PayPal
Visa Icon
Mastercard Icon

toimitus 5–7 päivässä (arvioitu standarditoimitus)

delivery

Kaikki maksut suojataan ja salataan

safe

Ostoskorisi on tyhjä

Haluatko ostaa tuotteitamme?
Tutustu FreeStyle Libre 2 -sensorii ja lisää se ostoskoriin.

Miksi pistää, jos voi skannata?1

Miksi pistää, jos voi skannata?
Miksi pistää, jos voi skannata?
Miksi pistää, jos voi skannata?
Seuraa glukoosiarvojasi kivuttomalla24 skannauksella sormenpääpistojen sijaan1

FreeStyle Libre 2 -järjestelmään kuuluu pieni, olkavarren takaosaan kiinnitettävä sensori, joka mittaa glukoositasoja automaattisesti vuorokauden ympäri3.

 

FreeStyle LibreLink -puhelinsovelluksen18 avulla voit lukea sensorin tiedot kivuttomalla24 sekunnin kestävällä skannauksella ilman sormenpääpistoa¹. Jokaisen skannauksen yhteydessä näkyy senhetkinen glukoosiarvo, nykyisten ja tallennettujen glukoosilukemien kuvaaja sekä trendinuoli, joka osoittaa, mihin suuntaan glukoosiarvo on muuttumassa.

Seuraa glukoosiarvojasi kivuttomalla skannauksella sormenpäämittausten sijaan

Vuorokausikatsaus

Kuvaaja, jossa esitetään sensorin mittaaman glukoosin malli ja vaihtelevuus tyypillisen päivän mittaan3.

Aika tavoitteessa

Näyttää prosenttiosuuksina, miten glukoosiarvot ovat olleet tavoitealueella tai sen ylä- tai alapuolella.

Matalan glukoosin tapahtumat

Näyttää tapahtumat, jotka ovat olleet alle 3,9 mmol/l (yli 15 minuutin ajan) päivän eri ajanjaksojen aikana.

Kliinisesti osoitettu vähentävän aikaa matalan glukoosin alueella23,24

1-tyypin diabetespotilaat kokivat23

38%

aleneminen

ajasta hypoglykemiassa
(< 3,9 mmol/L)

40%

aleneminen yöaikaan

ajasta hypoglykemiassa
(< 3,9 mmol/L)

2-tyypin diabetespotilaat kokivat24

43%

aleneminen

ajasta hypoglykemiassa
(< 3,9 mmol/L)

54%

aleneminen yöaikaan

ajasta hypoglykemiassa
(< 3,9 mmol/L)

FreeStyle Libre 2 Flash -glukoosinseurantajärjestelmä on tarkoitettu soluvälinesteen glukoositasojen mittaamiseen diabetesta sairastavilla henkilöillä (vähintään 4-vuotiaat), myös raskaana olevilla naisilla. FreeStyle Libre 2 Flash -glukoosinseurantajärjestelmä on suunniteltu korvaamaan verenglukoosin mittaaminen diabeteksen omahoidossa, johon kuuluu insuliinin annostelu. Käyttö lapsilla (4-12-vuotiaat) on sallittu vain, jos lasta valvoo vähintään 18-vuotias huoltaja. Huoltajan vastuulla on huolehtia FreeStyle Libre 2 Flash -glukoosinseurantajärjestelmän käytöstä tai auttaa lasta sen käytössä sekä tulkita sensorin glukoosilukemia tai auttaa lasta niiden tulkinnassa.

1. Sormenpäästä on otettava pistonäyte, jos glukoosilukemat tai -hälytykset eivät vastaa oireita tai odotuksia. 

3. Saadaksesi täydellisen kuvan glykeemisistä arvoistasi kolmen kuukauden ajalta, sensori on vaihdettava kahden viikon välein ja luettava vähintään kerran kahdeksassa tunnissa.

18. FreeStyle LibreLink -sovellus on yhteensopiva vain tiettyjen mobiililaitteiden ja käyttöjärjestelmien kanssa. Lue lisätietoja laitteen yhteensopivuudesta yhteensopivuusoppaastamme ennen sovelluksen käyttöä. FreeStyle LibreLink -sovelluksen käyttö edellyttää rekisteröitymistä LibreView -pilvipalveluun.

23. Bolinder, Jan., et al. Novel glucose-sensing technology and hypoglycaemia in type 1 diabetes: a multicentre, non-masked, randomised controlled trial. The Lancet 388.10057 (2016): 2254-2263

24. Haak, Thomas., et al. Flash glucose-sensing technology as a replacement for blood glucose monitoring for the management of insulin-treated type 2 diabetes: a multicenter, open-label randomized controlled trial. Diabetes Therapy 8.1 (2017): 55-73

 

ADC-66084 v1.0 11/22

Loading...