner for måltidsmerknader, insulinmerknader, treningsmerknader og andre merknader.

Legg til en merknad

Klikk på denne knappen for å opprette en ny merknad om måltid, insulin, aktivitet eller en annen type merknad. Alle merknadene dine vil lagres i loggboken i mobilappen.

Hvordan kan jeg legge til merknader til glukosemålingene mine?

Merknader om måltider, insulin og trening kan lagres i FreeStyle LibreLink-mobilappen. Du kan lagre merknader på flere måter.

 

For å lagre en merknad sammen med en glukosemåling, klikker du på Legg til merknad-knappen nederst på Mitt glukosenivå-skjermen. Se trinn-for-trinn-instruksjonene nedenfor.

 

Hvis du helst vil legge til en merknad direkte i loggboken, gå til "Slik bruker du loggboken" for mer informasjon.

Trinn 1 Skann sensoren

Skann en FreeStyle Libre-sensor ved hjelp av din mobilenhet. Hvis du får problemer med å skanne sensoren, gå til Feilmeldinger og feilsøking for mer informasjon.

Trinn 2 Klikk på ‘Legg til merknad’

Klikk på Legg til merknad-knappen på Mitt glukosenivå-skjermen.

Trinn 3 Velg type merknad

Hak av i boksen ved siden av den typen merknad du vil opprette. Hvis du helst ikke vil velge en kategori, kan du hoppe over dette trinnet og skrive inn merknaden i Kommentar-feltet.

Trinn 4 Legg til detaljer om merknad (valgfritt)

Legg inn informasjon om merknaden din i de tilgjengelige feltene. Gjenta trinn 2 og 3 for alle typer merknader du vil opprette.

Trinn 5 Klikk på ‘Ferdig’

Klikk på Ferdig for å lagre merknaden din og gå tilbake til Mitt glukosenivå-skjermen. Et ikon som samsvarer med den typen merknad som er lagt til, vil vises over glukosegrafen.

For å redigere merknaden du nettopp har lagt til, klikker du på Rediger merknad-knappen nederst på skjermen.

Feilmeldinger og feilsøking 

Hvis du har fulgt instruksjonene for hvordan du starter eller skanner en sensor, men du får en feilmelding når du prøver å skanne, se tipsene i feilsøkingsavsnittet under.

VIKTIG: Hvis du for tiden bruker en FreeStyle Libre-sensor sammen med FreeStyle LibreLink, må du IKKE avinstallere appen før du har snakket med kundeservice. Dersom du avinstallerer appen, mister du historikkinformasjon på appen.

Sett inn tabell 

MERK: Kundeservice er ikke tilgjengelig for telefoner med administratorrettigheter.

Hvis du har problemer med FreeStyle LibreLink-appen og har lastet den ned fra andre steder enn Google Play eller App Store, er telefonen din muligens ikke kompatibel med appen. 

Hvilke rapporter er tilgjengelig i appen?

Rapportene i FreeStyle LibreLink-appen gir innsikt i hvordan glukosenivået ditt varierer, og viser trender og mønstre for din behandling. De bruker samme beregningsmåte som rapportene i FreeStyle Libre-avleseren.

Du får tilgang til rapporter i hovedmenyen ved å klikke på ikonet i øverste venstre hjørne av skjermen.

Klikk på "Deling"-symbolet på hvilken som helst skjerm for å velge hvordan du vil dele et skjermbilde av den rapporten. Klikk på "Informasjon"-ikonet for å vise en beskrivelse av rapporten.

Gjennomsnittlig glukosenivå:

Informasjon om gjennomsnittet av sensorens glukosemålinger. Det totale gjennomsnittet for den valgte perioden vises under grafen. Gjennomsnittet vises også for ulike tider på dagen. Målinger som er over eller under ditt målglukoseområde, er gule, oransje eller røde. Målinger som er innenfor målområdet, er grønne.

Daglig graf:

En graf med sensormålinger etter dag. Grafen viser ditt målglukoseområde og symboler for merknader du har lagt inn. Grafen vil skalere til 27,8 mmol/l (500 mg/dl) for å tilpasse seg glukosemålinger over 21 mmol/l (350 mg/dl).

• Du vil kanskje se hull i grafen på tidspunkt hvor det ikke er skannet minst hver 8. time.

• Klokkesymbolet kan komme opp og indikere en tidsendring. Hull i grafen kan forekomme, eller glukosemålinger vil kanskje skjules.

Daglige mønstre:

En graf viser mønster og variasjon i sensorens glukosemålinger på en normal dag. Den tykke, svarte linjen viser median (midtpunkt) i glukosemålingen. Det blå skyggefeltet representerer området fra 10.–90. persentilet av glukosemålingene dine. Det mørkeblå skyggefeltet representerer området fra 25.–75. persentilet.

Merk: Daglige mønstre krever minst 5 dager med glukoseinformasjon.

Tid innenfor målområdet:

En graf viser hvor stor prosentandel av tiden sensorens glukosemålinger var over, under eller innenfor målglukoseområde.

Hendelser med lavt glukosenivå:

Informasjon om antall hendelser med lavt glukosenivå som er målt av sensoren. Hendelser med lavt glukosenivå lagres når sensorens glukosemåling er lavere enn 3,9 mmol/l (70 mg/dl) i mer enn 15 minutter. Totalt antall hendelser vises under grafen. Søylegrafen viser hendelser med lavt glukosenivå til ulike tider på dagen.

Estimert A1c 

Ditt estimerte A1c-nivå (også kalt HbA1c) baseres på tilgjengelig glukosedata målt av sensoren i løpet av de siste 90 dagene. Jo mer data som er tilgjengelige, jo bedre blir estimatet. Det estimerte nivået vil imidlertid kanskje ikke svare til A1c-nivået som er målt i laboratorium*. A1c kan brukes som en indikator på hvor godt glukosenivåene dine er kontrollerte, og kan brukes til å overvåke din diabetesbehandling.

*Formelen er basert på publiserte referanser som sammenlignet gjennomsnittlig sensorglukose og laboratoriemålt A1c:

A1c% = (gj.snitt SGmmol/l + 2,59)/1,59

A1c% = (gj.snitt SGmg/dl + 46,7)/28,7

* Nathan DM, Kuenen J, Borg R, Zheng H, Schoenfeld D, Heine RJ for the A1c-Derived Average Glucose (ADAG) Study Group: Translating the hemoglobin A1c assay into estimated average glucose values. Diabetes Care 2008, 31:1473-8. And, Sacks DB. Measurement of Hemoglobin A1c: A new twist on the path to harmony. Diabetes Care 2012, 35:2674-2680.

Sensorbruk: 

Informasjon om hvor ofte du bruker sensoren. Dette inkluderer totalt antall skanninger, et gjennomsnitt for hvor mange ganger per dag sensoren er skannet, prosentandel med mulige lagringer av sensorinformasjon fra dine skanninger.

Hvordan kan jeg dele min glukoseinformasjon med helsepersonell? 

Du kan dele glukoseinformasjon med helsepersonell eller et familiemedlem ved å sende et skjermbilde av en mobilrapport via SMS eller e-post direkte fra FreeStyle LibreLink-mobilappen. Åpne hovedmenyen, klikk deretter på navnet til rapporten under Rapporter og klikk så på deleikonet nederst på skjermen.

En meny viser ulike apper på telefonen som kan brukes til å dele bilder.  Klikk på ikonet for den appen du vil bruke, og gå videre for å dele skjermbildet.  Du deler et statisk skjermbilde av rapporten din.

 

Hvordan kan jeg dele informasjon fra FreeStyle LibreLink appen med andre diabetes eller helseapper?

Personer med diabetes kan bruke mange ulike produkter eller apper for å styre sin diabetesbehandling.  Avhengig av land kan personer som bruker FreeStyle LibreLink dele informasjon med andre diabetes- eller helseapper.

For å se hvilke apper som har denne funksjonen i ditt land, klikk på Del på hovedmenyen i FreeStyle LibreLink appen, velg tilgjengelige deleapper i listen og følg instruksjonene på skjermen.

Du må ha nettverkstilkobling for å dele glukosemålinger med andre apper. 

Hvordan/hvorfor skal jeg bruke loggbok funksjonen? 

Slik bruker du loggboken 

Med loggbokfunksjonen i LibreLink-appen kan du vise dine tidligere glukosemålinger og legge til merknader om måltider, trening, insulininntak mm. Du kan få tilgang til loggboken ved å åpne hovedmenyen og klikke på Loggbok.

Trinn 1 Åpne hovedmenyen

Klikk på navigasjonsikonet øverst i venstre hjørne for å åpne hovedmenyen.

Trinn 2 Gå til loggbok

Klikk på loggbok-valget.

Trinn 3 Velg en dato

Loggboken viser dagens dato som standard. For å velge en annen dag, bruk datovelgeren ved siden av den datoen som vises.

Klikk på datoen som er uthevet. Dager uten uthevet skrift har ingen oppføringer i loggboken.

Trinn 4 Velg en hendelse

Bla gjennom listen for å finne hendelsen du ser etter.

Trinn 5 Åpne hendelsen

Klikk på en hendelse i listen for å åpne den. Hvis det allerede er merknader på denne hendelsen, kan du klikke på Rediger merknad for å gjøre endringer. Du kan gjøre dette i en merknad du har lagt til en glukosemåling, og også i en merknad du har lagt til direkte i loggboken som ikke er forbundet med en glukosemåling.

Hvordan kan jeg legge til en ny merknad i loggboken?

Du kan legge til en merknad for en eksisterende loggbokhendelse som ikke har noen merknad, ved å åpne den hendelsen og klikke på Legg til merknad-knappen. Følg samme fremgangsmåte som når du skal legge til en merknad til en glukosemåling.

Slik legger du til en merknad utenfor en loggbokhendelse:

Trinn 1 Finn dato

Gå til den datoen du vil legge til en hendelse på.

Trinn 2 Klikk på ‘Legg til merknad’

Klikk på Legg til merknad-knappen.

Trinn 3 Still inn tid

Still så inn tiden for merknaden.  Klikk på Ferdig-knappen.

Trinn 4 Legg til merknad

Følg samme fremgangsmåte som når du skal legge til en merknad til en glukosemåling.

Hvordan jeg kan opprette påminnelser?

Bruke påminnelser 

 

Du kan opprette enkle eller gjentagende påminnelser som hjelp til å huske ting, for eksempel å kontrollere glukose eller å ta insulin. Det er én standardpåminnelse som hjelper deg å huske å skanne sensoren. Denne påminnelsen for å skanne sensor kan endres eller deaktiveres, men den kan ikke slettes.

 

Det finnes andre påminnelser som er episodedrevne:

 

1. En påminnelse om å kontrollere glukose på nytt etter en lav glukoseverdi (dette er en valgfri påminnelse som du kan stille inn etter at du mottar et varsel for lav glukose).

 

2. En påminnelse om å kontrollere glukose på nytt etter en høy glukoseverdi (dette er en valgfri påminnelse som du kan stille inn etter at du mottar et varsel for høy glukose).

 

3. En påminnelse om å skanne sensoren hvis du ikke har skannet de siste 8 timer. Dette er den eneste standardpåminnelsen. Denne tidtakerpåminnelsen kan endres fra 1-12 timer og kan deaktiveres, men ikke slettes.

Hvordan kan jeg slette påminnelser?

Sletting av påminnelser

 

Hvis du vil slette en egendefinert påminnelse, åpner du hovedmenyen, går til Påminnelser, velger påminnelsen du vil slette, og sveiper mot venstre for å slette påminnelsen.

 

Merk: Den obligatoriske påminnelsen 'Skann sensor' kan ikke slettes, men den kan deaktiveres hvis du foretrekker å ikke bruke den..

Hvordan kan jeg deaktivere påminnelser?

Du kan deaktivere en påminnelse uten å slette den ved å trykke på den blå og grå veksleknappen på hovedskjermbildet for Påminnelser.

Hvordan kan jeg redigere påminnelser?

Hvis du vil redigere navn, klokkeslett eller frekvens for en påminnelse, åpner du hovedmenyen, går til Påminnelser, velger påminnelsen du vil redigere og foretar endringene.

Merk: Du kan redigere tidsintervallet for standardpåminnelsen ""Skann sensor"" og/eller slå den av, men du vil ikke kunne redigere navnet eller slette den.

Hva er Tekst-til-tale-funksjonen? 

Tekst-til-tale er en valgfri funksjon i FreeStyle LibreLink-appen. Når denne funksjonen er på, blir dine glukosemålinger og trendpilens retning opplest når du skanner sensoren. Dette kan være nyttig hvis du blir distrahert mens du skanner, eller hvis du vil ha en hørbar bekreftelse på glukosemålingen din.

Funksjonen er av som standard. Du kan slå den på ved å gå til menyen for innstillinger, velge Tekst-til-tale og slå funksjonen på.

Merk at tekst-til-tale-funksjonen kun vil lese opp glukosemålingen og trendpilens retning. Se alltid gjennom Mitt glukosenivå-skjermen for å få fullstendig informasjon. Husk at Tekst-til-tale har samme voluminnstillinger som smarttelefonen din. Hvis lyden på smarttelefonen er av, vil du ikke høre at glukosemålingene blir lest opp.

Hvordan kan jeg stille inn og redigere mitt målglukoseområde? 

Når du gjør ferdig innstillingene i appen, stiller du også inn målglukoseområde. Dette brukes i glukosemålingsgrafene, i rapporter og ved beregning av Tid innenfor målområdet.  

Når du gjort ferdig innstillingene i appen, kan du redigere målglukoseområde i menyen for innstillinger.  

Rådfør deg med helsepersonell hvis du ikke vet hva ditt målglukoseområde er.

Hvordan kan jeg stille inn og redigere karbohydratenheter? 

Når du gjør ferdig innstillingene i appen, stiller du også inn karbohydratenheter.  Noen personer måler dette i gram, andre måler det i porsjoner. I appen kan du logge inntak av karbohydrat ved hjelp av disse metodene. 

Når du gjort ferdig innstillingene i appen, kan du redigere karbohydratenheter i menyen for innstillinger.  

Rådfør deg med helsepersonell hvis du ikke vet hvor mange karbohydratenheter eller porsjonsstørrelse du skal bruke.

Hvordan kan jeg redigere mine kontoinnstillinger? 

Du kan redigere LibreView-kontoen som du opprettet når du tok i bruk appen ved å gå til menyen for innstillinger.

Du må ha nettverksforbindelse for å vise eller redigere LibreView-kontoen.

Du må bekrefte passordet ditt for å redigere kontoinformasjon.

For å endre passord må du oppgi ditt nåværende passord og ditt nye passord. Passord må inneholde minst åtte tegn og ikke mer enn 36 tegn. De må inneholde minst ett tall, én stor bokstav og én liten bokstav.

Merk: Hvis du redigerer innstillingene for LibreView-kontoen din, husk at dette vil bli de nye kontoinnstillingene du bruker for å logge deg inn på LibreView eller LibreLinkUp.  

Hvordan kan jeg redigere mine kontoinnstillinger? 

Du kan redigere LibreView-kontoen som du opprettet når du tok i bruk appen ved å gå til menyen for innstillinger.

Du må ha nettverksforbindelse for å vise eller redigere LibreView-kontoen.

Du må bekrefte passordet ditt for å redigere kontoinformasjon.

For å endre passord må du oppgi ditt nåværende passord og ditt nye passord. Passord må inneholde minst åtte tegn og ikke mer enn 36 tegn. De må inneholde minst ett tall, én stor bokstav og én liten bokstav.

Merk: Hvis du redigerer innstillingene for LibreView-kontoen din, husk at dette vil bli de nye kontoinnstillingene du bruker for å logge deg inn på LibreView eller LibreLinkUp.  

Hvilke teststrimler skal jeg bruke til FreeStyle Freedom Lite apparatet?

FreeStyle Freedom Lite apparatet skal kun brukes sammen med FreeStyle Lite teststrimler for blodglukosemåling.

Hvilke teststrimler skal jeg bruke til FreeStyle Precision Neo apparatet?

FreeStyle Precision Neo-apparatet skal kun brukes sammen med FreeStyle Precision Neo teststrimler for blodglukosemåling.

Hva er inkludert i settet FreeStyle Precision Neo?

1 FreeStyle Precision Neo apparat

1 lansettenhet

10 lansetter

1 bæreveske

Brukerhefte

Hva er inkludert i settet FreeStyle Freedom Lite?

1 FreeStyle Freedom Lite apparat

1 lansettenhet

10 lansetter

1 bæreveske

Brukerhefte

Kan FreeStyle Precision Neo systemet brukes ved testing på forskjellige steder?

FreeStyle Precision Neo systemet skal kun brukes til fingerstikktesting og skal ikke brukes til testing på forskjellige steder. Se andre teststrimler for testing på andre steder.

Kan FreeStyle Freedom Lite systemet brukes ved testing på forskjellige steder?

Ja, du kan teste på overarmer og i håndflatene. Når du tester for hypoglykemi, eller dersom du ikke er oppmerksom på hypoglykemi, anbefaler vi at du kun tester ved å stikke i fingeren.

Kan jeg laste opp resultatene fra FreeStyle Freedom Lite systemet til et databehandlingssystem?

Ja, apparatet er kompatibelt med LibreView.

Kan jeg laste opp resultatene fra FreeStyle Precision Neo systemet til et databehandlingssystem?

Ja, måleren er kompatibel med LibreView — et gratis, nettbasert system som gjør at du enkelt kan laste opp data fra måleren din for å se, skrive ut og sende oversiktlige rapporter via e-post. For å laste opp avlesinger fra måleren din til LibreView, trenger du en universell mikro-USB-kabel.

Hvordan fungerer ZipWik-flikene på FreeStyle Lite teststrimlene?

De avsmalnende ZipWik-flikene fungerer slik at de bryter overflatespenningen i blodprøven (overflaten), noe som gjør det enklere og raskere å få overført blodet til teststrimmelen. Dette gir en teststrimmel som er enkel i bruk, og som er utviklet for å gi brukere enda bedre blodglukosemålinger.

Er det nødvendig å kode FreeStyle Freedom Lite apparatet?

Nei. FreeStyle Freedom Lite apparatet behøver ikke å kodes. 

Må jeg ha en resept for å kjøpe FreeStyle Precision Neo teststrimlene?

FreeStyle Precision Neo teststrimlene kan kjøpes reseptfritt.

Hvordan fungerer FreeStyle Precision Neo systemets trendindikatorer?

Hvis et blodglukoseresultat er lavere enn 3,9 mmol/l, vises en rød nedoverpil. En blinkende, rød nedoverpil vises etter 2 lave målinger innenfor den samme 3-timersperioden i løpet av 5 dager. I motsatt fall, hvis et blodglukoseresultat er høyere enn 13,3 mmol/l, vises en gul oppoverpil. En blinkende, gul oppoverpil vises etter 3 høye målinger innenfor den samme 3-timersperioden i løpet av 5 dager. Du behøver ikke å aktivere trendindikatorene, da disse skrus på automatisk.

Hvordan kommer jeg enklest i kontakt med kundeservice?

Hvis du har behov for å kontakte kundeservice, ta kontakt via telefon eller e-post på vanlige virkedager. Kontaktinformasjon til oss finner du her: www.freestyle.abbott/no-no/freestyle-kontakt

 

Vær oppmerksom på at det er stor pågang på mandager, på dager etter offentlige høytidsdager og om morgenen fram til kl. 10.00

Hva skal jeg gjøre hvis jeg vil klage på et produkt?

Kontakt kundeservice, slik at vi kan hjelpe deg. Ha produktet du bruker klart sammen med serienummeret for produktet. 

Hva gjør jeg dersom jeg har en garantisak?

Kontakt kundeservice, slik at vi kan hjelpe deg. Ha produktet du bruker klart sammen med serienummeret for produktet. 

Hvordan kan kundeservice hjelpe meg?

Kundeservice kan hjelpe deg med spørsmål om hvordan du bruker produktet, klager, forespørsler, spørsmål angående ordrer og sporing av ordrer. I tillegg kan vi også bidra med støtte for våre digitale helseløsninger, slik som FreeStyle LibreLink, LibreView og LibreLinkUp.

Hvor finner jeg serienummeret på FreeStyle Libre sensoren?

Du finner sensorens serienummer på selve sensoren, på emballasjen, i avleseren eller i appen. På emballasjen den ble levert i eller på selve sensoren: Nummeret er plassert på den smale siden av sensoren. Nummeret skal starte med: 0M000... etterfulgt av 6 siffer eller bokstaver.

I avleseren

1. Gå til innstillingene ved å trykke på hjulet øverst til høyre

2. Gå ned ett nivå (pil ned)

3. Trykk "Systemstatus"

4. Trykk "Systeminformasjon"

5. Gå ned ett nivå (pil ned)

6. Du ser nå tre serienumre, og det første nummeret er det sist brukte/den sist aktive sensoren                       

Finn de 3 siste serienumrene for sensoren i FreeStyle LibreLink-appen

- For Android: Trykk på de tre prikkene øverst til høyre på skjermen, og velg alternativet ´Om` 

- For IPhone: Trykk på de tre linjene øverst til venstre på skjermen, og velg alternativet ´Om` (dette alternativet ligger nederst på listen)                       

Hvordan kan jeg vite at avleseren fungerer som den skal?

Du kan til enhver tid gjøre en avlesertest for å sjekke at avleseren fungerer som den skal:

1. Gå til innstillinger ved å trykke på hjulet øverst til høyre på skjermen

2. Gå ned ett nivå (pil ned)

3. Trykk på "Systemstatus"

4. Trykk på "Avlesertest"

Du kan også tilbakestille avleseren. Dette gjør du ved å holde inne startknappen i 30 sekund. Du mister ikke data når du gjør dette. Vær oppmerksom på at denne avlesertesten ikke dekker glukoseverdier som er overført fra sensoren til avleseren.                          

Topp 5 søkeord

FreeStyle Libre 2

Hva er nytt i FreeStyle Libre 2 Flash glukosemålingsystem? Hva er forskjellen på FreeStyle Libresystemet og FreeStyle Libre 2 systemet?

FreeStyle Libre 2 – kontinuerlig glukosemonitorering.

Det nye systemet bruker Bluetoothteknologi som gir muligheter til en valgfri alarm-funksjonalitet. Systemet leser av glukosenivåene via en sensor som bæres på baksiden av overarmen i opptil 14 dager. Dette tar bort behovet av regelmessige fingerstikk 1. FreeStyle Libre 2-teknologien åpner for at folk med diabetes, og spesielt de som har behov for glukosealarmer, kan velge om de skal bli varslet når de opplever for lave eller for høye glukosenivåer. De som ikke ønsker varslingen, kan velge å slå den av.

FreeStyle Libre 2 har også en teknisk funksjon som varsler brukeren om signaltap (f.eks. når sensoren ikke kommuniserer med avleseren). I slike tilfeller vil systemet varsle brukeren via lyd eller vibrasjon. Brukeren kan lese av sensoren så ofte man vil for å se glukosenivå, trender og mønstre samt åtte timers historikk. FreeStyle Libre 2 oppfyller kravene Sykehusinnkjøp setter til kontinuerlig glukosemålingsutstyr.

 Alarm om lav vevsglukose – en alarm gir deg beskjed når vevsglukose synker under et nivå som stilles inn av deg

 Alarm om høyt vevsglukose – en alarm gir deg beskjed når vevsglukose stiger over et nivå som stilles inn av deg

 Alarm om signaltap – en alarm gir deg beskjed når vevsglukosealarmene du har stilt inn, ikke er tilgjengelige fordi sensoren din ikke har kunnet kommunisere (Bluetooth) med avleseren i 20 minutter

FreeStyle Libre – Flash Glukosemonitorering

FreeStyle Libre-systemene er verdensledende innen sensorbasert glukosemonitorer. Det er utviklet som en erstatning for SMBG (blodglukosemåling av pasienten selv). Hele 1,3 millioner mennesker i 44 land bruker i dag FreeStyle Libre.   

Forskjeller i finansiering

Personer med diabetes må henvende seg til sitt sykehus for å få en medisinsk vurdering om de kan få kontinuerlig glukosemåling med alarm og hvilket system som er hensiktsmessig behandling. For at dette skal kunne skje må man enten være henvist eller bli henvist til spesialisthelsetjenesten av sin fastlege. Tildeling av kontinuerlige glukosemålere er en faglig vurdering basert på hver enkelt persons medisinske behov.

Selv om FreeStyle Libre 2 nå kan tas i bruk på norske sykehus, har diabetikere i Norge ingen selvbestemmelse for tildeling av system til egenmåling av glukose. I juni 2016 søkte Abbott om opptak for FreeStyle Libre til Helfos pris- og produktliste for diabetesutstyr. Søknaden er ennå ikke behandlet av Helfo. FreeStyle Libre er siden 2016 diskutert i Stortinget gjentatte ganger, og stortingsrepresentanter fra flere partier har tatt til orde for at FreeStyle Libre bør håndteres av Helfo.  

1. Det er nødvendig å ta en fingerstikktest med en blodglukosemåler når glukosenivåene endrer seg raskt fordi glukosenivåene i vevsvæsken kanskje ikke gjenspeiler glukoseverdiene nøyaktig eller hvis systemet rapporterer hypoglykemi eller nær forestående glykemi eller når symptomene ikke stemmer overens med systemavlesningene.

 

Kan FreeStyle Libre 2 sensoren plasseres på magen?

FreeStyle LibreLink 2-sensoren er kun godkjent for bruk på baksiden av overarmen.

Har FreeStyle Libre 2 systemet samme indikasjoner som FreeStyle Libre systemet (f.eks. barn, gravide)?

FreeStyle Libre 2 systemet er et system for kontinuerlig vevsglukoseovervåkning med valgfrie alarmer. FreeStyle Libre-systemet er et flash glukosemåling system (FGM). Begge systemene har indikasjoner for personer som er 4 år og eldre, og ved graviditet. Du finner mer informasjon om begge systemene under Indikasjoner for bruk i brukerhåndboken.

Jeg har en FreeStyle Libre avleser. Trenger jeg en ny FreeStyle Libre 2 avleser for å få optimale alarmer?

Du må enten ha en FreeStyle Libre 2 avleser, eller bruke FreeStyle LibreLink appen for å motta valgfrie alarmer når du bruker FreeStyle Libre 2 sensoren.

Erstatter FreeStyle Libre 2 systemet det eksisterende FreeStyle Libre systemet?

Nei, FreeStyle Libre 2 systemet er et kontinuerlig glukosesystem som finansieres gjennom spesialisthelsetjenesten. FreeStyle Libre systemet er et flash glukosemåling system (FGM) som ennå ikke refunderes i Norge. I praksis betyr dette at personer med diabetes må henvende seg til sitt sykehus for å få en medisinsk vurdering om de kan få kontinuerlig glukosemåling med alarm og hvilket system som er hensiktsmessig behandling. For at dette skal kunne skje må man enten være henvist eller bli henvist til spesialisthelsetjenesten av sin fastlege. Tildeling av kontinuerlige glukosemålere er en faglig vurdering basert på hver enkelt persons medisinske behov.

Er det forskjell på sensorene i det hele tatt (klebeevne til huden, størrelse osv.)?

FreeStyle Libre 2-sensoren bruker en lavenergi Bluetooth-teknologi som gjør de valgfrie alarmene mulig. Begge sensorene benytter NFC (Near Field Communication) i bruk med avleser eller FreeStyle LibreLink app. Størrelsen på sensoren er helt lik, klebeevne er lik og de appliseres på samme måte.

Er sensoren og avleseren like store?

Ja, FreeStyle Libre 2-sensoren og -avleseren er like store som FreeStyle Libre-sensoren og - avleseren. FreeStyle Libre 2 avleseren er har blå front i motsetning til FreeStyle Libre som har sort front.

Må jeg fortsatt skanne sensoren for å få en glukosemåling, eller vil Bluetooth-tilkoblingen vise målingen uten skanning?

For å bekrefte glukosenivået ditt må du skanne FreeStyle Libre 2-sensoren.

Hvorfor må du skanne når den har Bluetooth?

FreeStyle Libre 2-sensoren sender informasjon til avleseren hvert minutt. Avleseren bruker informasjonen til å fastslå om det må avgis en alarm. For å få en glukosemåling må sensoren skannes av avleseren. Brukeren kan ta så mange glukosemålinger som de vil i løpet av sensorens brukstid. For å få et 24-timers bilde av vevsglukose må brukeren skanne minst én gang hver 8. time.

Hva er det som gjør systemet enda mer nøyaktig?

FreeStyle Libre 2 og den eksisterende FreeStyle Libre avleseren eller FreeStyle LibreLink appen (gratis programvareoppdatering, tilgjengelighet varierer fra land til land*) har forbedret nøyaktighet. 

• 9,5 % gjennomsnittlig absolutt relativ differanse (MARD) hos voksne sammenlignet med YSI-referanse

• 9.4% MARD for pediatriske pasienter, sammenlignet med YSI

• 100 % av blodsukkerresultatene i FreeStyle Libre 2-systemet faller innenfor sone A og sone B i Consensus Error Grid, uten kalibrering ved fingerstikk 

• Lavfrekvent nøyaktighet: 90,6 % av målingene er innenfor ± 20 mg/dl (1,11 mmol/l) for glukosekonsentrasjoner < 80 mg/dl (4,4 mmol/l).

Hva er min avleserversjon?

Din FreeStyle Libre avleserversjon er en programvareversjonsidentifikator, som du finner direkte i avleseren din. For å sjekke  avleserversjonen din: Gå til startskjermen på din FreeStyle Libre avleser, trykk på tannhjulikonet øverst til høyre. Trykk på ‘System Status’ > naviger ned til det andre skjermbildet > trykk ‘System Info’.

Hvorfor viser min avleser og min FreeStyle LibreLink app forskjellige verdier?

Abbott tIlstreber å gjøre ny teknologi tigjengelig  så raskt som mulig. Nye versjoner av FreStyle LibreLink appen blir utgitt kontinuerlig. Nye versjoner av FreeStyle LibreLink appen er tilgjengelig uten kostnad. Du kan alltid sjekke din siste FreeStyle LibreLink versjon gjennom Google Play eller App Store. Både FreeStyle LibreLink appen og FreeStyle Libre avleser er CE–merket (godkjent av EUs regulerende myndigheter) for diabetesbehandlingsbeslutninger.

Hvordan kan jeg oppdatere FreeStyle LibreLink appen på min smart telefon?

Avhengig av dine innstillinger, vil FeeStyle LibreLink i mange tilfeller oppdatere seg automatisk. Du kan også gå inn og se etter oppdateringer i Google Play eller App Store. Du kan også sjekke din nåværende versjon i Google Play eller App Store eller i selve appen.

ADC-17551 v 4.0 04/21