Σημαντικές πληροφορίες για την κυκλοφορία τoυ iOS 17 :

Η Apple®  έχει εισαγάγει τη Λειτουργία Αναμονής (StandBy Mode) και τη Λειτουργία Υποβοηθούμενης Πρόσβασης (Assistive Access Mode) στην έκδοση iOS 17. Αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να επηρεάζουν την εμπειρία σας με την εφαρμογή FreeStyle LibreLink. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ενέργειες που μπορείτε να κάνετε για να αποφύγετε πιθανά προβλήματα.

Visa Icon
Mastercard Icon
Trusted Shops

Παράδοση σε 5-7 εργάσιμες (εκτιμώμενος χρόνος)

delivery

Όλες οι πληρωμές είναι ασφαλείς και κρυπτογραφημένες

safe

Το καλάθι σας είναι άδειο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Ιανουαρίου 2023

Τελευταία ενημέρωση: 20 Μαρτίου 2023

Η παρούσα Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων εξηγεί τον τρόπο που χειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε στον ιστότοπο FreeStyle Libre (https://www.freestyle.abbott/gr-el/home.html), ο οποίος ανήκει στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Abbott Laboratories (Ελλάς) Α.Β.Ε.Ε.», που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, επί της οδού Αγίου Δημητρίου 63, με ΑΦΜ 094027257, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής καλούμενη «Abbott») και ο οποίος υπόκειται στην παρούσα Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων (από κοινού «Ιστότοποι της Abbott»), καθώς και όταν επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά. Η Abbott είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία και αποτελεί υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τον εφαρμοστικό Νόμο 4624/2019, όπως κατά καιρούς τροποποιείται και ισχύει.

Η παρούσα Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει επίσης τον τρόπο συλλογής και χρήσης από εμάς των προσωπικών σας πληροφοριών, περιλαμβανομένων πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία, όταν επικοινωνείτε με εμάς μέσω των γραμμών εξυπηρέτησης καταναλωτών για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των θυγατρικών και των συνδεδεμένων με εμάς εταιριών. Επιπλέον περιγράφει την συλλογή συγκεκριμένων τύπων τεχνικών πληροφοριών και πληροφοριών περιήγησης στο διαδίκτυο μέσω αρχείων cookies και παρόμοιων τεχνολογιών στους διαδικτυακούς ιστότοπους της Abbott.

Η παρούσα Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων δεν εφαρμόζεται σε προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από Ιστοτόπους της Abbott που δεν οδηγούν στην Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων ή σε ιστοτόπους τρίτων, στους οποίους οδηγούν οι Ιστότοποι της Abbott. Η χρήση των Ιστοτόπων της Abbott υπόκειται στην παρούσα Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων και τους Όρους Χρήσης.

Παρακαλούμε διαβάστε την παρούσα Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας προτού χρησιμοποιήσετε τους ιστοτόπους της Abbott ή προτού μας παρέχετε προσωπικές πληροφορίες.

Κατηγορίες Δεδομένων που Συλλέγονται

 • Ποια η έννοια των προσωπικών δεδομένων στην παρούσα Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας;
 • Τι είδους δεδομένα συλλέγει η Abbott;

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

 • Συλλέγει η Abbott «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα;
 • Πώς χρησιμοποιεί η Abbott προσωπικά δεδομένα που της παρείχα;
 • Θα συσχετίσει η Abbott προσωπικά δεδομένα που της παρείχα με άλλα προσωπικά δεδομένα που με αφορούν;
 • Τι επιλογές έχω σχετικά με τον τρόπο που η Abbott συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα που με αφορούν;
 • Μοιράζεται η Abbott προσωπικά δεδομένα με τρίτους;
 • Ποιός εντός της Abbott θα έχει πρόσβαση σε προσωπικά μου δεδομένα;
 • Πώς διασφαλίζει η Abbott τα προσωπικά δεδομένα;
 • Διαβιβάζει η Abbott προσωπικά δεδομένα σε άλλες δικαιοδοσίες;
 • Για πόσο διάστημα αποθηκεύει η Abbott τα προσωπικά μου δεδομένα;
 • Πώς προστατεύει η Abbott την ιδιωτικότητα των ανηλίκων;
 • Πώς μπορώ να διορθώσω προσωπικά δεδομένα ή να τα διαγράψω από υφιστάμενα αρχεία πελατών;

Χρήση Αρχείων Cookies και Άλλων Τεχνολογιών Παρακολούθησης

Τα Δικαιώματά Σας

 • Ποια δικαιώματα έχω σε σχέση με τα προσωπικά μου δεδομένα;

Στοιχεία Επικοινωνίας και Ενημερώσεις της Πολιτικής

 • Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την Abbott;
 • Πώς θα γνωρίζω εάν η Abbott αναθεώρησε την παρούσα Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας;

 

 

I. Κατηγορίες Δεδομένων που Συλλέγονται, Σκοποί και Νομική Βάση

Ποια η έννοια των προσωπικών δεδομένων στην παρούσα Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας;

«Προσωπικά δεδομένα» νοούνται τα δεδομένα που σας προσδιορίζουν ή που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό σας και που είτε τα υποβάλλετε εσείς σε εμάς όταν κάνετε χρήση του Ιστοτόπου μας ή όταν επικοινωνείτε με τις γραμμές εξυπηρέτησης καταναλωτών, είτε συλλέγονται από άλλους Ιστοτόπους της Abbott και τηρούνται από την Abbott σε προσβάσιμη μορφή. Για παράδειγμα, προσωπικά δεδομένα αποτελούν το όνομά σας, η ταχυδρομική σας διεύθυνση, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου σας.

Τι είδους δεδομένα συλλέγει η Abbott;

Προσωπικά Δεδομένα που εσείς υποβάλλετε: Η Abbott συλλέγει προσωπικά δεδομένα που εσείς εισάγετε σε σχετικά πεδία δεδομένων των Ιστοτόπων της Abbott. Για παράδειγμα μπορεί να υποβάλλετε το όνομα σας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας, στοιχεία πληρωμής, ημερομηνία γέννησης ή/και άλλα δεδομένα προκειμένου να πραγματοποιήσετε παραγγελίες στον Ιστότοπό μας, να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (περιλαμβανομένων ενημερώσεων λογισμικού, ειδικών προσφορών, εκπαίδευσης για χρήση προϊόντων και άλλες συναφείς με το Free Style Libre πληροφορίες, οι οποίες ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν), να εγγραφείτε σε προγράμματα ή διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) της Abbott, να χρησιμοποιήσετε τις γραμμές εξυπηρέτησης πελατών μας, ή να απαντήσετε σε έρευνες της Abbott. Για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας δεν πρέπει να παρέχετε στην Abbott δεδομένα τα οποία δεν ζητούνται επί τούτου.

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των γραμμών εξυπηρέτησης πελατών δια τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή διαδικτυακής συνομιλίας (εάν διατίθεται στη χώρα διαμονής σας), ενδέχεται να συλλέξουμε διάφορα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Ενδέχεται να συλλέξουμε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων, ανάλογα με τη φύση του αιτήματός σας:

• το όνομα, τη διεύθυνση, την ημερομηνία γέννησης, τη χώρα διαμονής, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τον αριθμό τηλεφώνου.

• εάν επικοινωνείτε μαζί μας εκ μέρους ενός χρήστη του Ιστοτόπου μας ή ενός ατόμου που έχει χρησιμοποιήσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.

• λεπτομέρειες του αισθητήρα σας, του αναγνώστη ή του μετρητή σας, πληροφορίες λογαριασμού ή άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση προϊόντων / υπηρεσιών που παρέχονται από την Abbott, ανάλογα με τον λόγο που επικοινωνείτε με την υποστήριξη πελατών.

• εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή FreeStyle ή την εφαρμογή LibreLinkUp, πληροφορίες σχετικά με την κινητή συσκευή σας, περιλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το λειτουργικό σας σύστημα, και

• πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα, για το οποίο επικοινωνήσατε μαζί μας, περιλαμβανομένων των αρχείων των συζητήσεων μας και οποιασδήποτε περαιτέρω επικοινωνίας για την παρακολούθηση εξέλιξης του ζητήματος, όπου επικοινωνούμε μαζί σας.

Παράλειψη να μας παρέχετε τα προσωπικά αυτά δεδομένα συνεπάγεται εκ μέρους μας αδυναμία να σας παρέχουμε το προϊόν ή την υπηρεσία που έχετε ζητήσει.

Παθητική Συλλογή Άλλων Τεχνικών Δεδομένων και Δεδομένων Διαδικτύου: Οι Ιστότοποι της Abbott ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στους Ιστοτόπους της Abbott χωρίς εσείς να προβαίνετε σε κάποια ενέργεια για την υποβολή των πληροφοριών αυτών.

Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τον τύπο και τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησής σας, το λειτουργικό σας σύστημα, την διεύθυνση IP (Internet Protocol) σας, τις διευθύνσεις URL των ιστοτόπων που επισκεφθήκατε πριν και μετά την επίσκεψη στον Ιστότοπο της Abbott, την διαδικτυακή αναζήτηση που σας οδήγησε στον Ιστότοπο της Abbott, ιστοσελίδες και διαφημίσεις που είδατε και συνδέσεις που επιλέξατε στο εσωτερικό του Ιστοτόπου της Abbott.

Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν με τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών, όπως οι ιχνηλάτες (cookies), τα Internet Tags και τα web beacons. Επίσης το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο μεταδίδει αυτόματα στους Ιστοτόπους της Abbott μερικές από αυτές τις πληροφορίες, όπως η διεύθυνση URL του ιστοτόπου που μόλις επισκεφθήκατε και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης με το οποίο λειτουργεί ο υπολογιστής σας.

II. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Συλλέγει η Abbott «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα;

Σε ορισμένες δικαιοδοσίες και με τη συγκατάθεση σας και μόνο, οι Ιστότοποι της Abbott συλλέγουν προσωπικά δεδομένα, όπως δεδομένα που αφορούν την υγεία. Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, ή προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών, περιλαμβανομένων δεδομένων που αφορούν την υγεία, εάν εσείς μας παρέχετε τις πληροφορίες αυτές μέσω των γραμμών εξυπηρέτησης πελατών μας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να χαρακτηρίζονται «ευαίσθητα» σύμφωνα με τη νομοθεσία προστασίας των προσωπικών δεδομένων ή της ιδιωτικότητας. Η Abbott θα λάβει πρόσθετα μέτρα, όπως απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών. Επιπλέον, μεμονωμένες θυγατρικές ή θυγατρικές της Abbott ενδέχεται να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση των τοπικών εθίμων ή των κοινωνικών προσδοκιών σχετικά με αυτές τις πληροφορίες. Με την παροχή σε εμάς ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, όπου απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας στην Abbott για τη συλλογή, διαβίβαση, αποθήκευση και επεξεργασία τους.

Πώς χρησιμοποιεί η Abbott προσωπικά δεδομένα που της παρείχα;

Η Abbott χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα που εσείς παρέχετε μέσω των Ιστοτόπων της Abbott προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήσεις σας και να σας παρέχει αποτελεσματική εξυπηρέτηση. Η Abbott χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που εσείς παρέχετε προκειμένου να επεξεργαστεί και διεκπεραιώσει οποιεσδήποτε παραγγελίες κάνετε στον Ιστότοπο (περιλαμβανομένης της αποστολής πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση παραγγελίας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, ή ταχυδρομικά), να επαληθεύει, εξυπηρετεί και διαχειρίζεται τον δικό σας λογαριασμό πελάτη και να επεξεργάζεται και ανταποκρίνεται στις ερωτήσεις σας.

Η Abbott χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα, περιλαμβανομένων δεδομένων που αφορούν την υγεία, τα οποία εσείς παρέχετε μέσω των γραμμών εξυπηρέτησης πελατών προκειμένου να σας παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.

Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους επαγγελματικούς σκοπούς, όπως για να σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να λαμβάνετε ενημερώσεις αναφορικά με προϊόντα ή υπηρεσίες της Abbott, να σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε έρευνες σχετικά με προϊόντα μας ή να σας ειδοποιούμε για ειδικές προσφορές (εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται, βάσει των εφαρμοστέων νόμων).

Η παροχή προσωπικών πληροφοριών από εσάς στην Abbott απαιτείται για την εκπλήρωση των όρων σύμβασης που έχετε μαζί μας για την παροχή του προϊόντος ή της υπηρεσίας που έχετε ζητήσει (όπως όταν θέτετε παραγγελία μέσω του Ιστοτόπου μας). Επεξεργαζόμαστε επίσης προσωπικά δεδομένα όπου είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις, όπως αυτές που σχετίζονται με την ασφάλεια των προϊόντων ή των ιατροτεχνολογικών υλικών. Ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε προσωπικά σας δεδομένα, περιλαμβανομένων δεδομένων που αφορούν την υγεία, όπου αυτό εξυπηρετεί τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκουμε, όπως είναι η εξυπηρέτηση πελατών, η αξιολόγηση και βελτίωση των υπαρχόντων προϊόντων, υπηρεσιών και του Ιστοτόπου μας, και η έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Εάν απαιτείται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, ενδέχεται να βασιστούμε στη συγκατάθεσή σας, προκειμένου να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε σε έρευνες σχετικά με τα προϊόντα μας, να σας ειδοποιήσουμε για ειδικές προσφορές και να επεξεργαστούμε δεδομένα που συλλέγονται μέσω ιχνηλατών (cookies) ή παρόμοιων τεχνολογιών στον Ιστότοπό μας.

Θα συσχετίσει η Abbott προσωπικά δεδομένα που της παρείχα με άλλα προσωπικά δεδομένα που με αφορούν;

Η Abbott ενδέχεται να συσχετίσει τα προσωπικά δεδομένα που ένας πελάτης παρείχε σε έναν Ιστότοπο της Abbott, με τα προσωπικά δεδομένα που ο ίδιος πελάτης παρείχε σε έναν άλλο Ιστότοπο της Abbott.

Η Abbott ενδέχεται να συσχετίσει προσωπικά δεδομένα που μας παρείχατε στο διαδίκτυο με αρχεία που διατηρεί εκτός διαδικτύου.

Η Abbott ενδέχεται να συσχετίσει προσωπικά δεδομένα που της παρείχατε απευθείας εσείς με δεδομένα που της παρείχαν τρίτοι.

Χρησιμοποιούμε αυτά τα συγκεντρωτικά δεδομένα προκειμένου να μας βοηθήσουν στην καλύτερη σχεδίαση των Ιστοτόπων και των προϊόντων της Abbott, στην επικοινωνία μας μαζί σας, στην αύξηση των ερευνητικών και προωθητικών δραστηριοτήτων μας και στην διευκόλυνση άλλων επιχειρηματικών λειτουργιών.

Τι επιλογές έχω σχετικά με τον τρόπο που η Abbott συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα που με αφορούν;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να περιορίσετε την ποσότητα και το είδος των προσωπικών δεδομένων που η Abbott λαμβάνει ως προς εσάς, επιλέγοντας να μην της παρέχετε τα δεδομένα ή να εισάγετε προσωπικά σας δεδομένα σε φόρμες ή πεδία δεδομένων στους Ιστοτόπους της Abbott. Μερικές από τις υπηρεσίες μας μπορούν να σας παρασχεθούν μόνο εάν μας παράσχετε τα αντίστοιχα προσωπικά σας δεδομένα. Άλλα τμήματα των Ιστοτόπων της Abbott ενδέχεται να σας ρωτήσουν εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε στην λίστα επαφών μας για προσφορές, προωθητικό υλικό και επιπρόσθετες υπηρεσίες που ίσως σας ενδιαφέρουν.

Μοιράζεται η Abbott προσωπικά δεδομένα με τρίτους;

Η Abbott δεν πωλεί ή εκχωρεί προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης γραμμής προϊόντος ή κλάδου ή στο πλαίσιο ενός προγράμματος συμπροώθησης ή εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, εάν απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Η Abbott ενδέχεται να κοινοποιήσει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους με τους οποίους η Abbott συμπροωθεί ένα προϊόν ή μία υπηρεσία ή διεξάγει μαζί τους ένα πρόγραμμα ή μία δραστηριότητα. Πρακτική της Abbott είναι, εάν κάνετε εγγραφή για ένα πρόγραμμα το οποίο θα πραγματοποιείται σε συνεργασία με άλλη εταιρεία, να σας ενημερώσει ότι ενδέχεται να απαιτηθεί πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.

Η Abbott μπορεί επίσης να μοιράζεται προσωπικά σας δεδομένα με προμηθευτές με τους οποίους η Abbott έχει συμβληθεί για την πραγματοποίηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της (όπως υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, υπηρεσίες παράδοσης, υπηρεσίες επιγραμμικών (online) πληρωμών και υπηρεσίες εντοπισμού εξαπάτησης). Εάν η Abbott παρέχει προσωπικά σας δεδομένα σε προμηθευτές που την συνδράμουν στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, πρακτική της Abbott είναι να απαιτεί από τους προμηθευτές να διατηρήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και να τα χρησιμοποιούν μόνο για δραστηριότητες της Abbott.

Η Abbott ενδέχεται να κοινοποιήσει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους σε περίπτωση μεταβίβασης γραμμής προϊόντος ή κλάδου, έτσι ώστε ο αγοραστής να συνεχίσει να σας παρέχει πληροφορίες και υπηρεσίες.

Η Abbott διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να απαντήσει σε νόμιμα αιτήματα παροχής πληροφοριών δημοσίων αρχών ή αρχών επιβολής του νόμου, να ανταποκριθεί σε περιστατικά εθνικής ασφάλειας ή όποτε άλλοτε απαιτείται από το νόμο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Abbott ενδέχεται επίσης να αποκαλύπτει τα προσωπικά σας δεδομένα σε νομικούς συμβούλους και οικονομικούς ελεγκτές.

 Ποιός εντός της Abbott θα έχει πρόσβαση σε προσωπικά μου δεδομένα;

Στα προσωπικά δεδομένα έχει πρόσβαση ένας περιορισμένος αριθμός εργαζομένων της Abbott.

Εκπαιδεύουμε τους εργαζομένους μας σχετικά με την σπουδαιότητα της ιδιωτικότητας και ως προς το πώς να χειριστούν και να προσεγγίσουν προσωπικά δεδομένα σωστά και με ασφάλεια.

Πώς διασφαλίζει η Abbott τα προσωπικά δεδομένα;

Πρακτική της Abbott είναι να προστατεύει κάθε ιστοσελίδα της Abbott που συλλέγει προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που μεταδίδονται μέσω του διαδικτύου. Σας προτρέπουμε να είσαστε προσεκτικοί κατά την διαβίβαση προσωπικών σας δεδομένων μέσω του διαδικτύου, ειδικά δε προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με την υγεία σας.

Η Abbott δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Συνεπώς όταν υποβάλλετε προσωπικά δεδομένα σε Ιστοτόπους της Abbott, θα πρέπει να σταθμίζετε τόσο τα οφέλη όσο και τους κινδύνους.

Επιπροσθέτως, οι Ιστότοποι της Abbott που καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας θα προβάλλουν προειδοποίηση κάθε φορά που συνδέεστε με ιστοσελίδα η οποία δεν ελέγχεται από την Abbott ούτε υπόκειται στην Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας. Θα πρέπει να ελέγξετε την πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας των ιστοσελίδων των τρίτων αυτών προσώπων προτού υποβάλλετε προσωπικά σας δεδομένα.

Διαβιβάζει η Abbott προσωπικά δεδομένα σε άλλες δικαιοδοσίες;

Η Abbott αποθηκεύει δεδομένα σε ασφαλείς διακομιστές σε διαφορετικές χώρες σε όλο τον κόσμο. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε σε μας ή που αποκτούμε ως αποτέλεσμα της χρήσης των Ιστοσελίδων της Abbott μπορεί να τύχουν επεξεργασίας και να διαβιβαστούν σε άλλες χώρες εκτός της χώρας στην οποία κατοικείτε, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων από την νομοθεσία που ισχύει σε αυτές τις χώρες μπορεί να μην είναι ισοδύναμη με την νομοθεσία στη χώρα διαμονής σας. Με τη χρήση και συμμετοχή σε οποιεσδήποτε Ιστοσελίδες της Abbott ή με την παροχή σε εμάς δεδομένων σας, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για αυτή τη συλλογή, διαβίβαση, αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων και σε αυτές τις χώρες.

Διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») και του Ηνωμένου Βασιλείου σε τρίτες χώρες που δεν προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας. Για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων, θα προβαίνουμε σε τούτες τις μεταφορές μόνο με βάση (i) απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που το επιτρέπει ή, στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, απόφαση της Υπηρεσίας Επιτρόπου Πληροφοριών (ICO), ή (ii) βάσει τυποποιημένων συμβατικών ρητρών εγκεκριμένων από την ΕΕ ή για το Ηνωμένο Βασίλειο, μίας φόρμας εγκεκριμένης από τον ICO περί συμφωνίας μεταφοράς δεδομένων.

Λάβετε υπόψη ότι η Abbott έχει συνάψει συμφωνίες μεταφοράς δεδομένων βάσει των τυπικών συμβατικών ρητρών της ΕΕ για τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων από τον ΕΟΧ σε τρίτες χώρες, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Για να ζητήσετε αντίγραφο των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ που χρησιμοποιούμε για την εξαγωγή των προσωπικών σας στοιχείων από τον ΕΟΧ, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας (λεπτομέρειες παρακάτω).

Ενδέχεται να παρέχουμε ή να χρησιμοποιούμε τρίτα μέρη για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης πελατών στον ΕΟΧ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις ΗΠΑ ή στη Βόρεια Αφρική ανάλογα με τη χώρα διαμονής σας. Όταν καλείτε τις γραμμές εξυπηρέτησης πελατών, η κλήση σας θα δρομολογείται αρχικά μέσω τηλεφωνικού κέντρου στην περιοχή σας. Εάν δεν μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημά σας σε αυτό το αρχικό στάδιο, ενδέχεται να χρειαστεί να προωθήσουμε το αίτημά σας σε μια ομάδα που βρίσκεται σε διαφορετική περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθεί πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα αρχικά από τη γεωγραφική σας περιοχή και στη συνέχεια από άλλη χώρα, που βρίσκεται εκτός της περιοχής σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν σε ένα ασφαλές σύστημα διαχείρισης δεδομένων που βασίζεται σε υπολογιστικό νέφος, το οποίο παρέχει διαβαθμισμένη πρόσβαση βάσει δικαιωμάτων πρόσβασης.

Για πόσο διάστημα αποθηκεύει η Abbott τα προσωπικά μου δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν για όσο διάστημα απαιτείται για την παράδοση και τη διάθεση σε εσάς της εφαρμογής, της υπηρεσίας ή του προϊόντος που έχετε ζητήσει, ή σύμφωνα με οποιεσδήποτε νομικές απαιτήσεις, περιλαμβανομένης της ασφάλειας των προϊόντων και των ιατροτεχνολογικών υλικών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Ευρωπαϊκό μας γραφείο Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (EU-DPO) χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία.

Πώς προστατεύει η Abbott την ιδιωτικότητα των ανηλίκων;

Η Abbott δεν συλλέγει ούτε χρησιμοποιεί εν γνώσει της στους Ιστοτόπους της Abbott προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Δεν επιτρέπουμε εν γνώσει μας σε ανηλίκους να παραγγέλνουν προϊόντα μας, να επικοινωνούν με εμάς ή να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε από τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας.

Εάν είσαστε γονέας και περιήλθε στην αντίληψη σας ότι το παιδί σας μας παρείχε πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και θα συνεργαστούμε μαζί σας για την επίλυση του ζητήματος αυτού.

Πώς μπορώ να διορθώσω προσωπικά δεδομένα ή να τα διαγράψω από υφιστάμενα αρχεία πελατών;

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορείτε να ζητήσετε να αφαιρεθούν, τροποποιηθούν ή διορθωθούν τα προσωπικά σας δεδομένα. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τη σχετική επιθυμία σας, επικοινωνώντας μαζί μας με έναν από τους κατωτέρω αναφερόμενους τρόπους επικοινωνίας. Για λόγους αρχείου, θα διατηρήσουμε ορισμένα από τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλατε σε σχέση με κάποια εμπορική συναλλαγή.

III. Χρήση Αρχείων Cookies και Άλλων Τεχνολογιών Παρακολούθησης

Οι δικτυακοί τόποι της Abbott χρησιμοποιούν συνήθως αρχεία cookies (ιχνηλάτες) και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης. Για να μάθετε πώς χρησιμοποιούμε ιχνηλάτες και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης σε αυτόν τον Ιστότοπο για τη συλλογή και χρήση προσωπικών πληροφοριών και τις επιλογές σας, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies.

IV. Τα Δικαιώματά Σας

Τι δικαιώματα έχω σε σχέση με τα προσωπικά μου δεδομένα;

Η ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων σας παρέχει πλήρη δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτά είναι:

·          Tο δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής τυχόν λανθασμένων ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων που διατηρεί η Abbott για εσάς.

·          Το δικαίωμα εξαίρεσης οποτεδήποτε από τη λήψη διαφημιστικού υλικού από εμάς. Αυτό θα σημειώνεται στο κάτω μέρος οποιουδήποτε μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας λαμβάνετε από εμάς.

·          Το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί η Abbott και σας αφορούν.

·          Το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για νόμιμους λόγους.

·          Το δικαίωμα να μην υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που σχετίζονται με εσάς, όπως δεδομένα για την ανάλυση της συμπεριφοράς. Ανατρέξτε στην ενότητα ιχνηλατών της ειδοποίησης απορρήτου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης αυτού του δικαιώματος, εάν υποδεικνύεται ότι γίνεται χρήση cookies.

·          Όταν έχετε παράσχει τα προσωπικά σας δεδομένα σε εμάς με τη συγκατάθεσή σας ή ως συμβαλλόμενο μέρος σε σύμβαση, το δικαίωμα φορητότητας αυτών των προσωπικών δεδομένων σε άλλο άτομο ή, εάν είναι τεχνικά εφικτό για εμάς να το πράξουμε, σε άλλη εταιρεία.

·          Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή προστασίας δεδομένων ή τη λήψη αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία υποστείτε, και

·          Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Abbott, χωρίς να ζημιωθείτε.

Λάβετε υπόψη ότι αυτά τα δικαιώματα ενδέχεται να περιορίζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων ή ενδέχεται να εξαρτώνται από πρόσθετες απαιτήσεις.

V. Στοιχεία Επικοινωνίας και Ενημερώσεις Πολιτικής

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την Abbott;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση, την τροποποίηση, ή τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που μας έχετε χορηγήσει ή εάν επιθυμείτε να εξαιρεθείτε από μελλοντικές επικοινωνίες από επιχείρηση της Abbott ή ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα της Abbott, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας επιλέγοντας το σύνδεσμο «Επικοινωνία» στην ιστοσελίδα που έχετε επισκεφθεί ή στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση: freestylelibre_supportgr@abbott.com

Εναλλακτικά μπορείτε να μας στείλετε επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΑΒΒΟΤΤ LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) ΑBEΕ

Αγίου Δημητρίου 63

17456 Άλιμος, Αττική

Σε κάθε επικοινωνία σας με την Abbott παρακαλούμε να περιλαμβάνετε την ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποιήσατε για την εγγραφή σας (εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση), την διεύθυνση του Ιστοτόπου της Abbott ή το συγκεκριμένο πρόγραμμα της Abbott στο/ην οποίο/α παρείχατε τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. www.FreestyleLibre.gr κλπ.) και αναλυτική επεξήγηση του αιτήματος σας.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σας παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στη διεύθυνση www.eu-dpo.abbott.com ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο EU-dpo@abbott.com.

Εάν επιθυμείτε να διαγραφούν, τροποποιηθούν ή διορθωθούν προσωπικά σας δεδομένα και επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρακαλείσθε να αναφέρετε ως θέμα του e-mail: «Αίτημα Διαγραφής» ή «Αίτημα Τροποποίησης/Διόρθωσης», ανάλογα με την περίπτωση. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουμε εγκαίρως.

Πώς θα γνωρίζω εάν η Abbott αναθεώρησε την παρούσα Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων;

Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων σας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Abbott επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί κατά περιόδους και χωρίς προειδοποίηση την παρούσα Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε τεχνολογικές εξελίξεις, νομικές ή ρυθμιστικές αλλαγές και την ορθή επιχειρηματική πρακτική. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, οι εγγεγραμμένοι χρήστες θα ειδοποιούνται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για οποιεσδήποτε αλλαγές και οι σχετικές πληροφορίες θα κοινοποιούνται στον Ιστότοπο της Abbott.

Εάν η Abbott αλλάξει τις πρακτικές προστασίας της ιδιωτικότητας, μία αναθεωρημένη έκδοση της παρούσας Πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων θα ενσωματώσει τις αλλαγές αυτές και θα σας ενημερώσουμε για τις εν λόγω αλλαγές αναθεωρώντας την ημερομηνία ισχύος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας Πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων. 

 

 

Loading...